Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD GR. III

Tydzień I    W baśniowej krainie

Bajki, które znamy

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IX PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw IX PP I5
 • Zabawa integracyjna „ Szewczyk”. PP III5
 • „Bajki, które znamy” – rozwiązywanie zagadek. PP IV 5
 • Rozmowa na temat znanych baśni oraz ulubionych bohaterów dzieci ( z wykorzystaniem m.in. ilustracji z 9 z PD) . PP III8, 9; IV2
 • „ Moja ulubiona bajka” – malowanie farbami plakatowymi. Wdrażanie do dbania o estetykę pracy. PP IV 8, PP I7
 • Zabawa ruchowa „ Z jakiej bajki? ”. Kształtowanie umiejętności przedstawiania wybranych bajek i baśni za pomocą ruchu, mimiki lub mowy. PP IV1
 • Zabawa ruchowa „ Bieg Czerwonego Kapturka”. PP I5, II 1,3,4
 • Zabawa bieżna „ Taniec liści na wietrze”. PP I5
 • Czytanie baśni „ Trzy małe świnki”. PPIII8; IV3

Calineczka

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IX PP I5
 • „Calineczka” – czytanie baśni Hansa Christiana Andersena, w opracowaniu Marty Berowskiej. PP III8;IV3,9
 • Rozmowa na temat treści baśni. Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.

PP III9; IV2,5

 • Zabawa z chustą animacyjną „ Narodziny Calineczki”. PP I5
 • Wykonanie9 z W PP I7; III5
 • Zabawa ruchowa „ Akrobata”. Ćwiczenie równowagi. PP 15,8,9
 • Zabawa skoczna „ Skoki kózek przez przeszkody”. PP I5
 • Zabawa ruchowa „ Uratuj Calineczkę”. PP IV1,3

 Kula

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IX PP I5
 • Zabawa dydaktyczna „ Kula”. Zapoznanie z figurą geometryczną przestrzenną: kulą. Wzbogacenie słownika dzieci o pojęcia: figura płaska, figura przestrzenna. PP IV5,12
 • Lepienie z plasteliny „ Kule i kuleczki”. Utrwalenie znajomości wyglądu kulistego kształtu. PP I6,7
 • Zabawa integracyjna „ Zgaduj zgadula, w której ręce kula”. PP IV5,12
 • Zabawa ruchowa „ Kto dalej pobiegnie”. PP I5; III5
 • Zabawa z czworakowaniem „ Czworakowy tor przeszkód”. PP I5
 • Zabawa plastyczna „ stemplowane obrazki”. Ćwiczenie motoryki małej. PP IV1,2,11,

  Zegar uczuć

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IX PP I5
 • Ćwiczenia sprawnościowe „ Łowimy złote rybki”. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I7,9
 • Zabawa z lusterkami „ Nasze minki”. PP II4;III5;IV1
 • Zabawa dydaktyczna „ Zegar uczuć”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich uczuć. PP II1,6,9
 • Zabawa integracyjna „ Powitanki”. Utrwalenie znajomości nazw poszczególnych części ciała. PP IV2,9
 • Zabawa ruchowa „ Berek czarodziej”. PP I 5; II1,3,4; III5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Kolorowe węże”. PP I5
 • Zabawa dydaktyczna „Jak się czujesz?”. PPII1,4; III8
 • „Święto bajek”- zabawy integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dostarczanie pozytywnych przeżyć. PP IV2,3
 • „ Co to za bajka?”- układanie puzzli. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w realizowaniu wspólnego zadania. PP IV12

Tydzień II      Bohaterowie polskich legend

Legenda o smoku wawelskim

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw X PPI5
 • Zabawa wyciszająca „Dzwoneczek” PP I9
 • „Legenda o smoku wawelskim”- zapoznanie z legendą w opracowaniu Marty Berowskiej. Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy : legenda ,Kraków ,szewc. PP IV2,3,5,10
 • Zabawa ruchowa „Smok i owieczki”. PP I5; IV1
 • Wykonanie 10 z W. Rozwijanie zainteresowań technicznych. PP I7;III5;  IV11
 • Zabawa ruchowa „Owieczki, owieczki do domu”. PP I5; III5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Konie na wybiegu- konie w stajni”. PPI5;III5
 • Zabawa integracyjna „studnia”. Kształtowanie umiejętności do 5 i więcej, zgodnie z możliwościami dzieci. PPI5;II 1,3,4; IV15

Legenda o Warsie i Sawie

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X PP  I5
 • Zabawa przy muzyce „powitanka”. PPI9; IV2
 • „Legenda o Warsie i Sawie” – wysłuchanie legendy w opracowaniu Beaty Krysiak. PPIV3,5; IV2,5
 • Rozmowa na temat legendy o powstaniu miasta Warszawa. Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi pod względem logicznym i gramatycznym. PP III9; IV2, 5,10
 • Zabawa ruchowa „Mamo, ile kroków do domu?”. PP II 1,3,4; III5,
 • Zabawa bieżna „Wieszamy pranie”. PP I5; IV 1,7
 • Zabawa popularna z piosenką „ dwóm tańczyć się zachciało” PP IV1

Biały Orzeł

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw IX PP I5
 • Czytanie dzieciom legendy o złotej kaczce. PP III8; IV3,10
 • „Biały orzeł” wysłuchanie legendy o powstaniu Państwa Polskiego w opracowaniu Beaty Krysiak. PP IV5,9,10
 • Zapoznanie z godłem Polski PP IV2,10
 • Wykonanie 11 z W. Wyjaśnienie symbolu kotylionów w związku z obchodami Święta Niepodległości. PP I9; III 8; IV10
 • Zabawa ruchowa „Orły do gniazd”. Kształtowanie umiejętności sprawnego reagowania na ustalony znak. PP I5,9
 • Zabawa skoczna „skacz z woreczkiem”. PP I5
 • Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, którego obrazka brakuje”. Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci. PP I9;IV12

Sam dodaję i odejmuję

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw X PP  I5
 • „Zaczarowana kaczka” – odrysowywanie szablonu ołówkiem. Rozwijanie precyzyjności ruchów- ćwiczeń nadgarstka. PP I7,9, IV1
 • „Sam dodaje i odejmuję” – zabawa dydaktyczna dokładanie przedmiotów i liczenie ich razem, zabieranie przedmiotów i liczenie, ile ich zostało. Rozwijanie samodzielności i wytrwałości w wykonywaniu zadania. PP I9; IV15;
 • „Mój obrazek” układanie z patyczków PP I9
 • Zabawa integracyjna „Chodzi lisek koło drogi”. PP I9
 • Zabawa ruchowa „Znajdź swoją parę” PP I5,9; III2
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Dostarczamy paczki”. PP I5; III5
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem „Skacze nóżka”. Ćwiczenie równowagi PP I5,8

Tydzień III    Pomysły na deszczowe dni

Zabawy z kolorami

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: zestaw XI PPI5
 • Zabawa z chustą animacyjną „jesienny spacer”. Tworzenie radosnej atmosfery. PP I5,9; II4; II8; IV1
 • „Zabawy z kolorami” – zajęcia badawcze. Sprawdzanie, jakie barwy powstają w wyniku zmieszania kolorów podstawowych. Rozbudzanie ciekawości i aktywności poznawczej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów: pomarańczowego i fioletowego. PP II4; IV8,13,19
 • Zabawa z piłką „Gra w kolory”. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej PP IV1,11
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy baba jaga patrzy” PP III5
 • Zabawa bieżna „Kolorowe latawce”. PP I5
 • Zabawa dydaktyczna „Znikający obrazek”. Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci. PPI9; IV5,12

Zabawa z kleksem

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI PP I5
 • Rysowanie kredkami pastelowymi na dowolny temat PP I7; IV8
 • „Zabawa z kleksem” – wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak „kleks” PP III8; IV3
 • Zapoznanie z właściwościami tuszu oraz nową techniką plastyczną – fumage. Rozwijanie pojemności płuc. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni. Prezentacja prac. PP I9; IV1,2,3,8
 • Zabawy z piłkami. Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi. PP I5,8; III5
 • Zabawa orientacyjno- porządkowa „Kolorowe ptaki”. PP I5
 • Zabawa dydaktyczna „Ułóż taki sam obrazek”. Ćwiczenie percepcji wzrokowej. PP I9;IV12

Kwadrat

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI PP I5
 • Zabawa z balonami. Rozwijanie umiejętności współpracy w parze. Doskonalenie koordynacji ruchów PP III2, 5,8
 • „Kwadrat” – zabawa dydaktyczna. Nabywanie umiejętności rozpoznawania kwadratu z spośród podstawowych figur geometrycznych płaskich. Kształtowanie umiejętności wyodrębniania kształtu z pozostałych przedmiotów i nazywania go: kwadratowy- kwadrat PPIV2,11,12
 • Zabawa ruchowa „Figury geometryczne” utrwalenie znajomości figur i kolorów PPIV2,12
 • Zabawa z elementem celowania „Rzucony-trafiony!”. Rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką. PP II7,8; III1,5
 • Zabawa rzutna „ Rzut do bramki”. PP I5
 • Zabawa „Ciepło-zimno”. Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasady nieprzeszkadzania innym w wykonaniu zadania. PP III5,7

Zabawy z wodą

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI PP I5
 • Zabawa integracyjna „Powitanie”. Wyzwalanie pozytywnych uczuć. Umożliwienie rozładowania napięcia emocjonalnego PP II1,4
 • „Zabawy z wodą” – wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak „kap , tup , chlup” PPII 4; IV2,3,5
 • „Mokry obrazek” – malowanie farbami akwarelowymi na temat dowolny techniką mokre w mokrym PP III 5,8; IV8
 • Zabawa popularna z piosenką „karuzela” PP I5; IV5,7,13,19
 • Zabawa ruchowa „Wąż goni swój ogon”. Rozwijanie umiejętności dostosowania się do reguł w sytuacji osiągniecia wspólnego celu. PP III5
 • Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”. PP I5
 • Ćwiczenia oddechowe „Bąbelki w kubku”. Kształtowanie umiejętności kontrolowania strumienia wydychanego powietrza (dmuchanie: lekko i mocno). PP I9

Zabawa z instrumentami

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XI PP I5
 • „Mokry obrazek” – kończenie prac plastycznych z poprzedniego dnia. Usprawnianie ręki wiodącej. PP I7,9; II1,4
 • „Zabawa z instrumentami” – wykonanie instrumentów – marakasów. Rozwijanie zainteresowań technicznych. PP I6; IV11,19
 • Wspólne muzykowanie. Gra na instrumentach – odtwarzanie rytmu do znanych piosenek. PPIV1,7
 • Zabawa słuchowa „Skąd dochodzi głos ?”. Wskazywanie kierunku, z którego dobiega dźwięk PPI9
 • Wykonanie 12 W. Przygotowanie kart do gry w memo. Rozgrywki w parach. PP III1,5;IV2,18
 • Zabawa ruchowa „Pająk i muchy”. PP II4; III2
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Mocne ręce”. PP I5
 • Zabawa paluszkowa „Paluszkowa rodzinka”. Ćwiczenia pamięci i koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I7,9

Tydzień IV      Nasze ulubione książki

Wycieczka do biblioteki

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII PP I5
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw XII PP I5
 • Zabawa ortofoniczna „Przewracamy kartki w książce”. Ćwiczenie narządów mowy (języka i warg). PP I5,9
 • „Wycieczka do biblioteki” – wysłuchanie wiersza Beaty Kryszak „Biblioteka” PP III8,9;IV2
 • Zapoznanie z pracą bibliotekarza. Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia bibilioteka, bibliotekarka, księgarnia. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. PPIII5; IV2,20
 • Zabawa ruchowa „Omiń przeszkody!”. PP I5; III5
 • Zabawa bieżna „Bieg slalomem”. PP I9
 • Czytanie dzieciom książki wypożyczonej z biblioteki. Rozwijanie zainteresowań książką. PPIII8; IV3,19

Moja ulubiona książka

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII PP I5
 • „Moja ulubiona książka” – rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń i treści wiersza Beaty Krysiak „Książka”. PP II4; III1,8; IV3,5
 • Zapoznanie z budową książki. Uświadomienie znaczenia książki jako źródła przeżyć i wiedzy o świecie. PP IV2,12,19
 • Zabawa popularna z piosenką „Moja Julianko” PPI5
 • Zabawa w chowanego PP I 4,5,8
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Deszczyk pada, słonko świeci”. PP I5
 • Czytanie wybranych bajek lub wierszy z książek przyniesionych przez dzieci z domu. PP III8; IV3

 

Jak powstaje książka

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII PP I5
 • Zabawa integracyjna „Pomidor”. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy. PPIII1,2,5
 • „Jak powstaje książka?”- historyjka obrazkowa. Zapoznanie dzieci z procesem powstawania książki. Wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwę zawodów : autor, grafik, ilustrator, drukarz. PP II 1,3,4; III2,8; IV2,5,8,20
 • Zabawa ruchowa „Z książką na głowie”. Ćwiczenie równowagi. PP I8
 • Zabawa ruchowa „Piłka parzy” PP I5; III5
 • Zabawa rzutna „Smażymy placki”. PP I5
 • Układanie puzzli o tematyce bajkowej. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP I9; IV12

Urządzamy przyjęcie dla misiów

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII PP I5
 • Zabawy misiami – zachęcanie do budowania z klocków krzesełek i pojazdów dla misiów. PP I6; IV11
 • „Urządzamy przyjęcie dla misiów” zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów w praktycznym działaniu. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. PP I9; IV12,15
 • Ćwiczenie narządów mowy „Przysmak misia”. PP I9; IV2
 • Zabawa z chustą animacyjną „Miś na trampolinie”. Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie. PP I4,5; III5,9
 • Zabawa z czworakowaniem „Skok żaby”. PP I5
 • Zabawa popularna z piosenką „Stary niedźwiedź mocno śpi”. PP I9; IV1, 7

Dbamy o nasze książki

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw XII PP  I5
 • Zabawa popularna z piosenką „Mam chusteczkę haftowanej”. PP I9; IV1,7
 • „Dbamy o nasze książki” – rozmowa na temat treści listu i własnych doświadczeń dzieci. Wdrażanie do poszanowania książek i umiejętnego z nich korzystania. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym. PPIII5,8, IV2,19
 • Wykonanie 13 z W. zapoznanie w funkcją zakładki do książki. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. PP II4; III1,5; IV1
 • Zabawa bieżna „Murarz i cegły”. PP I5; III5
 • Zabawa skoczna „Hop do norki !” PP I5
 • W kąciku książki – przeglądanie zbioru. Sprawdzanie, które książki trzeba naprawić, skleić lub obłożyć. Wykonanie prostych czynności naprawczych. PP III5; IV19
 • Czytanie bajki czytanej przez dzieci. PP III8; IV3

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– 5.10 – Dzień Postaci z Bajek

– 10.10- Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna, Dzień Jeża

– 15.10- Zebranie z Rodzicami godz. 17.30

– 16.10 – Dzień Tolerancji

– 22.10- Dzień Życzliwości – zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska

– 24.10- Światowy Dzień Pluszowego Misia

– Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami

– Realizacja programów ekologicznych

– Obserwacje dzieci

 

Opracowały:

Hanna Woźnicka

Paulina Dąbkowska