Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ   LUTY 2022 GRUPA III

 

    Tydzień I Dbamy o swoje zdrowie

     Chora żabka

 • Sanki” – rysowanie po śladzie. Ćwiczenie motoryki małej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7,9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw I. PP I 5
 • „Chora żabka” – wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak. Rozmowa na temat zasad działań mających wpływ na zdrowie. Wdrażanie do profilaktyki zdrowotnej.  PP III 5,8; IV 2, 3, 5
 • Zabawa popularna z piosenką Głowa, ramiona, kolana, pięty. Stymulowanie rozwoju motoryki. Utrwalenie znajomości nazw części ciała.  PP I 2,5; IV 2,7,14
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Rozgrzewka”. Zapoznanie z metodami przeciwdziałania marznięciu. PP I 4; III 5, 8; IV 18
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu”. PP I 5
 • Ćwiczenie ortofoniczne „Odśnieżanie”. Usprawnianie narządów mowy. PP I 9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 2, 5, 7

Piramida zdrowia

 • Zabawa dydaktyczna „Pokaż obrazek”. Kształtowanie umiejętności kojarzenia opisu słownego z treścią obrazka . PP III 8; IV 2, 5, 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw I. PP I 5, 8, 9
 • „Piramida zdrowia” – zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia. PP III 5; IV 2, 19
 • Wykonanie piramidy zdrowia – praca zbiorowa. Utrwalenie znajomości nazw zdrowych produktów. PP IV 2, 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu trenowego. Zabawy rzutne z kołami. PP I 5,7, 8; III 5
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie”. PP I 5, 8
 • Zabawa z chustą animacyjną „Sałatka owocowa”. PP III 5
 • Zabawy w kącikach zainteresowań.  PP III 1

Spotkanie z lekarzem

 • Rysowanie na dowolny temat.  PP I 7; IV 1, 8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw I. PP I 5, 8, 9
 • Zagadka wprowadzająca. PP IV 5
 • Zapoznanie z zawodem  lekarza i rolą, jaką pełni w ochronie zdrowia i życia ludzi. PP II 7; III 5, 8, 9; IV 20
 • Zabawa „Jeden, dwa, trzy” – reagowanie na ustalone hasło.  PP IV 15
 • Zapoznanie z wyliczanką Prawa, lewa – CD, 25. Utrwalanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony.  PP IV 1,7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa bieżna „Murarz i cegły”. PP I 5,8
 • Zabawa skoczna „Skoki z kamienia na kamień”. PP I 5
 • Zabawa tematyczna „Wizyta u lekarza”. Wykorzystanie w zabawie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Kształtowanie umiejętności odtwarzania ról społecznych. PP I 6; IV 1, 20
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 5, 7

Sałatka warzywna

 • Ćwiczenia grafomotoryczne „Ślady na lodzie”. Doskonalenie sprawności manualnych. PP I 7,9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw I. PP I 5
 • „Sałatka warzywna” – zajęcia kulinarne.  Poznanie produktów potrzebnych do zrobienia sałatki. Mycie warzyw i rąk.  Krojenie warzyw i układanie produktów na talerzach. Degustacja sałatki. PP I 1,3,7; III 5,8; IV 18, 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Serso – gra zręcznościowa. PP I 5, 8, 9
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu – konie w stajni”. PP I 5
 • „Jakie to warzywo” – układanie obrazka z części.  PP IV 2,12,18
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1,5

 

Alek Brudasek

 • Ćwiczenie oddechowe „Wyścig piłeczek”. Wyrabianie umiejętności wykonywania szybkiego, pełnego wdechu i wydłużonej fazy wydechowej. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw I. PP I 5,8
 • Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Alek brudasek”. Rozmowa na temat znaczenia dbałości o czystość i estetyczny wygląd. PP I 1; III 1,5,8,9 ; IV 3,5
 • Zabawa popularna z piosenką Uciekaj, myszko, do dziury. PP I 5; IV 7
 • Zabawa dydaktyczna „Czego jest więcej?” – ustalanie równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu.  PP IV 15
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa z chustą animacyjną „Kto przebiega?” PP III 5
 • Zabawa skoczna „Skoki kózek przez przeszkody”. PP I 5
 • „Mój kubek” – kolorowanka. PP I 7,9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 5,7

           

               Tydzień II Malujemy kolorowy  świat

               Przygoda trzech kolorów

 • Ćwiczenie słuchowe „Głuchy telefon”. Kształtowanie uwagi słuchowej – rozwijanie umiejętności analizowania tego, co się słyszy. PP I 9; III 8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw II. PP I 5
 • Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak „Przygoda trzech kolorów”. PP III 8; IV 3
 • Zapoznanie z techniką mieszania barw podstawowych– doświadczenie. . Rozwijanie umiejętności prowadzenia uważnych obserwacji. PP I 7; IV 8, 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Smok”. PP I 5; III 5
 • Zabawa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • „Figury geometryczne” – grafitki. Kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw między obrazkami. Ćwiczenie percepcji wzrokowej.  PP IV 12
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 5,7

Obrazki w kolorach zaklęte

 • Zabawa popularna z piosenką Stary niedźwiedź mocno śpi. PP IV 1, 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw II. PP I 5,8
 • Obrazki „ w kolorach zaklęte” – zapoznanie z nową techniką plastyczną (układanie kompozycji ze ścinek kredek i odbijanie jej przez kalkę). PP I 7,9; IV 1,8, 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Berek kucany”. PP I 5, 7, 8, 9
 • Zabawa rzutna „Celne rzuty”. PP I 5, 8
 • „Rymowanie to łatwe zadanie” – dobieranie obrazków, których nazwy tworzą rym. Doskonalenie percepcji słuchowej.  PP I 9; IV 16
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7; III 1, 5

Pędzlem malowane

 • Zabawa logorytmiczna „Kolory”. Rozwijanie umiejętności rytmizowania wierszyków PP I 9; IV 7, 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw II. PP I 5, 8, 9
 • „Pędzlem malowane” – zapoznanie z pracą artysty malarza (m.in. p. 22 z PD). Rozmowa na temat obrazu Słoneczniki Vincenta van Gogha. PP III 9; IV 2,5,8,19,20
 • Zabawa integracyjna „Malarz”. PP I 5
 • Zabawa „Co to gra?”. Instrumentacja Marsza Radetzkiego Johanna Straussa – CD, 39. PP IV 1, 5, 7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa ruchowa „Myszki w pułapce”. PP I 5; III 1, 2
 • Zabawa z czworakowaniem „Sprytne kotki”. PP I 5
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Zgadnij, jaki to kolor”.  PP I 9; III 8;  IV 2
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1, 7

Przepis na tęczę

 • Zabawa z piłką „Gra w kolory”. PP I 5, 9; IV 2
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw II. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Przepis na tęczę. PP III 8; IV 3
 • „Jak powstaje tęcza?” – oglądanie filmu. – zapoznanie ze zjawiskiem powstawania tęczy w przyrodzie i sposobami wytworzenia jej przez człowieka. PP IV 18, 19
 • „Nasza tęcza” – doświadczenie z woda i lusterkiem.  Kształtowanie u dzieci zainteresowań przyrodniczych. PP IV 16, 18, 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa z chustą animacyjna „Szukamy tęczy”. PP I 9; IV 5,12
 • Zabawa skoczna „Skacz z woreczkiem”. PP I 5
 • Zabawa z kolorami „Słodka tęcza” – doświadczenie z barwnymi cukierkami. PP III 5,8; IV 13, 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1,7

Kolorowe obrazki

 • Ćwiczenie oddechowe „Kolorowe piórka”. Kształtowanie umiejętności wykorzystania i wzmacnianie siły mięśni oddechowych. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw II. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Kolorowe obrazki” – rozwijanie kompetencji w zakresie klasyfikowania. PP III 8; IV 12
 • Zabawa popularna z piosenką Karuzela. PP IV 1,7
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Rysowanie na śniegu za pomocą stóp lub patyka. PP III 2; IV 19
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Motylki”. PP I 5
 • „Malowanie w pudełkach” – tworzenie malowanych obrazów za pomocą kulek. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni. PP IV 2,19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 1

 

Tydzień III Mamy różne domy

Domy i domki

 • Zabawa popularna z piosenką Jedzie pociąg z daleka. PP I 5; IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw III. PP I 5
 • „Domy w najbliższej okolicy” – spacer w pobliżu przedszkola. PP
 • Rozwiązanie zagadki. PP IV 5
 • Rozmowa na temat architektury najbliższego otoczenia (w porównaniu z ilustracjami – m.in. p. 23 z PD). PP II 9; IV 5
 • „Domy i domki” – malowanie farbami plakatowymi. Praca plastyczna inspirowana spacerem w pobliżu przedszkola. PP I 7,9
 • W ogrodzie:: Zabawy dowolne.„Ekspresowa dostawa” – wyścigi w przewożeniu na sankach śnieżnej kuli . PP I 5; II 4; III 2
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do gniazd”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna z obrazkami „Którego domu brakuje?”. Doskonalenie spostrzegawczości. Ćwiczenie pamięci. PP I 9; IV 2
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 6; III 5

Czyj to dom ?

 • Zabawa tematyczna „Dom”. Utrwalanie wiedzy na temat zajęć wykonywanych w domu przez dorosłych. PP IV 1
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw III. PP I 5, 8, 9
 • Czyj „ to dom?” – rozwiązywanie zagadek. Opisywanie różnych domów zwierząt. PP I 9;IV 5,18
 • Zabawa ruchowa „Zwierzęta do swoich domków!” Rozwijanie sprawności fizyczne . PP I 5; IV 18
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawy na śniegu – wydeptywanie dróżek. PP I 5, 8; IV 18
 • Zabawa bieżna „Ruszaj – stój!”. PP I 5
 • „Miasteczko kolorowych domów” – budowanie z klocków. PP I 6,9; IV 11,13
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP III 5

Wróbelek Teofil szuka domu

 • „Kolorowe patyczki” – tworzenie dowolnych kompozycji z patyczków. PP I 2, 7; IV 11
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw III. PP I 5,8,9
 • Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak Wróbelek Teofil szuka domu. Rozmowa na temat treści opowiadania. PP III 9; IV 2, 3, 5
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa bieżna „Murarz i cegły”. PP I 5, 6
 • Zabawa skoczna „Hop, do norki!”. I 5
 • Zabawa pantomimiczna „Co robię w domu?”. Rozwijanie umiejętności przedstawiania określonych czynności za pomocą mowy ciała: ruchu, gestu i mimiki. Rozwijanie umiejętności psychoruchowych . PP IV 1,5
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 6; III 1, 5

Szczęśliwy dom

 • Nasze ulubione piosenki – utrwalenie znajomości poznanych piosenek. PP I 9; IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw III. PP I 5
 • „Szczęśliwy dom” – burza mózgów. Uświadomienie dzieciom, że prawdziwy dom nie odnosi się tylko do budynku, ale przede wszystkim do rodziny w nim zamieszkującej. PP I 9; III 2; IV 2,5
 • Praca plastyczno-techniczna „Szczęśliwe domy”.\Wspólne przygotowanie miasteczka domów (wystawa prac). Rozwijanie wyobraźni. PP I 7; IV8,11,13, 14
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie pod koniec zimy (dłuższy dzień, topniejący śnieg). PP I 5; III 5; IV 18
 • Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy slalom”. PP I 5
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7; III 5

Wiem, co to symetria

 • „Domy, domki” – obrysowywanie szablonów. Ćwiczenia precyzyjnych ruchów palców. Wspomaganie kontrolowania siły nacisku ręki w trakcie rysowania. PP I 7,9, 8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw III. PP I 5, 8, 9
 • Zabawa dydaktyczna „Wiem, co to symetria”. Zapoznanie z symetrią i jej funkcją. PP I 9; III 8; IV 11,12
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Rzuty śnieżkami. PP I 5,7,8
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Mocne ręce”. PP I 5,8
 • Zabawa „Znajdź różnice”. Rozwijanie spostrzegawczości i uwagi. Wyrabianie cechy wytrwałości w dążeniu do celu. PP I 9; IV 11,12
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP II 8; III 1

Tydzień IV Kim będę, kiedy dorosnę?

Poznajemy różne zawody

 • Ćwiczenie oddechowe „Celuj do bramki”. Pogłębianie oddechu. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IV. PP I 5,8,9
 • Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek A ja…? Rozmowa na temat treści utworu. PP III 8; IV 2,3, 20
 • „Poznajemy różne zawody”- omówienie ilustracji przedstawiających reprezentantów różnych zawodów – p. 24 z PD. PP III 8; IV 20
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Mamo, ile kroków do domu?” PP I 5; III 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Deszczyk pada, słonko świeci”. PP I 5
 • Zabawa integracyjna „Szewczyk”. Kształtowanie umiejętności respektowania ustalonych zasad zabawy. PP I 9; IV 12
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP II 8; III 5

Kto pracuje w przedszkolu?

 • Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, czego brakuje”. Rozwijanie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej. PP I 9; IV 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IV. PP I 5,8,9
 • „Czy dorośli są potrzebni w przedszkolu?” – burza mózgów. Próba odpowiedzi na pytanie Czy dorośli są potrzebni w przedszkolu? Wyjaśnienie celowości działań zawodowych pracowników przedszkola.  PP III 4,9; IV 20
 • Spacer po przedszkolu – odwiedziny w gabinecie u pani dyrektor, u pani sekretarki (intendenta), „podglądanie” pracy pana dozorcy (szatniarza), wizyta w przedszkolnej kuchni. PP IV 5,20
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Berek czarodziej”. PP III 5
 • Zabawa skoczna „Ile oczek, tyle skacz”. PP I 5; IV 15
 • Zabawa „Ciepło – zimno”. Kształtowanie umiejętności odczytywania sygnałów płynących z otoczenia. PP  III 9; IV 9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. Zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na ich miejsce. PP I 6,7

Każda praca jest ważna

 • Zabawa integracyjna „Pomidor”. PP III 2,5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IV. PP I 5,8,9
 • Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak Kto ważniejszy? Rozmowa na temat treści opowiadania. PP III 5,9; IV 2, 3, 20
 • Zagadki słuchowe – CD, 32–35. PP I 5; IV 7
 • Zabawa „Ile świeci gwiazd?” PP IV 15
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa z elementem celowania „Kamykowy turniej” PP III 8; IV 2, 5, 7,15
 • Zabawa bieżna „Kolorowe latawce”. PP I 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „Miś na trampolinie”. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie. PP III 1
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP II 4; III 2

Kiedy dorosnę…

 • Zabawa popularna z piosenką Mam chusteczkę haftowaną. PP I 5; IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IV. PP I 5,8,9
 • Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak Kim będę, kiedy dorosnę? PP IV 2,20
 • Zabawa z rytmem „Echo”. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i kontynuowanie ich. PP I 9; III 1
 • „Jak będę duży, to…” – rysowanie pastelami. Pobudzanie i rozwijanie ekspresyjnego wyrażania myśli za pomocą rysunku. PP IV 1,8
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne. Zabawa ruchowa „Rytmy”. PP I 7,9
 • Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy tor przeszkód”. PP I 5
 • Bajkowe popołudnie – czytanie bajek wybranych przez dzieci. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. PP IV 19
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7,9; IV 3,5

Dzień dinozaura

 • „Dinozaury” – oglądanie przyniesionych przez dzieci zabawek – figurek dinozaurów. Podejmowanie zabaw tematycznych. PP I 6;II 9; III 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IV. PP I 5,8,9
 • Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak Dinozaur. PP III 8; IV 18, 19
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami dinozaurów. Oglądanie ilustracji. PP IV 18, 19
 • Zabawa badawcza „Szukamy śladów dinozaurów”.Zapoznanie z zawodem paleontologa. Rozwijanie ciekawości i aktywności poznawcze. PP I 9; IV 19
 • W ogrodzie: Zabawy dowolne.  Zabawa z elementem biegu „Chodzi lisek koło drogi”. PP I 7, 9 III 5; IV 1
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Przesuń ścianę dłońmi, plecami”. PP I 5
 • „Dinozaury” – układanie puzzli. Ćwiczenie pamięci i logicznego myślenia. Usprawnianie chwytności palców oraz precyzji ruchów. PP I 2,7,9
 • Zabawy w kącikach zainteresowań. PP I 7,9; IV 3,5

 

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

 

– 22. 02 – Bal karnawałowy

– 26.02  – Dzień Dinozaura

– 31.01- 13.02 – Ferie zimowe

– Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami

– Realizacja programów ekologicznych

– Obserwacje dzieci

Opracowały:

Paulina Dąbkowska

Hanna Woźnicka