Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ CZERWIEC 2022 GRUPA III

Tydzień I Dzieci świata

Dzień dziecka!

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1,4
 • Zabawa integracyjna „Bardzo dobrze umiem…”. PP I 9; III 1
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII. PP I 5
 • Rozmowa kierowana z wykorzystaniem planszy – p. 37 z PD. Wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci mieszkających w różnych miejscach na świecie.  PP III 9; IV 2,5,6
 • Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Przedszkolna orkiestra. Rozmowa na temat wiersza. Poznanie nowych wyrazów: maestro, tryle, ćwierć deka. PP IV 2,5
 • Zabawa twórcza „Szalona orkiestra”. Rozwijanie kreatywności i spostrzegawczości. PP III 5; IV 7
 • Zabawa z piosenką Karuzela. PP III 5; IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Lustra”. PP III 5; IV 1
 • Zabawa rzutna „Smażymy placki”. PP I 5
 • Zabawa tradycyjna ze śpiewem „Jestem muzykantem konszabelantem”.  PP IV 1,2,7
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Jak bawią się dzieci na świecie

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5,9
 • Zabawa z piosenką „Dwóm tańczyć się zachciało”. PP IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII. PP I 5
 • Zabawy koleżanek i kolegów z różnych krajów świata. Poznanie zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach. Utrwalanie nazw kontynentów na mapie. PP III 6; IV 2,18
 • Zabawa ruchowa „Wyścig balonów”.  PP I 5
 • „Rangoli” – praca plastyczna. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych o nową technikę rangoli. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego wykorzystywania różnego rodzaju materiału w pracach plastycznych. PP III 8; IV 8
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XVII.  PP I 8, 9
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa dzieci z Bangladeszu „Tunku-tunku”. PP I 9; III 5
 • Zabawa z mocowaniem „Przesuń ścianę dłońmi, plecami!”. PP I 5, 9 IV 2
 • Zabawa szwedzkich dzieci „Pies i kość”.  PP II 4
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym.  PP III 5

Mamy prawa i obowiązki

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 4,6
 • Zabawa językowa „Dziwne słowa”. PP IV 2,6
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII. PP I 5
 • „Prawa i obowiązki przedszkolaków”– burza mózgów. Poznanie najważniejszych praw i obowiązków przedszkolaka. PP III 5, 7, 9; IV 5
 • Zabawa matematyczna „Liczi Nguyena” – rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią oraz dodawania i odejmowania na konkretach.  PP III 8; IV 15
 • Zabawa ruchowa „Zbieramy liczi”. PP I 5
 • W ogrodzie: gry i zabawy z okazji dnia dziecka. PP I 5; III 5
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie”. PP I 5
 • Oglądanie książek i albumów przedstawiających dzieci i dorosłych w różnych częściach świata. Podziwianie krajobrazów. Porównywanie wyglądu, strojów, nakryć głowy. PP I 9; II 11; IV 9,18,19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w grodzie przedszkolnym. PP III 5

Mamy zadania do wykonania

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5
 • Zabawa w kole „Kto się schował?”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII. PP I 5
 • Zabawa terenowa „Podchody”. Uczestnictwo w zdrowej rywalizacji i kształcenie umiejętności poruszania się po terenie według wskazówek. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjścia poza teren przedszkola. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów. PP II 1,8; III 5; IV 9,14
 • Zabawa z piosenką Głowa, ramiona, kolana, pięty. PP IV 1,7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Obserwowanie krzewów i drzew na wietrze.  Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze”. PP I 5; III 5
 • Zabawa rzutna „Rzuty pod mostkiem”. PP I 5
 • Wycinanie nożyczkami dowolnych elementów ze starych gazet. Układanie kompozycji z wyciętych elementów. PP I 7,9; III 8; IV 1, 8
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP I 5; III 5

Dzień przyjaciela

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5
 • Zabawa manualna „Koraliki”. PP I 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII. PP I 5
 • Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej Przyjaciel. Rozmowa na temat opowiadania. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu i literackiego i wypowiadania się na temat. Wzbogacanie słownika dzieci o słowo przyjaciel. PP III 1,6,8; IV 2,3
 • Zabawa ruchowa „Przybij piątkę!”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawy z piłkami w parach – rzucanie, chwytanie, toczenie piłek. PP I 5,9;III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do gniazd!”. PP I 5
 • Zabawa integracyjna „Życzenia dla przyjaciela”. PP III 6, IV 1
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP I 7

Tydzień II W zoo

           Spacer w zoo

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 7; IV 8
 • Zabawa ortofoniczna „Papugi”. PP IV 2,7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII. PP I 5
 • Rozmowa na temat zwierząt żyjących na różnych kontynentach z wykorzystaniem mapy świata i planszy – p. 38 z PD. Wzbogacanie wiadomości dzieci na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych regionach świata. PP IV 2,18
 • „Lew” – słuchanie ciekawostek o królu zwierząt. Poznanie wybranych ciekawostek o wyglądzie i zwyczajach lwa.  PP IV 8,18
 • Zabawa ruchowa „Narada w zoo”. Wdrażanie do reagowania na ustalony sygnał – kolor. PP I 9; IV 9
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Przypomnienie o potrzebie odpoczynku w cieniu po intensywnej zabawie.  Zabawa z hula-hoop. PP I 5,9; III 5
 • Zabawa z czworakowaniem „Spacer słoni”. PP I 5
 • „Gdzie jest korona króla lwa?” – określanie położenia przedmiotu w odniesieniu do innych elementów.  PP IV 14
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 1

Zwierzęta w zagrodach

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 9
 • Zabawa słuchowa „Odgłosy z zoo”. PP I 9; IV 2,7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII. PP I 5
 • Kalambury „Co to za zwierzę?”. Doskonalenie umiejętności naśladowania ruchu wybranych zwierząt. PP IV 1, 18
 • Zagadki o zwierzętach „Które zwierzę mam na myśli?”. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.  PP IV 5
 • Zabawa językowa „Porównania”. Tworzenie porównań nawiązujących do wyglądu i cech zwierząt. PP IV 2,6,18
 • Zabawa ruchowa „Chodźcie do mnie jak…”. PP II 11; IV 18
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa ruchowa „Skoki kangura”. PP I 9; II 1, 3, 4
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe węże”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna z klasyfikowaniem „Zwierzęta w zoo”. PP I 9; IV 9,12
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 5

Kolorowe ptaki

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 9
 • Zabawa ortofoniczna z rymowankami.  PP IV 2,5,18
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII. PP I 5
 • Oglądanie kolorowych ilustracji przedstawiających tukany i papugi. PPIV 9,18
 • Zabawa matematyczna „Tukany”. PP IV 15,18
 • Zabawa ruchowa „Papugi”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego. Zabawa z piłką „Papuga”. PP III 5,8
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe ptaki”. PP I 5
 • Zapoznanie z piosenką „Zapraszamy do zoo” i nauka I zwrotki refrenu. PP IV 7
 • Zabawa przy muzyce z kolorowymi piórkami. PP I 9; II1
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań/pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP I 7

Nasze przedszkole zoo

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1; I 7
 • Zabawa matematyczna „Cztery lata mam – koła i kwadraty znam”. PP IV 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej „Super zoo”. Rozmowa na temat wiersza. PP III 8; IV 2,3,5,6
 • Zabawa ruchowa „Małpie figle”. PP I 5
 • Praca plastyczna „Zoo” – kolaż grupowy. PP I 7; III 2; IV 8
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do picia wody podczas pobytu w ogrodzie.  Zabawa ruchowa z piosenką Głowa, ramiona, kolana, pięty. PP I 3,5,9; IV 14
 • Zabawa rzutna „Rzut woreczków przez linę”. PP I 5
 • „Czyje to cętki?” – zabawa badawcza. PP I 9; IV 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 1

Bezpieczne spotkania ze zwierzętami

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 8
 • Zabawa oddechowa „Mrówkojad”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII. PP I 5
 • Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej „Poranek w zoo”. Rozmowa na temat opowiadania. Omówienie zasad bezpieczeństwa w kontaktach z egzotycznymi zwierzętami. PP II 10; III 5,9; IV 2,3,5,18,20
 • Zabawa ruchowa „Skok tygrysa”. PP I 5
 • Muzyczny masażyk ze zwierzętami – CD+, 20. PP III 8; IV 2
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zabawy z piłkami plażowymi w parach. PP I 5, III 5
 • Zabawa bieżna „Kolorowe latawce”. PP I 5
 • Zabawa językowa „Jakie poznane zwierzę egzotyczne lubię najbardziej? Dlaczego?” – swobodne wypowiedzi dzieci. PP III 1; IV 2, 18
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 9

Tydzień III Jedziemy na wakacje

Czym pojedziemy na wakacje?

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 9
 • Zabawa ortofoniczna „Jedziemy na wakacje” –  naśladowanie odgłosów pojazdów.  PP IV 2,7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX. PP I 5
 • Rozwiązywanie zagadek słownych na temat środków transportu z wykorzystaniem planszy – p. 39 z PD. PP IV 5
 • Zabawa klasyfikacyjna „Skąd pojazdy ruszają w podróż?”. Klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.  PP IV 2,9,12
 • Zabawa ruchowa „Przesiadka”.  PP I 5; IV 1,2
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa bieżna „Samoloty”. PP I 5; II 1, 3, 4; IV 7
 • Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy tor przeszkód”. PP I 5
 • „Statki na morzu” – zabawy z papierowymi statkami. PP I 7,9; IV 8
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym.  PP III 5

Mkną pociągi w różne strony

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5
 • Zabawa z piosenką „Jedzie pociąg z daleka”.  PP IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX. PP I 5
 • „Pociąg” – zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie do 6. PP IV 15
 • Zabawa konstrukcyjna „Pociągi. Porównywanie długości pociągów PP I 6; III 1,5,6; IV 11,13
 • „Wakacyjny pociąg” – zabawa ruchowa.  PP IV 2,7
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XIX. PP I 5,8
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawy z kręglami. PP I 5; II 1
 • Zabawa skoczna „Skoki z kamienia na kamień”. PP I 5,9
 • Oglądanie albumów i książek o historii kolejnictwa. Porównywanie pociągów dawniej i dziś. Oglądanie munduru kolejarza.  PP IV 9,20
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP I 7

Kto odpoczywa, a kto pracuje na łące?

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 7
 • Zabawa słuchowa – odgadywanie na podstawie sylab, o jaki wyraz chodzi. PP IV 2
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX. PP I 5
 • Zagadka „Dokąd jedziemy?”. PP IV 5,6
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej „Odpoczynek i praca na łące”. Rozmowa na temat wiersza. Zapoznanie z ważną rolą pszczół w przyrodzie. PP I 4; II 11 IV 2, 5,18
 • Zabawa ruchowa „Pszczółki zbierają nektar kwiatowy”. Uwrażliwienie na sygnał dźwiękowy. PP I 5; IV 1,2
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcenie do obserwacji wyglądu i zachowania owadów. Zabawa z piłkami. PP I 5; IV 18,19
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Motylki”. PP I 5
 • Kolorowanie konturów łąkowych kwiatów i owadów. PP I 7; IV 8,18
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 4

Idziemy do lasu!

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Zabawa integracyjna „Gdybym mógł być owadem, to chciałbym być…”. PP II 1;III 6,8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX. PP I 5
 • Zagadki słuchowe – rozpoznawanie i nazywanie przyjemnych oraz nieprzyjemnych dźwięków. PP IV 2
 • „Co szumi?” – burza mózgów.  PP IV 11
 • Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Szumiący las. Rozmowa na temat wiersza.       PP III 8; IV 5
 • „Lasy, bory, zagajniki…” – oglądanie ilustracji przedstawiających lasy, bory (lasy iglaste), gaje, zagajniki (młode lasy). PP IV 2,18
 • Zabawa ruchowa „Drzewa na wietrze”. PP IV 1
 • „Las” – malowanie farbami plakatowymi. Doskonalenie umiejętności malowania farbami i mieszania kolorów. Rozwijanie umiejętności zaplanowania całej powierzchni kartki i estetycznego wykonania pracy. PP I 4,7; IV 8
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do obserwacji drzew w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa „Pająk i muchy”. PP I 5; II 1, 3, 4; III 5
 • Zabawa bieżna „Bieg slalomem między drzewkami”. PP I 5
 • Zabawa matematyczna „Nasz leśniczy drzewa liczy”– liczenie drzew iglastych i liściastych, porównywanie liczebności. PP IV 15
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Podejmowanie samodzielnej aktywności zabawowej. PP III 5

Pierwsze wakacyjne dni

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, czego brakuje?”. Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej. PP I 9; IV 19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX. PP I 5
 • Zabawa słuchowa kształcąca szybkość reakcji „Wakacje”. PP I 9
 • Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej „List z wakacji.” Rozmowa na temat opowiadania. Rady dotyczące spędzania bezpiecznych wakacji. PP III 5,8; IV 2, 3,5
 • „Kolorowe koperty” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie spostrzegawczości i umiejętności pracy w zespole.  PP I 9; III 2; IV 9
 • Zabawa ruchowa „Krem ochronny”- nazywanie części ciała. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa ruchowa „Gąski, gąski, do domu!”. PP I 4; III 5; IV 5
 • Zabawa skoczna „Piłeczki małe i piłki duże”. PP I 5,9
 • Zabawa językowa; kształcenie dykcji. PP IV 6
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP I 7; III

     Tydzień IV Witamy lato

      Pierwsze dni lata

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 5; III 5
 • Zabawa integracyjna „Zanim zjemy śniadanie, mam dla was zadanie”. PP III 8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX. PP I 5
 • Rozmowa kierowana na temat lata z wykorzystaniem ilustracji. Utrwalenie nazw pór roku. PP III 8; IV 2,5,9, 16
 • „Owocowe lato” – poznanie owoców letnich. Przyporządkowanie owoców do odpowiedniego koszyczka. PP II 8;IV 2,5,18
 • Zabawa ruchowa „Rozsypane owoce”. PP I 5
 • „Krzak poziomek” – kolorowanie konturów liści poziomkowego krzaku, wypełnianie plasteliną owoców poziomki. Doskonalenie doświadczeń plastycznych i sprawności manualnej.  PP I 7; IV 8,11
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.  „Tort na powitanie lata” – budowanie bab z piasku, ozdabianie kamyczkami, gałązkami. PP I 5,7; III 5
 • Zabawa bieżna „Ruszaj – stój!”. PP I 5
 • „Smaki i zapachy lata” – oglądanie, opisywanie wyglądu owoców.  PP I 3; IV 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III

Lato z tatą

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 7; III 5
 • Ćwiczenie narządów artykulacyjnych „Ale pycha!”. PP IV 2
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej „Lato z tatą”. Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie słów, które mogą być niezrozumiałe dla niektórych dzieci. PP IV 2
 • „Stare gazety taty” – eksperymentowanie z papierem i wodą. PP I 7; IV 8, 19
 • „Figurka dla taty” – lepienie z masy papierowej. Wzbogacanie doświadczeń technicznych – praca z masą papierową. PP I 9; II 4, 9; IV 8
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naprawiam z tatą samochód”. PP IV 1
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do odpoczynku po intensywnym wysiłku oraz do picia wody podczas upału.  Zabawa ruchowa z piosenką „Woogie-boogie”.  PP I 4,5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe węże”. PP I 5
 • Zabawa językowa „Mój tata jest….”. PP II 8;III 2; IV 2
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 5

Pakujemy walizki

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci.  PP III 5,8
 • Zabawy z wiatraczkami – ćwiczenia oddechowe. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX. PP I 5
 • „Potrzebne – niepotrzebne” – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na temat segregowania rzeczy potrzebnych w czasie odpoczynku wakacyjnego z wykorzystaniem planszy – p. 40 z PD i k. 32 z KP3. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na przeznaczenie. PP II 3; IV 2, 5, 10, 12
 • Zabawa ruchowa „Pakuj walizkę!”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zwrócenie uwagi na zakładanie nakryć głowy podczas pobytu na słońcu. Zabawa „Przeciąganie liny”. PP I 2; II 3; III 1,
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Toczymy ciężary”. PP I 5
 • Zabawa „Dokąd jedziemy na wakacje?” . Rozwijanie koordynacji ruchowej. PP IV 7
 • Nauka piosenki „Na wakacje” PP IV 7
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 1

W co się bawić?

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 6; III 5
 • Oglądanie książek podróżniczych, przewodników, albumów. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. PP III 1,9; IV 19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX. PP I 5
 • Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej „Lato z książką”. Rozmowa na temat opowiadania. PP IV 2,3,5
 • „Ulubione zabawy dzieci” – rozmowa na temat różnych form spędzania wakacyjnego czasu. PP III 9; IV 5,19
 • Zabawa ruchowa „Wakacyjne urodziny”. PP I 9
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Rysowanie kolorowych kompozycji kredą na chodniku. Zabawa ruchowa „Ciuciubabka”. PP I 4, 5, 7,9 ; IV 8
 • Zabawa bieżna „Kolorowe latawce”. PP I 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „Bieg po falach”. PP I 5; II 4
 • Zabawa w kole „Dyrygent”. Rozwijanie koordynacji ruchowej. PP I 9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP III 1

Bezpiecznych wakacji

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5,7
 • Zabawa tropiąca „Ciepło – zimno”.  PP II 8; III 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX. PP I 5
 • „Zakazy i nakazy” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania symboli graficznych. PP I 5,7;  III 5; IV 2, 9
 • Zabawa ruchowa „Bezpieczne wakacje”. PP I 9,IV 19
 • „Wakacyjne życzenia” – praca plastyczna z wykorzystaniem k. 46 z W. Doskonalenie umiejętności składania obrazka z części i dorysowywanie elementów tworzących całość pracy. PP I 7; II 9; IV 8
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu ogrodowego.  Zabawa z piosenką „Karuzela”. PP III 5, IV 7
 • Zabawa z czworakowaniem „Sprytne kotki”. PP I 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „Wakacyjny deszcz”. PP I 5; II 4
 • Zabawy w kącikach zainteresowań lub odpoczynek w kąciku relaksacyjnym/ pobyt w ogrodzie przedszkolnym. PP IV 1,3

Wydarzenia i praca na rzecz grupy

 • 06 Dzień dziecka – gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 • 06 wyjście do Becek na przedstawienie teatralne „Baśń o Leciutkiej Królewnie” – spektakl muzyczny.
 • 06 – wycieczka całodzienna „ Cztery pory roku” – temat „Gdzie się schował skrzat” – ekologia. Wyjazd 8:00. Powrót 15:30/16:00.
 • 06 – Piknik rodzinny w ogrodzie. 50-lecie przedszkola.