Styczeń

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ GR. I

Temat tygodnia: Bal karnawałowy

Podstawa programowa: I 5, III 1, 5, 8, IV 2,5,7,11,12,13,15,

Cele:

 • rozwijanie mowy i myślenia
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • rozwijanie myślenia twórczego i wyobraźni
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy
 • doskonalenie myślenia skojarzeniowego
 • rozwijanie myślenia matematycznego, porównywanie długości: krótszy, dłuższy
 • doskonalenie sprawności oddechowej – zabawa „dmuchamy na balony” ✔ rozwijanie ciekawosci badawczej – powietrze
 • kształtowanie pojęcia rozumienia pojęcia rząd – zabawa „dwa rzędy”
 • rozwijanie skoczności i koordynacji ruchowej
 • uwrażliwienie na charakter słuchanej muzyki i reagowanie na jego zmianę
 • rozwijanie twórczej improwizacji ruchowej z rekwizytami do muzyki – zabawa z serpentynami

 

Temat tygodnia: W krainie bajek

Podstawa programowa: I 5,7,9; III 1,5; IV 1,2,7,8,9,12,18

Cele:

 • poznawanie przygód bohaterów bajki o Czerwonym Kapturku
 • rozwijanie kreatywności słownej – wspólne wymyślanie innego zakończenia bajki
 • rozwijanie sprawności manualnych, próba mieszczenia się w konturze
 • poznanie bajki o kocie w butach
 • rozwijanie sprawności mówienia , budowa zdań prostych ✔ poznanie bajki o Kopciuszku
 • rozwijanie mowy, wypowiadania się na określony temat
 • dostrzeganie dobra i zła w czynach postaci bajkowych
 • rozwijanie doświadczeń plastycznych

Temat tygodnia: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Podstawa programowa; I 5,9 II 4,  III 4,5,7,8,9 IV 1,2,3,8,12

Cele:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie szacunku dla dziadków
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie ekspresji własnego ciała
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • wzbogacenie słownictwa czynnego – zabawa dramowa „Miłe słowo”
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania – wysłuchanie wierszyka Doroty Gellner „Dla Babć i Dziadków”
 • rozwijanie pamięci – nauka wierszy na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • kształtowanie sprawności manualnych – wykonanie upominków dla Babci i Dziadka
 • rozwijanie umiejętności naklejania, posługiwania się klejem
 • utrwalenie pojęcia para – zabawa matematyczna „Babcia w parze z Dziadkiem”
 • doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zabawach matematycznych

 

Temat tygodnia: Kto tu mieszka

Podstawa programowa:  I 5,9 II 10 III 5,8, IV 1,2, 7,12,15,18,19 Cele:

 • poznanie domów niektórych zwierząt
 • pogłębianie wiedzy na temat lasu i żyjący w nim zwierząt
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • stosowanie pojęć tyle samo
 • rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na wysokie i niskie dźwięki
 • doskonalenie sprawności manualnych i grafomotorycznych
 • rozwijanie postrzegania wzrokowego – zabawa „czyje to ślady”
 • utrwalenie nazw domów zwierząt
 • poznawanie ciekawostek na temat ptasich gniazd
 • poznawanie sposobów i możliwości stosowania plasteliny
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności myślenia

Wydarzenia:

 • 01 – Dzień Ekologa
 • 01 – Dzień Babci i Dziadka

Współpraca z Rodzicami:

 • rozmowy indywidualne
 • zachęcanie rodziców do czytania książek
 • Wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń