Marzec

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Marzec 2022 – grupa VI

Tydzień 1.: Przedwiośnie
PP: I 5,6,7,8; III 5,6,9; IV 1,2,4,5,6,7,16,18

Dzień 1. W marcu jak w garncu.

 • Rozmowa w kręgu „ Marcowa pogoda”
 • Działania poznawcze – oglądanie zdjęć przedstawiających przedwiosenna pogodę
 • Zabawa dydaktyczna „ Prawda czy fałsz”
 • Zabawa „ Pogodowa rymowanka”
 • Praca plastyczna „ Krajobrazy przedwiośnia”
 • Zabawa językowa „ Pogodowe układanki” z wykorzystaniem liter / (W,k.45-46)

Dzień 2. Miś Uszatek z nami.

 • Udział dzieci w uroczystości z okazji 22 rocznicy nadania imienia naszemu przedszkolu – występy dzieci i odśpiewanie hymnu przedszkola
 • Wesołe zabawy dzieci z misiem i śpiewanie piosenek
 • Kolorowanie obrazków

Wietrzyk, wiatr, wichura.

 • Zabawa „ Radosny wiatr” – układanie zdań z określonym wyrazem
 • Wprowadzenie litery R, r – podział wyrazów podstawowych na sylaby /robot i Radek,wybrzmiewanie głosek w izolacji / W,k.49 i 45- 46
 • Zabawy z głoską „r”

Dzień 3. Parasole

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania U.Piotrowskiej„O czym marzyła zielona parasolka”- rozmowa na temat treści opowiadania
 • Ułożenie z liter alfabetu ruchomego wyrazu „ parasol” – głoskowanie
 • Zabawa dydaktyczna „Gdzie to jest?”
 • Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w CP 45-46
 • Nauka piosenki „ Idzie wiosna” – 1 zwrotka ( CD )

Dzień 4. Powroty ptaków

 • Rozmowa wprowadzająca „Powroty ptaków”
 • Zabawa matematyczna – „ Liczymy ptaki” – przeliczanie elementów w zbiorach, zadania tekstowe „ Ile ptaków zostało?”
 • Zabawa dydaktyczna „ Ptasi podróżnicy”
 • Wykonanie wiosennego obrazka z wykorzystaniem ramki z W, k 28

 

Dzień 5. Pierwszw wiosenne kwiaty.

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Frączek „ Kiedy wiosną…” – rozmowa na temat treści wiersza
 • Praca z PD, p.25 – rozpoznawanie i opisywanie pierwszych wiosennych kwiatów
 • Zabawa językowa „ Motylek na kwiatku”
 • Zajęcie plastyczno – techniczne „ Wiosenny ogród pełen kwiatów” ( plastelina)

Tydzień 2.  Wiosenne porządki

PP: I 5,6,7,9; II 6; III 4,5,6,8; IV 1,4,5,6,12,14,15,18

Dzień 1. Wiosenne prace w ogrodzie

 • Rozmowa z dziećmi „ Jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie?” – zachęcanie do samodzielnej aktywności poznawczej
 • Zabawa słowna „Co lubi wiosna”?
 • Praca z PD,p.26 – wiosenne prace w ogrodzie, Kto pracuje w ogrodzie i jakich używa narzędzi?, Z jakich części składa się roślina?
 • Zajęcia plastyczno – techniczne „ Kwiaty na drucikach”

Dzień 2. Wiosenne porządki u Gutka

 • Zagadka „ Co znalazł Gutek ?”
 • Wprowadzenie litery g,G – podział wyrazów podstawowych na sylaby ( globus i Gutek) , wybrzmiewanie głosek w izolacji ( W.,k.49 i 45-46)
 • Zabawa ruchowo – naśladowcza „ Wiosenne porządki”
 • Zabawa „ Znajdź wyrazy”

Dzień 3. Uprawa w kąciku przyrody

 • Rozmowa wprowadzająca w tematykę zajęć „ Jak założyć uprawę roślin w kąciku przyrody?”
 • Zajęcia praktyczne „ Sadzenie i sianie warzyw w kąciku przyrody, oznaczenie upraw”
 • Zabawa „ Nazwij część rośliny”
 • Ćwiczenia grafomotoryczne CP 47 -48
 • Taniec do piosenki „Idzie wiosna” ( CD)

Dzień 4. Liczymy  tulipany

 • Zajęcia matematyczne „9 tulipanów” – wprowadzenie cyfry 9 – prezentacja, utrwalenie cyfry w trakcie zabaw
 • Zabawa dydaktyczna ,,Kolorowe tulipany”
 • Zabawa słowno – matematyczna „Głos bociana” – utrwalenie cyfry 9 W,k.47
 • Zabawa „ Przypnij klamerki”

Dzień 5. Co wiemy o wiośnie??

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania M. Niewielskiej „ Ogród Pana Marka”, rozmowa na temat treści opowiadania
 • Zabawa „ Prawda czy fałsz?”
 • Zabawa językowa „Wiosenna krzyżówka”
 • Zajęcia plastyczne „ Papierowe ptaki” – wycinanie z kolorowego papieru
 • układanka geometryczna „ Wiosenne obrazki” W, k.53

Tydzień 3. W teatrze

PP: I 5,7,8,9; II 1,2; III 1,2,3,5,6; IV 1,2,3,7,8,9,11,14,15,16,18

Dzień 1. Poznajemy teatr

 • Rozmowa w kręgu „Co to jest teatr?”
 • Zabawa „ W sali teatralnej”
 • Zabawa słowna „ Kto to mówi?”
 • Zajęcia plastyczno – techniczne „ Sceny teatralne” zorganizowanie kącika teatralnego
 • Wykonanie lalek na paluszki ( W,k 30-31) do bajki o Calineczce
 • Zabawa – „Teatrzyk kukiełkowy”

Dzień 2. Teatralne fotele

 • Wprowadzenie litery f,F – podział wyrazów podstawowych na sylaby ( farby,Franek), wybrzmiewanie głosek w izolacji
 • Zabawa pantomimiczna z elementem dramy „ Teatralne scenki”
 • Zabawa słuchowa „ F w teatralnych wyrazach”
 • Zabawa słowna „ Ty mówisz pół słowa, a ode mnie zależy druga połowa”
 • Zabawa „ Teatralne fotele”

Dzień 3.  Teatralny SAVOIR-VIVRE

 • Zajęcia z wykorzystaniem tekstu literackiego – wysłuchanie opowiadania Marty Berowskiej „ Bajki prawie na żywo czyli przygoda w teatrze lalek” – odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące opowiadania
 • Burza mózgów „ Co to jest kultura?”
 • Zabawa „Czego nie należy robić w teatrze?”
 • Zabawa „ Wiosenny spacer z parasolem” ( CD+)
 • Zabawa „ Kultura w teatrze”

Dzień 4. Teatrzyk cieni

 • Zajęcia matematyczne ,,Ile figur?” – wprowadzenie cyfry 0
 • Zabawa dydaktyczna „ Słucham i liczę” ( W.k 47)
 • Zabawa – „Teatrzyk cieni” – rozpoznawanie przedmiotów po tym jaki dają cień
 • Praca plastyczna – „ Postacie na patyczkach”

Dzień 5.  Międzynarodowy Dzień Słońca

 • Rozmowa w kręgu „Czym jest słońce?”, „Planety układu słonecznego”
 • Zajęcia z wykorzystaniem globusa
 • Praca plastyczna „ Słońce”
 • Słuchanie i nauka piosenki „ W układzie słonecznym”
 • Rodzaje Teatrów
 • Zajęcia z wykorzystaniem tekstu literackiego – wysłuchanie wiersza A. Frączek „ Na scenie” – rozmowa na temat treści utworu
 • Praca z PD,p 28 – różne rodzaje teatru
 • Rozmowa w kręgu „Co to jest scenografia?”
 • Zabawa dydaktyczna „Co wiemy o teatrze?”

Tydzień4. Muzyka maluje świat 
PP: I 5,6,7,8,9; II 1,4,8,11; III 5,6,8; IV 1,2,6,8,9,15,18,19

Dzień 1. Powitanie wiosny

 • Rozmowa z dziećmi – przypomnienie wiadomości na temat pierwszych oznaków wiosny
 • Wesołe zabawy przy muzyce ( CD)
 • Wyjście dzieci do lasu – szukanie wiosny

Dzień 2. Malujemy Muzykę

 • Rozmowa ,,Jaką muzykę lubisz?” – odpowiedzi dzieci zgodnie z ich wiedzą
 • Wprowadzenie litery h,H – podział wyrazów na sylaby ( hamak,Hela) , wybrzmiewanie głosek w izolacji (W,k49)”
 • Zabawa „Głoska „h” – wyróżnianie głosek
 • Rozwiązywanie zagadek
 • Zabawa „ H całe w kulkach” – rozwijanie sprawności manualnych
 • Światowy Dzień Wody
 • Wesołe zabawy z kropelką wody ( zajęcia w grupach)
 • Śpiewanie piosenek o wodzie „ Mamo, tato wolę wodę”

Dzień 3. Lubię muzykę

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadanie „ O małym Fryderyku Chopinie” – rozmowa na temat treści utworu
 • Rozmowa w kręgu „Co wiem o Fryderyku Chopinie?”
 • Zapoznanie z fragmentem utworu A. Vivaldiego „ Cztery pory roku”(CD)
 • Ćwiczenia grafomotoryczne CP54-55

Dzień 4. Koncert

 • Zajęcia matematyczne ,,Policz instrumenty „ – liczenie elementów zbioru, stosowanie liczebników głównych i porządkowych
 • Rozmowa w kręgu „ Co to jest koncert?”
 • Zabawa muzyczna „Koncert garnków i łyżek”– wydobywanie dźwięków z przedmiotów codziennego użytku
 • Zabawa „Przedmioty z figur” ( W.k 50-53)

Dzień 5. Instrumenty muzyczne

 • Rozmowa w kręgu „ Nazywamy instrumenty” – wypowiedzi dzieci zgodnie z ich wiedzą
 • Rozwiązywanie zagadek słownych A. Frączak
 • Zabawa „ Jaki instrument słyszę?” – rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Zajęcia plastyczne „ Nasze instrumenty” – wykonanie albumu
 • Zabawa „ Szybko – wolno” ( CD)

Wykonywanie ćwiczeń z KP4:

 • wycinanki – wypychanki
 • czytam i piszę, ćwiczenia na 4 pory roku
 • zgodnie z tematem tygodnia

Rozwijanie sprawności ruchowej:

 • Ćwiczenia poranne – zestaw 5,6,7,8
 • Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie z wykorzystaniem przyrządów i sprzętu terenowego

Praca na rzecz grupy:

 • Wykonywanie dekoracji sali zgodnie z tematem
 • Przygotowanie dzieci do występu z okazji 22 rocznicy nadania imienia „Misia Uszatka”naszemu przedszkolu  – nauka i powtarzanie tekstów

Współpraca z rodzicami:

 • Rozmowy indywidualne wynikające z aktualnych potrzeb

Wydarzenia:

 • Występy dzieci z okazji 22 rocznicy nadanie imienia „Misia Uszatka” – 2.03
 • „Międzynarodowy Dzień Słońca” – Mobilne Planetarium  – 18.03
 • „Powitanie Wiosny” – spacer dzieci do lasu  – 21.03
 • „Światowy Dzień Wody” – zajęcia w grupach – 22.03
 • Warsztaty balonowe – 29.03

Przygotowały:

Daniela Pakulska

Ewa Kalińska-Walczak