Luty

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

LUTY GR. V

 

 1. Temat tygodnia: DBAMY O SWOJE ZDROWIE

Podstawa programowa:  I 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9;   II 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9;   III 2, 3, 5, 8;  IV 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20.

 

 • Zabawa „Mam na sobie kolor…” – rozwijanie spostrzegawczości i skupiania uwagi
 • Rysowanie autoportretu z sankami – KP3, s. 1, ćw. 1 – ćwiczenie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej ”Sok”. Rozmowa na temat wiersza. – uważne słuchanie wiersza, swobodne wypowiadanie się na określony temat
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu SOK. Prezentacja litery S. Zabawa dydaktyczna
  „Litera S” – zapoznanie z graficznym zapisem głoski s – literą S, dzielenie wyrazów na sylaby, wyróżnianie głoski w wyrazach
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP3, s. 2, ćw. 1, s. 3, ćw. 1, 2
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę s” – kształtowanie rozumienia liter jako nośników informacji, rozwijanie percepcji słuchowej
 • Praca plastyczna „Wielkie S” – wspieranie rozwoju małej motoryki, kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac, porównywanie ich z pracami innych dzieci
 • Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość wzrokową – KP3, s. 4, ćw. 1.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, które wprowadzą do tematu przewodniego zajęć „Dlaczego należy myć ręce?”. Rozmowa kierowana na temat poprawnego mycia rąk. rozumienie konieczności mycia rąk w różnych sytuacjach dnia.
 • Prezentacja właściwego sposobu mycia rąk – obejrzenie symbolicznego schematu pokazującego poprawne mycie rąk oraz prezentacji N. Ćwiczenie poprawnego mycia rąk.
 • Zabawa matematyczna „Mydło” – przeliczanie elementów zbiorów i porównywanie ich liczebności, posługiwanie się liczebnikami głównymi, dodawanie i odejmowanie
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej – KP3, s. 4, ćw. 2.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Malujemy pianą” – poznanie nowej techniki plastycznej
 • Zabawa ortofoniczna „Myjemy ręce”, ćwiczenie logopedyczne „Liczymy zęby” – naśladowanie czynności, wykonywanie eksperymentów głosowych, dźwiękowych
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy ”Myj zęby”. Rozmowa na temat wiersza. – kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych; wdrażanie do systematycznego i starannego mycia zębów; pogłębianie wiadomości o zębach; wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich; doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania.
 • Zabawa dydaktyczna „Smutny i wesoły ząb”- porównywanie przedmiotów w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę
 • Zabawa dydaktyczna „Myjemy zęby” – czytanie obrazów, wyodrębnianie i nazywa ich elementów
 • Wykonanie ćwiczenia z elementami kodowania, przyklejanie kubków, szczotek i past do zębów w odpowiednich miejscach – KP3, s. 5, ćw. 1. 
 • Nauka układu ruchowego do piosenki ”Baw się z nami” (CD) – rozwijanie pamięci, utrwalenie piosenki
 • Zabawa „Skoczne nutki” (CD+) – doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnały dźwiękowe; doskonalenie koordynacji ruchowej oraz refleksu
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie zdolności grafomotorycznych
  – wykonanie ćwiczenia w KP3, s. 5, ćw. 2
 • Zabawa dramowa „Jak się czujesz?” – wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji mimicznych; rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej ”W gabinecie okulistki”. Rozmowa na temat opowiadania. – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie i odpowiedzialności za nie; wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 • Zabawa dydaktyczna „Co zapamiętałeś?” – rozwijanie pamięci
 • Zabawa dydaktyczna „Kto może pomóc? – rozwijanie logicznego myślenia
 • Rozmowa kierowana z uwzględnieniem pytań dotyczących konieczności sprawdzania swojego zdrowia u specjalistów.
 • Zabawa pantomimiczna „Zdrowy – chory” – wyrażanie rozumienia świata za pomocą intencjonalnego ruchu, gestów
 • Opisywanie przedstawionych ilustracji – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 6, ćw. 1
 • Praca plastyczno-techniczna „Piramida zdrowia” – zapoznanie z piramidą zdrowia
 • Zabawa matematyczna z elementami kodowania „Kolorowe rytmy” – rozwijanie spostrzegawczości
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, rozwijanie zdolności manualnych – KP3, s. 7, ćw. 1, 2
 • Wycięcie historyjki obrazkowej „O chłopcu, który zjadł nieumyte owoce.” Ułożenie historyjki obrazkowej we właściwej kolejności  – W, k. 24 – kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności opowiadania na podstawie obrazków
 • zabawa matematyczna „Myjemy owoce do kompotu” – przeliczanie elementów zbiorów, posługiwanie się liczebnikami głównymi, wykonywanie dodawania;
 • Zabawa matematyczna „Myjemy owoce do kompotu” – kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 6
 • Praca plastyczna „Zdrowym być” – wykonanie własnych eksperymentów graficznych farbami; prezentacja prac, swobodne wypowiedzi dzieci.
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych
 1. Temat tygodnia: MALUJEMY KOLOROWY ŚWIAT

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 8, 9;  II 2, 8, 9;  III 3, 5, 8;  IV 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

 

 • Ćwiczenie logopedyczne „Wietrzyk wieje” – usprawnienie aparatu oddechowego
 • Zabawa dydaktyczna „Połóż misia…” – określanie kierunków i ustalanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej pt. „Noc”- uważne słuchanie utworu i rozmowa na jego temat
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu NOC, prezentacja litery N – zapoznanie z graficznym zapisem głoski n – literą N
 • Zabawa dydaktyczna „Litera N” – doskonalenie sprawności ruchowej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP3, s. 8, ćw. 1, s. 9, ćw. 1, 2 – rozwijanie percepcji słuchowej, wspieranie rozwoju małej motoryki
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę n” – rozróżnianie głoski n na początku prostych fonetycznie słów
 • Praca plastyczna „Wielkie N” – wspieranie rozwoju małej motoryki, kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac
  porównywanie ich z pracami innych dzieci
 • Ćwiczenie ruchowe z elementem przeskoku „Przeskakujemy” – integrowanie grupy poprzez udział w zabawach ruchowych
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz prawidłowego chwytu narzędzia kreślarskiego – KP3, s. 10, ćw. 1
 • Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej pt. „Bo wyobraźnię bogatą mamy” – rozmowa na temat wiersza, swobodne wypowiadanie się na określony temat
 • Podróż do Krainy Wyobraźni – szanowanie emocji swoich i innych osób
 • Praca plastyczno-techniczna – kolaż na temat „Kraina Wyobraźni”
 • Rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej, rysowanie na podany temat – wykonanie ćwiczenia w KP3, s. 10, ćw. 2
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Niedźwiedzi sen” – poruszanie się przy muzyce i do muzyki, wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała, wykazywanie sprawności ciała i koordynacji
 • Ćwiczenie małej motoryki „Lepimy z plasteliny”
 • Zabawa dydaktyczna „Kogo mam na myśli” – rozwijanie spostrzegawczości
 • Zabawa dydaktyczna „Ukryte pędzle” – przeliczanie elementy zbiorów i porównywanie ich liczebności
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 7 – rozpoznawanie cyfry 7
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy – inicjowanie zabawy konstrukcyjnej z wykorzystaniem klocków
 • Zabawa ruchowa „Siedem razy powtarzamy”, zabawa dydaktyczna „Siedem kolorów” – posługiwanie się liczebnikami głównymi
 • Zabawa badawcza „Kolorowe płatki” – wykonanie eksperymentów z użyciem farbami
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, ćwiczenie spostrzegawczości
  wzrokowej – KP3, s. 11, ćw. 1, s. 12, ćw. 1, 2
 • Zapoznanie z utworem Edwarda Griega Taniec norweski A-dur (CD), nauka układu
  ruchowego do Tańca norweskiego Edwarda Griega – uwrażliwienie na muzykę poważną; kształcenie umiejętności uważnego słuchania muzyki; doskonalenie zdolności szybkiej analizy słuchanych utworów; rozwijanie poczucia rytmu
 • Zabawa matematyczna „Dopełniamy” – doskonalenie liczenia w zakresie 7
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź parę”, zabawa skoczna „Z kamienia na kamień – klasyfikowanie przedmiotów według koloru, rozwijanie sprawności ciała i koordynacji
 • Oglądanie albumów przedstawiających reprodukcje dzieł znanych autorów – rozwijanie zainteresowania otaczającym światem
 • Zabawa ruchowa „Wyższy czy niższy?” – szacowanie, przewidywanie
 • Zabawa integracyjna w kręgu kształtująca orientację w schemacie własnego ciała „Prawa, lewa”
 • Wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan pt „Idziemy do muzeum!” – uważne słuchanie utworu i swobodne wypowiadanie się na jego temat
 • Zaproszenie do multimedialnej galerii, rozmowa na temat prezentacji – poszerzenie doświadczeń plastycznych
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej – KP3, s. 13, ćw. 1
 • Zabawa pantomimiczna „Portret” – wyrażanie rozumienia świata za pomocą intencjonalnego ruchu, gestów, mimiki
 • Zabawa dydaktyczna „Co to za obraz?” – wdrażanie dzieci do wspólnego działania w zespole, układanie obrazka z części
 • Zabawa plastyczna „Wspólny pejzaż” – wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych
 • Zabawa dydaktyczna z elementami kodowania „Geometryczne obrazy”, samodzielne tworzenie geometrycznych obrazów – wyodrębnianie i nazywanie elementów obrazu, rozwijanie spostrzegawczości, rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych, używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia
 • Przeprowadzenie z dziećmi krótkiej rozmowy na temat barw podstawowych (żółty, niebieski, czerwony) – rozumienie czym są barwy podstawowe
 • Zabawa badawcza „Barwy podstawowe”, zabawa badawcza „Wędrujące kolory”, zabawa badawcza „Kolorowe bączki”, zabawa badawcza, „Tęcza”, zabawa badawcza „Kolorowa woda” – wyrobienie umiejętności tworzenia barw pochodnych poprzez mieszanie barw podstawowych, stwarzanie możliwości do swobodnego eksperymentowania, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, doskonalenie umiejętności obserwowania i wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
 • Ćwiczenia małej motoryki – wycinanie nożyczkami po linii prostej, łamanej i falistej
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych
 1. Temat tygodnia: MAMY RÓŻNE DOMY

Podstawa programowa:  I 2, 5, 6, 7, 8, 9;  II 2, 4, 8, 9;  III 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  IV 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18.

 

 • Zabawa ćwicząca szybką reakcję „Piłka parzy”
 • Zabawa naśladowcza „Lustro”
 • Wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej „Cegła”. Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu CEGŁA. Prezentacja litery C KP3, s. 14.
 • Zabawa dydaktyczna „Litera C”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia – KP3, s. 14, ćw. 1, s. 15, ćw. 1.
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę c”.
 • Praca plastyczna „Wielkie C”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac, porównywanie ich z pracami innych dzieci.
 • Zabawa dydaktyczna „Cegiełki”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Znajdź literę”.
 • Zabawa rzutna „Wyceluj do tarczy”
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP3, s. 15, ćw. 2.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Nasze domki”
 • Zabawa w kole na powitanie „Zaczarowany krąg”
 • Wykonanie ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie, kształcących sprawność językową – KP3, s. 16, ćw. 1, 2, 17, ćw. 3, 4, 5
 • Zabawa językowa „Na wycieczce do lasu…”
 • Zabawa rzutna „Rzuty stopami”
 • Ćwiczenie analizy głoskowej – określanie miejsca głoski c w wyrazach
 • Zabawa dydaktyczna „Gdzie ukryła się litera C?”
 • Zabawa integracyjna w kole „Kto ma na imię…”.
 • Wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „Dom i jego serce”. Rozmowa na temat wiersza.
 • Ustalenie, że tematem zajęć będą różne domy. Rozmowa z dziećmi na temat miejsc ich zamieszkania.
 • Zabawa matematyczna „W którym domu mieszka Zuzia?”.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej – KP3, s. 18, ćw. 1
 • Spacer po najbliższej okolicy przedszkola
 • Zabawa z kodowaniem „Taki sam dom”
 • Ćwiczenie małej motoryki – wycinanie kształtu domu po śladzie
 • Ćwiczenie ruchowo-graficzne „Mój domek”
 • Zabawa bieżna „Budowla”
 • Ćwiczenie małej motoryki, rysowanie po śladzie – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 18, ćw. 2
 • Zabawa dydaktyczna „Budujemy osiedle”
 • Zabawa na powitanie „Dzień dobry!”
 • Wysłuchanie tekstu Magdaleny Chlebowskiej „Pierwsze domy, pierwszych ludzi”. Rozmowa na temat tekstu.
 • Zabawa dydaktyczna „Ukryte litery”
 • Rozmowa kierowana „Czy wszystkie domy na świecie są takie same?” – PD, p. 23
 • Swobodne wypowiedzi dzieci, rozwijanie wyobraźni – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 19, ćw. 1
 • Zabawa dydaktyczna „Jak daleko?”
 • Rozmowa kierowana na temat „Jak powstaje dom?”
 • Zabawa dydaktyczna „Projektujemy dom z klocków”
 • Zabawa konstrukcyjna „Dom z projektu”
 • Praca plastyczna „Dom marzeń”
 • Zabawa dydaktyczna z elementami kodowania „Wysoki – niski”
 • Zabawa skoczna „Utrudnione skoki pajacyków”
 • Zabawa językowa „Domek dla…”
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Start, stop”
 • Zabawa integracyjna z chustą animacyjną „Kolorowy dom”
 • Rozmowa poparta ilustracjami na temat pomieszczeń znajdujących się w domu.
 • Zabawa dydaktyczna „Przedmioty z domu”.
 • Zabawa pantomimiczna „Co robimy w domu?”. Rozmowa kierowana na temat pokojów dzieci.
 • Wykonanie pracy technicznej „Projekt pokoju” z W, k. 25, 26, 27
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Co się zmieniło?”
 • Zabawa ruchowa „Tunel”
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych
 1. 4. Temat tygodnia: KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?

Podstawa programowa:  I 2, 5, 7, 8, 9;  II 2, 8, 9;  III 2, 3, 5, 8;  IV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „1, 2, 3”
 • Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową „Dziecko, które mam na myśli…”
 • Wysłuchanie wiersza Moniki Niewielskiej „Jajo”. Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu JAJO. Prezentacja litery j KP3, s. 20.
 • Zabawa dydaktyczna „Litera J”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP3, s. 20, ćw. 1, s. 21, ćw. 1, 2.
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę j
 • Praca plastyczna „Wielkie J”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac, porównywanie ich z pracami innych dzieci
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Prawo, lewo”
 • Zabawa utrwalająca znajomość stosunków przestrzennych „Gdzie jest piłka?”
 • Zabawa rzutna „Rzut w tunelu”
 • Zabawa ruchowa „Stopa za stopą”
 • Zabawa językowa „Słowa na głoskę…”
 • Zabawa na powitanie „Kto ma na imię…”.
 • Wysłuchanie wiersza Magdaleny o Chlebowskiej „Wyliczanka o zawodach”. Rozmowa na temat wiersza – PD, p. 24
 • Układanie w całość pociętych ilustracji
 • Prezentacja ilustracji – wypowiadanie się na określony temat
 • Rozmowa na temat „Zawody moich rodziców” – PD, p. 24
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, logicznego myślenia – KP3, s. 22, ćw. 1
 • Zabawa ruchowa, matematyczna „Listonosz”
 • Praca plastyczna „Projektujemy znaczek”
 • Dorysowywanie brakujących elementów, przeliczanie elementów zbiorów – wykonanie ćwiczenia z KP3, s. 22, ćw. 2
 • Ćwiczenie ortofoniczne „Odgłosy pracy”
 • Zabawa skoczna „Pokaż, schowaj”.
 • Zabawa integrująca grupę „Wszyscy się witamy…”.
 • Zabawa dydaktyczna „Ile garnków”
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 8KP3, s. 23
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy
 • Zabawa ruchowa „Osiem razy powtarzamy”.
 • Zabawa dydaktyczna „Osiem składników”
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej – wykonanie ćwiczeń z KP3, s. 23, ćw. 1, s. 24, ćw. 1, 2
 • Zabawa „Rytmiczna wiadomość” (CD+, 4)
 • Nauka piosenki „Ulubiony zawód(CD, 17)
 • Zabawa „Listy dla pana listonosza”
 • Zabawa dydaktyczna „Zatańcz z ósemką”
 • Zabawy w kąciku kuchennym
 • Zabawa na czworakach „Klamerkowy slalom”
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wysoki, niski”
 • Zabawa badawcza „Mierzymy się”
 • Zabawa w kręgu na powitanie „Witam wszystkich, którzy…”.
 • Rozmowa na temat „Mój wymarzony zawód”
 • Zabawa dydaktyczna „Atrybuty”
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czego brakuje?”
 • Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?”
 • Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania – 6 z KK.
 • Praca plastyczna „Co będę robił, gdy dorosnę”.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie na przełomie lutego i marca
 • Zabawa językowa „Przeciwieństwa”
 • Zabawa ruchowa z elementami kodowania „Kto szybciej”
 • Zabawa rzutna „Rzuty stopami”
 • Oglądanie albumów, encyklopedii dotyczących dinozaurów przyniesionych przez dzieci z domów
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Dinozaury”
 • Wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej „Przed milionami lat”. Rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozmowa kierowana na temat „Co wiemy o dinozaurach?”
 • Zabawa ruchowa „Ratujemy jajo dinozaura”
 • Zabawa dydaktyczna „Jaja dinozaurów”
 • Zabawa kształtująca orientację przestrzenną „Połóż dinozaura”
 • Zabawa dydaktyczna „Jak wygląda?”
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Dinozaur z talerzyka” z W, k. 28
 • Zabawa ćwicząca wyobraźnię „Wodne obrazy”
 • Zabawa dydaktyczna z elementami kodowania „Takie same”
 • Zorganizowanie przez dzieci kącika tematycznego „Dinozaury”
 • Zabawa bieżna „Bieg z utrudnieniem”
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych

 

Praca na rzecz grupy, współpraca z rodzicami:

 • rozmowy bezpośrednie, telefoniczne z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
 • zebranie z Rodzicami podsumowujące I półrocze
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia
 • wysyłanie na stronę przedszkola prac plastycznych dzieci
 • realizacja zadań z poszczególnych modułów projektu „Z kulturą mi do twarzy”

 

Wydarzenia:

 

– 31.01- 13.02.2022 – ferie zimowe

– 22.02.2022 – Bal Karnawałowy

 Opracowały:

 Anna Pirim,

 Anita Olszewska