Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ

MARZEC GRUPA V

Tydzień I Przedwiośnie

Podstawa programowa: I 2, 5, 7, 9; II 8; III 5, 8; IV 1, 2, 4, 5, 8, 9, 18

Realizacja:

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Ryba. Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu RYBA.
 • Prezentacja litery R – KP3
 • Zabawa dydaktyczna z elementami dramy „Ryby w głębinach”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP3
 • Zabawa słowna „Słowa kończące się głoską r”.
 • Rozmowa poszerzająca zasób słownictwa i kształtująca zainteresowania przyrodnicze „Roztopy”.
 • Przypomnienie zasad prowadzenia bezpiecznych obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
 • Zabawa badawcza sensoryczna „Kostki lodu”.
 • Zabawa ruchowa „Zmarzluchy na marcowym spacerze”.
 • Rozmowa kierowana na temat zjawisk atmosferycznych na początku wiosny, ich zmienności, wahań temperatury.
 • Ćwiczenie matematyczne „Marcowe słońce i chmury” – KP3
 • Ćwiczenie przygotowujące do nauki czytania, dekodowanie zapisu sylab – KP3
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Bożeny Formy Kalendarz pogody.Rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa przygotowująca do podjęcia nauki czytania „Marcowa zupa” czytanie sylab i prostych wyrazów
 • Zabawa kształtująca kompetencje społeczne i umiejętność dekodowania liter.
 • Praca plastyczna „Kalendarz pogody”.
 • Zadanie kształtujące umiejętność autoprezentacji – dzieci opowiadają na forum grupy o swoich kalendarzach.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – kreślenie wzorów literopodobnych po śladzie
 • Zabawa matematyczna – rozwiązywanie zadań z treścią.
 • Zabawa ruchowa „Bociany i jaskółki”.
 • Wypowiedzi dzieci na temat znaczenia wody w przyrodzie, potrzeby oszczędzania zasobów wody.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia instrukcji słownych i obrazkowych – KP3
 • Przeprowadzenie doświadczeń przyrodniczych związanych z wodą
 • Obserwacje przyrodnicze, formułowanie wniosków na podstawie obserwacji i przebiegu doświadczeń przyrodniczych.
 • Zorganizowanie kącika obserwacji przyrody w sali.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XI.

Tydzień II Wiosenne porządki

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 9; II 2, 8; III 5, 8; IV 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 15

Realizacja:

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Gra.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu GRA.
 • Prezentacja litery G – KP3
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP3
 • Zabawa ćwicząca pamięć „Słowa na literę G”.
 • Zabawa ruchowa z elementami kodowania „Pionki na planszy do gry”.
 • Zabawa dramowa „Kalambury ogrodnika” na podstawie planszy demonstracyjnej
 • Rozmowa kierowana na temat budowy drzew i kwiatów.
 • Zabawa wzbogacająca wiedzę przyrodniczą „Kwiat i drzewo”.
 • Zadanie matematyczne utrwalające znajomość graficznego zapisu liczb – wykonanie ćwiczenia w KP3
 • Założenie uprawy roślin w kąciku przyrodniczym.
 • Zabawa doskonaląca słuch fonemowy „Powtarzamy”.
 • Zabawa integrująca w kole „Do pary”.
 • Przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi – „Policz kwiaty”
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 9 – KP3
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalanie znajomość graficznego zapisu liczby 9 – wykonanie ćwiczenia w KP3
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dziewięciu na drabinie”.
 • Zabawa matematyczna „Po dziewięć”.
 • Zabawa muzyczna „Wiosenna wyliczanka”.

Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Maciejki Mazan Susełek i przebiśnieg. Rozmowa na temat opowiadania.

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia celowych obserwacji – wyjście do ogrodu/spacer po najbliższej okolicy.
 • Praca plastyczna – wykonanie wiosennej mandali z W, k. 30.
 • Zabawa plastyczna – rysowanie przez kalkę narzędzi ogrodniczych, utrwalanie znajomości ich nazw.
 • Zabawa językowa – dzielenie na sylaby i głoski słowa STOKROTKI.
 • Przygotowanie do nauki czytania – czytanie globalne wyrazu STOKROTKI
 • Ćwiczenie matematyczne, dopełnianie do podanej liczby
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Portret wiosny.Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Portret Wiosny”.
 • Zadanie kształtujące umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi – opisywanie ułożonych wcześniej obrazków.
 • Zabawa rozwijająca umiejętność orientowania się w przestrzeni, opowieść ruchowa „Wiosenne porządki”.
 • Ćwiczenie matematyczne doskonalące przeliczanie, porównywanie liczebności
 • Ćwiczenie doskonalące umiejętność skupiania uwagi i koordynacji oko–ręka
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XII.

W ogrodzie:

 • Obserwacje przyrodnicze, oglądanie przez lupę trawy, kwiatów i kory drzew.
 • Zabawy ruchowe równoważne z wykorzystaniem huśtawek.
 • Rysowanie patykami na piasku wzorów literopodobnych.
 • Zabawa z elementami kodowania i utrwalająca znajomość orientacji przestrzennej „Prawa i lewa strona”.

TYDZIEŃ III Wielkanoc

Podstawa programowa: I 2, 5, 7, 9; II 2, 8; III 5, 8; IV 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18

Realizacja:

 • Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych.
 • Prezentacja przez N. zdjęć i rysunków przedstawiających palmy wielkanocne. Rozmowa kierowana na temat zwyczaju robienia palm wielkanocnych.
 • Zabawa matematyczna kształtująca rozumienie pojęć matematycznych „Wyższa – niższa”.
 • Zabawa kształtująca umiejętność obserwacji i myślenie logiczne.
 • Ćwiczenie z elementami kodowania utrwalające znajomość poznanych liter – KP3
 • Ćwiczenie matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania – KP3
 • Prezentacja ilustracji przedstawiających symbole Wielkanocy (palmę, koszyk, baranka, pisanki, pisklęta) lub planszy demonstracyjnej
 • Rozmowa na temat tego, skąd biorą się jajka i do czego ludzie je wykorzystują.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych – opisywanie wyglądu jaj różnych gatunków zwierząt na podstawie ilustracji.
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat tego, jak wykorzystuje się jajka w związku ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Kształtowanie rozumienia otaczającego świata – opisywanie ilustracji przedstawiającej stół Wielkanocny
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Szukaj jajka!” inspirowana tradycyjną zabawą „Ciepło – zimno”.
 • Zabawa ruchowa „Slalom z jajkiem”.

Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Prawdziwe wyzwanie.

 • Rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozmowa kierowana na temat Po co ludzie świętują? Po co ludzie robią ozdoby świąteczne?
 • Zabawa językowa – dzielenie wyrazu JAJKO na sylaby i głoski.
 • Zabawa z elementami kodowania „Zgubione jajka”.
 • Zabawa ruchowa „Balony w kształcie jajek”.
 • Rozwijanie umiejętności grafopercepcyjnych – wykonanie ćwiczenia z KP3
 • Praca plastyczna – malowanie farbami według własnego pomysłu styropianowego jajka.
 • Rozmowa na temat tego, co znajduje się w tradycyjnym koszyku wielkanocnym
 • Zabawa ruchowa kształtująca myślenie logiczne „Prawda – fałsz”.
 • Konstruowanie wielkiej gry planszowej.
 • Kształtowanie zdolności manualnych – przeplatanie wstążek przez wiklinowe koszyki lub przez dziurki zrobione przez N. w kartonach.
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej – W, k. 31.
 • Zabawa matematyczna „Kolorowe zbiory”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Wydmuszki.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa ruchowa „Wydmuszka”.
 • Zabawa oddechowa „Wyścig wydmuszek”.
 • Zabawa matematyczna „Tworzenie zbiorów”.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania – przeliczanie jajek w zbiorach, porównywanie liczebności zbiorów.
 • Rozmowa na temat przygotowań do Wielkanocy i zwyczajów świątecznych na podstawie opisu fotografii z KP3

W ogrodzie:

 • Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego; przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem skakanek
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIII.

Tydzień IV W teatrze

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 9; II 2, 8; III 5, 8; IV 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11,12,15

Realizacja:

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Foka.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu FOKA.
 • Prezentacja litery F – KP3
 • Zabawa dydaktyczna „Litera F”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej – KP3,
 • Zabawa poszerzająca słownictwo „Słowa na głoskę f”.
 • Praca plastyczna „Litera F”.
 • Zabawa matematyczna – przypomnienie nazw podstawowych figur geometrycznych, liczenie boków figur, porównywania liczby boków, nawiązanie do nazwy trójkąt.
 • Konstruowanie płaskich modeli postaci ludzi i zwierząt, postaci z bajek z klocków mozaiki geometrycznej lub W, k. 49, 50.
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania – czytanie globalne wyrazu SMOK
 • Zabawa ruchowa „Znajdź kształt”.
 • Zabawa matematyczna „Lalki”.
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 0 – KP3
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalanie znajomości graficznego zapisu liczby 0 – wykonanie ćwiczenia w KP3
 • Zabawa matematyczna „Nic tu nie zostało”.
 • Zabawa muzyczna „Taniec cieni”.
 • Praca plastyczno-techniczna – wyklejanie włóczką szablonu cyfry 0.
 • Zabawa kształtująca umiejętność orientowania się w sytuacji „Czy jest tutaj ktoś, kto…?”.
 • Zabawa językowa kształtująca wyobraźnię „Pudełko z rekwizytami”.
 • Zabawa ruchowa „Aktor i jego ruchy”.
 • Zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania i stosowania liczebników porządkowych „Posprzątaj w rekwizytorni”.
 • Kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych – przeliczanie rekwizytów w pudełkach, porównywanie, gdzie jest więcej, mniej, najwięcej, najmniej, tyle samo.
 • Zabawa ruchowa „Mam to samo”.
 • Ćwiczenie matematyczne utrwalające rozumienie aspektu kardynalnego liczb – KP3
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Bajka o strasznym potworze. Rozmowa na temat opowiadania.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych – oglądanie różnego rodzaju biletów teatralnych, rozmowa na temat ich funkcji, opisywanie ich wyglądu.
 • Zabawa językowa – dzielenie słów: BILET i BILETY na głoski i sylaby. Czytanie globalne wyrazu BILETY.
 • Zabawa matematyczna – oglądanie zabawkowych monet, nazywanie ich nominałów, porównywanie awersu i rewersu.
 • Zabawa logiczna „Czy wystarczy?”.
 • Kształtowanie rozumienia wartości monety – wykonanie ćwiczenia z KP3,
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się i konstruowania opisów – wykonanie ćwiczenia z KP3,
 • Zabawa z elementami kodowania „Który bilet pasuje?”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIV.

Wydarzenia:

 • 02.03 – Uroczystość związana z rocznicą nadnia imienia „Misia Uszatka” w przedszkolu
 • 18.03 – Międzynarodowy Dzień Słońca – Zaproszenie Mobilnego Planetarium
 • 21.03 – Pierwszy Dzień Wiosny- Warsztaty Balonowe w grupach
 • 22.03 – Światowy Dzień Wody – realizacja programu „Mamo, tato wolę wodę”

 

Współpraca z Rodzicami, praca na rzecz grupy

 • rozmowy z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • nauka wierszy i piosenek o tematyce wiosennej
 • nauka piosenki i wiersza z okazji rocznicy nadania przedszkolu imienia „Misia Uszatka”
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • utworzenie wiosennego kącika przyrodniczego
 • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia

Opracowała

Anita Olszewska