Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ Grupa IV

 

TYDZIEŃ I LISTY DO MIKOŁAJA

PP I 7,9,5,7,2,6

PP II 1,2,5,4,10

PP III 2,5,7,8

PP IV 8,12,15,1,2,3,5,11,18,16

 

– zabawa ruchowa „gazetowe kule”, „pracowite elfy”, „skakanka”

–  zabawa słowna „jak wygląda Mikołaj?”

– wysłuchanie wiersza I. Rub „Mikołaj”

– praca plastyczna „siwa głowa Mikołaja”

– zabawa ruchowa „czapki na głowę”, „kółeczka”

– praca plastyczna „List do Mikołaja”

– zabawa tropiąca „gdzie jesteście elfy?”

– zabawa ruchowa „wyścig”, „zajączki”

– wykonanie pajęczynek- doskonalenie umiejętności liczenia

– przypomnienie opowieści związanych ze świętym Mikołajem

– „smakołyki dla Mikołaja”- wyklejanie szablonu plasteliną

– zabawa słowna „z lewej lub prawej strony”

– prace plastyczne „Laurka dla Mikołaja”

– wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „serduszko z życzeniem”

 

TYDZIEŃ II ZAPRASZAMY DO TEATRZYKU

PP I 2,5,6,8,9

PP II 3,4

PP III 1,2,5,8

PP IV 1,3,5,8,11,12,14,18,19,20

– zabawa rozwijająca wyobraźnię „jajko na łyżce”

– zabawa orientacyjno- porządkowa „pajacyki”, „geometryczna wirówka”

– „kim jest aktor?”- pogadanka

– oglądanie strojów (przebrań)

– zabawy logopedyczne „dykcja dla przedszkolaków”

– „moja ulubiona postać z bajki”- rozmowy

– praca plastyczno- techniczna „maska”

– wysłuchanie wiersza D. Gellner „stworki”

– zabawy z wykorzystaniem pacynki „teatrzyk skarpetkowy”

– zabawa para- teatralna „co jest na obrazku?”

– zabawa ruchowa „koniki”

– praca plastyczno- techniczna „kukiełki zwierzątka”

– „kto pracuje w teatrze?”- poznanie nazw zawodów związanych z teatrem

– „przedstawienie czas zacząć”- rozdzielenie funkcji i odgrywanie ról

– zabawa dramowa „na-na-na”- odgrywanie scenek

– wyjaśnienie pojęcia pantomima

– zabawa „jako to mina?”, „pokaż to miną”, „muzyką malowane”- wymyślanie tytułów pasujących do nagrania

– zabawa utrwalająca schemat ciała „Klown”

– zabawa badawcza „taniec dłoni”

– zabawa z chustą animacyjną „gwiazdeczka z przedszkolaków”

– zabawa badawcza „co przepuszcza światło?”

– „teatrzyk cieni”- próby odgrywania scenek

– zabawa „owocowe zagadki”- rozwijanie małej motoryki

– zabawy w teatr „historia kaczki”

 

 

TYDZIEŃ III- ŚLADY NA ŚNIEGU

PP I 2,5,6,7,8,9

PP II 4

PP III 2,5,8

PP IV 2,3,5,7,8,11,12,15,18

– zabawa matematyczna „ile oczek ma kostka?”

– zabawa ruchowa „taniec przedszkolaka”, „kamienie i lawa”, „mój dom”

– jakie to zwierzę? „Lis i kury”, „śniegowa zagroda”, „bitwa na śnieżki”

– przedstawienie na obrazkach zwierząt zamieszkujących las

– obejrzenie zdjęć przedstawiających ślady zwierząt na śniegu

– „moja ślady”- obrysowywanie na dużych kartonach własnych dłoni i stóp

– praca plastyczna „ślady na śniegu”

–  zabawa integrująca „wszyscy, którzy…”

– wysłuchanie i omówienie wiersza I. Rub „dokarmiamy zwierzęta”

– zabawa rozwijająca zmysły dotyku i węchu „co jest w środku?”

– „zimowe układanki”- układanie ilustracji przedstawiające zwierzęta

– dopasowywanie zwierzęcia do pokarmu, jaki spożywa

– zabawa badawcza „jak twarda jest plastelina?”

– zabawa matematyczna „co drugi”

– zabawa konstrukcyjna „tory kolejowe”

– wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „jak Trampolinek lepił Bałwolinka?”

– praca plastyczna „Bałwolinek”

– zabawa dykcyjna „zimowy spacer”

– wysłuchanie historyjki „pluszowy pajac”

– odpowiadania na pytania do treści historyjki

– zabawa „dokończ wyraz”, „pary”, „jak wygąda litera p?”

– ukazanie wyglądu litery układem ciała

– zabawa matematyczna „ile liter się ukrywa?”

– rozwiązywanie zagadek

– praca plastyczno- techniczna „włóczkowe pajączki”

– zabawa „figurowe puzzle”- układanie figur?

– zabawa badawcza „żółty i niebieski daje zielony”

– wysłuchanie wiersza „co się stało z wodą?”

– odczytywanie temperatury na termometrach

– „zabawy z wodą”- przelewanie wody, obserwowanie kostek lodu

– „ciepło, zimno”- dopasowywanie pogody do pór roku

 

TYDZIEŃ IV ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

PP I 2,5,6,7,8,9

PP II 3

PP3 2,5,8

PP IV 1,2,3,7,8,12,15,18

– Wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej „Choinka w lesie”, omówienie treści utworu

– zabawa „trójkątna choinka”- układanie choinki z figur

– „z czego składa się drzewo?- wyróżnienie części drzewa

– zabawa ruchowa „zimowa choinka”

– „choinka w moim domu”- rozmowy dzieci na temat ubierania choinki

– zabawa „krasnale i wielkoludy”, „ptaszki na gałęzi”, „gwiazdeczka przyjaźni”, „raz dwa trzy- lodową rzeźbą jesteś Ty!”

– zabawa matematyczna „małe, mniejsze, najmniejsze”

– zabawa „gwiazdozbiory”- układanie kompozycji z gwiazdek

– zabawa sensoryczna „ubranka dla lalki i misia”

– wycinanie kształtów z papieru”

– układanie sekwencji dwu i trzy elementowych

– zabawa „kropki w kopercie”- przeliczanie

– zabawa słuchowa „wybieramy choinkę”

– zabawa usprawniająca pracę półkul mózgowych „koralikowy wąż”

– ćwiczenie kształtujące małą motorykę „kolorowe zawieszki”

– „błyszczące szyszki”- malowanie szyszki złotą i srebrną farbą

– wiszące śnieżynki- ozdabianie kartonowych śnieżynek

– łańcuch choinkowy- tworzenie łańcucha z papieru kolorowego

– zabawa utrwalająca „Kto był w stajence?”

– wspólne kolędowanie

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– rozmowy telefoniczne wynikające z aktualnych potrzeb

 

WYDARZENIA:

  • spotkanie z Mikołajem – 7.12

 

Opracowały:

Ewa Kalińska-Walczak

Daniela Pakulska