Dyżur wakacyjny 2022

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 272 im. „Misia Uszatka” w Warszawie I Turnus 4 lipca – 22 lipca

Zapisy na Dyżur wakacyjny odbywa się przez elektroniczny system rekrutacji https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents//main_inactive.action

Terminy Dyżurów wakacyjnych w przedszkolach warszawskich dostępne są TUTAJ

Informacja dla Rodziców

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE PODCZAS OPIEKI WAKACYJNEJ w Przedszkolu Nr 272 im. „Misia Uszatka”ul. Gajcego 9 w Warszawie 4.07.2022 – 22.07.2022

Po zakwalifikowaniu na dyżur wakacyjny opłaty za żywienie należy wnosić  w okresie od 10 do 24 maja 2022r. przelewem na następujące konto bankowe:

  • 42 1030 1508 0000 0005 5020 5041 odbiorca: DBFO Bielany m.st. Warszawy, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Pełna opłata za 15 dni (wszystkie posiłki) : 180 zł  (stawka dzienna 12 zł)  

Tytuł przelewu: „żywienie opieka wakacyjna –  imię i nazwisko dziecka”

NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO PRZEZ PAŃSTWA W NASZYM PRZEDSZKOLU WNIOSKU Z PODANYM NUMEREM KONTA (druk do pobrania ze strony www.uszatek.waw.pl) realizowane będą zwroty. Warunkiem pełnego zwrotu za nieobecność dziecka jest zgłoszenie tego u nauczyciela lub elektronicznie: p272@edu.um.warszawa.pl najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym nastąpi nieobecność.

PROSIMY PAMIĘTAĆ, ŻE OPŁACENIE NALEŻNOŚCI ZA ŻYWIENIE  DO 24.05.2022 JEST OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM ZAPISU DZIECKA na wybrany turnus opieki  wakacyjnej.

Brak wpłaty w terminie skutkuje skreśleniem z listy.

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2022 r.
harmonogram zapisów

od 4 kwietnia
od godz. 12:00
do 19 kwietnia
do godz. 20:00

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu rekrutacyjnego;
* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”

od 4 kwietnia
od godz. 12:00
do 20 kwietnia
do godz. 16:00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru
UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane profilem zaufanym.

10 maja
godz. 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.

od 10 maja
do 24 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie.

30 maja
godz. 13:00

Informacja o przyjęciu dziecka
Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Zapisy na wolne miejsca

31 maja
godz. 14:00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

od 1 czerwca
od godz. 9:00
do 6 czerwca
do godz. 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.

od 7 czerwca
do 8 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.

9 czerwca
od godz. 15:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.

10 czerwca
godz. 16:00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów. Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych