Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ 2021 GRUPA IV

Opracowała: Małgorzata Mazurek, Agnieszka Olszewska

 

Temat I

„Chcemy być potrzebni”

 • „Pomagam”- wysłuchanie wiersza B. Krysiak– zachęcanie do uważnego słuchania utworu literackiego czytanego przez nauczyciela; rozmowa na temat treści wiersza; uwrażliwienie na potrzeby innych; doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i fleksyjnym. (II.9, IV.2, IV.5)
 • „Co to znaczy pomagać innym?”- burza mózgów- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi; zwrócenie uwagi na cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej wypowiedzi. (II.9, II.10, IV.2, IV.5)
 • „Piosenka o pomaganiu ludziom”- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania piosenki; rozmowa na temat piosenki; nauka piosenki metodą ze słuchu; doskonalenie słuchu muzycznego; inscenizacja ruchowa treści piosenki. (5, III.5, IV.7)
 • „Pocopotek ma robotę” – słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania; kształtowanie wrażliwości na potrzebę zwierząt; rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w okresie zimy. (10, III.8, IV.2,IV.3, IV.5, IV.16,IV.18)
 • „Karmnik w skowronkach„- wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek- zachęcanie do uważnego słuchania utworu literackiego czytanego przez nauczyciela; rozmowa na temat treści wiersza; kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt. (10, III.8, IV.2, IV.3, IV.5, IV.16, IV.18)
 • „Przysmak dla ptaków” – wycieczka do ogrodu przedszkolnego– napełnienie karmników: wsypywanie pokarmu dla ptaków, ziaren zbóż, nasion słonecznika, owoców jarzębiny; zawieszenie na sznurkach kawałków słoniny i przysmaków dla ptaków; oglądanie zachowań ptaków w karmniku; rozwijanie uczuć opiekuńczych w stosunku do ptaków. (10, IV.11, IV.18)
 • „Karmnik dla ptaków” – praca plastyczna– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela; zapoznanie z techniką wykonania pracy; porządkowanie stanowiska pracy; prezentacja prac dzieci. (I10, III.8, IV.1, IV.8)
 • „Zimowa przygoda w lesie” – słuchanie opowiadania O. Masiuk– kształtowanie umiejętności słuchania dłuższego utworu literackiego; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania; wyjaśnienie znaczeń słów gajowy, paśnik. (10, III.8, IV.2, IV.3, IV.5, IV.16, IV.18)

 

Temat II

„Już słychać dzwonki sań”

 • „Legenda o Świętym Mikołaju”- zapoznanie dzieci z historią Świętego Mikołaja- rozmowa na temat treści legendy oraz ilustracji przedstawiającej postać Mikołaja; rozwijanie wyobraźni i fantazji; zachęcanie do uważnego słuchania utworu literackiego czytanego przez nauczyciela. (III.8, IV.2, IV.3)
 • „Szalik dla Mikołaja” – zabawa matematyczna– układanie i naklejanie figur geometrycznych; ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, uwagi i logicznego myślenia. (7, II.8, III.5, III.8,IV.2, IV.3, IV.12)
 • „Kupimy choinkę”- wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej- rozmowa na temat znaczenia ubierania choinki w tradycji bożonarodzeniowej; zachęcanie do uważnego słuchania utworu literackiego czytanego przez nauczyciela; wprowadzenie w radosny nastrój oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. (IV.2, IV.3, IV.5, II.4, III.6, III.5)
 • „Ubieramy choinkę” – działania praktyczne, ćwiczenia matematyczne– ubieranie przedszkolnej choinki współpracując zgodnie z innymi dziećmi; segregowanie ozdób świątecznych pod względem rodzaju, kształtu, koloru; ocenianie długości łańcuchów,przy użyciu słów: długi, krótki, średni; mierzenie długości łańcuchów w nietypowy sposób, np. za pomocą kroków, dłoni. (5, IV.15, III.5, IV.2, IV.12, IV.14)
 • „Kochany Panie Mikołaju”- piosenka Majki Jeżowskiej– wysłuchanie piosenki i rozmowa na jej temat; opisywanie nastroju piosenki; kształtowanie słuchu muzycznego i umiejętności zapamiętywania tekstu. (1, IV.2,IV.7)
 • „Łańcuchowy konkurs”– praca plastyczno-techniczna– sklejanie pasków kolorowego papieru, tworzenie oczek łańcucha; zwrócenie uwagi na estetykę pracy i porządek w swoim otoczeniu; współpracuje z innymi podczas wykonywania zadań. (7, III. 8, IV.8)
 • „Taśma produkcyjna w fabryce zabawek” – zabawa z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych– wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją nauczyciela; wykonuje ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; kształtowanie umiejętności społecznych. (I 8, III 8)

 

Temat III

„Witamy zimę”

 • „Zimowy krajobraz” – rozmowa kierowana na podstawie obrazka i doświadczeń dzieci– rozwijanie zainteresowania przyrodą; zachęcanie dzieci do swobodnych wypowiedzi; budowanie poprawnych gramatycznie odpowiedzi na pytania. (IV.2, IV.5, IV.16. IV.18)
 • „Zimowe obrazki”- układanie puzzli– przyklejenie na kartkę papieru obrazka pociętego na 4(5) części; omówienie ułożonych obrazków; doskonalenie umiejętności układania obrazków w przestrzeni; doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem. (7, I.9, III.8, IV.8, IV.9)
 • „Śnieżynki”- praca plastyczna- wycinanie po zaznaczonych liniach; malowanie farbami i posypywanie cukrem; doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami; zwrócenie uwagi na estetyczne wykonanie pracy. (IV.8, IV.11)
 • „Zima, zima, zima, pada, pada śnieg- nauka piosenki– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania muzyki; rozmowa na temat piosenki; nauka piosenki metodą ze słuchu; zabawa ruchowa do piosenki. (5, III.5, IV. 7)
 • „Mapa i globus”- zabawa dydaktyczna– oglądanie mapy fizycznej świata oraz globusa; rozpoznawanie lodów i wody oraz dwóch biegunów zimna (północny i południowy); wzbogacanie słownika dzieci. (III.8, IV.2, IV.9, IV.18, IV.19)
 • „O pingwinie Kleofasku” – słuchanie fragmentu tekstu Ireny Tuwima– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego; rozwijanie pamięci i uwagi; wzbogacanie słownika czynnego dzieci; „Bieguny” – rozwijanie zainteresowań innymi krainami geograficznymi, wyglądem zwierząt, sposobem ich życia. (III.8, III. 9; IV.2, IV.3, IV.5)
 • „Zwierzęta dalekiej Północy” – zabawa dydaktyczna– zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt na podstawie zdjęć, obrazków lub filmu edukacyjnego; czytanie globalne wyrazów: mors, foka, kra, woda. (IV.2, IV.4, IV.5, IV.9, IV.18)
 • „Pingwiny” – zabawa plastyczna– zapoznanie z techniką wykonania pracy (płaskie orgiami z koła); doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności rozmieszczania elementów na ograniczonej przestrzeni; wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją nauczyciela; doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem. (IV.8, IV.11)

Temat IV

„Wesołych Świąt”

 • „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie ?” – opowiadanie Agnieszki Galicy– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania; rozumienie znaczenie świąt Bożego Narodzenia (6, III.8, IV.2, IV.6)
 • „Stół wigilijny” – zabawa dydaktyczna– aktywne uczestniczenie w zajęciach; wypowiadanie się na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia; poznanie zwyczaju pozostawiania wolnego nakrycia dla niespodziewanego gościa; „Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna – ustawianie talerzy, sztućców. ( 8, III. 9, IV.2, IV.5, IV.9)
 • „Kolędy i pastorałki”- zajęcia muzyczne– śpiewanie znanych dzieciom kolęd i pastorałek; opisywanie nastroju kolęd i pastorałek; wprowadzenie w miły, przedświąteczny nastrój. (1, IV.2,IV.7)
 • „Lampiony ze słoika” – praca plastyczno- techniczna– wykonanie świątecznego lampionu; wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją nauczyciela; wprowadzenie w miły, przedświąteczny nastrój. (8, IV.1,IV.19)
 • „Zwyczaje świąteczne w Polsce i na świecie”- zabawa dydaktyczna– poznanie zwyczajów dekorowania domów i obchodzenia świąt w różnych częściach świata. (1,IV.2, IV.16,IV.18, IV.19)
 • „Gdzie dzwoni dzwoneczek ?”– zabawa słuchowa– nie otwierając oczu, wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk. (8, IV.7)
 • „We wish you a Merry Christmas”- zajęcia muzyczne– wysłuchanie piosenki i rozmowa na jej temat; tłumaczenie słów piosenki na język polski przez nauczyciela; opisywanie nastroju piosenki; wykonanie zabawy tanecznej do piosenki. (1, IV.2, IV.6, IV.7, IV.21)