Czerwiec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
CZERWIEC grupa II
Temat tygodnia:Dzień Dziecka
Podstawa programowa:
I, 5 II, 1 III, 1,2, 7,8, IV, 1,2,7,8,12,15
poznawanie dzieci różnych narodowości
określanie różnic i podobieństw między dziećmi różnych narodowości
słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej „Dzieci”
praca plastyczna „Planeta dzieci”
rozwiązywanie zagadek dotyczących zabaw – kształtowanie logicznego myślenia
rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, motoryki dużej
rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej
tańczymy z okazji naszego święta – gry i zabawy
kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej rozwijanie reakcji na muzykę o zmiennym charakterze
rozwijanie umiejętności segregowania
zabawa zręcznościowa „Tajemnicze pudełko”
doskonalenie umiejętności liczenia – zabawa matematyczna
zabawa dydaktyczna „Znajdź swój kolor” – utrwalenie nazw kolorów
rozwijanie percepcji wzrokowej
praca plastyczna „Dziwne zwierzęta”

Temat tygodnia: Ile nóg ma stonoga?
Podstawa programowa
I5, II 10, IV 1, 2, 5, 11, 12, 13, 15,
poznawanie roślin i zwierząt występujących na łące
rozmowa na temat łąki z wykorzystaniem ilustracji
zabawa dźwiękonaśladowcza „naśladowanie dźwięków przyrody” praca plastyczno – techniczna „zielone”
słuchanie wiersza Doroty Gellner „Nóżki”
praca plastyczno – techniczna „Stonoga'”
Zabawa matematyczna „kolorowa stonoga” – przeliczanie elementów
słuchanie piosenki tradycyjnej „Stonoga”
rozwijanie koordynacji i wyobraźni ruchowej
rozwijanie małej motoryki
ćwiczenie spostrzegawczości
poznanie pracy pszczelarza i sposobu wytwarzania miodu
opowiadanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje miód”
samodzielne smarowanie kromki chleba miodem, degustacja miodu, ćwiczenie logopedyczne
słuchanie wiersza ze zrozumieniem Doroty Gellner „Motyle znad łąki”
praca plastyczna ‚Symetryczny motyl”
ćwiczenie oddechowe „latające motyle”

Temat tygodnia: Słoneczne lato
Podstawa programowa:I5, III 2, 6, 8, IV1, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15,
wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „Słońce”
poznanie znaczenia słoca dla życia człowieka i roślin
prowadzenie codziennej obserwacji roślin, wyciąganie wniosków z obserwacji
praca plastyczna „Malujemy słońce
słuchanie wiersza Doroty Gellner „Deszczowe Dziwaki”
rozpoznawanie prostych symboli oznaczających zjawiska pogody praca plastyczno – manualna „Deszczowe DziwDziwaki
utrwalenie znajomości liczebników głównych na podstawie wyliczanki Pauliny Wrzesien „Matematyczne lato”
rozpoznawanie odgłosów łąki – ćwiczenie słuchowe
poznanie polisensoryczne truskawki
rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i przewidywania jej efektów
doskonalenie umiejętności plastycznych podczas malowania „Truskawka”
Inscenizacja historyjki obrazkowej z KP
rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

Temat tygodnia: Jedziemy na wakacje
Podstawa programowa:
II 10, 11, III 7, 8, IV 1,2, 5, 7,8,11,1215,18
rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu
kształtowanie świadomości, podróżowania w samochodzie w specjalnym foteliku
ćwiczenie grafomotoryczne „połącz kropki”
praca plastyczna „Kolorowy balon” – rozwijanie umiejętności manualnych
słuchanie wiersza Doroty Gellner „Las” – rozmowa inspirowana wierszem
praca plastyczna „W lesie” – doskonalenie sprawności manualnych
słuchanie wiersza Doroty Gellner „Muszelki”
poznanie znaczenia słów: morze, rzeka, jezioro
ćwiczenie grafomotoryczne „Nad wodą”
uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących spędzania czasu nad wodą
poznawanie górskiego krajobrazu na podstawie ilustracji
doskonalenie syntezy i analizy sylabowej „Z czym kojarzą ci się góry?”
doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej w zabawie „Spacer po górach
wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Wakacyjne marzenia Trampolinka”
wypowiadanie się na temat wysłuchanego tekstu
praca plastyczna „wakacyjny obrazek” wspieranie inwencji twórczej dziecka
nauka piosenki „Jedzie pociąg z daleka”
ćwiczenie grafomotoryczne „Nad jeziorem”
co możemy robić na wakacjach? wypowiedź na podstawie ilustracji
wakacyjne karty pracy – ćwiczenia wspierające rozwój małej motoryki, logicznego myślenia i spostrzegawczości
Wydarzenia
1.06- Dzień Dziecka w ogrodzie przedszkolnym
2.06- spektakl muzyczny,, Baśń o leciutkiej królewnie” wyjście do BECEK-u
9.06-wycieczka całodniowa do gospodarstwa agroturystyczne-temat ,,Cztery
pory roku”
13.06-festyn rodzinny w ogrodzie


Opracowała: Beata Słomczyńska