Misja

Nasza misja

 • Przedszkole nr 272 Misia Uszatka powstało w 1972 roku, w Warszawie na Bielanach.
 • Jest placówką oświatowo-wychowawcza, która skupia w swych przychylnych progach dzieci z różnych środowisk.
 • Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie ekspresji twórczej dzieci. Aby osiągnąć ten cel w swej pracy stawiamy na wzajemne wsparcie, korzystamy z doświadczeń wszystkich nauczycielek i rodziców.
 • Staramy się współpracować z najbliższym środowiskiem, zataczając kręgi na dalsze środowiska oraz stosując strategię ?małych kroków?.
 • Kierując się takimi strategiami uważamy, że największe wartości stanowią dla nas: dobro dziecka i profesjonalizm.
 • Spośród bielańskich placówek wyróżnia nas przyjazna atmosfera, otwartość na nasze wyzwania ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz osiąganie kolejnych etapów awansu zawodowego.

Nasza wizja

 • Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.
 • Promujemy działania w zakresie propagowania zdrowego stylu życia oraz świadomego udziału dzieci w życiu kulturalnym, poprzez kontakt z literaturą, teatrem, sztuką, muzyką.
 • Przybliżamy naszym wychowankom możliwość korzystania z komputerów w różnych dziedzinach życia.
 • Najważniejsze dla nas jest to, aby przedszkolak był: zdrowy i silny, bezpieczny, wrażliwy i kochający, otwarty i tolerancyjny, myślący oraz twórczy.
 • Oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi sojusznikami i sprzymierzeńcami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego.
 • Wszyscy pracownicy sumiennie wykonują swoje obowiązki, swym zaangażowaniem i postawą budują pozytywny wizerunek naszej placówki.
 • Największym dobrem jest dobro dziecka. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwości.
 • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość oraz wyobraźnię twórczą.
 • Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkole wyposaży młodych ludzi w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i życiu dorosłym, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w zjednoczonej Europie.
 • Wprowadzamy zasady przygotowania dzieci do życia w społeczeństwie wielokulturowym:
  • uczenie współżycia
  • tolerancji
  • poszanowania różnorodności
  • szacunku do inności
  • zainteresowania innymi kulturami
  • na tym tle – poszanowania własnej kultury

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.30