Styczeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE N MIESIĄC STYCZEŃ 2022r. GRUPA I

  • W KRAINIE BAJEK

– poznanie przygód bohaterów bajek o „Czerwonym Kapturku” i „Kocie w butach”

– rozwijanie kreatywności słownej, mowy i myślenia

– rozwijanie sprawności manualnych, próba mieszczenia się w konturze

– zabawa plastyczna „Kreska” – rozwijanie inwencji plastycznej

– zabawa matematyczna „Segregowanie” – ćwiczenie w grupowaniu obiektów według podanego kryterium, rozwijanie percepcji wzrokowej

– rozwijanie umiejętności stosowania określeń: taki sam, różni się (jakąś cechą)

– rozwijanie umiejętności stosowania odpowiedniej siły głosu w czasie mówienia

– doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej

– zabawa słowna „Jaki jest …?” – wymyślanie określeń przymiotnikowych do podobnych słów – wzbogacanie słownictwa czynnego

– wspólne wymyślanie opowiadania rozpoczętego przez naucz, inspirowanego bajką „Jaś i Małgosia”

– zabawa słowna – wymienianie cech bohaterów bajki; opowiadanie o postaciach występujących w bajce – nawiązanie do wydarzeń z bajki; wyjaśnianie znaczenia poszczególnych przymiotników

– zabawa plastyczna „Uzupełnij rysunek Jasia i Małgosi” – dorysowywanie brakujących elementów

– zabawa dydaktyczna „Brakujący obrazek” – uzupełnienie brakującego fragmentu obrazka – rozwijanie percepcji wzrokowej

– zabawa słowna „Liczba mnoga” – rozwijanie umiejętności tworzenia liczby mnogiej wyrazów

– zabawa „Z której jestem bajki?” – rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności zapamiętywania; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; rozwijanie umiejętności mówienia o osobie

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5; IV 1, 2, 8, 7, 9; II 4,9; I 2,18; IV 5,12,7,12,14,16,18; III 5, 8; II 1,3,4;

  • KTO TU MIESZKA

– zabawa manualna „Moje kompozycje” – układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej – rozwijanie twórczego działania przestrzennego

– zabawa integracyjna „Podaj dalej”

– „Gdzie mieszkają zwierzęta?” – rozmowa na temat domów zwierząt; oglądanie obrazków i łączenie ich w logicznie pasujące pary: zwierzę – jego dom; opisywanie ich wyglądu: kształt, kolor, wielkość; wnioskowanie o materiale, z którego są zbudowane i do czego służą zwierzętom; rozwiązywanie zagadek o domach zwierząt

– zabawa logopedyczna „Przeciąganie”

– zabawa fonetyczna „Ile sylab?”

– zabawa dydaktyczna „Porównywanie” – wskazanie różnic i podobieństw między przedmiotami

– ćwiczenia graficzne „Domek ptaszka” –

– zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem klocków

– prezentacja ilustracji lasu i rozmowa na temat jego znaczenia dla ludzi i zwierząt – pogłębianie wiedzy na temat lasu i żyjących w nim zwierząt

– zagadki rysunkowe „Co to za zwierzę ?”- odgadywanie nazwy zwierzęcia

– zabawy dydaktyczna „Tyle samo”, „Sprawdź, czy jest tyle samo” – rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie pojęcia – tyle samo – rozwijanie umiejętności liczenia i stosowania pojęć

– zabawa słuchowa „ Zgadnij, kto mówi?”

– zabawa grafomotoryczna „Rysuj po foli?” – rysowanie mazakiem po folii

– zabawa dydaktyczna „Ukryte zwierzątko” – układanie obrazka z części, nazywanie zwierząt – rozwijanie percepcji wzrokowej

– zabawa manualna „Piramidki” – układanie klocków od największego do najmniejszego

– zabawa ortofoniczna „Zwierzątko”

– zabawa integracyjna „Na dywanie siedzi jeż”

– zabawa „Obrazki do pary” – łączenie w pary obrazków, których nazwy się rymują

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: III 5; IV 11,12, 14; I 9; III 5,6; IV 2,18; I 5,9; III5; IV 7,8,11,12; I 5,9; IV 7,8,12,15;

  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

– zabawa słowno – integracyjna „spotkanie z Trampolinkiem” – rozwijanie mowy i myślenia, budowania zdań i wypowiedzi

– zabawa tematyczna „Herbatka u dziadka” – odgrywanie ról członków rodziny, w tym babci i dziadka; zabawy rekwizytami – rozwijanie ekspresyjnych możliwości dziecka

– zabawa matematyczna „Patyczki” – układanie patyczków w szeregi – porównywanie długości, stosowanie określeń: dłuższy, krótszy

– zabawa słowna „Kto to jest babcia i kto to jest dziadek?”  – wyjaśnienie znaczenia słów: babcia i dziadek

„Moja babcia i mój dziadek” – indywidualne wypowiedzi dzieci; wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; kształtowanie szacunku dla dziadków; rozwijanie mowy i myślenia

– wysłuchanie i nauka na pamięć wierszyka D. Gellner „Dla babć i dziadków”; rozmowa na temat przygotowania upominków dla najbliższych

– zabawa językowa – wymyślanie zdrobnień słów: babcia i dziadek

– zabawa słowna „Dla babci i dziadka”- rozbudzanie poczucia radości ze sprawiania radości ze sprawiania przyjemności innym, kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

– zabawa manualna „Serduszko” – rozwijanie sprawności cięcia nożyczkami i kreatywności plastycznej

– zabawa matematyczna „Babcia w parze z dziadkiem” – przeliczanie, ustalanie równoliczności zbiorów; liczenie, dobieranie elementów do pary;

– zabawa plastyczna „Naklej parę” – naklejanie na kartkę i kolorowanie sylwety babci i dziadka

– zabawa manualna „Nawlekanka” –nawlekanie korali na sznurówki

– zabawa do piosenki „Ptaszki zimową porą” – rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej

– zabawa „Podziel na sylaby” – rozwijanie słuchu fonematycznego

– praca plastyczno – techniczna „Krawat dla dziadka” – – ozdabianie szablonu krawata według własnego pomysłu; rozwijanie umiejętności naklejania, posługiwania się klejem; rozwijanie sprawności motorycznych; wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkiem; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: III 2,5; IV 1,2,7,12; I 5,6,7; II 1,4; III 1,2,8; IV 2,8; I 5,7,9; III 1,2,5; IV 7,15; I 7; IV 12, 2,5,8,11;

  • BAL KARNAWAŁOWY

– zabawa manualna „Układanie puzzli” – doskonalenie percepcji wzrokowej

– zagadki obrazkowe „Balowe przebranie” – oglądanie ilustracji przedstawiających osoby przebrane w różne kostiumy balowe, odgadywanie za kogo przebrała się dana postać i opisywanie jej stroju; wyjaśnienie pojęcia: bal

– zabawa plastyczna „Strój na bal” – uzupełnienie konturowego szablonu postaci o wycięte elementy kostiumów, przyklejanie ich;

– zabawa słowna „Imię dla postaci” – wykorzystanie wykonanych sylwet, opowiadanie o postaciach i wymyślanie dla nich imion

– wspólne oglądanie kostiumów na bal karnawałowy; samorzutne wypowiedzi dzieci, rozpoznawanie kostiumów i nazywanie postaci; rozwijanie umiejętności wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa;

– zabawa manualna „Kolorowe balony” – segregowanie szablonów balonów zgodnie z ich kolorami – doskonalenie znajomości nazw kolorów i myślenia matematycznego

– zabawa do piosenki „Pieski Tereski” – rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej

– zabawa graficzna – wydzieranka „Ozdabiamy balonik” – rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych

– zabawa dydaktyczna  „Segregujemy baloniki” – rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości: krótszy – dłuższy

– zabawa plastyczna „Serpentyny” – rozwijanie sprawności grafomotorycznych; wyjaśnienie znaczenia słowa: serpentyna

– Kapelusz kowbojski, Korona księżniczki – kolorowanie rysunku kredkami

– zabawa słowna: Bal w przedszkolu

– wysłuchanie bajki o Kopciuszku; oglądanie ilustracji przedstawiających poszczególne sceny z bajki; rozmowa na temat postaci z bajki; „Na balu” – taniec w parach do spokojnej muzyki

 

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 5; IV 12; II 1,3,4; III 5; IV 2, 5,7; IV 7,12; III 8; IV 2,5,8; I 5,7,8,9; IV 7, 12, 19; IV 1,2,8; I 7,9; IV 2,7,11,12; IV 11,15; III 8

  • Rozwijanie sprawności ruchowej:

– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne; zabawy na świeżym powietrzu, spacery;

  • Wydarzenia w miesiącu styczniu:

– 17 stycznia – Dzień Ekologa – Kodeks Ekologa; Drzewko Ekologicznych Uczynków

– 21 stycznia – obchodzimy Dzień Babci i Dziadka

– 27 stycznia – Realizacja programu: Działaj z impetem”

– 31 stycznia – 13 lutego – Ferie zimowe

 

Plan opracowała:

Edyta Marchel