Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ GR. V

TEMAT TYGODNIA: NOWY ROK

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 8, 9; II 2, 8; III 2, 4, 5, 8; IV 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16

REALIZACJA:

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Woda.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu WODA.
 • Prezentacja litery W – KP2,
 • Zabawa dydaktyczna z elementami dramy „Litera W”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP2,
 • Zabawa słowna „Słyszysz w w tych słowach?”.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Wodny obraz wyspy”.
 • Zabawa matematyczna „Więcej – mniej”.
 • Rysowanie palcami litery W na śniegu lub patykiem w piasku.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Niezwykły zegar.
 • Rozmowa na temat opowiadania.
 • Opowieść ruchowa „O nietoperzu, który zaspał”.
 • Zabawa ruchowa aktywizująca i wzmacniająca więzi w grupie „Zimowe powitanie bałwanków”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Urszuli Piotrowskiej Powitanie Nowego Roku. – Rozmowa na temat wiersza.
 • Ćwiczenie matematyczne, tworzenie logicznie skonstruowanych zbiorów – KP2,
 • Zabawa przygotowująca do podjęcia nauki czytania „Pory roku”.
 • Zabawa matematyczna „Do czterech”.
 • Rozmowa kierowana na podstawie wcześniejszej zabawy, utrwalanie umiejętności wymieniania pór roku w odpowiedniej kolejności.
 • Zabawa logiczna z elementami kodowania „Zegar na wieży”.
 • Zabawa integrująca grupę, utrwalająca nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych oraz kształtująca poczucie bezpieczeństwa w grupie.
 • Rozmowa kierowana na temat czasu świętowania Nowego Roku, wcześniej świąt Bożego Narodzenia.
 • Praca plastyczna „Mój świąteczny dzień”.
 • Zabawa matematyczna „Policz, czy wystarczy”.
 • Zabawa z elementami kodowania „Tańce po śladzie”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw III.

W ogrodzie:

 • Zabawa matematyczna z elementami kodowania „Ślady butów”.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, opisywanie wyglądu zimowego ogrodu przedszkolnego.

 

TEMAT TYGODNIA: BALE W KARNAWALE

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 9; II 2, 8, 9; III 5, 6, 8; IV 2, 4, 5, 8, 9

REALIZACJA:

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Łopata – rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu ŁOPATA.
 • Prezentacja litery Ł – KP2
 • Zabawa dydaktyczna „Litera Ł”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP2
 • Zabawa słowna „Słyszysz ł w tych słowach?”.
 • Zabawa integrująca grupę „Zaśpiewaj swoje imię”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Karnawałowa zabawa.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa dydaktyczna „Mój wymarzony strój na bal karnawałowy”.
 • Zabawa z elementami dramy „Kim jestem?”.
 • Doskonalenie uważnego patrzenia, łączenie przedmiotów w pary, przeliczanie – wykonanie ćwiczeń w KP2
 • Praca plastyczna „Strój karnawałowy”.
 • Zabawa w kręgu na powitanie „Witamy się różnymi częściami ciała”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Maciejki Mazan Karnawał – rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa integrująca w kole „Podaj dalej”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Maciejki Mazan Maska dla Wojtka.
 • Rozmowa na temat opowiadania.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu – wykonanie ćwiczeń w KP2
 • Zabawa matematyczna „Ile balonów?”.
 • Zabawa ruchowa „Taniec z balonami”.
 • Zabawa integrująca w kole „Kogo mam na myśli?”.
 • Zabawa dydaktyczna „Słyszę i liczę”.
 • Ćwiczenie grafomotorycznie, kształtowanie umiejętności odczytywania informacji z ilustracji, przeliczanie – KP2
 • Praca plastyczna „Balonowe stworki”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw IV.

 

W ogrodzie:

 • Zabawa ruchowa z elementami kodowania „Kolorowy start”.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, opisywanie wyglądu zimowego ogrodu przedszkolnego.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Bieg ze zmianą kierunku”.
 • Zabawa z elementem równowagi – przechodzenie po ścieżce

 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 8, 9; II 2, 8, 9; III 2, 5, 8; IV 1, 2, 5, 7, 8,9,11,12,15

REALIZACJA:

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Zamek.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu ZAMEK.
 • Prezentacja litery Z – KP2
 • Zabawa dydaktyczna „Litera Z”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP2
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę z”.
 • Praca plastyczna „Wielkie Z”.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac, porównywanie ich z pracami innych dzieci.
 • Zabawa integrująca w kole „Powitanie z liczbami”.
 • Przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 5 – KP2
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalanie znajomość graficznego zapisu liczby 5 – wykonanie ćwiczenia w KP2
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pięcioosobowe koła”.
 • Zabawa matematyczna „Po pięć”.
 • Ćwiczenie słuchowe „Ile uderzeń”.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Dokończ słowo”.
 • Zabawa bieżna „Bieg z chustką”.
 • Zabawa dydaktyczna ćwicząca spostrzegawczość „Co widzisz?”.
 • Rozmowa na temat przygotowywania miłych niespodzianek.
 • Zabawa z elementami kodowania „Kwiatek dla babci”
 • Ćwiczenie ruchowo-graficzne, rysowanie w powietrzu obiema rękami konturów wybranych przedmiotów, np.: domu, kwiatka, prezentu, drzewa.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Dla babci i dziadka”.
 • Zabawa integrująca w kole „Jak się dziś czuję”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Moja Rodzina.- Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa dydaktyczna „Członkowie rodziny”.
 • Zawody naszych dziadków – zainteresowanie pracą naszych najbliższych, poznawanie mało znanych, ginących zawodów – Plansza demonstracyjna
 • Uzupełnianie brakującymi elementami drzewa genealogicznego, próby odczytywania sylab – wykonanie ćwiczeń w KP2
 • Praca plastyczna „Moje drzewo genealogiczne”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw V.

W ogrodzie:

 • Rysowanie patykami na piasku lub śniegu wzorów literopodobnych – ćwiczenie motoryki.
 • Zabawa „Stopa za stopą”.
 • Rysowanie patykami na piasku wzorów literopodobnych.
 • Zabawa z elementami kodowania „Trzy kroki”.
 • Marsz po obramowaniu piaskownicy – ćwiczenie równowagi.

 

TEMAT TYGODNIA: ZIMOWA OLIMPIADA SPORTOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 9; II 2, 8, 9; III 5, 8; IV 2, 4, 5, 8, 9, 14, 18

REALIZACJA:

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Kot.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu KOT.
 • Prezentacja litery K – KP2
 • Zabawa dydaktyczna „Litera K”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP2,
 • Zabawa słowotwórcza „Słowa na głoskę k”.
 • Praca plastyczna „Kolorowe K”.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac, porównywanie ich z pracami innych dzieci.
 • Zabawa w kole na powitanie „Zaczarowany krąg”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Urszuli Piotrowskiej Zimowi lokatorzy – rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa dydaktyczna „Co to za sport?”.
 • Rozmowa na temat różnych sportów zimowych – Plansza demonstracyjna
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Łyżwiarze”.
 • Obejrzenie prezentacji multimedialnej na temat igrzysk olimpijskich na podstawie ilustracji
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej oraz odwzorowywania – KP2
 • Wykonanie pracy technicznej – podium dla medalistów z Wycinanki – wypychanki
 • Zabawa ruchowa „Slalom narciarski”.
 • Zabawa z elementami mocowania i dźwigania „Kto ma więcej siły”.
 • Zabawa ruchowa „Spadające śnieżynki”.
 • Ćwiczenie oddechowe „Śnieżynki”. – usprawnianie aparatu mowy
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Magiczne pudełko”.
 • Zabawa matematyczna „Zimowe szaliki”- przeliczanie elementów w zbiorze
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 6 – KP2, s. 59.
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Zabawa ruchowa „Sześć razy powtarzamy”.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Geometryczny szalik”.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej – KP2, s. 59, ćw. 1.
 • Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania – k. 5 z KK.
 • Zabawa matematyczna „Odwzoruj”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Kulig”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pozycje na polecenie”.
 • Zabawa integracyjna w kole na powitanie „Witamy się jak…”.
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową „Dziwne sporty”.
 • Zabawa dydaktyczna „Co myślę o…”.
 • Burza mózgów na temat „Bezpieczna zimowa zabawa”
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Narciarze – rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa dydaktyczna wprowadzająca temat zajęć „Zimowe pejzaże”.
 • Rozmowa kierowana na temat „Dlaczego jeździmy w góry?”.
 • Zabawa ruchowa z elementami naśladowania „Jedziemy w góry”.
 • Zabawa językowa „Co mogło się wydarzyć”.
 • Zabawa ruchowa „Sanki”.
 • Praca plastyczna „Polskie góry”.
 • Oglądanie albumów związanych z górami, wysłuchanie informacji czytanych przez N.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VI.

W ogrodzie:

 • Zabawa ruchowa „Śnieżna bitwa”.
 • Zabawa ruchowa „Toczymy kule”.
 • Zabawy ze śniegiem, lepienie babek, ćwiczenie małej motoryki.
 • Zabawa „Zimowy berek”.
 • Obserwowanie zmieniającej się pogody, dostosowywanie ubioru do panującej aktualnie pory roku.

PRACA NA RZECZ GRUPY, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

-przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć i zabaw

-wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia

-kontakt indywidualny z rodzicami

-nauka wierszy i piosenek tematycznych

-praca indywidualna z dzieckiem

-udział w konkursach,projektach przedszkolnych

-przygotowanie dzieci do Dnia Babci i Dziadka

-wykonanie przez dzieci  upominków dla babci i dziadka

 

WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU:

– 17.01 – Dzień Ekologa – Kodeks Ekologa, Drzewko Ekologicznych Uczynków

– 21.01 – Uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka

– 27.01 – Realizacja programu Działaj z „imPETem”

– 31. 01 – 13.02 – Ferie zimowe

Opracowały:

Anita Olszewska

Anna Pirim