Kwiecień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ KWIECIEŃ 2022

 Grupa II  3 latki

Temat tygodnia: Wesołe pisanki

Podstawa programowa: I 5,6,7,9  II 4 III2,5,6,7,8,9 IV 2,3,5,8,12,16,18,19

Cele:

 • poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • zachęcanie do swobodnej wypowiedzi na zadany temat – „opowiedz o pisance”, opowiadanie o barwie, wzorach, wielkości itp.
 • Słuchanie ze zrozumieniem – wiersz Doroty Gellner „Pisanki”, Danuty Gellnerowej „Wielkanoc”
 • rozwijanie sprawności plastycznych – ozdabianie pisanki i palmy wielkanocnej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej – układanie wielkanocnych puzzli, gra „wielkanocne memory”
 • rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem
 • zabawy badawcze z jajkiem – rozbudzenie ciekawości, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
 • poznanie budowy jajka
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i porównywania – zadanie „połącz takie same obrazki”
 • doskonalenie orientacji przestrzennej – zadanie „wielkanocny koszyczek”
 • doskonalenie umiejętności liczenia

Temat tygodnia: Dzień i noc

Podstawa programowa:I 5,7,9; III 1,5; IV 1,2,7,8,9,12,18

Cele:

 • uświadomienie następstwa dni i nocy
 • wymienianie cech dnia i nocy
 • poznanie różnic między dniem i nocą
 • stosowanie pojęć: księżyc, słonce, gwiazdy
 • rozbudzenie zainteresowania przyrodą
 • poznawanie nazw zwierząt aktywnych nocą
 • słuchanie ze zrozumieniem – opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Po nocy dzień, a po dniu – noc”, Arkadiusz Łakomiak „Dzień i noc”
 • odpowiadanie na pytania dotyczące opowiadania
 • pogłębienie doświadczeń plastycznych
 • nazywanie czynności wykonywanych nocą i podczas dnia
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie spostrzegawczości

Temat tygodnia: Mali ekolodzy

Podstawa programowa:I 5,7,8,9 II 10, III 1,3,4, 5, 8, IV 1,2,5,7,8,12,13,18

Cele:

 • poznanie znaczenia słowa przyroda
 • zachęcanie do dbania o przyrodę
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – słuchanie wiersza Doroty Gellner „Śmieci”
 • aktywizowanie mowy i myślenia
 • wyjaśnienie pojęcia śmieci
 • poznanie sposobów segregacji śmieci, wpajanie nawyku segregowania śmieci
 • uświadomienie konieczności dbania o przyrodę
 • rozwijanie słuchu fonematycznego – zabawa rytmiczno – ruchowa do wiersza D. Gellner
 • wykorzystanie przedmiotów niemelodycznych jako instrumentów (nakrętki po butelkach)
 • uwrażliwienie na elementy muzyki: natężenie dźwięków i tempo
 • wyjaśnienie co to jest las – burza mózgów
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • uświadomienie znaczenia wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt
 • poznawanie sposobów oszczędzania wody

 

Temat tygodnia: Kolorowe witaminy

Podstawa programowa: I 1,5,7,9 III 5,7,8  IV 1,2,3,5,11,12,15

Cele:

 • poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia
 • uświadomienie dzieciom, co wpływa na ich zdrowie
 • wdrażanie do dbania o swoje zdrowie
 • rozwijanie percepcji smakowej i węchowej
 • przypomnienie zasad higieny obowiązujących podczas przygotowywania spożywania posiłków
 • rozpoznawanie odgłosów wydobywanych z różnych przedmiotów
 • wykorzystywanie przedmiotów jako instrumentów
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego wiersza Doroty Gellner Warzywa
 • rozpoznawanie owoców i warzyw-wielozmyslowe ćwiczenia

wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu

 • doskonalenie umiejętności klasyfikowana ze względu na kształt i kolor
 • rozwijanie logicznego myślenia

Wydarzenia w kwietniu

– 7.04   Światowy Dzień Zdrowia i realizacja programu,,Dzieciaki mleczaki’’

– 12.04 Teatrzyk Złoty Dukat,,Dobre wychowanie”

-11,12,13.04 Kiermasz Wielkanocny

-22.04 Światowy Dzień Ziemi –  Konkurs plastyczny,, Drugie życie     kartonu”

Praca na rzecz grupy  i współpraca z rodzicami

-realizacja zadań z projektów ekologicznych

-wspólne ozdabianie sali i kącika przyrody

-nauka wierszy i piosenek na spotkania okolicznościowe

-uczestnictwo w konkursach

-obserwacja i praca indywidualna z dzieckiem

-rozmowy indywidualne dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.

Plan opracowała

Beata Słomczyńska