Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ 2021 GRUPA III

    Tydzień I Chcemy być potrzebni

      Chcę pomagać

 • „Co to znaczy pomagać innym?” – burza mózgów. PP II 2,9; IV 2, 5
 • Zabawa ruchowa „Skacze nóżka”. PP I 5
 • Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”. PP III 5, 7
 • „Pomagam innym” – rysunek kredkami. PP I 7, 9; II 4; IV 1,8
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIII. PP I 5
 • Zabawa popularna z piosenką Uciekaj, myszko, do dziury. PP I 5; III 5; IV 1, 7

Pomagamy ptakom przetrwać zimę

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIII. PP I 5
 • Ćwiczenie oddechowe „Kolorowe piórka”. PP I 9
 • „Pomagamy ptakom przetrwać zimę” – rozmowa kierowana. PP IV 2, 5
 • Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Karmnik w skowronkach. PP III 8; IV 3
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XIII. PP I 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe ptaki”. PP I 5
 • Zabawa popularna z piosenką Ojciec Wirgiliusz. PP I 9; IV 1,7

Chory kolega na książkę czeka

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIII. PP I 5
 • Chory kolega na książkę czeka!” – rozmowa z dziećmi na temat ich rówieśników i innych dzieci przebywających w szpitalach. Rozbudzanie empatii. PP II 2,9; III 6,9; IV 2,5
 • Wykonanie plakatu. Stwarzanie okazji do osiągania satysfakcji ze sprawiania radości innym. PP II 2, 9
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Wysoko – nisko”. Uwrażliwienie na rejestr wysoki oraz niski w muzyce. PP I 5; IV 7
 • Zabawa „Śpiewamy jak z nut”. Nabywanie umiejętności odczytywania znaków graficznych. PP IV 7,9
 • Zabawa w parach „Taniec z zagadką” PP II 5; IV 1, 7
 • Zabawa rzutna „Rzut do bramki”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, czego brakuje”. Rozwijanie uwagi, pamięci i spostrzegawczości. PP I 9; II 8

Pomaganie jest fajne

 • Zabawa popularna z piosenką Mało nas. Rozwijanie koordynacji ruchowe. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIII. PP I 5
 • „Pomaganie jest fajne” – wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak. Uświadomienie dzieciom, że niesienie pomocy innym może dawać radość obu stronom. Wyjaśnienie, że w naszym otoczeniu są różne dzieci, a każde z nich jest ważne. PP II 2,9; III 6,8; IV 2,3,5
 • Zabawa popularna z piosenką Kółko graniaste. PP I 5; III 5
 • Zabawa z piłką „Gra w kolory”. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i uwagi. PP I 5; I 9

Zuch – pomocnik

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIII. PP I 5
 • Zabawa ruchowa „Owieczki”. PP I 9; IV 7
 • Zabawa skoczna „Hop, do norki!”.  PP I 5, 9
 • Wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak Zuch – pomocnik. Zapoznanie z prawidłowymi wzorami postępowania. PP II 8;III 8; IV 3
 • Wyjaśnienie znaczenia pomagania najbliższym w codziennych czynnościach. PP III 2, 5, 6
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie” PP I 5

Tydzień II Już słychać dzwonki sań

      Legenda o świętym Mikołaju

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIV. PP I 5
 • Wysłuchanie legendy O Świętym Mikołaju, w opracowaniu Beaty Krysiak. Rozmowa na temat treści legendy oraz ilustracji przedstawiającej postać Mikołaja – 14 z PD. PP III 8; IV 2, 3 , 5
 • Przygotowanie listów do Mikołaja. Rozmowa na temat dziecięcych marzeń związanych z gwiazdkowymi prezentami. PP II 4; III 2,9; IV 5
 • Zabawa ruchowa „Śnieżki”. PP I 5
 • Organizacja kącika tematycznego. PP III 2, 5, 6

Prezent dla Mikołaja

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIV. PP I 5
 • „Sanie Mikołaja” – budowanie z klocków. PP I 6; III 5; IV 11
 • Zapoznanie z wierszem Doroty Gellner Prezent dla Mikołaja. PP III 8; IV 2,3
 • Szalik dla Mikołaja – ozdabianie szalika z krepiny elementami wyciętymi z papieru kolorowego. Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się nożyczkami. PP I 7; IV 1, 8
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XIV. PP I 5,8
 • Zabawa tropiąca „Znajdź prezent”. PP III 5
 • Nauka na pamięć wiersza Doroty Gellner Prezent dla Mikołaja. PP I 9
 • Zagadki dotykowe „Worek Mikołaja”. Rozwijanie wrażliwości dotykowej. PP I 7, 9; II 8; III 5

Figury geometryczne – prostokąt

 • Zabawa dydaktyczna „Prostokąt”. Utrwalenie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych płaskich. Wykonanie 35 z KP1. PP IV 2,12
 • Zabawa rzutna „Smażymy placki”. PP I 5
 • „Pawie oczka” – wykonanie ozdób choinkowych z kółek origami. PP I 9; IV 1
 • Zabawa rytmiczna „Witamy grudzień”. PP I 5; IV 7
 • Nauka piosenki List do Świętego MikołajaCD, 7. Kształtowanie głosu dziecka i poczucia rytmu. PP III 5; IV 2, 7
 • Zabawa „Prezenty”. PP III 5

Nasza choinka

 • Ćwiczenie oddechowe „Tańczące chusteczki”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIV. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Kupimy choinkę. Rozmowa na temat znaczenia ubierania choinki w tradycji bożonarodzeniowej. PP II 4; III 5,6; IV 2, 3,5
 • Ubieranie choinki w sali. Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. Rozwijanie pomysłowości i poczucia estetyki. PP III 5, 6
 • Zabawa bieżna „Bieg slalomem między drzewkami”. PP I 5
 • Zabawa ruchowa „Ubieramy choinkę”. PP I 5,8

Spotkanie z Mikołajem

 • Zabawa popularna z piosenką Boogie-woogie. Kształtowanie umiejętności określania prawej i lewej strony ciała. PP IV 7,14
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XIV. PP I 5
 • Zabawa skoczna „Piłki małe – piłki duże”. PP I 5; III 5
 • Zabawa ruchowa „Zaprzęg Mikołaja”. PP I 5,8
 • Spotkanie z Mikołajem. : Wprowadzenie radosnej atmosfery oczekiwania na przybycie Mikołaja do przedszkola. PP I 5; III 8,9; IV 2
 • Rozdanie dzieciom prezentów. Stwarzanie sytuacji umożliwiających okazywanie pozytywnych uczuć (radość z otrzymania prezentu). PP IV 2,5

Tydzień III Witamy zimę

      Biała zima

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XV. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Zima. Zapoznanie z charakterystycznymi cechami zimy. PP IV 2,3,16,18,19
 • „Biała zima” – malowanie pastą do zębów. Rozwijanie umiejętności odzwierciedlania własnych spostrzeżeń w pracy plastycznej. PP I7; IV 1,8
 • Zabawa ruchowa „Królowa mrozu”. PP I 5; IV 3
 • Oglądanie książek o tematyce zimowej. Rozmowy na temat ilustracji przedstawiających zimowe krajobrazy i zabawy. PP IV 19
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Przesuń ścianę dłońmi, plecami”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, o kim myślę”. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia. PP III 8; IV 5,12

Skąd się bierze śnieg?

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XV. PP I 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „Tarcza strzelecka”. PP I 5,7
 • Rozwiązanie zagadki. „Skąd się bierze śnieg?” – burza mózgów. PP IV 2,5
 • Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania śniegu. Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie prowadzonych obserwacji. PP I 9; IV 12,16, 18
 • Zabawa ruchowa „Taniec płatków śniegu”. PP I 5
 • „Czy śnieg jest czysty?” – porównanie wody powstałej ze śniegu i wody z kranu. PP IV 18,19

Zimowe zakupy

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XV. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Zimowe zakupy”. Utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt. Odczytywanie symboli obrazkowych. PP IV 1,2, 9,12
 • Zabawa ruchowa „Sanie Mikołaja”. PP I 5; III 5; IV 7
 • Nauka i wykonanie układu ruchowego do piosenki List do Świętego Mikołaja (CD, 7 i 8). PP I 5; IV 1, 7
 • Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy tor przeszkód”. PP I 5
 • Zabawa integracyjna „Kto zmienił miejsce?”. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. PP III 5,8

Bałwanek

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XV. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak Bałwanek. PP III 8; IV 2,3,5
 • Praca plastyczna „Bałwanek”. Kształtowanie umiejętności wykonania prostej pracy plastycznej według wzoru. PP I 7, 9; IV 1,8
 • Zabawa rzutna „Celne rzuty”. PP I 5
 • Działania manipulacyjne: nawlekanie koralików, przeplatanki, tablice grafomotoryczne. PP I 7,9
 • Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe węże”. PP I 5

W krainie wiecznej zimy

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XV. PP I 5
 • Ćwiczenie oddechowe „Śnieżynki”. Rozwijanie pojemności płuc. PP I 9
 • „W krainie wiecznej zimy” – prezentacja multimedialna lub oglądanie zdjęć. Zapoznanie z globusem i warunkami życia na biegunie północnym. Wzbogacanie zasobu słownictwa o nazwy: Inuici, wieloryb, mors, foka grenlandzka, niedźwiedź polarny, zając bielak. PP III 8; IV 2,5,18,19
 • Zabawa popularna z piosenką Pingwin. Utrwalenie znajomości prawej strony ciała i lewej. PP IV 14
 • Zabawa bieżna „Ruszaj – stój!”. PP I 5
 • Rysowanie gwiazdek śniegowych po śladzie. Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie ołówka. PP I 7,9

Tydzień IV Wesołych świąt!

      W noc przed wigilią

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVI. PP I 5
 • Wysłuchanie opowiadania Beaty Krysiak W noc przed Wigilią. Rozmowa na temat treści opowiadania i przeżyć dzieci związanych z oczekiwaniem na Mikołaja i prezenty gwiazdkowe. PP II 4,8; III 8; IV 2,3,5
 • Zabawa ruchowa „Ubieramy choinkę”. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania dźwięków niskich, średnich i wysokich. PP IV 7
 • „Świąteczne kartki” – układanie kartek z części. PP IV 9, 12
 • Zabawa skoczna „Skoki z kamienia na kamień”. PP I 5
 • Śpiewanie znanych kolęd. Wprowadzenie świątecznej atmosfery. Rozwijanie muzykalności. PP III 6; IV 7

Już niedługo święta!

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVI. PP I 5
 • „Choinki z szyszek” – malowanie szyszek zieloną farbą, ozdabianie choinek kolorowymi pomponikami. PP I 7;IV 11
 • „Już niedługo święta!” – zapoznanie ze zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia (p. 16 z PD). PP III 4,5, 6
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw XVI. PP I 5, 8, 9
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Dostarczamy paczki”. PP I 5

Łańcuszki i łańcuchy

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVI. PP I 5
 • Zabawa słowna „O jakich prezentach myślę?”. Kształtowanie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej wyrazów (w połączeniu z obrazem graficznym). PP IV 2
 • „Łańcuchy i łańcuszki” – zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności dokonywania czynności pomiarowych – porównywanie długości: taki sam, długi, dłuższy, krótki, krótszy. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I 7,9; IV 2,12,13
 • Nauka kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki. Wykonanie instrumentacji do kolędy. PP IV 7
 • „Mój wymarzony prezent” – rysunek kredkami. . Kształtowanie umiejętności przekazywania w formie plastycznej swoich myśli i marzeń. PP I 7,9; III 8
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu – konie w stajni”. PP I 5

Świąteczne pierniczki

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVI. PP I 5
 • Rozwiązanie zagadki – „Świąteczne pierniczki” – zapoznanie ze składnikami potrzebnymi do wykonania pierników oraz kolejnymi czynnościami kulinarnymi. Kultywowanie tradycji świątecznych. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania instrukcji słownej. PP I 1,7; III 8; IV 5,19
 • Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”. PP I 5
 • „Świąteczne pierniczki” – dekorowanie pierniczków według pomysłów dzieci. PP I 7; IV 1, 8

Świąteczne zagadki

 • Zabawa z elementem równowagi „Przejście po kładce”. Rozwijanie poczucia świadomego ruchu. PP I 9; IV 1
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XVI. PP I 5
 • „Świąteczne zagadki” – utrwalenie wiadomości na temat świąt Bożego Narodzenia. Rozwijanie logicznego myślenia. Wprowadzenie radosnej atmosfery oczekiwania na święta. PP II 4; III 5,6; IV 5,12
 • Zabawa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • Świąteczne kalambury. Kształtowanie umiejętności kojarzenia opisu słownego z odpowiednim obrazkiem. PP IV 2,5,12
 • Zabawa „Co do czego pasuje?”. Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej. PP I 9; IV 12.

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– 09.12 – Spotkanie z Mikołajem

– 13.12 – 15.12 – Kiermasz Bożonarodzeniowy

– 15.12 – Jasełka, Spotkanie przy choince

– Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami

– Realizacja programów ekologicznych