Kwiecień

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Kwiecień 2022 – grupa VI

Jedziemy na wieś
PP I 5,7,8,9; III 2,5; IV 1,2,5,7,9,11,14,18,20

Dzień 1. Na wsi

 • Rozmowa w kręgu ,,Miasto, a wieś”
 • Praca z PD, p.30 – prace wykonywane na wsi
 • Zabawa edukacyjna ,,Etyka upraw” – układanie obrazków w kolejności
 • Zabawa dydaktyczna ,,Maszyny rolnicze”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s.56-57, ćw. 1-4
 • Zajęcia plastyczne ,,Kogut” – wylepianie plasteliną: prezentacja wprowadzająca, wykonanie rysunku i wylepienie go plasteliną, uzupełnienie detali, zorganizowanie wystawy prac

Dzień 2. Kto pracuje na wsi?

 • Rozmowa wprowadzająca ,,Zajęcia hodowane na wsi”
 • Zajęcia matematyczne ,,Smoki” – wprowadzenie liczby 10, prezentacja cyfr liczby 10, układanie liczby 10 z drucika kreatywnego, utrwalanie pojęcia cyfry, zabawa wprowadzająca ,,Ile jest smoków?”, zabawa dydaktyczna ,,Dziesięć”

Dzień 3. Zwierzęta na wsi

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek ,,Pomknę na wieś”, rozmowa na temat utworu
 • Zabawa naśladowcza ,,Jakie to zwierzę?”
 • Zabawa ,,Krajobrazy na wsi|” – układanie obrazków z części

Dzień 4. W zagrodzie czy w oborze?

 • Zajęcia matematyczne ,,Zwierzęta w zagrodach” – porównywanie liczebności zbiorów
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s.63, ćw. 3-5

Dzień 5. Pożyteczne pszczoły

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Marty Berowskiej ,,Gawęda pana pszczelarza”, rozmowa na temat utworu
 • Zabawa ,,Pszczoły na łące” – ćwiczenie orientacji na kartce
 • Zabawa ,,Rymy z podwórka”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 66, ćw. 1-2
 • Zajęcia plastyczno-techniczne ,,Pasieką – praca w zespołach: prezentacja wprowadzająca, wykonanie uli w zespołach, zrobienie pszczół, ustawienie pasieki

Wielkanoc
PP I 5,6,7,9; III 2,4,5; IV 1,2,8,9,11,12,15

Dzień 1. Wielkanocne symbole

 • Zabawa słownikowa ,,Ze świętami kojarzy mi się…”
 • Praca z PD, p. 27 – wielkanocne tradycje
 • Zabawa dydaktyczna ,,Wielkanocny koszyk”
 • Zabawa ,,Co oznacza ten symbol?”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 24-25, ćw. 1-3
 • Zajęcia plastyczne ,,Wielkanocne pocztówki” – kolaż: wprowadzeniem oglądanie przykładowych kartek, wykonanie kartek z różnych materiałów, wklejanie życzeń

Dzień 2. Śmigus-dyngus

 • Rozwiązanie zagadki
 • Rozmowa w kręgu ,,Co to jest Śmigus-dyngus?”
 • Zabawa ,,Wielkanocny rytm”

Dzień 3. Na Wielkanocnym stole

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej ,,Nasz wielkanocny obrus”, rozmowa na temat treści utworu
 • Zabawa dydaktyczna ,,Wielkanocny stół”
 • Wykonanie kolorowych jajek z W, k. 29
 • Umuzykalnienie
 • Powitanie piosenką na znaną melodię
 • Zabawa ,,Rozgrzewka”
 • Wprowadzenie melodii ludowej ,,Grozik”
 • Nauka tańca Grozik
 • Pożegnanie piosenką na znaną melodię

Dzień 4. Gdzie jest kurczak?

 • Zajęcia matematyczne ,,Gdzie jest kurczak?” z wykorzystaniem cyfr z W, k. 47
 • Zabawa rysowanka ,,Pisanki”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 31, ćw. 4
 • Zabawa ,,Zagubiony baranek”

Dzień 5. W świątecznym nastroju

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego -wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej ,,Świąteczny obiad”, rozmowa na temat treści utworu
 • Zabawa ,,Wielkanocny szyfr”
 • Zabawa oddechowa ,,Ozdabiamy pisanki”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 32, ćw. 1-2
 • Zajęcia plastyczne ,,Kolorowe pisanki” – wyklejanie krepiną: omówienie sposobu wykonania prac, wykonanie pisanek, zorganizowanie wystawy prac

Dbamy o naszą planetę
PP I 5,6,7,9; III 2,4,5,8; IV 2,5,9,12,18

Dzień 1. Co zagraża ziemi?

 • Zabawa dydaktyczna ,,Co zagraża Ziemi?”
 • Zabawa językowa ,,Co niszczy Ziemię?” z wykorzystaniem liter z W, k. 45-46
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4. s. 68-69, ćw. 1-4
 • Zabawa dydaktyczna ,,Co pomaga Ziemi?”
 • Zajęcia plastyczna-techniczne ,,Ekozabawki” – konstruowanie z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych: rozmowa wprowadzająca wykonanie zabawek, wspólna zabawa wykonanymi zabawkami

Dzień 2. Na pomoc Ziemi

 • Praca z PD, p. 31 – sposoby pomagania Ziemi
 • Praca w zespołach ,,Pomagamy Ziemi’’
 • Zabawa dydaktyczna z kodowaniem ,,Kolory i odpady”
 • Praca plastyczna ,,Segregowanie odpadów” – wykonanie plakatów

Dzień 3. Ziemia jest dla wszystkich

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Marty Berowskiej ,,Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, rozmowa na temat utworu
 • Zabawa ,,Co czujesz?” – nazywanie emocji i dobieranie do nich odpowiednich emotikonów

Dzień 4. Sprzątamy świat wokół nas

 • Zabawa wprowadzająca ,,Prawda czy fałsz?”
 • Przygotowanie się do akcji ,,Sprzątajmy świat wokół nas”
 • Przeprowadzenie akcji ,,Sprzątamy świat wokół nas”: przejście do wybranego miejsca, omówienie sposobu zbierania i segregowania znalezionych śmieci, sprzątanie, powrót do przedszkola i wrzucanie worków z odpadami do odpowiednich pojemników
 • Rozmowa podsumowująca akcję

Dzień 5. Dbamy o środowisko

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Dominika Rutkowskiego ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, rozmowa na temat treści utworu
 • Rozmowa w kręgu ,,Środowisko naturalne”
 • Zabawa ruchowa ,,Co pomaga środowisku?”
 • Zajęcia plastyczno-techniczne ,,Papierowa torba” – tworzenie z makulatury: omówienie materiałów, wykonanie torby, ozdabianie torby
 • Zabawa ,,Sklep z artykułami plastycznymi” – z wykorzystaniem monet i banknotów
 • Zabawy w ogrodzie: zabawa ,,Podaj wodę” i zabawa ,,Prawa-lewa”, czyli rozróżnianie prawej i lewej strony

Ziemia krąży w kosmosie

PP I 5,7,8,9; III 3,4,5; IV 1,2,4,5,7,9,11,15,18

Dzień 1. Układ słoneczny

 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s.78-79, ćw. 1-4
 • Zabawa ,,Czym jest…?”
 • Zabawa dydaktyczna ,,Ziemia i Słońce”
 • Zajęcia plastyczne ,,Astronauta w skafandrze kosmicznym” – kolaż: wprowadzenie, wykonanie prac, zorganizowanie wystawy prac

Dzień 2. Rakiety

 • Zajęcia matematyczne ,,W kosmosie” – dodawanie
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 81, ćw. 3-5
 • Zabawa ,,Ilu astronautów jest w rakiecie?”
 • Zabawy w ogrodzie: zabawa ruchowa ,,Rakietą w księżyc”, obserwowanie przyrody przez lupę – rozwijanie zainteresowania światem przyrody

Dzień 3. Kosmos

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej ,,Kosmos”, rozmowa na temat treści utworu
 • Ćwiczenie oddechowe ,,Kosmiczne obrazki”
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 82-83, ćw. 1-3

Dzień 4. Ufoludki

 • Zajęcia matematyczne ,,UFO” – odejmowanie
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4. s.84-85, ćw.1-5
 • Zabawa ,,Poszukaj kosmity”
 • Zabawy w ogrodzie: zabawa ,,Rzuć woreczkiem”, zabawa ruchowa ,,Ćwicz jak ufoludek” – naśladowanie określonych ruchów

Dzień 5. Jak poznajemy kosmos?

 • Praca z PD, p. 32 – poznawanie kosmosu
 • Ręką trenujemy, więc ładnie piszemy – wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w KP4, s. 91, ćw. 1-2
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw XII
 • Zabawa językowa ,,Poznajemy kosmos” – układanie zdań
 • Zagadki rysunkowe ,,Kawałek po kawałku”
 • Zabawa ,,Co zginęło z kosmosu?” – rozwijanie pamięci wzrokowej
 • Wykonanie ćwiczeń w KP4, s. 86, ćw 1-2
 • Zajęcia plastyczno-techniczne ,,Pojazd kosmiczny” – praca w zespołach: projektowanie pojazdu, wykonanie pojazdu, prezentacja pojazdu, przygotowanie wystawy prac
 • Zabawa ,,Kosmiczny quiz”

Wykonywanie ćwiczeń z KP4:

 • Wycinanki-wypychanki
 • Czytam i piszę
 • Ćwiczenia na 4 pory roku

Rozwijanie sprawności ruchowej

 • Ćwiczenia poranne – X, XI, XII, XIII
 • Ćwiczenia gimnastyczne – X, XI, XII, XIII
 • Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie

Współpraca z rodzicami

 • Rozmowy indywidualne wynikające z aktualnych potrzeb

Wydarzenia

 • Światowy dzień wody – 7.04
 • Teatrzyk Złoty Dukat ,,Dobre wychowanie” – 12.04
 • Kiermasz Wielkanocny – 11,12,13.04
 • Światowy Dzień Ziemi – 22.04