”PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!” – zaprojektuj pocztówkę o Polsce.

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE Przedszkolnym pt.

”PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA!” – zaprojektuj pocztówkę o Polsce.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski. Działania projektowe to też okazja, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem.

Wszystkie pocztówki, należy przynosić do nauczycielek w grupach do dnia 7 listopada. Zostaną one wyeksponowane w holu przedszkola.                                                                                       Za najciekawsze projekty przewidziano nagrody.

Serdecznie zapraszamy do rodzinnej zabawy.

2-1