Grudzień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ GRUDZIEŃ GR. V

TEMAT TYGODNIA:  CHCEMY BYĆ POTRZEBNI

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 9; III 5, 8; IV 2, 4, 5, 7, 12, 15, 18

REALIZACJA:

–  Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Ptak. – Rozmowa na temat wiersza.

–  Analiza i synteza słuchowa wyrazu PTAK.

–  Prezentacja litery P – KP2,

–  Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie – KP2,

–  Zabawa ćwicząca pamięć „Słowa na literę P”.

–  Zabawa ruchowa „Latające ptaszki”.

–  Burza mózgów na temat „Co to znaczy pomagać?”.

–  Ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie narracji i logiki wypowiedzi na podstawie historyjki obrazkowej – KP2

–  Zabawa dydaktyczna „Moja para”.

–  Zabawa dydaktyczna „Dobrze czy źle?”.

–  Praca plastyczna „Serduszko dla koleżanki lub kolegi”.

– Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy W karmniku. Rozmowa na temat wiersza.

–  Zabawa dydaktyczna „Co to za ptak?”.

–  Rozmowa kierowana na temat pomocy ptakom przez zimę.

–  Ćwiczenie z elementami kodowania utrwalające znajomość poznanych liter, ćwiczenie kształtujące myślenie logiczne – KP2,

– Rozmowa kierowana na temat tego, czy dzieci pomagają swoim rodzicom i dziadkom na podstawie planszy demonstracyjnej

–  Zabawa pantomimiczna „Pomagamy”.

–  Opowieść ruchowa „Pomaganie” – rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.

– Zabawa dydaktyczna „Pomagamy”.

–  Wykorzystanie kart z Wycinanki do gry „Zbieramy kolekcje”

–  Kolorowanie według kodu, ćwiczenie uważności i spostrzegawczości – KP2

– Zabawa integracyjna „Mój zwierzak”.

–  Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Urszuli Piotrowskiej Akcja „Nieznajomy”.

–  Burza mózgów na temat „Czy wszystkie koty i psy mają właścicieli?” na podstawie wysłuchanego opowiadania.

–  Obejrzenie ilustracji przedstawiających schroniska dla zwierząt

–  Zabawa kształtująca orientację przestrzenną „Postaw zwierzę…”.

–  Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Czyj to pluszak?”.

–  Ćwiczenie grafomotoryczne i orientowania się na kartce, ćwiczenie tworzenia rytmów i szeregów – KP2

–  Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kot” z wykorzystaniem papierowego, okrągłego talerzyka.

–  Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIII.

W ogrodzie:

–  Zabawa matematyczna „Ptaki do gniazdek”.

–  Rysowanie patykami na piasku litery P.

– Zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego dostępnego w ogrodzie przedszkolnym.

–  Obserwacje przyrodnicze „Jak wygląda ziemia, gdy chwyta mróz?”.

TEMAT TYGODNIA: JUŻ SŁYCHAĆ DZWONKI SAŃ

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 6, 7; II 8; III 5, 8; IV 2, 4, 5, 8, 9, 11, 18

REALIZACJA:

–  Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Bałwan.

–  Analiza i synteza słuchowa wyrazu BAŁWAN.

–  Prezentacja litery B – KP2

–  Zabawa dydaktyczna „Litera B”.

–  Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP2

–  Wzbogacanie słownika czynnego i biernego „Słowa na głoskę b”.

–  Praca plastyczna, wyklejanie z bibuły „Litera B”.

–  Zabawa z elementami kodowania „Odbicie lustrzane”.

–  Zabawa dźwiękonaśladowcza i doskonaląca słuch „Skąd nadjeżdżają sanie Mikołaja”.

–  Zabawa ruchowa z czworakowaniem „Slalom między krążkami”.

–  Zabawa integracyjna na powitanie „Witamy się różnymi częściami ciała”.

–  Rozmowa na temat oczekiwania na przybycie Świętego Mikołaja.

–  Rozwiązanie zagadki słownej związanej z Świętym Mikołajem – rozmowa na temat zagadki.

–  Zabawa ruchowa „Śnieżki”.

– Ćwiczenie logopedyczne „Jadą koniki”.

– Ćwiczenie kształtujące logiczne myślenie, ćwiczenie utrwalające znajomość poznanych liter i przygotowujące do nauki czytania,

– Ćwiczenie kształtujące spostrzegawczość – KP2,

–  Zabawa matematyczna „Liczymy śnieżki”.

–  Rozmowy na temat zbliżającej się wizyty Świętego Mikołaja, nawiązywanie do doświadczeń dzieci – rozmowy na podstawie planszy demonstracyjnej

–  Zabawa zimowa „Płatki śniegu” (CD).

–  Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Pakujemy klocki”.

–  Zabawa dydaktyczna „Co to za prezent?”.

–  Zabawa dydaktyczna „Sylaby”.

–  Układanie historyjki obrazkowej, opowiadanie jej z zachowaniem logiki i kolejności wydarzeń – KP2

–  Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Prezent dla Mikołaja.- rozmowa na temat wiersza.

–  Zabawa sensoryczna rozwijająca zmysł dotyku „Co to za prezent?”.

–  Utrwalanie znajomości poznanych liter.

–  Dopasowanie prezentów do odpowiednich podpisów.

–  Zabawa z rysowaniem „Co Mikołaj może nam jeszcze przynieść?”.

–  Zabawa dydaktyczna „Co się zmieniło?”.

–  Rysowanie na temat „Mój wymarzony prezent”.

–  Przeliczanie, dopełnianie do liczby 4, kształtowanie rozumienia pojęcia stałości długości – wykonanie ćwiczeń w KP2

– Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania na podstawie książki Hisako Aoki, Ivana Gantscheva Święty Mikołaj opowiada o Bożym Narodzeniu.

–  Rozmowa na temat opowiadania.

–  Przygotowanie dekoracji na przybycie Mikołaja.

–  Nauka piosenki z elementami opowieści muzycznej – zaśpiewanie wybranej piosenki dla Mikołaja i zaprezentowanie jej przy pomocy ruchu.

–  Nauka rymowanki na pamięć, recytowanie z zachowaniem zasad poprawnej dykcji.

–  Utrwalanie umiejętności kulturalnego zachowania się na forum grupy i zastosowania zwrotów grzecznościowych.

–  Kształtowanie kompetencji cyfrowych w codziennych sytuacjach – wykonanie pamiątkowych zdjęć z Mikołajem przez dzieci

–  Doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi – wykonaniećwiczenia z KP2

–  Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XIV

W ogrodzie:

–  Układanie z dostępnego materiału przyrodniczego poznanych przez dzieci liter, ze szczególnym uwzględnieniem litery B.

–  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

–  Sprawdzenie, czy w przedszkolnym karmniku jest odpowiednia ilość pożywienia dla ptaków.

TEMAT TYGODNIA: WITAMY ZIMĘ

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 7, 8, 9; II 2, 8, 11; III 5, 8; IV 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19

REALIZACJA:

–  Ćwiczenie rozwijające mowę „Jaka jest zima?”.

–  Ćwiczenia małej motoryki – wycinanie kół z papieru kolorowego.

–  Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Lody. Rozmowa na temat wiersza.

–  Analiza i synteza słuchowa wyrazu LODY.

– Prezentacja litery Y – KP2

–  Zabawa dydaktyczna z elementami dramy „Litera Y”.

–  Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w wygłosie – KP2,

– Zabawa słowna „Słowa kończące się na głoskę y”.

–  Wykonanie pracy plastycznej „Lody”

–  Wysłuchanie opowiadania Bożeny Formy Dlaczego pada śnieg? Rozmowa na temat opowiadania.

–  Zabawa ruchowa „Wirujące płatki śniegu”.

–  Zabawy badawcze: „Płatek śniegu”,„Topnienie śniegu”.

–  Wykonanie pracy plastycznej o tematyce zimowej

–  Ćwiczenie spostrzegawczości, utrwalanie rozumienia pojęć matematycznych, ćwiczenie grafopercepcyjne – KP2,

– Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellner Zima. Rozmowa na temat wiersza.

–  Zabawa słowna „Lubię zimę…”.

–  Zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni „Ciepło – zimno”.

–  Zapoznanie z listem jako formą komunikacji – odczytanie listu adresowanego do dzieci ukrytego w kopercie.

–  Rozwiązywanie zagadek o tematyce zimowej

– Zabawa dydaktyczna z elementem kodowania „Zimowe kostki”.

–  Wykonanie pracy plastycznej technikami łączonymi „Pani Zima”.

–  Zabawa dydaktyczna z elementami kodowania „Tajemnicza mapa”.

–  Zapoznanie dzieci z  biegunem północnym na podstawie planszy demonstracyjnej

–  Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Jakie to zwierzę?” – poznanie zwierząt rzyjących na biegunie północnym

–  Zabawa dydaktyczna „Ile sylab?”.

–  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, zwrócenie uwagi na różnorodność w świecie przyrody, przeliczanie – wykonanie ćwiczeń z KP2

–  Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw I.

W ogrodzie przedszkolnym:

–  Gry i zabawa ruchowe min.  „Raz, dwa, trzy – bałwan patrzy”.

– swobodne zabawy na sprzęcie ogrodowym – zwrócenie uwagi na bezpieczne korzystanie ze sprzętów

TEMAT TYGODNIA: WESOŁYCH ŚWIĄT!

PODSTAWA PROGRAMOWA: I 2, 5, 6, 7, 8, 9; II 2, 4, 8, 9; III 5, 8; IV 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18

REALIZACJA:

– Burza mózgów na temat „Z czym kojarzą się nam święta?”.

–  Rozmowa na temat ozdób choinkowych, dzieci odnoszą się do własnych doświadczeń.

– Oglądanie ozdób przyniesionych przez N., opisywanie ich wyglądu.

–  Zabawa dydaktyczna „Duża, większa i największa”.

–  Zagadka kształtująca integrację sensoryczną – odgadnięcie tematu zajęć poprzez rozwiązanie zagadki dotykowej.

–  Zabawa kształtująca umiejętność współpracy i uważne patrzenie – układanie puzzli.o tematyce świątecznej

–  Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Maciejki Mazan Podłaźniczka, turoń i Jacuś. Rozmowa na temat opowiadania.

–  Rozmowa na temat zwyczaju ubierania choinek na podstawie własnych doświadczeń dzieci i ilustracji

–  Zabawa konstrukcyjna z elementem kodowania „Budujemy choinki”.

–  Praca całej grupy „Ubieranie choinki”.

–  Ćwiczenie kształtujące spostrzegawczość i logiczne myślenie, ćwiczenie percepcji wzrokowej – KP2,

–  Wykonanie ozdób na choinkę – bałwanka i bombki z Wycinanki

–  Zagadka rozwijająca zmysł smaku i węchu –  Pomarańcze, cynamon, goździki

– Zabawa manualna z plasteliną/masą solną Pierniczki

–  Zabawa klanzowa „Pieczemy świąteczne ciasto”.

–  Słuchanie i śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej

–  Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „W poszukiwaniu prezentów”.

–  Zabawa klasyfikacyjna „Prezenty pod choinką”.

–  Zabawa matematyczna „Policz prezenty”.

–  Zabawa orientacyjno-porządkowa „Prezenty pod choinką”.

– Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania – k. 4 z KK.

–  Zabawa pantomimiczna „Mój wymarzony prezent świąteczny”.

– Wykonanie tradycyjnego łańcucha z papieru kolorowego.

– Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Wigilia. Rozmowa na temat wiersza.

– Słuchanie fragmentów wybranych kolęd i pastorałek.

–  Zabawa dydaktyczna „Kolędujemy”.

–  Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia – wykonanie ćwiczeń w KP2

– Ćwiczenie percepcji wzrokowej – pocięcie kartek świątecznych i składanie ich w całość.

–  Zabawa ruchowa „Marsz i podskok”.

–  Zabawa ruchowa z mocowaniem „Siłacze”.

–  Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw II.

W ogrodzie:

–  Obserwacje przyrodnicze. Poszukiwanie drzew iglastych, wąchanie ich gałęzi, porównywanie wyglądu igieł.

–  Zabawa ruchowa z elementami toczenia „Śnieżne kule”.

WYDARZENIA:

09.12 – Spotkanie z Mikołajem

10.12 – Wycieczka do Fabryki Bombek

13,14,15. 12 – Kiermasz Bożonarodzeniowy

  1. 12 – Spotkanie przy choince

 

PRACA NA RZECZ GRUPY, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– dekorowanie sali i kącików tematycznych o tematyce świątecznej

– wykonanie pomocy do zajęć

– praca indywidualna z dzieckiem

– rozmowy z rodzicami, dotyczące spraw wychowawczo-dydaktycznych

Opracowały:

Anita Olszewska

Anna Pirim