Luty

Plan pracy LUTY Grupa II

P.P I I 2,5,8

P.P II I 1, 2,  5, 7

P.P III 5

P.P IV 1,2,5

 

TYDZIEŃ I- ŚMIECH TO ZDROWIE

 • zabawa plastyczna „Wesołe buzie” – malowanie farbami
 • ćwiczenia poranne: Zestaw XXI
 • zabawa słowna „Skojarz słówko”
 • zabawa ruchowa naśladowcza „Pokaż gest”
 • zabawa ruchowa „Woreczek na głowie”
 • zabawa dydaktyczna „Co jest w naszej łazience?”, „ Zgadnijcie o czym myślę”
 • praca z historyjką obrazkową o porannej higienie,
 • zabawa dydaktyczna „co to jest?”
 • zabawa orientacyjno – porządkowa „Deszcz- śnieg”
 • zagadki dotykowe „Co to rzecz?”
 • zabawa ruchowa „Budujemy wieżę”
 • praca plastyczna „Brudne ręce”– odrysowywanie swoich dłoni, malowanie konturów
 • zabawa dydaktyczna „Czysty, brudny”
 • zabawa pantomimiczna „Pokaż, jak…”
 • z a b a w a k r e a t y w n a   „ M u m i a”
 • z a b a w a m a t e m a t y c z n a  „  I l e  t o   j e s t ? ”
 • zabawa plastyczna „Wesoły uśmiech”- uzupełnienie szczegółów rysunki jamy ustnej
 • zabawa oddechowa „Bańki mydlanane”,
 • zabawa tematyczna „Miś idzie do dentysty”
 • ćwiczenia percepcji dotykowej „Porusz częścią ciała”
 • Zabawa na czworakach „Marsz żółwi”

T Y D Z I EŃ   I I – E K S P E R Y M E N T U J E M Y

 • zabawa skoczna „Siedmiomilowe buty”
 • zabawa ruchowa przy muzyce „Taniec chusty”
 • zabawa plastyczna „Balony”- rysowanie wzorów na balonie
 • zabawy badawcze „Co pływa, a co tonie?”; wnioskowanie
 • zabawa- ciekawostka „Czarowanie wodą”
 • Praca plastyczna „Mokry obrazek”- malowanie farbami techniką „mokre na mokrym”; wypowiedzi dzieci
 • zabawa bieżna „wyścig w parach”
 • zabawa zręcznościowa „Taniec balonów”
 • zabawa z elementami pełzania „Wąż na pustyni”
 • ćwiczenia koordynacji słuchowo- wzrokowej „Pelerynki”
 • zabawa czuciowa „Jak pachnie powietrze?”
 • zabawy badawcze: „Parująca woda”, „Para wodna”, „Co to jest lód?”, „Kolorowa woda”- poznawanie właściwości wody i jej stanów skupienia; wnioskowanie
 • wykonanie ćwiczenia- KP, k.35, mieszanie kolorów, malowanie balonika Trampolinka
 • rozmowa na temat wykorzystania wody
 • zabawa orientacyjno – porządkowa „Woda- lód”
 • zabawa oddechowa z ćwiczeniami artykulacyjnymi „Grające butelki”
 • zabawa eksperyment „Tańczące szpileczki”- zdobywanie wiedzy o działaniu magnesu
 • zabawa rzutna „Złap piłkę”
 • zabawy eksperymentalne „Nasączona gąbka”, „Magnesy”- doświadczalne poznawanie właściwości gąbki i magnesu
 • Zabawa zręcznościowa „Złap rybkę na wędkę”
 • Zabawa matematyczna „Ile rybek złapałeś?”- grupowanie przedmiotów według kryterium koloru, przeliczanie, porównywanie liczebności
 • zabawy rytmiczne rekwizytem
 • opowiadanie historyjki obrazkowej „Co się stało z bałwankiem?”
 • zabawa oddechowa
 • słuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „O czym marzą krople wody”
 • rozmowa na temat wiersza
 • praca plastyczna „Wesołe kropelki”- malowani patyczkami higienicznymi maczanymi
  w farbie
 • praca plastyczno- techniczna „Wiatraczek”
 • zabawa oddechowa „Kręć się wiatraczku!”
 • zabawy wiatraczkami w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie i wnioskowanie na temat siły wiatru i jego wpływu na prędkość wirowania wiatraczkami
 • ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XXII

TYDZIEŃ TRZECI- IDZIEMY NA SANKI

 • rozmowa na temat różnych sportów zimowych; oglądanie zdjęć
 • opowiastka ruchowa „Idziemy na narty”
 • zabawa matematyczna „Liczymy”- nauka szacowania, utrwalania pojęcia para, liczenie
 • wykonanie ćwiczenia- KP, K.36, utrwalanie równoliczności zbiorów
 • ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XXII
 • zabawa słowna „Jak lubisz się bawić na śniegu?”
 • praca plastyczna „Zima”- rysowanie kredkami pastelowymi
 • zabawa ruchowa „Kto pierwszy?”
 • zabawa skoczna „Kto wyżej skoczy”
 • rozmowa na temat bezpiecznych zabaw na śniegu
 • oglądanie ilustracji
 • zabawa ruchowa rzutna „Rzucamy śnieżkami”
 • praca plastyczna „Wydzieranka”- wyklejanie papierem kolorowym rysunków
 • zabawa bieżna „Berek w parze”
 • zabawa ruchowa na czworakach „Śniadanie kota”
 • ćwiczenie reakcji na sygnał „Wskocz na materac”
 • zabawa logiczna „co nie pasuje?”
 • zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Rozładunek towaru”
 • praca plastyczno- techniczna „Zimowy krajobraz- wyklejanka typu kolaż z materiałów krawieckich
 • zabawa słowna „Dokończ zdanie”
 • zabawa „ W co się ubrać na zimowy spacer?”
 • wykonanie ćwiczenia w książce s. 37
 • zabawa równoważna „Lodowe baletnice”
 • zabawa logiczna „prawda- fałsz”

TYDZIEŃ IV- POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

 • zabawa rzutna „Traf w kręgiel”
 • zabawa „Skaczemy na skakankach”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw XXIV
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Pudełko z niespodzianką”
 • ćwiczeniamanualne „Przewlekane obrazki” (Z 9)
 • zabawa słowna „Dokończ zdanie”
 • ćwiczenia w odwzorowywaniu kształtów „Patyczkowe układanki”
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Ustąp pierwszeństwa”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw XXIV
 • zabawa tematyczna „Zapraszamy na obiad”
 • zabawa dydaktyczna „Trampolinkowe historyjki” – praca z historyjką obrazkową
 • zabawa matematyczna „Czyj wąż jest najdłuższy?” – porównywanie długości, stosowanie określeń długi – krótki, dłuższy – krótszy
 • rozmowa z wykorzystaniem ilustracji na temat niebezpiecznych zabaw, które mogą wywołać pożar
 • zabawa rzutna „Gramy w klasy”
 • wycinanka „Serwetka” – nauka prawidłowego trzymania nożyczek i cięcia
 • ćwiczenia poranne: Zestaw XXIV
 • zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Kto silniejszy?”
 • ćwiczeniamanualne „Kuleczki”
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej „Zdania”
 • oglądanie prezentacji multimedialnej na temat pracy piekarza i wyrobu pieczywa
 • poznanie pracy piekarza; rozmowa
 • praca plastyczno-techniczna „Chlebki i bułeczki”– lepienie z masy solnej
 • rozmowa wprowadzająca do tematu zajęć
 • zwiedzanie kuchni przedszkolnej, obserwowanie pracy kucharki
 • zabawa bieżna „Bieg kucharzy”

 

Opracowały:

Karolina Łabęda

Beata Słomczyńska