Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ CZERWIEC  GRUPA IV

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, MAŁGORZATA MAZUREK

Temat I Dzieci Świata

–  „Dzieci mają swoje prawa”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Marzenia” – uświadomienie dzieciom, jakie przysługują im prawa, wdrażanie do nazywania swoich uczuć, rozumienie, że dzieci z różnych stron świata mogą różnić się od siebie, ale lubią robić podobne rzeczy (PP III 1, 7, 8) 
– Zabawa z piłkami – doskonalenie umiejętności chwytania piłki oburącz, rzutu prawą i lewą ręką (PP I 5, III 5)
– Ćwiczenia oddechowe „Zdmuchnij mnie” aktywny udział w ćwiczeniach regulujących fazę wdechu i wydechy  (PP I9)
– Praca plastyczna – obrazek wykonany techniką origami – rozwijanie sprawności manualnych (PP IV 1, 8)
– Zabawa „Głuchy telefon”- rozwijanie wrażliwości słuchowej, koncentracji uwagi (PP IV 2)
– „Szukamy przeciwieństw”- zabawa rozwijająca spostrzegawczość (PP IV 12)
–  „Dzieci świata”- poznawanie ras i miejsc, skąd wywodzą się dzieci (PP III 7; II 2)
– Zabawa ruchowa z elementami rzutu „Rzut do kosza za punkt” (PP III 5)
– Zajęcia matematyczne, „Która godzina?”- Rozwijanie zainteresowań pomiarem czasu, rodzajami zegarów, kształtowanie umiejętności odczytywania godzin (PP IV 16)
– Zabawa, „Która godzina?” – Doskonalenie umiejętności liczenia i koncentracji uwagi (PP IV 15)
– Zabawa dydaktyczna „Płynie czas” –utrwalanie nazw i kolejności miesięcy w roku, dni w tygodniu, doskonalenie umiejętności odczytywania i ustawiania godzin na zegarze (PP IV 4, 16)

Temat II W Zoo

– Zabawa rozwijająca pamięć sekwencyjną „Poranny taniec”- próby wyrażania się poprzez taniec, zapamiętanie powtarzalności układu (PP IV 1,7)
– „Zwierzęta i ich młode”- dobieranie i nazywanie obrazków, zauważanie młodych osobników wybranych gatunków zwierząt(PP IV 18)
– Zabawa słowna w kole „Moje ulubione zwierzątko to …”- aktywne uczestnictwo z zabawach słownych, pokonywanie nieśmiałości podczas samodzielnych wypowiedzi (PP IV 6)
– „Kocia rodzina”- poznanie niektórych gatunków z rodziny kotowatych, wskazywanie podobieństw i różnic miedzy kotem domowym, a kotem egzotycznym (PP IV 12,18)
– Zabawa ruchowa w parach „Wesołe koniki”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5,8)
– Praca plastyczna „Plakat o żyrafie”- poznanie cech charakterystycznych dla żyrafy, wykonanie pracy plastycznej przestrzennej (PP III 5, IV 11)
– Zabawa pantomimiczna „Co to za zwierze?”- rozwiązywanie zagadek słownych i ruchowych (PP IV 5) – Praca techniczna „Marionetki”- wykonanie zwierzątek z rolek papierowych , wykonanie pracy plastycznej według instrukcji i własnego pomysłu (PP IV8)
– „Nad, obok,, pod, za…”- określanie stosunków przestrzennych i określanie położenia przedmiotów (PP IV 14)
– Zabawa rzutna „Szybki jak struś”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (PP I 5,8)

Temat III Jedziemy na wakacje 

– Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Pajączki- raczki”  (PP I 5)
– „A w wakacje”- zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętności wypowiadania się na określony temat, utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 5- próby  rozwiązywanie działań (PP IV 15, IV 4, IV8)
– Zajęcia plastyczne „Karuzela pór roku” -rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych materiałów, rozwijanie staranności i dokładności, utrwalenie nazwy pór roku i nazw miesięcy (PP IV 1, IV 16)
– Zabawa „Co tu nie pasuje?”- rozwijanie logicznego myślenia poprzez klasyfikowanie na podstawie pojęć ogólnych (PPIV 2)
– Ćwiczenia oddechowe „Labirynt”- doskonalenie siły i kierowania wydechem, regulowanie fazy wdechu i wydechu  (PP IV 7)
–  „Bezpieczne wakacje”- praca z obrazkiem i wierszem, przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wdrażanie zasad kulturalnego wypoczynku, doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem (PP IV 1, IV 2, IV 4)
– Zabawa „Łańcuszek sylab”- dzielenie prostych wyrazów na sylaby, wskazywanie  ilości sylab w wybranych wyrazach   (PP IV 12)    – Zabawa „Wakacyjne kalambury”- rozwijanie wyobraźni, utrwalanie słownictwa związanego z okresem wakacyjnym, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów (PP IV 2, IV 9)
– Zabawa ruchowa skoczna „Kto dalej?”- (PP I5, I 9)
– Zabawa „Po sznurku”- ćwiczenia równowagi i wzmacniania motoryki dużej (PP I 5, I 9)
– „Wakacyjne podróże”- zajęcia z wykorzystaniem wiersza M. Mazan „Na wakacje!”- zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, mazury, las, wieś) i ich położeniem na mapie, kształtowanie logicznego myślenia i budowanie poprawnych wypowiedzi  (PP IV 9, IV 10)

Temat IV Witamy lato  

– Wysłuchanie wiersza Magdaleny Sadkowskiej „Lato z tatą” – rozmowa kierowana ta temat wiersza, wyjaśnienie słów, które mogą być niezrozumiałych dla niektórych dzieci (PP IV 2, II 4, II 9)
– Zajęcia plastyczne „Wakacyjne wyprawy Trampolinka”- doskonalenie umiejętności rysowania do tekstu, rozwijanie wyobraźni plastycznej (PP IV 1)   –  „Prawda czy fałsz?”- rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia (PPIV 9) 
– Zabawa „Czy znasz tę roślinę?”- rozpoznawanie i nazywanie roślin chronionych i trujących (PP IV 18)
– Zajęcia matematyczne „Prawa/ lewa”- doskonalenie orientacji w schemacie swojego ciała, doskonalenie umiejętności określania kierunków- rozróżnianie strony prawej i lewej, kształtowanie umiejętności określania położenia przedmiotów w odniesieniu do własnej osoby i innych obiektów, rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek (PP IV 14, IV 5, IV 19)
– Zabawa ruchowa z dźwiganiem „Bieg z dźwiganiem ciężarów” (PP I 5)
– Zabawa „Kto jest nauczycielem?”- ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności obserwacji i zdolności naśladowania (PP IV 5)
– Układanie puzzli- rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej; gra w parach lub małych drużynach w gry planszowe- rozumienie i przestrzeganie zasad (PP III 5)
– Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Spacer po tęczy”- aktywny udział w proponowanych aktywnościach, zwrócenie uwagi na zasady bezpieczeństwa  (PP I 5)
– Ćwiczenia oddechowe „Muszelki”- kształtowanie umiejętności gospodarowania oddechem, doskonalenie sprawności mięśnia okrężnego ust (PP I 9)
– „Ulubione zabawy dzieci”- rozmowa na temat różnych form spędzania wakacyjnego czasu wolnego, zwrócenie uwagi na oczekiwanie na swoją kolej i poprawność wypowiedzi (PP III 9, IV 5)

 

Kochani życzymy udanych i wspaniałych wakacji 🙂