Grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ GRUPA I

  1. CZEKAMY NA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Kim jest Święty Mikołaj – rozmowa na temat postaci Świętego Mikołaja; prezentacja ilustracji przedstawiających Mikołaja. Odszukanie na mapie Laponii. Rozmowa na temat dobrych uczynków – rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, budzenie radości z obdarowywania innych

– kolorowanie konturowej sylwety Mikołaja, uzupełnienie elementów stroju

– zabawa plastyczna „Worek prezentów” – rysunek kredkami

– „List do Mikołaja” – zabawa plastyczna techniką kolażu; pokaz połączony z rozmową o pakowaniu i nadawaniu listów; wspólna rozmowa na temat mikołajkowych prezentów – rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych; rozwijanie pomysłowości, rozwijanie umiejętności i wypowiadania się na określony temat

– zabawa dydaktyczna: „Wysoki – niski” – kształtowanie umiejętności porównywania wysokości osób i przedmiotów; relacja wysoki – niski

– zabawa dydaktyczna „Zgadnij, co to?” – liczymy pierniczki i Mikołaje; nauka rymowanki z pokazywaniem; rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie określenia tyle samo

– zabawa emocjonalna „Dotknij i powiedz, co to jest?”  – rozwijanie wrażliwości dotykowej

– nauka piosenki „Mikołaj”

– zabawa słowna „Rozpoznaj dźwięk” – rozwijanie percepcji słuchowej

– zabawa dydaktyczna  „Układanka” – układanie obrazków z części; rozwijanie percepcji wzrokowej;

– słuchanie wiersza D. Gellner „Orszak mikołajkowy” – rozmowa na temat treści wiersza; słuchanie ze zrozumieniem; rozwijanie mowy i myślenia;

– praca plastyczna „Mikołaj” – rozwijanie umiejętności plastycznych

– „Skarpeta Mikołaja” – ozdabianie konturu dużej skarpety na prezenty

Podstawa programowa: III 2,5,6,7,8,9; IV 2,5,8, 12; II 6; I 5,7,9,6; IV 16,18; II 1,4; I 5;

  1. SPOTKANIE W TEATRZE

– zabawa słowna „Jestem wesoły, kiedy…?”

– zabawa „Co się zmieniło?” – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej

– W teatrze” – zapoznanie dzieci z pojęciami: widownia, aktor, sztuka teatralna, spektakl, przedstawienie, kurtyna, rola; rozmowa na temat tego, jak należy zachowywać się w teatrze;

– zabawy w teatr – rozwijanie ekspresji twórczej: słownej i ruchowej

– zabawa słowna „ Co to jest?” – próby definiowania nazw przedmiotów codziennego użytku

– Trampolinek ratuje kota – oglądanie teatrzyku kukiełkowego do tekstu U. Piotrowskiej ; rozmowa na temat treści, próby opowiadania kolejnych wydarzeń z teatrzyku; wymyślanie tytułu teatrzyku; rozwijanie mowy i myślenia, poznanie znaczenia pojęcia tytuł, rozwijanie wyobraźni językowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie przeliczania i segregowania według koloru;

– zabawa manualna „Przetnij po linii” – doskonalenie posługiwania się nożyczkami

– „Co robimy najpierw, a co potem?” – rozmowa na temat kolejności wykonywania w ciągu dnia różnych czynności – rozwijanie umiejętności łączenia czynności i ich skutków;

– układanie historyjek obrazkowych we właściwej kolejności – uświadomienie przyczyn i skutków, przewidywanie skutków pewnych zachowań;

– zabawa plastyczna „Dorysuj coś wokół Trampolinka – rozwijanie ekspresji ruchowej i plastycznej

– zabawa słowna „Kto to jest?”  – próby definiowania nazw osób (wykonawców różnych zawodów), które widzą na obrazkach, np. aktor, malarz, kierowca, lekarz

– zabawa słowna „Co słyszę w przedszkolu?” – nasłuchiwanie i próby nazwania dźwięków dobiegających do Sali przedszkolnej

– zabawa oddechowa „Dmuchaj mocno”

– nauka wyliczani i jej interpretacja, zastosowanie różnych środków wyrazu; rozwijanie mowy narracyjnej i dialogowej; rozwijanie spostrzegawczości

– zabawa dydaktyczna „Prawda – nieprawda”

– ćwiczenia plastyczne – kolorowanie rysunków przedstawiających postacie z bajek – rozwijanie sprawności manualnej, nazywanie postaci

– zabawa słowna „Kolorowy jak…” – doskonalenie mowy i myślenia

– zabawa dramowa : „Pokaż, jak…” – ilustrowanie ruchem sposobu wykonywania różnych czynności przez ludzi i zwierzęta

– „Symetryczne obrazki” – malowanie techniką odbijania farby w wyniku złożenia kartki; dorysowywanie dowolnych elementów do powstałej barwnej plamy – intuicyjne poszukiwanie środka symetrii. Dostrzeganie symetrii w otoczeniu, rozwijanie kreatywności

Podstawa programowa: I 5; IV 12, 1, 2, 5, 7; III 4, 6, 8, 9; IV 1,2,3,8, 15; I 7, 9; I 9, 8; IV 5;

  1. ZWIERZĘTA ZIMĄ

– swobodna rozmowa na temat zwierząt prezentowanych na ilustracjach

– zabawa plastyczna „Kolorowe zwierzątka” – kolorowanie kredkami konturowych rysunków zwierząt spędzających zimę w naszym kraju

– ćwiczenia oddechowe „Zapach zimowego lasu”

– rozmowa na temat zimowej pogody; oglądanie ilustracji przedstawiających zimowe krajobrazy i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami

– zimowe zagadki – praca z ilustracją – odgadywanie treści fragmentów ilustracji

– zabawa oddechowa „Dmuchamy na zimne dłonie”

– z czym kojarzy się zima? – rozpoznawanie obrazków o tematyce zimowej ; uzasadnienie wyboru; poznawanie charakterystycznych cech zimy ; rozwijanie mowy i myślenia skojarzeniowego;

– praca plastyczna „Zimowy świat” – rozwijanie umiejętności plastycznych

– zagadki obrazkowe dotyczące zwierząt zasypiających na zimę lub aktywnych o tej porze roku; nazywanie zwierząt i rozmowa na temat ich trybu życia; wysłuchanie informacji o wybranych zwierzętach;

– zabawa dydaktyczna „Dobieranka” – łączenie obrazków w logiczne pary

– poznanie zwierząt, które zasypiają na zimę, które trzeba dokarmiać o tej porze roku; doskonalenie myślenia przyczynowo – skutkowego

– zabawa matematyczna „Ile jest ptaków w karmniku?” – rozwijanie umiejętności liczenia, tworzenia zbiorów równolicznych

– zabawa słuchowa – dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym wykonywaniem ruchu ciała; rozwijanie analizy słuchowej wyrazów

– zabawa dydaktyczna „Znajdź zgubę” – rozwijanie orientacji przestrzennej, wdrażanie do uważnego słuchania poleceń

– rozwiązywanie zimowych zagadek; oglądanie zdjęcia sikorki, opisywanie wyglądu ptaka, poznanie trybu życia i odżywiania; rozmowa na temat pomocy ptakom zimującym w naszym kraju; obserwacja ptaków w karmniku

– praca plastyczna „Karmnik”

– zabawa dydaktyczna „Kto zasypia na zimę?” – utrwalenie nazw zwierząt zasypiających na zimę i aktywnych o tej porze roku; segregowanie elementów według określonej cechy; rozwijanie mowy i myślenia

Podstawa programowa: I 9; IV 1,2,5; II 10; IV 8,12,16,18; I 6; IV 19; IV 1; III 5,8;  I 5, 9;

  1. WESOŁA CHOINKA

– ćwiczenia oddechowe „Wąchamy choinkę”

– rozmowa na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia; wyjaśnienie znaczenia słów: tradycja i zwyczaj

prezentacja ilustracji przedstawiających zwyczaje świąteczne

– wykonanie ozdób świątecznych

– rozwiązywanie zagadek o choince

– wysłuchanie wiersza D. Gellner „Na złotym dywanie”- rozmowa na temat treści; doskonalenie słuchania ze zrozumieniem

– wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Śniegowe płatki na choinkę”- rozmowa na temat przygód Trampolinka; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat opowiadania;

– zabawa badawcza „Dlaczego śnieg się topi?”- obserwacja, wnioskowanie o efektach – poznanie właściwości śniegu (lodu); rozbudzanie ciekawości poznawczej;

– rozmowa o tym, dlaczego nie wolno jeść śniegu – odwołanie się do wyników doświadczenia

– zabawa logopedyczna „Wiatr”

– zabawa „Niewidzialny prezent” – odgadywanie nazw prezentów opisanego przez N różnymi środkami wyrazu

– rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych – bombka

– nauka piosenki „My jesteśmy choineczki”

– zabawa dydaktyczna „Tak – nie” – doskonalenie uważnego słuchania, ćwiczenie logicznego myślenia

– zabawa dydaktyczna „Czego brakuje?” – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowe- zabawy manualne – wycinanie nożyczkami dowolnych kształtów – doskonalenie umiejętności prawidłowego trzymania nożyczek i cięcia;

– zabawa słowna „Świąteczne życzenia” – wspólne układanie życzeń dla bliskich – poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych; rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia zdań prostych;

Podstawa programowa: I 9; IV 1,7; II 6; III 2,5,6,8,9; IV 2, 1, 3,5,8,19; I 5, 9;  IV 7, 12; II 3; I 6,7,9; II 9; IV 2, 8;

  1. Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego – rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

 

  1. Wydarzenia w miesiącu grudniu:

9 grudnia – Spotkanie z Mikołajem godz. 9:15

13,14,15 grudnia – Kiermasz Bożonarodzeniowy

15 grudnia – Spotkanie przy choince

Opracowała:

Edyta Marchel