Kwiecień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ KWIECIEŃ 2022 GRUPA IV

Opracowała: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Olszewska

Temat I

„Ziemia krąży w kosmosie”

 1. „Kosmos, gwiazdy, planety”- rozmowa kierowana przy gazetce tematycznej-wyjaśnienie pojęć: Układ Słoneczny, orbita, planeta, gwiazda itp.; nazywanie planet krążących w Układzie Słonecznym; opisywanie ich wyglądu i wielkości na podstawie ilustracji; sposoby obserwacji  i badania kosmosu; sposoby podróżowania w kosmos; czytanie globalne nazw planet. (PP I.5 II.1,2, 4 III.1, 4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 3, 5,9)
 1. „Planety układu słonecznego” – zabawa dydaktyczna- słuchanie wiersza: „Planety” B. Formy; utrwalenie nazw planet; utrwalenie pojęć: Układ Słoneczny, orbita, planeta, gwiazda itp.; umieszczenie planet w odpowiednich miejscach Układu Słonecznego; dopasowanie nazw  do odpowiedniej planety na planszy Układu Słonecznego; dopasowanie planet do cieni – praca indywidualna lub w zespołach kilkuosobowych. (PP I.5 II.1, 2, 4 III.1, 4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 3, 5, 9)
 1. „Astronomia” – opowiadanie O. Masiuk- słuchanie nagrania utworu literackiego w interpretacji Jacka Kawalca; doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści słuchanego utworu; rozwijanie umiejętności poprawnego i logicznego odpowiadania na pytania nauczyciela dotyczące treści opowiadania;rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci; rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop. (PP I.5 II.1, 2, 4 III.1, 4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 3, 5)
 1. „8 ufoludków”- zajęcia matematyczne- doskonalenie umiejętności liczenia; tworzenie zbiorów o podanej liczbie elementów poprzez dokładanie lub ujmowanie; zapoznanie z liczbą 8 i jej graficznym obrazem – cyfrą 8; pisanie cyfry po śladzie – karta pracy wg pomysłu nauczyciela. (PP I.8,9. IV.15, 8)
 1. „Mali wynalazcy” nauka piosenki sł. Marcin Przewoźniak, muz. i aranż. Krzysztof Mroziński- osłuchanie z piosenką; nauka słów i melodii; wspólne śpiewanie piosenki. (PP I.5 IV.7)
 1. „Lecimy w kosmos” – opowieść ruchowa wg K. Kutyła- ćwiczenia doskonalące motorykę dużą; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. (PP I.5 III. 8,9)
 1. „Rakietą na księżyc”- praca techniczna- doskonalenie sprawności manualnych;

rozwijanie inwencji twórczej;  doskonalenie umiejętności korzystania z instrukcji; zwrócenie uwagi na ciekawe ozdobienie rakiety oraz zachowanie porządku na swoim miejscu pracy; prezentacja prac. (PP I.7 III.8.IV.1, IV.8)

Temat II

„Jedziemy na wieś”

 1. „Praca rolnika” – zabawa dydaktyczna; rozwiązanie zagadki- wypowiedzi Na temat pracy rolnika na podstawie wiersza B. Formy „W zagrodzie”; wymyślanie innej nazwy dla zawodu rolnika – zabawa słownikowa. (PP I.5 II.1, 2, 4 III.1, 4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 3, 5)
 2. „Zwierzęta na wsi” – zajęcia przyrodniczo-językowe- nazywanie zwierząt gospodarskich; czytanie globalne wyrazów. (PP II.1, 2, 4 III.1, 4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 3, 5)
 3. „Liczymy zwierzęta w gospodarstwie” – zabawa matematyczna- dodawanie odejmowanie na konkretach; rozwiązywanie zadań tekstowych, próba tworzenia i odczytywania formuł matematycznych. (PP I.8,9 III.4, 6, 8, 9 IV.1, 2, 5, 12, 13, 15, 16)
 4. „Jajko” – wiersz J. Brzechwy- wysłuchanie wiersza oraz analiza jego treści; oglądanie jaja kurzego, określanie cech jajka tj waga, kolor, kształt, faktura, zapach; oglądanie i wyodrębnienie części jajka (skorupka, białko, żółtko) wybitego do przezroczystego pojemnika oraz przekroju jajka ugotowanego na twardo, porównanie; rozmowa z dziećmi na temat sposobów wykorzystania jajek w gastronomii – potrawy z jajek; zabawy z wykorzystaniem jajek styropianowych. (PP I.6, 7, 8, 9. IV.2, 4, 8, 9, 11)
 5. „Stary Donald” – nauka piosenki i zabawa rytmiczna przy piosence- osłuchanie z piosenką; nauka słów i melodii; wspólne śpiewanie piosenki. (PP IV.7)
 6. „Kurza natura” – słuchanie wiersza A. Edyk-Psuł i rozmowa na temat treści- zachęcanie do uważnego słuchania utworu czytanego przez nauczyciela; zapoznanie z nazwami pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich; zapoznanie z nazwami dni tygodnia. (PP IV.18, IV.3, IV.5, IV.16)
 7. „Na wiejskim podwórku” – zagadki słuchowe- doskonalenie spostrzegawczości słuchowej podczas identyfikowania odgłosów wydawanych przez zwierzęta na wiejskim podwórku. (PP IV.18, IV.7)

Temat III

„Wielkanoc”

 1. Wielkanocny stół”–słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych; prezentacja treści wiersza przez nauczyciela; poznanie znaczenia  pojęcia tradycja; budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami; „Wielkanocne symbole” – dzieci podają nazwy symboli z wiersza/na podstawie ilustracji, następnie dzielą wyrazy na głoski i wskazuje ilość głosek w słowie. (PP I.7 III.6, IV.5, IV.2, IV.6)
 2. Kącik wielkanocny” – zorganizowanie ekspozycji wytworów sztuki ludowej związanych z Wielkanocą; zachęcanie dzieci do pomocy przy tworzeniu kącika wielkanocnego; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania symboli wielkanocnych: palma, święconka, pisanka, kurczak, zajączek, baranek, bazie, koszyczek wielkanocny. (PP IV.2, IV.19)
 3. „Kolorowe bazie” – słuchanie wiersza J. Ficowskiego i rozmowa na temat utworu; rozwijanie umiejętności uważnego, słuchania tekstu literackiego; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat tradycji związanych z Wielkanocą. (PP IV.2, IV.6, IV.18, III.8)
 4. „Bazie” – praca plastyczna- poszerzanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela na temat sposobu wykonania pracy; rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki; wdrażanie do zachowania porządku po skończonej pracy. (PP III.8, IV.8, I.7)
 5. Działania z kolorowymi pisankami” – zabawy matematyczne- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; dostrzeganie, odwzorowywanie i kontynuowanie rytmu; składanie obrazka przedstawiającego pisankę przeciętego na 5-6 części. (PP IV 12, IV 15)
 6. „Śniadanko baranka” – zajęcia muzyczne- wysłuchanie piosenki i rozmowa na jej temat; określenie nastroju piosenki; rytmizowanie tekstu piosenki; wykonanie zabawy tanecznej do piosenki. (PP I.5, IV.1, IV.2, IV.6,IV.7)
 7. „O kurce, która zapomniałaby o tradycji” – słuchanie opowiadania M. Szeląg-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; rozwijanie umiejętności czekania na swoją kolej podczas wypowiadania się na temat opowiadania; wypowiadanie się na temat zwyczaju malowania jajek na Wielkanoc. (PP II.8, III.6, IV.2, IV.6, III. 8, II.2, III.7)

Temat IV

„Dbamy o naszą planetę”

 1. „List od Ziemi” – odczytanie listu przez nauczyciela- kształtowanie wrażliwości na problemy ekologiczne naszej planety; klasyfikowanie ilustracji, dostrzegając pozytywny i negatywny przekaz oglądanych obrazów. (PP IV.12, IV.9)
 1. „Kodeks Ekologa” – „burza mózgów”- zachęcanie dzieci do formułowania zasad zachowania zgodne z ekologicznym stylem życia; kształtowanie umiejętności  posługiwania się zapisem symbolicznym w celu zobrazowania istotnych informacji. (PP III.9, IV.9, IV.6, IV.18)
 1. „Recyklingowa orkiestra” – wygrywanie rytmów na pojemnikach z plastiku, papieru i puszkach- rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz wyczucia rytmu, wygrywając i tworząc proste układy rytmiczne. (PP III.5, IV.7)
 1. „Recyklingowy ludzik” – praca plastyczno-techniczna- wykorzystanie różnych technik łączenia materiałów; tworzenie ciekawej postaci, wykorzystując opakowania i różnorodne materiały; zachęcanie do nadania imienia.. (PP IV.8, IV.11, I.6)
 2. „Gazetowa bitwa” – rozgrywka drużynowa z elementem rzutu- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy podczas przerzucania kul; wdrażanie do porównywania liczebności większych zbiorów przez ustawianie w pary (PP I.5, I.7, IV.15)
 3. „Kocham świat” – nauka piosenki i zabawa rytmiczna- kształtowanie umiejętności wokalnych, rozwijanie pamięci, koncentracji i poczucia rytmu. (PP IV.7)
 4. „Ekologiczne znaki” – prezentacja znaków ekologicznych, szukanie znaków na opakowaniach produktów-  rozumienie znaczenia znaków ekologicznych umieszczanych na produktach; zachęcanie do odnajdywania ich na opakowaniach; dekodowanie informacje przedstawionych w formie symbolicznych znaków i rysunków. (PP IV.12, IV.9)
 5. „Kolorowe figury” – zabawa dydaktyczna, klasyfikowanie figur geometrycznych-  zachęcanie  do rozpoznawania i nazywania podstawowych figury geometrycznych oraz odczytywania znaczenie kodów oznaczających wielkość, kształt i kolor; doskonalenie umiejętność klasyfikowania figur ze względu na dwie cechy jednocześnie. (PP IV.11, IV.12, IV.9)