Rodzice Szkole – Konferencja Rad Rodziców

7 grudnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców, przeznaczona dla członków rad rodziców, dyrektorów, rodziców i pracowników sektora edukacyjnego. Więcej informacji, w tym program wydarzenia można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/informacje-biezace/14313,IV-Ogolnopolska-Konferencja-Rad-Rodzicow.html