Marzec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA I

 

  • LUBIMY RYSOWAĆ I MALOWAĆ

– słuchanie fragmentu wiersza D. Gellner „Kredki siostrzyczki” – rozpoznawanie i nazywanie kolorów; prezentacja przedmiotów do prac plastycznych – grupowanie według podanego kryterium

– porównywanie przedmiotów, stosowanie określeń: długi – krótki, cienki – gruby, duży – mały, czarny – biały

– „W pracowni malarza” – rozmowa na temat pracy malarza połączona z prezentacją reprodukcji obrazów; rozwijanie wrażliwości artystycznej i wyobraźni;

– „Malujemy na folii” – poznanie różnego rodzaju folii – badanie dotykiem, określanie sposobu wykorzystania.

– zabawa badawcza – badanie właściwości folii pod wpływem farby; rozwijanie zmysłu dotyku, ćwiczenie percepcji słuchowej

– „Obrazek na folii” – malowanie farbami na folii bąbelkowej; rozwijanie ekspresji twórczej

– „Rysujemy węglem” – zabawa badawcza; poznajemy właściwości węgla;

– zabawa matematyczna „Geometryczne rytmy” – dostrzeganie regularności, kontynuowanie układów rytmicznych

– „Kolory tęczy” – nazywanie kolorów tęczy; malowanie tęczy palcami

– zabawa plastyczno – dydaktyczna „ Co może być w tym kolorze?”

– „Kolorowy motyl” – malowanie farbami konturowego rysunku motyla zgodnie z instrukcja;

– zabawa dydaktyczno – manualna „ Narysuj coś kolorem…”

Podstawa programowa: I,9,5,6,7,8; III 5, 8; IV 1,11,2,8,9,15,12,13,19,18;

 

  • LUBIMY ŚPIEWAĆ I GRAĆ

– „Gramy na bębenku” – zabawy rytmiczne; prezentacja instrumentu perkusyjnego – bębenka – omówienie wyglądu, słuchanie brzmienia, muzykowanie; rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

– „Malowane słońce” – malowanie farbą plakatową grubym pędzlem

– „Trampolinek spotyka ptaki” – opowiastka dźwiękonaśladowcza; rozwijanie aparatu artykulacyjnego mowy; doskonalenie percepcji słuchowej, ilustrowanie ruchem opowiadania; poznanie nazw niektórych ptaków

– malowanie farbami plakatowymi inspirowane muzyką poważną; wyrażanie emocji za pomocą twórczości plastycznej

– zagadki dźwiękowe „Co to za dźwięk”

– „Liczymy dźwięki” – zabawa matematyczna „Ile razy zastukano?” – ćwiczenia w liczeniu;

– zabawa rytmiczna „Klaśnięcie, stuknięcie”  – rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów;

– „Znajdź wyraz” – ćwiczenie słuchu fonematycznego – wyróżnianie sylab w wyrazach

– praca plastyczno – techniczna „Obrazek z kółek” – tworzenie kompozycji origami z kół

– nauka piosenki „Jaka wspaniała orkiestra”

– „Gramy na dzwonkach” – prezentacja nowego instrumentu, dzwonków, muzykowanie;

– zabawa matematyczna „ Liczymy płytki” – liczenie, stosowanie liczebników porządkowych

 

– ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

– zabawa muzyczno – plastyczna „Kropki, kreski”

– „Brzęczydełka z zakrętek”- praca techniczna: wykonanie grzechotki, muzykowanie;

– słuchanie wiersza A. Frączek „Przedszkolna orkiestra” – rozmowa; słuchanie ze zrozumieniem i wypowiadanie się na temat wiersza

– zabawa muzyczna „Nisko, czy wysoko”

Podstawa  programowa: I 5,7; IV 12,7,8; III 5,8; IV 2,3,15,11;

 

  • WIOSNA, WIOSNA

– obserwacja zmian zachodzących wiosną w przyrodzie;

– słuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Trampolinek szuka wiosny”; słuchanie ze zrozumieniem

– nauka piosenki „Idzie wiosna”

– „Wiosenna pogoda” – słuchanie wiersza J. Wrzesień „Deszcz wiosenny z pokazywaniem i naśladowaniem głosem; rozmowa na temat wiosennej pogody połączona z oglądaniem ilustracji; poznanie cech wiosennej pogody;

– przypomnienie o konieczności dostosowania ubioru do pogody;

– „Kolorowa suknia Pani Wiosny” – praca plastyczno – techniczna

– zabawa matematyczna „Ile razy bocian zaklekotał?”- przeliczanie elementów; rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami głównymi

– improwizacja ruchowa „Taniec motylka”

– „Wiosenny kosz kwiatów” – ozdabianie koszyka, umieszczanie kompozycji kwiatowej

– poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów; rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych

– „Wiosenna gra planszowa” – wspólne wykonanie gry planszowej; wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad; doskonalenie umiejętności matematycznych; rozwijanie umiejętności konstruowania gry planszowej;

Podstawa programowa: III 5,7; IV 2,16,18,7,12,13,18,16; I 5,7; IV 11,15; III 8; IV 1,7,8, 2, 1; II 1,8; III 1,5;

 

  • WIOSENNE PORZADKI

– „Jakie porządki robi wiosna?” – słuchanie wiersza D. Gellner „Wiosenne porządki” słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego temat; poznanie rodzajów wiosennych prac w ogrodzie; doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

– co służy do sprzątania – burza mózgów; wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu; poznawanie urządzeń wykorzystywanych do sprzątania;

– zabawa sensoryczna „Tajemniczy worek”

– „Porządek i bałagan” – łączenie obrazków w logicznie pasujące pary – porównywanie i grupowanie obiektów;

– „Sprzątamy w sali” – ćwiczenie stosunków przestrzennych, używanie określeń przyimkowych: na, pod, w;

– Robimy porządki w szafie – zabawa dydaktyczna „Układamy w szafie”

– słuchanie wiersza D. Gellner „Gdy nadchodzi wiosna” – słuchanie wiersza ze zrozumieniem i wypowiadanie się na jego temat

– „Wiosenny parapet” – prowadzenie prostej uprawy roślin – sadzenie rzeżuchy, fasoli itp. Poznanie warunków niezbędnych roślinom do życia; rozwijanie zainteresowań przyrodą; wzbogacanie wiadomości na temat uprawy roślin

– zabawa słuchowa „Gramy w zielone”

– Wierzbowe gałązki – rozmowa na temat wierzbowych bazi, badanie zmysłami;

– „Szukamy czegoś miłego i miękkiego” – rozwijanie zmysłu dotyku

– praca plastyczno – techniczna „Wierzbowe gałązki”- rozwijanie sprawności manualnych

Podstawa programowa: III 5; IV 2,18; II 11; IV 1,2,12,14,16,17,18; III 8; I 5,2; IV 12,15;

Rozwijanie sprawności ruchowej: zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, gimnastyczne; zabawy na świeżym powietrzu, spacery;

Wydarzenia w miesiącu marcu:

  • 2 marca – uroczystość z okazji nadania imienia „Miś Uszatek” naszemu przedszkolu
  • 18 marca – Międzynarodowy Dzień Słońca – mobilne planetarium
  • 21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
  • 22 marca – Światowy Dzień Wody
  • 28 marca – warsztaty balonowe

Opracowała: Edyta Marchel