Czerwiec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC GRUPA I

  • DZIEŃ DZIECKA

– rozmowa na temat Dnia Dziecka z wykorzystaniem zdjęć dzieci z różnych kontynentów

– poznanie dzieci różnych narodowości

– określanie różnic i podobieństw między dziećmi różnych narodowości

– słuchanie wiersza D. Gellner „Dzieci” – rozmowa o ulubionych zabawach dzieci

– zabawa tradycyjna „Baloniku nasz malutki” – integrowanie dzieci w grupie

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– ćwiczenie swobody wypowiedzi

– rozwijanie spostrzegawczości

– „Wesołe zabawy w ogrodzie” – rozwiązywanie zagadek dotyczących zabaw na świeżym powietrzu; rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w ogrodzie; czerpanie radości ze wspólnej zabawy

– rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, motoryki dużej

– zabawy taneczne w kole: „Karuzela”, „Gąski do pana” – wspólny lub indywidualny śpiew poznanych piosenek

– ćwiczenia oddechowe „Wiosenne drzewo”

– zabawa dydaktyczna „Prace w ogrodzie” – segregowanie według określonej cechy – koloru

– zabawa „Nakrywamy do stołu” – posługiwanie się liczebnikami głównymi, porównywanie liczby elementów

– „Zaginione chusteczki” – ćwiczenie percepcji wzrokowej

– zabawa zręcznościowa „Tajemnicze pudełko”

– zabawa słowna „Prezentacja kolorowych ubiorów”

– zabawa „Szukamy rymów”

– praca plastyczna „Dziwne zwierzęta” – kolorowanie rysunku w konturze według instrukcji

– utrwalenie nazw kolorów

– rozwijanie percepcji wzrokowej

– doskonalenie sprawności manualnych

– kształtowanie słuchu fonematycznego

Podstawa programowa: I 7; III 5; IV 2,5,8,19; III 8; IV 12;  I 5,7; IV 8,11; II 4; III 1; IV 2; IV 7,12; I 5; I 9; IV 15; I 9;

 

  • ILE NÓG MA STONOGA

– „Wycieczka na łąkę” – rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; poznanie roślin i zwierząt występujących na łące; naśladowanie dźwięków przyrody

– rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji przyrodniczych

-zabawa dźwiękonaślodowcza „Łąkowy koncert”

– praca plastyczno – techniczna „Zielone żabki” – orgiami z koła – rozwijanie umiejętności plastycznych

– „Wesoła stonoga” – wysłuchanie piosenki „Stonoga”

– słuchanie wiersza D. Gellner „Nóżki” – poznanie wyglądu stonogi; zabawa z improwizacją ruchową do wiersza

– praca plastyczno – techniczna „Stonoga” – konstruowanie z różnego materiału przyrodniczego

– zabawa grafomotoryczna „Rysujemy na folii”

– zabawa „Klaśnij, gdy zobaczysz myszkę”

– zabawa inscenizacyjna „Rozmowa myszek”

– rozwijanie umiejętności liczenia

– doskonalenie mowy i myślenia

– rozwijanie mowy dialogowej

– rozwijanie motoryki małej

– „Pracowite pszczółki” – rozmowa na temat życia pszczół”

– opowiadanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje miód?”- poznanie pracy pszczelarza i sposobu wytwarzania miodu przez pszczoły

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

– degustacja miodu, określanie smaku

– „Motyle z nad łąki” – oglądanie albumów o motylach, dostrzeganie ich różnorodnych barw i kształtów; porównywanie i opisywanie wyglądu motyli

– słuchanie wiersza D. Gellner „Motyle z nad łąki” – rozmowa na temat wiersza; słuchanie wiersza ze zrozumieniem

– wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem

Podstawa programowa: I7; III5; IV 2,5,19; IV 2,5,7,11,18; III 5; I 5; IV 8,18; III 8; IV 1,2,7,8,15,18; I 9; IV 2,12, 1,2,7,8, 16,18; IV 8,11;

  • SŁONECZNE LATO

– słuchanie wiersza D. Gellner „Słońce” – rozmowa na temat wiersza; poznanie znaczenia słońca dla życia człowieka;

– zabawa badawcza „Znaczenie słońca dla roślin”- prowadzenie codziennej obserwacji roślin, wyciąganie wniosków z obserwacji

– „Czasem świeci słońce, czasem pada deszcz” – rozpoznawanie symboli pogody – praca z obrazkami; nazywanie zjawisk atmosferycznych;

– słuchanie wiersza D. Gellner „ Deszczowe dziwaki” – rozmowa inspirowana wierszem; praca plastyczna inspirowana wierszem

– „Matematyczne lato” – wyliczanka P. Wrzesień; zabawa rytmiczna do wyliczanki – ćwiczenia w liczeniu

– zabawa matematyczna „Letnia matematyka”

– rozpoznawanie odgłosów łąki

– śpiewanie piosenki „Wianek od lata”

– „Smaczne truskawki” – polisensoryczne poznanie owocu truskawki

– zabawy ruchowe z chustą animacyjną – rozwijanie umiejętności wyrażania zaobserwowanego zachowania ciałem i gestem

Podstawa programowa: I 7; III 5; IV 2,5,19; IV 2,3,18; I 5,7; IV 2,7,11,18; IV 2,7,11,18; IV 12,1,15; III 8;

  • JEDZIEMY NA WAKACJE

– rozmowa na temat zbliżających się wakacji

– oglądanie ilustracji – rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu; kształtowanie świadomości o bezpiecznym podróżowaniu (dziecku w foteliku)

– praca plastyczna – „Kolorowy balon”- kształtowanie umiejętności manualnych

– układanie pojazdów z szablonów figur geometrycznych  – utrwalanie kształtu figur geometrycznych

– słuchanie wiersza D. Gellner „Las” – uświadomienie konieczności właściwego zachowania się w środowisku przyrodniczym

– „Nad wodą jest zawsze wesoło”- rozmowa na temat wakacji nad wodą; pokaz muszelek – poznawanie ich za pomocą zmysłów; słuchanie wiersza D. Gellner „Muszelki”

– poznanie znaczenia słów: morze, rzeka, jezioro

– uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących spędzania czasu nad wodą

– oglądanie albumów o górach – spontaniczne wypowiedzi dzieci;

– „Jak wyglądają góry?” – dzielenie się swoimi wiadomościami podczas oglądania zdjęć; poznanie górskiego krajobrazu

– „Wakacyjne marzenia Trampolinka” – wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej; rozmowa na temat opowiadania; słuchanie ze zrozumieniem;

– praca plastyczna „Wakacje”

Podstawa programowa: I 5; III 5; IV 12, 2,5,8; IV 11,12, 2,3,18; IV 2,3,18; III 8; IV 2,3,7,12,18; IV 2,19;

  • Rozwijanie sprawności ruchowej

– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczna, zabawy w ogrodzie, spacery;

  • Wydarzenia w miesiącu czerwcu:

– 01.06. „Dzień Dziecka” w ogrodzie przedszkolnym, zabawy, konkursy itp.

– 02.06. „Baśń o Leciutkiej Królewnie” – wyjście do BCEK ul. Szegedyńska 9 a

– 09. 06. „ Wycieczka autokarowa”

– 13.06. „Piknik Rodzinny”

Plan opracowała:

Edyta Marchel