Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD  GRUPA IV

OPRACOWAŁA: AGNIESZKA OLSZEWSKA, MAŁGORZATA MAZUREK

Temat I W baśniowej krainie

–  Zabawa integracyjna „Szewczyk”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i spokojn oczekiwanie na swoją kolej  (PP III 5)
– „Calineczka”- czytanie Hansa Christiana Andersena, w opracowaniu Marty Berowskiej- słuchanie baśni, oglądanie ilustracji, odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu, próby ocenienia zachowania bohaterów (PP III 8, IV3,IV 9, III 9)
– Zabawy z chustą animacją „Narodziny Calineczki”- aktywne uczestnictwo w proponowanej zabawie ruchowej z chustą animacyjną (PP I 5)
– Doskonalenie czynności samoobsługowych, usprawnianie  techniki  samodzielnego jedzenia, ubierania i rozliczania się, mycia rąk, korzystania z toalety (PP I 1, I 2)
– Ćwiczenia oddechowe – „Chuchanie na zamarzniętą szybę ” – próby wydłużania fazy wdechy i przedłużania fazy wydechu (PP I 9)
– „Bajki, które znamy”- rozwiązywanie zagadek, rozmowa na temat znanych baśni oraz ulubionych bohaterów dzieci (PP IV 5, III 9, IV 2)
– „Moja ulubiona bajka”- malowanie farbami plakatowymi, prawidłowe posługiwanie się pędzlem, rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci (PP I 7)
– Zabawa z czworakowaniem „Czworakowy tor przeszkód”- aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej (PP I 5)
– „Święto bajek”- zabawy integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek- rozpoznawanie i nazywanie głównych bohaterów bajek i baśni (PP IV 2, 3)
– Zabawa dydaktyczna „Zegar uczuć” – próby wyrażania swojego nastroju za pomocą mimiki, zachęcanie do aktywnego udziału w zabawie (PP II 4, IV 1
– Wysłuchanie nagrania wiersza „Książeczki z półeczki”- interpretacja ruchowa, wykonywanie układu ruchowego do wysłuchanego utworu  (PP IV 4, I7)
– Zabawa bieżna „Taniec liści na wietrze”- aktywne uczestnictwo w zajęciach muzycznych, doskonalenie umiejętności poczucia rytmu (PP I 5, IV 7)
– Ćwiczenie sprawnościowe „Łowimy złote rybki”- usprawnianie motoryki małej i ćwiczenia wzmacniające koordynacje wzrokowo- ruchową (I 7, I 9)
– Zabawa ruchowa „Wilk i Czerwony Kapturek”- aktywny udział w proponowanych zabawach ruchowych, sprawne reagowanie na zmianę sygnału dźwiękowego, wykazywanie spontaniczną aktywność ruchową (PP IV 7, I 4, I 5)
– Zabawa ruchowa „Bieg Czerwonego Kapturka”- rozwijanie sprawności w zakresie motory dużej, zachowanie zasad bezpieczeństwa, czerpanie radości ze wspólnej zabawy  (PP I 5)

 Temat II Bohaterowie polskich legend                                                                                                           

– Zabawa wyciszająca „Dzwoneczek” – wykonywanie precyzyjnych ruchów, próby skupienia i wyciszenia  (PP I 7, I 9)
– Ćwiczenia oddechowe „Oddech smoka”- poprawne wykonywanie ćwiczeń usprawniających wydolność oddechową płuc (PP I 9)
– Wysłuchanie i omówienie legendy „O smoku  wawelskim” –w opracowaniu Marty Berowskiej- poznanie treści legendy o smoku wawelskim, rozumienie pojęcia legenda, wzbogacenie słownika o nowo poznane wyrazy i zrozumienie ich znaczenia (PP IV 2, IV 3, IV 10)
– Zabawa ruchowa „Smok i owieczki”- aktywny udział w proponowanych zabawach ruchowych, wykazywanie spontaniczną aktywność ruchową, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 7, I 4, I 5)
– „Wesoły smok”- rozmowa zainspirowana treścią legendy oraz wierszem Agnieszki Frączek „Smok wawelski”- uważne wysłuchanie wiersza, odpowiedzi na pytania związane z treścią utworu, ćwiczenia pamięci (PP III 8, IV 3, IV2, IV 5)
– Zabawa ruchowa ze śpiewem „Smok wawelski sobie śpi”- uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych połączonych ze śpiewem (PP IV 5, IV 7)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Deszczyk pada- słonko świeci”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, akceptowanie ustalonych zasad, nawiązywanie relacji rówieśniczych (PP I 5, III 1, III 5)
– Wysłuchanie legendy „O Warsie i Sawie”- w opracowaniu Beaty Krysiak- rozmowa na temat legendy o powstaniu miasta Warszawy, przypomnienie, że Warszawa jest stolicą Polski  (PP IV 3, IV 5, IV 2, IV 10)
– Zabawa ruchowa „Smok”- reagowanie na ustalone hasła i sygnały rozwijanie spostrzegawczości i zręczności (PP I 5, I 8, III 5)
– Zabawa dydaktyczna „Sam dodaje i odejmuję”- dokładanie przedmiotów i liczenie ich razem, zabieranie przedmiotów i liczenie, ile ich zostało, ustalanie za pomocą liczmanów wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 6  (PP IV 5)
– „Zaczarowana kaczka”- odrysowywanie szablonu ołówkiem, próby rysowania konturu obrazka za pomocą szablonu  (PP I 9, I 7)
– Wysłuchanie legendy „O powstaniu państwa polskiego”- w opracowaniu Beaty Krysiak, poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego, próby wskazania ilustracji odnoszącej się do odpowiedniego fragmentu legendy, rozpoznawanie i nazywanie symboli narodowych Polski: flagi i godła- zapamiętanie naszych barw narodowych  (PP IV10, IV 9, IV 5, IV 2, IV 10)
– Zabawa ruchowa „Orły do gniazd”- ”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 13)
– Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, którego obrazka brakuje?”- ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości, cierpliwe i spokojne oczekiwanie na swoją kolej (PP I 9, I 5, IV 12)

Temat III Pomysły na deszczowe dni  

– Zabawa z chustą animacyjną „Jesienny spacer”- aktywne uczestnictwo z radością w zabawach z chustą animacyjną, ilustrowanie ruchem opowiadania nauczyciela (PP I 5, II 4, IV 1, III 8)
– Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”-  aktywny udział dzieci w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej (PP I 5)
– Wysłuchanie wiersza wprowadzającego „Pomysły na deszczowe dni”- burza mózgów, szukanie pomysłów na wspólną aktywność, mówienie o swoich ulubionych zabawach (PP I 6, II 2, IV 5)
– Zajęcia badawcze „Zabawy z kolorami”- sprawdzanie jakie barwy powstają w wyniku zmieszania kolorów podstawowych, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami, uczestnictwo w zabawach badawczych, eksperymentowanie z kolorami farb, zdobywanie nowego doświadczenia, rozpoznawanie i nazywanie kolorów (PP IV 13, IV 8, IV 9, IV 1, IV 11)
– Wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak „Kleks”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, poznanie właściwości tuszu (PP III 8, IV 3)
– Zabawa integracyjno- ruchowa „Kolorowe latawce”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa  (PP IV 13)
– Zapoznanie z właściwościami tuszu oraz nową techniką plastyczną- fumage, poznanie nowej techniki plastycznej, wykonie pracy plastycznej nowo poznaną techniką (PP IV 8)
– Zabawa integracyjna „Powitanie”- udział w proponowanych ćwiczeniach, rozwijanie wyobraźni i kreatywności (PP I 5, IV 1, IV3)
– Zabawa dydaktyczna „Ułóż taki sam obrazek”- ćwiczenia percepcji wzrokowej, dostrzeganie podobieństwa między obrazkami   (PP I 9, IV 12,)
– Zabawa manipulacyjna (sześcianami dydaktycznymi z guzikami, suwakami itp.)- ćwiczenia sprawności manualnej, precyzyjne zapinanie guzików, zasuwanie suwaków (PP I 7, I 2)
– Zabawa dydaktyczna „Kwadrat”- kształtowanie umiejętności wyodrębniania kształtu z pozostałych przedmiotów i nazywani ago: kwadratowy- kwadrat, rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich: koło, trójkąt i kwadrat  ( PP IV 2, I 9, IV 12, IV 11,)
– Wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak „Kap, tup, chlup”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, uczestnictwo w rozmowie, odwołując się do treści wiersza i własnych doświadczeń (PP II , IV 2, IV 3, IV 5)
– „Mokry obrazek”- malowanie farbami akrylowymi na temat dowolny techniką mokre na mokrym, poznanie nowej techniki malarskiej, zwrócenie uwagi na precyzyjność wykonywanej pracy, po skończeniu porządkowanie swojego miejsca pracy  (PP IV 8)
– Zabawa bieżna „Taniec liści na wietrze”- rozwijanie sprawności w zakresie motoryki dużej, działania zgodnie z poleceniami i wskazówkami nauczyciela (PP I 5)
– Wspólne muzykowanie „Gra na instrumentach”- odtwarzanie rytmu do znanych piosenek, tworzenie akompaniamentu do piosenek, odtwarzanie prawidłowego rytmu muzycznego, rozwijanie wrażliwości słuchowej (PP IV 1, IV 7, I 9)

Temat IV Nasze ulubione książki
– Zabawa ortofoniczna „Przewracamy kartki w książce”- aktywne uczestnictwo w grupowych ćwiczeniach ortofonicznych, usprawnianie narządów mowy: język, wargi (PP I 5, I 9)
– Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak „Biblioteka”- uważne słuchanie wiersza, rozmowa kierowana na temat wysłuchanego tekstu, wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: biblioteka, bibliotekarka, księgarnia  (PP III 8, IV 2. III 9, IV 20)
– Ćwiczenia oddechowe „Bąbelki w kubku”- aktywny  udział w proponowanych  ćwiczeniach oddechowych regulujących fazę wdechu i wydechu (PP I 9)
– Zabawa skoczna „Hop do norki”- aktywny udział w proponowanych zabawach i ćwiczeniach, doskonalenie sprawności ruchowej (PP I 5)  – „Dbamy o nasze książki”- rozmowa na temat treści listu i własnych doświadczeń dzieci, wdrażanie do poszanowania książek i umiejętnego z nich korzystania (PP III 5, IV 19)
– Zabawa ruchowa „Omiń przeszkody”- aktywne uczestnictwo w proponowanych zabawach ruchowych, zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zgodny współudział w zabawie z rówieśnikami, uważne słuchanie poleceń nauczyciela  (PP I 5)
– „Moja ulubiona książka”- rozmowa z dziećmi na podstawie ich doświadczeń i treści utworu Beaty Krysiak „Książka”- uważne słuchanie wiersza, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanych treści wiersza (PP III 8, IV 3)
– Zapoznanie z budową książki, uświadomienie znaczenia książki jako źródła przeżyć i wiedzy o świecie, poznanie różnego rodzaju książek, dostrzeganie różnic w wyglądzie książek, poznanie budowy książki i posługiwanie się pojęciami: okładka, grzbiet, tytuł, autor  (PP IV 19, IV 12, III
-Zabawa ruchowa „Z książką na głowie”- aktywny udział w zabawach ruchowych, ćwiczenia równowago i koordynacji wzrokowo ruchowej (PP I 8)
– Zabawa kołowa „Wpadłem do studni”- aktywny udział w proponowanych zabawach kołowych, naśladowanie osoby pokazującej ćwiczenie lub zadanie do wykonania (PP I 5, IV 1)
– Wykonanie wspólnej książeczki o wycieczce do biblioteki- poznanie procesu powstawania książki, poznanie nazwy zawodów związanych z branżą wydawniczą, wzbogacenie zasobu słownictwa o nazwy zawodów: autor, grafik, ilustrator, drukarz, aktywne uczestnictwo w wykonaniu wspólnej książeczki, czerpanie radości z efektów wspólnych działań (PP IV 20, IV 2, IV 8)
– Nauka układu ruchowego do nagrania „Zabawa na balu”- rozwijanie zdolności muzycznych i tanecznych, wykonanie układu ruchowego do utworu (PP IV 7, IV 1)
– Zabawa z instrumentami perkusyjnymi „Gdzie jest miś?”- gra na instrumentach perkusyjnych według ustalonych reguł, wykazywanie poczucia rytmu (PP III 5, IV 7)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

– indywidualne rozmowy z dziećmi,

– indywidualne rozmowy z Rodzicami,

– zebranie z Rodzicami 15.11.2021

– 22 listopada Dzień Życzliwości

– 24 listopada Dzień Pluszowego Misia