Maj

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ GRUPA I

  • MÓJ DOM

– „Domy i domki” – oglądanie różnego rodzaju domów, zwrócenie uwagi na ich wielkość, kształt, kolor, charakterystyczne cechy konstrukcji; stosowanie określeń duży – mały;

zabawa plastyczno – konstrukcyjna „Budujemy domy” – utrwalenie nazw elementów konstrukcyjnych domu;

– wzbogacanie słownictwa czynnego

– rozwijanie logicznego myślenia

– utrwalanie określeń dotyczących stosunków przestrzennych

– doskonalenie spostrzegawczości i orientacji na kartce

– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

– Nasza miejscowość – rozmowa wprowadzająca połączona z pokazywaniem zdjęć; poznanie najbliższej okolicy, miejsca zamieszkania dzieci; zdobywanie wiedzy o swojej miejscowości; zabawa słuchowa „Pomachaj, gdy usłyszysz”

– Polak mały – rozmowa z wykorzystaniem mapy Polski, wspólne odszukanie charakterystycznych miejsc: Warszawa, góry, morze, Wisła; rozmowa na temat majowych świąt; wysłuchanie Hymnu Polski;

– zdobywanie wiedzy o Polsce

– poznanie symboli narodowych i hymnu

– kształtowanie postawy patriotycznej

-poznanie nazwy stolicy Polski

– ćwiczenie słuch fonematycznego

– Biało – czerwone symbole – rozmowa na temat barw narodowych; prezentacja biało – czerwonej flagi

– praca plastyczno – techniczna „Domek” – naklejanie elementów domu

– Warszawa – stolica Polski;

– wysłuchanie legendy Marty Berowskiej o warszawskiej Syrence; rozmowa na temat legendy; wspólne opisywanie herbu Warszawy

– zabawa fonematyczna „Szukamy rymów”

 

Podstawa programowa: I 6; III 5; IV 11,12; IV 2, 5 , 8, 10; I 5; IV 2, 5, 19; III 3; IV 7, 10; IV 13; III 1, 2,5; I 9; IV 8; IV 10, 14; III 8; IV 2, 3, 9,10;

 

  • NA WIEJSKIM PODWÓRKU

– „Kto mieszka na wiejskim podwórku?” – oglądanie prezentacji na temat zwierząt hodowlanych;

– słuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Z wizytą na wsi” – rozmowa na temat opowiadania oraz domów wiejskich zwierząt

– zdobywanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi

– usprawnianie narządów artykulacyjnych mowy poprzez naśladowanie głosów zwierząt – zabawa ortofoniczna

– rozwijanie percepcji słuchowej

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu

– skąd się bierze mleko? – poznanie produktów pochodzenia zwierzęcego;

– „ zabawa dydaktyczna „Co nam daje..?” – łączenie zwierząt z produktem od niego pozyskiwanym dla człowieka

– poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt

– słuchanie wiersza N. Usenko „ Czarna krowa” rozmowa na temat wiersza; rozwijanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem

– kształtowanie umiejętności dostrzegania w wierszu elementów humorystycznych

– zabawa matematyczno – plastyczna „Bajkowa krowa” – przeliczanie elementów

– rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności liczenia

– nauka piosenki „Co słychać na podwórku”

– zwierzęta dorosłe i ich dzieci – zabawa dydaktyczna: prezentacja zdjęć dorosłych zwierząt hodowlanych i ich potomstwa, poznanie nazw młodych zwierząt

– praca plastyczno – techniczna „Owieczka”

– zabawa słowna – stosowanie określeń przymiotnikowych

– rozwijanie słownictwa

– utrwalenie nazw figur geometrycznych

– „Kurki z kolorowego kurnika” – aktywność plastyczno – konstrukcyjna

 

Podstawa programowa: I 7; III 5; IV 2, 5, 12, 19; III 8; IV 2,3,5,7,18; I 5; IV 13; I 5; IV 13; IV 1, 2, 7,18, 19; IV 8, 15; I 5, 9; I 6;

 

  • DLA MAMY I TATY

– „Moja mama jest kochana” – rozmowa na temat „Dnia Matki”

– zabawa słowna „Jaka jest moja mama?”

– słuchanie wiersza D. Gellner  „Mamo” – rozmowa na temat wiersza; wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z matką;

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi

– rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia

– wzbogacanie słownictwa

– „Mój tata jest kochany” – rozmowa na temat spędzania wolnego czasu z tatą; wzmacnianie więzi emocjonalnej dziecka z tatą;

– aktywizowanie słownej wypowiedzi – zabawa językowa „Mój tata ma na imię..”

– zabawa pantomimiczna „Wybieramy się z tatą na ryby”

– zabawa matematyczna „Ile ryb złowiłeś?” przeliczanie elementów, porównywanie liczebności

– „Kocham moich rodziców” – rozmowa na temat spędzania wolnego czasu wspólnie z rodzicami; wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzicami;

– rozwijanie uczucia szacunku i miłości do rodziców

– kształtowanie świadomości, że należy pomagać rodzicom

– rozwijanie umiejętności wypowiedzi werbalnej

– „Jak możemy pomagać, mamie i tacie? – burza mózgów

– zabawa słuchowa „Kto to powiedział?”

– ćwiczenia grafomotoryczne : malowanie palcem, linii po śladzie

– rozmowa na temat „Wesołego miasteczka”

– zabawa z chustą animacyjną „Karuzela”

– zabawa matematyczna „Jaki kształt ma karuzela?”- porównywanie wielkości, stosowanie określeń większy – mniejszy

– zabawa „Co tu nie pasuje?”

– zabawa „Czy to jest?”

– uśmiechnięta buzia – malowanie buziek na papierowych talerzykach

– dostrzeganie błędów na obrazkach

– ćwiczenie spostrzegawczości

– doskonalenie sprawności manualnych

 

Podstaw programowa: I 7; III 5; IV 2,5,19;  II 1, 4; III 1,2,4; IV 2, 8; II 3, 4; III 2 , 8; II 3,4; I 5, 9; IV 2, 12; IV 2, 5, 8;

 

  • IDZIEMY DO ZOO

– „Kto mieszka w ZOO?” – oglądanie prezentacji multimedialnej o zwierzętach mieszkających w ZOO połączona z rozmową na temat życia zwierząt;

– poznanie znaczenia pojęcia ZOO i zwierzęta egzotyczne; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; rozbudzanie ciekawości świata;

– zabawa dydaktyczna „Jakie to zwierzę?” – poznanie nazw zwierząt egzotycznych;

– praca plastyczna „Miś koala”- wyklejanka

– „Trampolinek idzie do ZOO” – słuchanie opowiadania u. Piotrowskiej; rozmowa na temat opowiadania;

– rozwijanie mowy i myślenia

– słuchanie ze zrozumieniem i odpowiadanie na pytania

– zabawa artykulacyjno – naśladowcza

– praca plastyczna „Odrysuj zwierzę”

– oglądanie albumów o zwierzętach żyjących w różnych środowiskach;

– zabawa dydaktyczna „Zwierzęta lasu” i „Uporządkuj zwierzęta”- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, segregowanie ich według określonego warunku;

– „Gdzie jest miś?” – utrwalenie określeń oznaczających położenie przedmiotów w przestrzeni

– poznanie środowisk, w których żyją zwierzęta

– ćwiczenie swobodnego wypowiadania się na zadany temat

– „Wesoły hipopotam” – inscenizacja wiersza A. Frączek „Chichopotam”; rozmowa na temat wiersza;

– wykonanie słonia z gotowych elementów

– utrwalenie nazw zwierząt egzotycznych

– rozwijanie słuchania ze zrozumieniem

– rozwijanie słownictwa czynnego

– „Matematyczne ZOO” – zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta” – przeliczanie i porównywanie liczby elementów;

– „Kolorowe papugi” – kolorowanie kredkami konturowego rysunku;

– stosowanie określeń: tył – przód, tyłem  przodem;

 

Podstawa programowa: III 5; IV 12; III 5, 8; IV 2, 18; I 5, 9; IV 2, 18; III 8; IV 2,3,18; IV 2,3,18; I 5; IV 2,5,18,19; IV 2,5,7,12,14,18; IV 2,11; I 5, 7;

 

  • Aktywność ruchowa: ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
  • Wydarzenia w maju:

– 16 maja „Dzień ogrodnika” – sadzenie kwiatów

-25 maja „Dzień Matki” – symboliczne zakończenie roku

 

Plan opracowała:

Edyta Marchel