Kwiecień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ KWIECIEŃ 2022 GRUPA III

    Tydzień I Jedziemy na wieś

      Na wiejskim podwórku

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 6,7,
 • Zabawa naśladowcza „Kotki”. PP IV 1
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X. PP I 5
 • „Jedziemy na wieś” – opowieść ruchowo-ortofoniczna. Poznanie nazw zwierząt hodowanych w gospodarstwie oraz nazw ich domów. Wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela. PP I 5, 9; IV 1,2
 • Zabawa dydaktyczna „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”. Doskonalenie umiejętności rozróżniania zwierząt z wiejskiego podwórka od zwierząt dzikich i leśnych. PP II 10; IV 15, 18
 • Zabawa ruchowa „Lis poluje!” PP I 5, III 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Uważne korzystanie ze sprzętów na placu zabaw. Naśladowanie sposobu poruszania się wybranych zwierząt. PP I 5; III 5, IV 1
 • Zabawa z mocowaniem „Przesuń ścianę dłońmi, plecami”. PP I 5,8
 • Zabawa tradycyjna „Gąski, gąski do domu!”. PP II 1,3,4; IV 5
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. PP III 1

Rolnik ciężko pracuje

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X. PP I 5
 • „Praca rolnika” – burza mózgów. Szukanie odpowiedzi na zadane pytania: Co robi rolnik? z wykorzystaniem p. 30 z PD. Poznanie ciężkiej pracy rolnika i maszyn, z których korzysta w pracy w polu. PP III 9; IV 2,5,20
 • „Maszyna rolnicza” – praca plastyczna. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z nożyczek. Kształcenie pomysłowości i wyobraźni podczas wykonywania pracy, PP IV 1,3,8
 • Zabawa ruchowa naśladowcza „Rolnik pracuje”. PP IV 1
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Obserwowanie, co zmieniło się w przyrodzie w ostatnich dniach. Zabawa z ringo ogrodowym – ćwiczenie rzutu i celowania. PP II 1, 3, 4; III 5
 • Zabawa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • „Ziarenka” – ćwiczenia oddechowe.  PP I 9
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. PP III 8

Co nam dają wiejskie zwierzęta?

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 9
 • „Ile jajek?” – zabawa słuchowa z elementami liczenia. PP III 8; IV 15
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X. PP I 5
 • Wysłuchanie wierszy Magdaleny Satkowskiej „Gospodyni Mania” i „Rolnik Janio”. Analiza treści wierszy.  PP II 8; III 8; IV 2
 • „Co od kogo?’ – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia. Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych i poznanie korzyści z ich hodowli dla człowieka. Dopasowywanie zwierząt do produktów, które dają człowiekowi. PP IV 5,18
 • Zabawa ruchowa „Baranki”. PP I 9; IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcenie do wspinania się na sprzętach ogrodowych, rozwijanie zręczności i zwinności. Zabawa bieżna „Berek”. PP I 5; III 5
 • Zabawa z czworakowaniem „Sprytne kotki”. PP I 5
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. PP  I 7

W zagrodzie

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Obserwacje roślin w kąciku przyrody. Wzbogacanie o nowe okazy (bratki, hiacynty, żonkile w doniczkach). Wąchanie kwiatów. PP II 11; IV 18,19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X. PP I 5
 • „Weterynarz szuka kozy” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie pojęć matematycznych: na, za, obok, przed, między oraz umiejętności poprawnego liczenia. PP IV 2,5,14
 • Zabawa konstrukcyjna „Domy dla zwierząt”.  PP I 6; IV 11
 • Zabawa ruchowa „Traktory”.  Ćwiczenie spostrzegawczości.  PP I 5, 9
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętów ogrodowych.  Zabawa bieżna „Slalom miedzy pachołkami”. PP III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu – konie w stajni”. PP I 5
 • Zabawa plastyczna – odrysowywanie szablonów konia, kolorowanie, doklejanie grzywy i ogona z pociętej wełny. PP I 7; IV 8
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1

Śniadanie zwierząt na wsi

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 8
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gumy animacyjnej. PP I 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X. PP I 5
 • „Śniadanie dla zwierząt” – rozmowa kierowana. Poznanie, czym odżywiają się wybrane zwierzęta hodowane na wsi. PP II 10; III 9; IV 2,18
 • „Kogo wołam na śniadanie?” – zabawa słuchowa.  Utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych. PP III 8
 • Zabawa ruchowa „Psy i koty”. PP I 5; IV 12,15
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Rysowanie kredą na chodniku, betonie zwierząt wiejskich. Zabawa ruchowa „Praca i odpoczynek na wsi”. PP I 5; IV 1
 • Zabawa skoczna „Skoki kózek przez przeszkody”. PP I 5,9
 • Zabawa słowna „Kończymy wyrazy”. PP IV 2
 • Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do relaksu w ciszy i spokoju. PP I 1

                Tydzień II Wielkanoc

                Idą święta

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP IV 19
 • Obserwacje w kąciku przyrodniczym w sali. PP II 11
 • Zabawa z piosenką „Skacze nóżka”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Rozmowa z dziećmi na temat tradycji Świąt Wielkanocnych: święcenia pokarmów, składania życzeń, dzielenia się jajkiem z wykorzystaniem p. 27 z PD. PP IV 2,10
 • Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Wielkanoc. PP III 8; IV 2,3
 • Zabawa naśladowcza przy muzyce „Pieczemy baby wielkanocne”.  PP IV 1,2
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kogo wołam?”. PP IV 1,7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie. Zabawa z piłkami w parach i indywidualne – rzucanie, toczenie, łapanie. PP I 5; III 5
 • Zabawa z elementem mocowania „Mocne ręce”. PP I 5
 • Siejemy rzeżuchę i owies – działania w kąciku przyrody. PP IV 18
 • Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona, kolana, pięty”.  PP IV 1
 • Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. PP III 1,5

Kwoka i kurczęta

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Zabawa ruchowa z piosenką „Woogie-boogie”. PP II 1, 3, 4
 • Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gumy animacyjnej. PP I 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII.  PP I 5
 • Zabawa „Skarb”. Doskonalenie małej motoryki w czasie zwijania chusteczek w kulki („jajka”). PP I 7; II 7; III 2
 • Zabawy oddechowe z piórkami.  PP I 9
 • Zabawa ruchowa „Kwoka wysiaduje jajka!”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętów ogrodowych – rozwijanie zręczności. Zabawa z elementem skoku „Przeskocz kałużę”. PP I 5,9; III 2
 • Zabawa ruchowa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • Zabawa manualna „Pstryk”. PP I 7,9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7; II 1,3

                  Świąteczne życzenia

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 2
 • Zabawa ruchowa na czworakach „Ciekawskie zajączki”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Utrwalanie symboli wielkanocnych. Słuchanie propozycji życzeń i różnych możliwości ich wysyłania. PP IV 2,9
 • Zabawa dydaktyczna „Wysyłam wiadomość”.  PP II 6; IV 2, 9
 • Zabawa ruchowa „Radosnej Wielkanocy!”. PP III 5; IV 7
 • Nauka pierwszej zwrotki oraz refrenu piosenki Pisanki (CD, 9). PP IV 7
 • Zabawa z piosenką Pisanki (CD, 9) PP I 5; IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcenie do obserwacji gałązek drzew i krzewów. Zabawa ruchowa „Wiosenne wyścigi”. PP I 5; II 1; IV 18,19
 • Zabawa ruchowa „Toczymy ciężary”. PP I 5
 • Zabawa popularna „Głuchy telefon”. PP III 8
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do obserwacji w kąciku przyrodniczym (gałązki drzew). PP I 9; IV 2

                 Wielkanoc baranka

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Zabawa integracyjna „Ciekawostki”.  PP IV 5,6
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej „Ubranko baranka”. PP I 9; III 8; IV 2,5
 • Sensoryczne poznawanie właściwości wełny. PP IV 5, 18, 19
 • „Baranek” – praca plastyczna. PP I 7; III 8; IV 8
 • Zabawa ruchowa „Improwizacje ze wstążką”. PP IV 7,12
 • W ogrodzie: Zabawy swobodne. Zachęcanie do toczenia obręczy dużych i małych po równej powierzchni. Zabawy ruchowa „Ciuciubabka”. PP I 5; II 1,3,4; III 5
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie”. PP I 5
 • Zabawa manipulacyjna z kłębkiem włóczki. PP I 7
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP II 1

                 Wiosenny korowód

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Oglądanie książek i albumów przyrodniczych. Odszukiwanie obrazków związanych z wiosną. PP IV 9,18,19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VI. PP I 5
 • Omówienie tradycji przynoszenia prezentów przez zajączka wielkanocnego. PP IV 2,9,18
 • „Wiosenny korowód”. Odtwarzanie podanego rytmu podczas ustawiania korowodu. PP IV 1,7,12
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do ćwiczenia sprawności na sprzętach ogrodowych. Zabawa ruchowa „Berek czarodziej”. PP I 4,5; III 5
 • Zabawy manipulacyjne – zachęcanie do układania. PP I 6
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7; III 5

                Tydzień III Dbamy o naszą planetę

                Wszystkie śmieci do wora

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 2
 • Zabawa integracyjna „Lubię gdy…”. PP II 6
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI. PP I 5
 • Rozmowa kierowana „Jak możemy dbać o naszą planetę Ziemię?” z wykorzystaniem planszy p. 31 z PD. Wdrażanie do dbania o Ziemię na co dzień poprzez: oszczędzanie wody, papieru, prądu, segregację śmieci, używanie toreb wielokrotnego użytku. PP II 11; III 6; IV 2, 5
 • „Śmieci do wora” – zabawa dydaktyczna. Nauka segregacji śmieci. PP IV 2, 12, 18
 • Zabawa ruchowa „Hałas! PP IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Sprawdzamy, czy w naszym ogrodzie nie ma śmieci. Zabawa z piłką „Piłka parzy!”. PP I 5 II 1, 3, 4, 11; III 6
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki do gniazd”. PP I 5
 • Zabawy z papierowymi kulami: podrzucanie i łapanie, celowanie do tarczy, rzucanie do kosza.  PP I 5
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. PP I 7

Bez wody ani rusz!

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem drobnych klocków. PP I 6; IV 11
 • „Zagadka dla kolegi” – wymyślanie zagadek dotyczących przedmiotów znajdujących się w sali. PP IV 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Woda” – rozmowa na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi. Podział wody na słoną i słodką. Wdrażanie postaw proekologicznych – oszczędne gospodarowanie wodą. Kształcenie działań, które mogą wpłynąć na zmniejszenie zużycia wody w życiu codziennym. PP III 9; IV 5, 18, 19
 • Zabawa ruchowa „Kropelki”. PP II 1, 3, 4
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Przypomnienie o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z zabawek ogrodowych. PP II 1; III 2
 • Zabawa z piosenką „Karuzela”. PP I 5, II 1
 • Zabawa skoczna „Ile oczek, tyle skacz!”. PP I 9, IV 15
 • Zabawa badawcza „Co pływa, co tonie?”. PP IV 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Zapraszanie do zabawy nieśmiałych koleżanek i kolegów. PP I 7

Jak ryba w wodzie

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. Zachęcanie do zabaw konstrukcyjnych. PP IV 11
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI. PP I 5
 • Rozwiązywanie zagadek ekologicznych. Doskonalenie logicznego myślenia w czasie rozwiązywania zagadek. PP IV 5
 • Zabawa ruchowa „Rybak łowi ryby”. PP I 5
 • Zabawa „Plastik, papier, szkło” (CD, 12). Uwrażliwienie na odgłosy wydawane przez przedmioty codziennego użytku.  PP I 5; IV 7
 • Nauka piosenki o krecie czyściochu (CD, 11). Kształtowanie pamięci, rozwijanie poczucia rytmu.  PP IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zachęcanie do obserwacji przyrodniczych w ogrodzie. Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!. PP III 5; IV 18
 • Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy slalom”. PP I  5
 • Puzzle – czyste środowisko” – składanie obrazków z części. PP III 8; IV 9, 18
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do zabawy w ciszy i spokoju. PP I 4

Oszczędzamy!

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Oglądanie różnego rodzaju portfeli i portmonetek. Opisywanie ich wyglądu.  PP IV 2,19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej Oszczędzanie. Rozmowa na temat treści wiersza i oszczędzania. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego wiersza. PP III 8; IV 2,3
 • Zabawa dydaktyczna „Skarbonki”. Rozumienie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym. Kształcenie umiejętności porównywania zbiorów: tyle samo, mniej, więcej.  PP IV 17
 • Zabawa ruchowa „Monety”. Odróżnianie banknotów od monet. PP I 5; IV 2,5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Rysowanie swoich marzeń kolorową kredą na chodniku. Zabawa „Ciuciubabka. PP II 1,3,4 ; III 5
 • Zabawa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • Zabawa tematyczna „Sklep”. PP IV 12,18
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnej aktywności zabawowej. PP III 5

Dzień Ziemi

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 1
 • Zabawy paluszkowe „Moje palce”.  PP I 5,7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI. PP I 5
 • „Dzień Ziemi” – składanie życzeń naszej planecie z okazji jej święta. Uczestniczenie w akcjach ekologicznych – Dzień Ziemi. Doskonalenie umiejętności składania życzeń. PP IV 2, 18
 • „Życzenia dla Ziemi” – zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnych. Wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i estetycznego wykonania pracy. Wdrażanie do dbania o porządek w miejscu pracy. PP I 7; III 5; IV 8
 • Zabawa ruchowa z rymowanką „Życzenia”. PP I 5 IV 1, 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z zabawek ogrodowych. Zabawy z piłkami w parach: rzucanie i łapanie, toczenie piłek. PP I 4; III 5; IV 1,3
 • Zabawa rzutna „Rzuty pod mostkiem”. PP I 5
 • Zabawa badawcza „Kolorowe krople wody”. PP IV 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7; III 5

             Tydzień IV Ziemia krąży w kosmosie

                 Planety małe i duże

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 9; III 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII. PP I 5
 • Planety krążą wokół Słońca” – zabawa dydaktyczna. Poznanie planet Układu Słonecznego. Doskonalenie posługiwania się liczebnikami porządkowymi, przeliczania i porównywania liczby elementów. Wzbogacenie słownika dzieci o nazwy planet. PP III 8; IV 2,3, 5,18, 19, 20
 • „Lądowanie na Księżycu” – zabawa ruchowa. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Obserwacje nieba. Zabawa „Latające pojazdy kosmiczne”. PP III 5; IV 1,2
 • Zabawa skoczna „Ile oczek, tyle skacz!”. PP I 5,9
 • Zabawa ruchowa „Dzień czy noc”. PP I 5;  IV 16
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. PP III 2

Gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy…

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 7; III 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny Satkowskiej Gwiazdozbiory. Przybliżenie wiadomości o gwiazdach i gwiazdozbiorach. Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: konstelacje i meteor. PP III 8, 9; IV 2,3
 • Zabawa plastyczna „Konstelacje”.  Komponowanie konstelacji gwiezdnych według własnego pomysłu. Rozwijanie kreatywności. PP I 7; IV 6,8
 • „Pod granatem nieba” – zabawa integracyjna. PP III 1,2
 • Zabawa ruchowa „Do rakiety!”. PP I 5
 • W ogrodzie:  Zabawy dowolne. Rysowanie gwiazdozbiorów na wygładzonym piasku. Zabawa ruchowa „Meteory”. PP I 4,5,7
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe ptaki”. PP I 5
 • „Gwiazdy estrady” – zabawa muzyczna. Zachęcanie dzieci nieśmiałych do krótkiego występu. PP II 7 IV 7
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 5

                 Astronom Kopernik

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5
 • Oglądanie albumów i książek o kosmosie. PP IV 2,1819
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII. PP I 5
 • Oglądanie filmu animowanego o Mikołaju Koperniku – zapoznanie dzieci z postacią wielkiego astronoma. PP III 8; IV 2, 10, 18, 20
 • „Ziemia krąży wokół Słońca” – zabawa z rymowanką. Rozwijanie umiejętności koordynacji ruchowej.  PP IV 1,5
 • Zabawa ruchowa „Komety do mety!”. PP I 5; IV 1
 • Nauka drugiej i trzeciej zwrotki piosenki „Piosenka o krecie czyściochu” (CD, 11). Nauka układu ruchowego do piosenki „Piosenka o krecie czyściochu”. Rozwijanie pamięci słownej, muzycznej oraz ruchowej.PP IV 7
 • Zabawa „Zbieramy śmieci z kretem czyściochem” (CD, 12).. Kształtowanie poczucia rytmu. Rozwijanie refleksu. PP IV 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Obserwacja nieba i chmur. Zabawa ruchowa „Piłka parzy!”. PP I 4; IV 18
 • Zabawa z mocowaniem „Dostarczamy paczki”. PP I 5
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 6

  Koła i kwadraty w kosmosie

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP I 6; III 5
 • Ćwiczenia oddechowe „Gwiazdki na niebie”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII. PP I 5
 • Wspólne oglądanie statków kosmicznych, przyrządów, stacji badawczych i ilustracji przedstawiających pojazdy kosmiczne – z wykorzystaniem p. 32 z PD. Doskonalenie spostrzegawczości i wypowiadania się na temat ilustracji. PP III 9; IV 2, 3,5, 9
 • Zabawa matematyczno-konstrukcyjna „Koło, kwadrat”. Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych: koła i kwadratu. Doskonalenie umiejętności liczenia. PP IV 2,12
 • Zabawa ruchowa „Słońce wschodzi, słońce zachodzi”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności w stosunku do kolegów podczas wspólnych zabaw. Zabawa ruchowa „Koło – kwadrat”.  PP I 5,9; III 5; IV 7
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie”. PP I 5
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Podejmowanie samodzielnej aktywności zabawowej. PP III 1

Spotkanie z ufoludkiem

 • Swobodna aktywność zabawowa dzieci. PP III 5,7
 • Zabawa artykulacyjna „Przyleciały ufoludki”. PP IV 2,6
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII. PP I 5
 • Krótkie omówienie i wykonanie historyjki obrazkowej – k. 11 z KP3. Kształcenie logicznego myślenia podczas układania i opowiadanie historyjki obrazkowej. PP IV 2,5,9
 • Wysłuchanie opowiadania Magdaleny Satkowskiej „Z wizytą u ufoludków”. Rozmowa na temat treści opowiadania. Doskonalenie wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu. Odróżnianie świata fikcji od realnej rzeczywistości. PP III 8; IV 3,5
 • Zabawa ruchowa „Ufoludek idzie do przedszkola”. PP I 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z zabawek w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa w kręgle. PP I 4,5; II 1; III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe węże”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Co schował ufoludek?”. PP III 8; IV 4
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1

Działania na rzecz grupy i wydarzenia

 • 1 kwietnia labolo
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia, program dzieciaki mleczaki, dzień biały
 • 12 kwietnia – Teatrzyk Złoty Dukat „ Dobre wychowanie”
 • 11,12,13 kwietnia – kiermasz Wielkanocny
 • 22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi – drugie życie kartonu – konkurs plastyczny
 • Realizacja programów ekologicznych
 • Realizacja programu z kulturą mi do twarzy