Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LUTY 2021 GRUPA IV
Opracowała: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Olszewska

Temat I
„Dbamy o swoje zdrowie”
1. „Chora żabka” wiersz B. Krysiak-
zachęcanie do uważnego słuchania wiersza; omówienie treści utworu; wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej. PP III.8 IV.2 IV.5 dła witamin; wdrażanie do przestrzegania higieny podczas przygotowywania sałatki; przyzwyczajanie do zachowania porządku w miejscu pracy; rozwijanie umiejętności współpracy. PP I.6 I.7 IV.11
6. „Alek brudasek” wiersz B. Krysiak– kształtowanie nawyków higienicznych; zachęcanie do dbałości o czystość i estetyczny wygląd; zachęcanie do uważnego słuchania utworu i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. PP III.8 IV.2 IV.5
7. „Czego jest więcej?”- zabawa matematyczna– rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu; doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej w zabawie. PP IV.5 IV.15
8. „Zdrowie na talerzu”- praca plastyczna– doskonalenie sprawności manualnych; zwrócenie uwagi na stosowanie umiarkowanej ilości kleju; zwrócenie uwagi na zachowanie ostrożności podczas korzystania z nożyczek; zwrócenie uwagi na wykonywanie pracy zgodnie z instrukcją nauczyciela. PP IV.8


Temat II
Malujemy kolorowy świat
1. Przygoda trzech kolorów” opowiadanie B. Krysiak-
zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, zapoznanie z techniką mieszania barw podstawowych (czerwonego, żółtego, niebieskiego) dla uzyskania barw pochodnych; rozwijanie umiejętności prowadzenia uważnych obserwacji. III.8, IV.3, I.7, IV.19
2. „Obrazki w kolorach zaklęte”- zapoznanie z nową techniką plastyczną: prasowanie przez kalkę ułożonych obrazków; rozwijanie wyobraźni i fantazji. PP IV.8, IV.19, I.7, I 9.
3. „Pędzlem malowane”- zapoznanie z pracą artysty malarza; wzbogacenie zasobu słownictwa o niektóre pojęcia z zakresu malarstwa; rozwijanie umiejętności opisywania co przedstawia obraz i określania jego nastroju. PP IV.20, IV.2, IV.8
4. „Przepis na tęczę” wiersz Agnieszki Frączek- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej wypowiedzi. PP III.8, IV.4, IV.18
5. „Kolorowe obrazki” zabawa dydaktyczna- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w obrazkach; kształtowanie umiejętności łączenia w pary pasujących obrazków. PP IV.12, III.8, IV.1
6. „Bieg kolorami” zabawa bieżna- zachęcanie do uczestnictwa w zabawie ruchowej, wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy; integracja grupy. PP I.5
7. „Znaczenie kolorów w naszym życiu”- rozmowa kierowana- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; wyjaśnienie dzieciom jak kolory wpływają na nasze samopoczucie, nastój; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej
wypowiedzi. PP III.8
8. „Kolorowe rytmy” zabawa matematyczna– doskonalenie umiejętności układania rytmów; zachęcanie do przeliczania liczebnikami porządkowymi w graniach możliwości dzieci; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej w zabawie. PP I.8 I.9 IV.1 IV.12 IV.15

Temat III
Mamy różne domy
1. „Gdzie ty mieszkasz?”
– rozmowa kierowana na podstawie wiersza U. Kamińskiej „Miasto”- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wiersza i przedstawionych ilustracji; przyporządkowanie budynków charakterystycznych dla miasta. PP III.8, IV.1, IV.2, IV.5, IV.7, IV.8, IV.12
2. „Lubię miejsce, w którym mieszkam” – spacer po najbliższej okolicy- nazywanie znanych dzieciom miejsc; poznawanie nazw ulic. PP III.2, .IV.10
3. „Domki i bloki” – układanie puzzli- przyklejenie na kartkę papieru obrazka pociętego na 4(5) części; omówienie ułożonych obrazków. PP I.7, I.9
4. „Urządzamy dom” – zabawa konstrukcyjna- oglądanie ilustracji przedstawiających różne pomieszczenia w domu; nazywanie poszczególnych pomieszczeń, urządzeń, mebli – wzbogacanie słownika czynnego dzieci; meblowanie pomieszczeń poprzez stosowny
dobór mebli. PP I.5, I.6, I.7.III.2, III.7, III.8,IV.19, IV.2, IV.5, IV.9, IV.11.
5. „Winda” – zajęcia matematyczne- przeliczanie pięter domu; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. PP IV.15
6. „Miasto nocą” – praca plastyczna- zapoznanie z techniką wykonania pracy; porządkowanie stanowiska pracy; prezentacja prac dzieci. PP I.7, I.8, III.8, IV.8.

Temat IV
„Kim będę, gdy dorosnę?”
1. „Kim zostanę jak dorosnę…” zabawa dydaktyczna
– swobodne wypowiedzi dzieci na podany temat; zabawa pantomimiczna polegająca na użyciu gestów do przedstawienia marzeń dzieci na temat wyboru przyszłego zawodu. PP III.8,9 IV.1,2
2. „Wszyscy dla wszystkich” wiersz J. Tuwima– zachęcanie do uważnego wysłuchanie wiersza; rozmowa kierowana pytaniami na temat różnych zawodów i znaczenia w życiu innych ludzi. PP III.8, IV.1, IV.2
3. „Czyj to przedmiot?”– kształtowanie umiejętności dopasowywania ilustracji przedmiotów do odpowiedniego zawodu; utrwalenie nazw przedmiotów i poznanych zawodów.
4. „Dołóż do dwóch lub odłóż do dwóch” zabawa matematyczna– doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów; kształtowanie umiejętności uporządkowywania przedmiotów, tak aby wszędzie było tyle samo; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej w zabawie. PP I.8 I.9 IV.1 IV.15
5. „Jak Wojtek został strażakiem” opowiadanie Cz. Janczarskiego– rozmowa kierowana na podstawie opowiadania; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania i przedstawionych ilustracji. PP III.8, IV.1, IV.2
6. „Zawód taty” – wiersz Wiery Badalskiej– zachęcanie do uważnego wysłuchanie wiersza; rozmowa kierowana pytaniami na temat różnych zawodów i znaczenia w życiu innych ludzi. PP III.8, IV.1, IV.2