Styczeń

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej
Styczeń 2022 – grupa VI

 

Tydzień 1.:Nowy rok
PP: I 5,6,7,8; III 5,6,9; IV 1,2,4,5,6,7,16,18

 

Dzień 1. Zegary

 • Działanie badawcze ,,Zegary”
 • Prace plastyczne ,,Zegar”
 • Zabawa dźwiękonaśladowcza ,,Zegary”

Dzień 2. Dni tygodnia

 • Zabawa wprowadzająca ,,Tydzień w worku” – czytanie globalne (tydzień, nazwy dni tygodnia)
 • Wprowadzenie litery w, W – podział wyrazów podstawowych na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji
 • Odtwarzanie rytmów ,,Ułóż to, co ja”
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan ,,Dwanaście miesięcy”, rozmowa na temat utworu

Dzień 3. Miesiące roku

 • Działanie grupowe ,,Mój miesiąc”
 • Porządkowanie wiedzy ,,Dwanaście miesięcy”

Dzień 4. Mierzymy czas

 • Wykonanie zegara z W, 20
 • Zabawa dydaktyczna ,,Odczytujemy, która jest godzina”
 • Działania praktyczne ,,Mierzymy czas”

Dzień 5. Cztery pory roku

 • Zabawa dydaktyczna ,,Cały rok” – definiowanie pojęcia rok
 • Rozmowa kierowana ,,Pory roku”
 • Zajęcia plastyczne – kolaż ,,Cztery pory roku”

 

Tydzień 2. Bale w karnawale

PP: I 5,6,7,9; II 6; III 4,5,6,8; IV 1,4,5,6,12,14,15,18

 

Dzień 1. Girlandy

 • Praca plastyczna ,,Balonowe stemple”
 • Działania na rzecz grupy ,,Balonowe dekoracje”
 • Zabawa językowa ,,Girlandy”

Dzień 2. Ruszamy się

 • Zabawa plastyczna z elementami matematyki ,,Zagadkowy przedmiot” – wprowadzenie do tematu zajęć
 • Wprowadzenie litery ł, Ł – podział wyrazów podstawowych na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji
 • Zabawa ortofoniczna ,,Cicho-głośno”

Dzień 3. Kłamstwo czy fantazja?

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan ,,Kłamstwo czy bujna wyobraźnia?”, rozmowa na temat treści opowiadania
 • Rozmowa kierowana ,,Kłamstwo czy fantazja?”
 • Zabawa w odgrywanie ról ,,Powiedz, kim jestem”

Dzień 4. Karnawałowe pączki

 • Zwyczaje związane z karnawałem
 • Zabawa ,,Składniki na pączki” – słuchanie ze zrozumieniem
 • Zabawa tematyczna ,,Smażymy pączki”
 • Doświadczenie ,,Drożdże”

Dzień 5. Bal Przebierańców

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek ,,Bal Przebierańców”, rozmowa na temat treści utworu
 • Zajęcia plastyczne ,,Bal karnawałowy”

 

Tydzień 3. Święto Babci i dziadka

PP: I 5,7,8,9; II 1,2; III 1,2,3,5,6; IV 1,2,3,7,8,9,11,14,15,16,18

 

Dzień 1. Moja rodzina

 • Zagadki słowne ,,Moja babcia ma na imię…, mój dziadek ma na imię…”
 • Forum grupowe ,,Dzień Babci i Dziadka”
 • Zajęcia plastyczne ,,Album dla babci i dziadka”

Dzień 2. Zawód babci, zawód dziadka

 • Wprowadzenie litery z, Z – podział wyrazów podstawowych na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji
 • Zabawa słuchowo-ruchowa ,,Godziny, minuty, sekundy”
 • Działania praktyczne z wykorzystaniem zegara ,,Która jest teraz godzina?’’

Dzień 3. Wiersz dla babci i dziadka

 • Zajęcia z wykorzystaniem tekstu literackiego – wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan ,,Po co są babcia i dziadek?”
 • Działanie plastyczne ,,Ilustrujemy wiersz”

Dzień 4. Prezenty dla babci i dziadka

 • Zajęcia matematyczne ,,Prezenty dla babci i dziadka” – wprowadzenie cyfry 5
 • Zabawa matematyczna ,,Piąty zwierzak” – aspekt porządkowy liczby 5

Dzień 5. Dzień babci i dziadka

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej ,,Kto jest bardziej zmęczony?” – rozmowa na temat utworu
 • Zajęcia plastyczne ,,Kwiat dla babci i dziadka”
 • Forum grupowe ,,Jak będziemy świętować Dzień Babci i Dziadka?”
 • Ćwiczenia językowe ,,Życzenia dla babci i dziadka”

 

Tydzień 4. Zimowa Olimpiada
PP: I 5,6,7,8,9; II 1,4,8,11; III 5,6,8; IV 1,2,6,8,9,15,18,19

 

Dzień 1. Olimpijskie koła

 • Twórcza zabawa językowa ,,Olimpiada”
 • Zajęcia plastyczno-techniczne ,,Flaga olimpijska”
 • Zabawa ruchowa ,,Drużynowe zawody sportowe” – wyścigi

Dzień 2. Sportowcy

 • Rozmowa ,,Sporty zimowe” – oglądanie albumów i książek dla dzieci, wyszukiwanie informacji
 • Wprowadzenie litery k, K – podział wyrazów na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji
 • Działania praktyczne ,,Porządki w szufladach”

Dzień 3. Sport w górach – Tatry

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan ,,Bohaterski Marek”, rozmowa na temat treści utworu
 • Praca z mapą Polski – czytanie mapy, odszukanie Tatr

Dzień 4. Bałwankowe zawody

 • Zajęcia matematyczne ,,Przedszkolne bałwanki „ – wprowadzenie cyfry 6, prezentacja cyfry 6
 • Zabawa językowa ,,Było sobie sześć…”
 • Ćwiczenia grafomotoryczne ,,Szaliki dla bałwanków”

Dzień 5. Sporty zimowe

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej ,,Co mnie cieszy zimą?, rozmowa na temat treści wiersza
 • Praca w kręgu – prezentacja zimowego sprzętu sportowego
 • Zajęcia plastyczne – kolaż ,,Sporty zimowe” – wykonanie szkicu, uzupełnienie elementów, klasyfikowanie, zorganizowanie wystawy prac.

Wykonywanie ćwiczeń z KP3:

 • wycinanki – wypychanki
 • czytam i piszę, ćwiczenia na 4 pory roku
 • zgodnie z tematem tygodnia

Rozwijanie sprawności ruchowej:

 • Ćwiczenia poranne – z 17, 18, 19, 20
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 17, 18, 19, 20
 • Zabawy ruchowe w sali i w ogrodzie z wykorzystaniem przyrządów i sprzętu terenowego

 

Praca na rzecz grupy:

 • Wykonywanie dekoracji sali zgodnie z tematem
 • Przygotowanie scenariusza uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Przygotowanie dzieci do występu – nauka i powtarzanie tekstów

 

Współpraca z rodzicami:

 • Rozmowy indywidualne wynikające z aktualnych potrzeb

Wydarzenia:

 • Dzień Ekologa – 17.1
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – 21.1
 • Realizacja programu – ,,Działań z imPETem” – 27.1

 

Przygotowały:

Ewa Kalińska-Walczak

Daniela Pakulska