Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ  STYCZEŃ 2021 GR. III

Tydzień I    Nowy Rok

Witaj, Nowy Roku!

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XVII PP I5
 • Zabawa popularna z piosenką Ojciec Wirgiliusz PP I5; IV7
 • „ Witaj, Nowy Roku!”- zapoznanie ze stałymi następstwami pór oku na podstawie wiersza Doroty Gellner Nowy Rok. Utrwalenie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku. PP III 1,8 IV 2,16,18,19
 • Wykonanie 1 z KP2. Zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt ołówka (trójpunktowy- trójpalcowy) PP I7,9; IV 5,12
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „ Ptaszki do gniazd”. PP IV 1,18
 • Zabawa dydaktyczna: „cztery kolory roku”. Kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmu i kontynuowania go. Utrwalenie wiedzy na temat kolejnych pór roku. PP IV 2,16

Moja ulubiona pora roku

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII PP I5
 • Zabawa popularna z piosenką Pingwin. PP IV 1,7,14
 • „ Moja ulubiona pora roku”- rozmowa z dziećmi na temat wiersza Beaty Krysiak Pory roku oraz własnych doświadczeń. PP III 9; IV 2,5,16,18
 • Malowanie ulubionej przez dzieci pory roku – farbami plakatowymi. Kształtowanie umiejętności odzwierciedlania w pracy plastycznej przeżyć i wiedzy o świecie. PP I 7; II 4; IV 1,8,19
 • Wykonanie 3 z KP2. Doskonalenie umiejętności liczenia. PP IV 15
 • Zabawa z piłką „ Gra w kolory” PP I 5,9
 • Zabawa z czworakowaniem „ Sprytne kotki” PP I 5,8; IV 1
 • Zagadki dotykowe „ Zgadnij, co to”. Aktywizowanie myślenia. PP I 7,9

 Dzień i noc

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVII PP I5
 • Gry i zabawy przy stolikach. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 6,9; III 5
 • Dzień i noc” – wysłuchanie wiersza Doroty Gellner. Kształtowanie umiejętności dostrzegania powtarzalności cyklu dnia i nocy. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami pór dnia: rano, wieczór. PP III 8,9; IV 2,3,16
 • Wykonanie 2 z KP2. Rozwijanie logicznego myślenia. PP IV 5,12
 • Zabawa inhibicyjno-incytacyjna „ Lodowe figurki”. PP III 1; IV 1
 • Zabawa rzutna „ Rzut woreczków przez linę”. PP I 5
 • Zabawa integracyjna „ wolne krzesełko”. Kształtowanie orientacji przestrzennej – określenie lewej strony ciała. PP II 4; III 1,2; IV 14

Tydzień II      Bale w karnawale

Przygotowania do balu

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XVIII PPI5
 • Zabawa przy muzyce „Taniec z ringo na głowie”. Doskonalenie wyczucia własnego ciała, ćwiczenie równowagi. PP I 5,8,9; IV 14
 • „Przygotowania do balu”- zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi na podstawie wiersza Doroty Gellner Karnawał PP III 8,9; IV 2,3,5
 • Wykonanie 4 z KP2. Utrwalenie znajomości pojęcia pora. PP IV 2,12
 • Zabawa z elementem rzutu „przeżuć śnieżkę” PP IV 1
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „mocne ręce”. PP I 5,8,9
 • Zabawy z balonami – swobodne podrzucanie i łapanie. Uwrażliwienie na zachowanie bezpieczeństwa podczas zabawy. PP I 9

Stroje karnawałowe

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII PP  I5
 • Zabawa z chustą animacyjną „zajmij kolor”. Utrwalenie nazw kolorów. PP IV 2,11
 • „Stroje karnawałowe” – rozmowa na temat zdjęć przedstawiających kostiumy balowe PP III 9; IV 2,5
 • Zbiorowa praca plastyczna – konstrukcyjna. Rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci. PP IV 8,11
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „deszczyk pada, słonko świeci”. PP I 5
 • Zabawa ruchowa „Ciuciubabka” PP III 5

Kapelusz i maska

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII PP I5
 • Zabawa popularna z piosenką „dwóm tańczyć się zachciało” PP IV 1,7
 • „Kapelusz i maska” – wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności dostrzegania elementów humorystycznych w treści wiersza. PP III 8; IV 3,5
 • Zapoznanie z rolą kapeluszy i masek karnawałowych w tradycji balów karnawałowych PP IV 5
 • Wykonanie 21 z W. Rozwijanie wyobraźni i fantazji. PP I 7,9; III 5,8
 • Zabawa ruchowa „aniołki na śniegu” PP I 4,5,6
 • Zabawa z czworakowaniem „skok żaby do kałuży”. PP I 5; IV 1
 • Ćwiczenia graficzne „maska karnawałowa”. Usprawnianie drobnych ruchów ręki wiodącej ułożonej w pozycji jak przy pisaniu. PP I 7,8,9; IV 1,8

Bal w przedszkolu

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII PP  I5
 • Kolorowanie obrazków o tematyce balowej. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej PP I 7,9; IV 1
 • Nauka tańca chiberli PP IV 1,7
 • Zabawa ruchowa „celuj w garnek”. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej PP I 5; III 5
 • Zabawa rzutna „rzut do bramki”. PP I 5
 • „Ułóż wzór” – odtwarzanie wzorów z podanej planszy. Rozwijanie orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi. PP I 9; IV 12,14

Balony i baloniki

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVIII PP  I5
 • Zabawa integracyjna „baloniku nasz malutki”. PP I 9; IV 1
 • „Balony i baloniki” – zabawa dydaktyczna. Wysłuchanie i omówienie wiersza Doroty Gellner. Dostrzeganie różnić w wyglądzie przedmiotów. Kształtowanie umiejętności segregowania przedmiotów ze względu na dwie cechy. Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi. PP I 9; III 8; IV 11,12
 • Wykonanie 5 z KP2. Doskonalenie umiejętności liczenia. PP I 7,9; IV 2,15
 • Zabawa bieżna „ bieg kolorami” PP I 5; II 4; III 2
 • Ozdabianie balonów kolorowymi markerami. Rozwijanie fantazji i wyobraźni PP I 7,9; IV 1

Tydzień III    Święto Babci i Dziadka

Rodzina Kasi

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: zestaw XIX PPI5
 • Zabawa popularna z piosenką Mało nas. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej. PP I 9
 • „Rodzina Kasi”- opowiadanie Beaty Krysiak. Kształtowanie umiejętności orientowania się w stosunkach pokrewieństwa w rodzinie. Rozmowa na temat członków najbliższej rodziny dzieci. PP III 2,8; IV 2,3,5
 • Wykonanie 7 z KP2. Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej. PP IV 5
 • „Czyja największa?”- zawody w ulepianiu jak największej kuli ze śniegu. PP I 5; II 8; III 2; IV 13
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „ Toczymy ciężary”. PP I 5
 • Zabawa z liną – rozwijanie umiejętności wskakiwania i wyskakiwania obunóż i na jednej nodze. PP I 5,8,9

Dla babci

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX PP I5
 • Zabawa popularna z piosenką „karuzela” PP IV 1,7
 • „Dla babci”- wysłuchanie i omówienie wiersza Doroty Gellner. Rozmowa z dziećmi na temat ich babć i ulubionych sposobów wspólnego spędzania czasu. Kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku do najbliższych. PP III 2,8,9; IV 3,5
 • „Kwiatek dla babci” – wykonanie prezentu z okazji dnia Babci. Wyzwalanie radości z możliwości przygotowania upominków dla najbliższych osób. PP II 1,4; III 1,6
 • Wykonanie 6 z KP2. Doskonalenie sprawności manualnej PP I 7,9
 • Zabawa w chowanego „gdzie jest chustka”. PP I 5; II 4; III 1,2
 • Zabawa skoczna „hop, do norki!”. Utrwalenie znajomości wiersza Doroty Gelnner dla babci. Zachęcenie do indywidualnej recytacji tekstu. Ćwiczenie pamięci. PP I 5,8,9; IV 5

Mój dziadek

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX PP I5
 • Układanki klockowe z zachowaniem stopniowania trudności (według wzoru i bez wzoru). Usprawnianie mięśni dłoni i palców. PP I 7,9
 • „Mój dziadek” – rozmowa kierowana z dziećmi na temat roli dziadków w ich rodzinach. Odwołanie się do wiedzy, przeżyć i wspomnień dzieci. Rozbudzanie szacunku do członków najbliższej rodziny – dziadków. PP II 2,9; III 9; IV 5
 • Wykonanie 22-24 z W. Laurki dla babci i dziadka. Rozwijanie sprawności manualnych. Nauka piosenki „Życzenia dla babci i dziadka” opartej na melodii popularnej „sto lat”. Powtórzenie tańca chiberli i wykonanie instrumentacji. PP I 7,9 ; II 4; III 5,6,8; IV 1,7
 • Zabawa bieżna „sztafeta ze śnieżką”. PP I 5; II 4
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „kolorowe ptaki”. Zabawa z wykorzystaniem tunelu animacyjnego „pokonaj przeszkodę”. Wyzwalanie aktywności ruchowej. Ćwiczenie zwinności. PP I 4,5,8,9; III 5

Bransoletka dla babci

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX PP I5
 • „Kwiaty dla babci” – układanie obrazków z części. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7; IV 12
 • „Bransoletka dla babci” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi. Rozwijanie sprawności manualnej. PP I 7,9; IV 2,12,15
 • Zabawa ruchowa „koraliki na sznurek” PP I 9; III 5
 • Zabawa bieżna „szalikowy berek”. PP III 5
 • Zabawa z czworakowaniem „czworakowy slalom” PP I 5
 • Zabawa z turlaniem „kręgle”. Rozwijanie umiejętności turlania piłki w określonym kierunku. PP I 5,9

 

Herbatka dla babci i dziadka

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIX PP I5
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „łapkę podnosimy, jeśli ś słyszymy. PP IV 2,5
 • „Herbatka dla babci i dziadka”- spotkanie z dziadkami online w przedszkolu z okazji Dnia Babci i Dziadka. Recytacja wierszy i śpiew piosenek przygotowanych przez dzieci. Wręczenie gościom przygotowanych upominków. Wysłanie dziadkom nagrania z występu wnucząt. PP II 1,3,4,8; III 2,5,6; IV 7
 • Zabawa ruchowa „rzut piłką do studni”. Rozwijanie umiejętności rzucania piłką oburącz. PP I 5,7,9
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „kolorowe węże”. PP I 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „zmień swoje miejsce”. Rozwijanie koncentracji uwagi. PP III 3,5

Tydzień IV      Zimowa olimpiada

Sanki Mateusza

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XX PP I5
 • Zabawa z obrazkami „Czym się różnią?”. Wyszukiwanie szczegółów, którymi różnią się 2 obrazki. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. PP I 7,9; IV 12
 • „ Sanki Mateusza”- wysłuchanie i omówienie treści opowiadania Beaty Krysiak. Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa i przewidywania konsekwencji określonego zachowania. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści. Utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z sanek. PP III 5,9; IV 2,5
 • Zabawa ruchowa „Zjeżdżamy na sankach”. PP I 5; III 5,8
 • Zabawa rzutna „Rzuty pod mostkiem”. PP I 5; III 5
 • Rysowanie na dowolny temat. Usprawnianie techniki prawidłowego chwytu kredki. PP I 7,9; IV 2,8

Ulubione zabawy na śniegu

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX PP I5
 • Ćwiczenia oddechowe „Płatki śniegu”. Rozwijanie wydolności oddechowej. Zwrócenie uwagi na podparcie oddechowe ( zatrzymanie na chwilę powietrza w jamie ustnej). PP I 9
 • „ Ulubione zabawy na śniegu”- rozmowa kierowana, inspirowania wierszem Beaty Krysiak Będę mistrzem! Utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Wdrażanie do wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy oraz unikania zakazu organizowania zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych zbiornikach wodnych. PP III 5,8,9; IV 3,5
 • Wykonanie 8 z KP2. Kształtowanie sprawności grafomotorycznej. PP I 7,9
 • Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”. PP I 5
 • „Zimowy taniec” – swobodna interpretacja taneczna do utworu Zima z cyklu Cztery pory roku Antoniego Vivaldiego. Rozwijanie wyobraźni ruchowej. PP IV 1,7

Sportowiec

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX PP I5
 • Zabawy klockami różnego rodzaju. Wyszukiwanie klocków, których boki są prostokątami. Zdobywanie doświadczeń konstrukcyjnych. PP I 6; IV 11,12
 • „Sportowiec” – zabawa dydaktyczna. Układanie postaci z prostokątów. Zapoznanie ze sposobem przedstawiania ruchu za pomocą ustawiania figur pod różnym kątem. Utrwalenie znajomości figury: prostokąta. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: wąski, szeroki. PP IV 2,8,11,12
 • Wykonanie 9 z KP2. Kształtowanie logicznego myślenia. PP IV 2,19
 • Zabawa rzutna „Smażymy placki”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Zimowe zabawy dzieci”- dopasowywanie obrazków na zasadzie podobieństw, np.: para takich samych rękawiczek, para takich samych skarpetek itp. Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości. PP I 9; IV 5,12

Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX PP I5
 • Zabawa z obrazkami „sanki, narty, łyżwy”. Rozwijanie umiejętności odgadywania treści obrazka odsłanianego fragmentami. PP IV 2,5
 • „Poznajemy zimowe dyscypliny sportowe” – prezentacja multimedialna lub omówienie ilustracji. Zapoznawanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi: saneczkarstwo, bobslej, hokej na lodzie, jazda figurowa, skoki narciarskie, narciarstwo alpejskie. PP III 8; IV 2,19,20
 • Zabawa ruchowa „Sporty zimowe” PP IV 1
 • Wykonanie 25 z W. Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. PP I 7
 • Zabawa bieżna „bieg slalomem między drzewkami”. PP I 5; III 5
 • Zabawa dydaktyczna „zgadnij, którego obrazka brakuje”. Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci. PP I 9; IV 5

Zimowa olimpiada przedszkolaków

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XX PP  I5
 • Zabawa tematyczna „Jesteśmy sportowcami”. Odzwierciedlanie w zabawie wiadomości zdobytych na zajęciach. Kształtowanie umiejętności wchodzenia w role. PP IV 1,20
 • „Zimowa olimpiada przedszkolaków” – gry i zabawy sportowe. Rozwijanie sprawności ruchowej. Wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w zabawie. PP I 5,8,9; II 1,8; III 1,2,5
 • Wykonanie 10 z KP2. Kształtowanie umiejętności określania kolejności zdarzeń w historyjce obrazkowej. PP IV 5
 • Zabawa skoczna „piłki małe – piłki duże”. PP I 5,8
 • Zabawa popularna z piosenką karuzela. Rozwijanie umiejętności poruszania się w kole cwałem bocznym. PP I 5; IV 1,7

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– 17.01 – Dzień Ekologa – Kodeks Ekologa, Drzewko Ekologicznych uczynków

– 21,22.01- Dzień Babci i Dziadka

– 24.01- Dzień Przytulania

– 27.01 – Realizacja programu działaj z „ImPETem”

– 31.01- 13.02 – Ferie zimowe

– Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami

– Realizacja programów ekologicznych

– Obserwacje dzieci

Opracowały:

Paulina Dąbkowska

Hanna Woźnicka