Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ

LISTOPAD GR VI

Temat tygodnia: W baśniowej krainie

Podstawa programowa: I 5; IV 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15

Realizacja:

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie Opowieści o przygodach Calineczki, rozmowa na temat bohaterów utworu.
 • Forum grupowe „Jaki jest morał opowieści o przygodach Calineczki?”.
 • Rozwiązywanie zagadek „Jaka to bajka?”.
 • Zabawy rozwojowe „Wokół bajek”: układanki z bajkami, zabawa „Prawda czy fałsz?”, układanki z sylabami.
 • Zabawa pantomimiczna „Zgadnij, kto to” – odgadywanie postaci z bajek
 • Ćwiczenia motoryki małej „Plastelinowe postacie”.Zabawa logopedyczna „Odgłosy zwierząt”.
 • Wprowadzenie litery l, L – podział wyrazów podstawowych lalka i Leon na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji,
 • Zabawa słownikowa „Wyliczanki lalki Laury”.
 • Praca w grupach „Jaką to ma długość?” – stałość miary.
 • Praca indywidualna „Szablony” – ćwiczenia w odrysowywaniu różnych kształtów.
 • Praca w małych grupach „Słowa i zdania”.
 • Zabawa muzyczna „Taniec czarodziejskiego wiatru” (CD).
 • Bajka matematyczna Bajka o królewiczu Kaziu – wysłuchanie bajki, wykonanie obliczeń, udzielenie odpowiedzi na pytania.
 • Zabawa rozwijająca orientację przestrzenną „Poszukiwacze skarbu”.
 • Zabawa słuchowa „Szukamy szmerów i dźwięków”.
 • Ćwiczenia ortofoniczne „Śpiewamy samogłoski”.
 • Zabawa naśladowcza ćwicząca pamięć „Zrób to co ja” – zapamiętywanie i powtarzanie sekwencji ruchów.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw IX.
 • Zabawy ruchowe z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego. Zabawy z piłką „Piłka parzy”, Zabawa ruchowa „Kierunki w przestrzeni” – ćwiczenie orientacji przestrzennej.
 • Zajęcia plastyczne „Moja ulubiona bajka” – rysunek pastelami olejnymi

Temat tygodnia: Bohaterowie polskich legend

Podstawa programowa: I 5, 7; III 5; IV 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Realizacja:

 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie Legendy o Orle Białym autorstwa Justyny Bednarek, rozmowa na temat utworu.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP2 rozmowa o herbie Gniezna i godle Polski.
 • Palcem po mapie Polski „Poznajemy herby” – wykonanie zadania z Wycinance
 • Krąg grupowy „Herb naszej miejscowości” – poszerzenie wiadomości o najbliższej okolicy.
 • Zajęcia plastyczne „Herb naszej miejscowości”
 • Zabawa „Dawno, dawno temu” – poszerzanie wiedzy o dawnych czasach.
 • Ćwiczenia motoryki małej (wzmacniające mięśnie palców) „Gniotki”.
 • Zabawa ćwicząca spostrzegawczość wzrokową „Znajdź parę”.
 • Wprowadzenie litery i, I – podział wyrazów podstawowych igła i Iga na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów igła i Iga, ustalenie miejsca głoski i w wyrazach, prezentacja litery i, I, zastąpienie literą i, I odpowiednich kartoników w modelach wyrazów
 • Praca plastyczna „Ja i kolega/koleżanka” – zastosowanie spójnika i.
 • Ruchowa zabawa naśladowcza „Tańcowała igła z nitką”.
 • Wykonanie puzzli „Orzeł Biały – godło Polski”.Praca z mapą Europy „Sąsiedzi Polski”,
 • Zabawa edukacyjna „Nazwa Polska w różnych językach”.
 • Spotkanie w kręgu „Jak świętujemy Dzień Niepodległości?”.
 • Zagadki słowne i symboliczne „Jaka to legenda?”.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie Legendy o Złotej Kaczce autorstwa Agnieszki Frączek, ułożenie historyjki obrazkowej z Wycinanki
 • Spotkanie w kręgu „Bohater Legendy o Złotej Kaczce” – rozmowa o postępowaniu bohatera legendy i wartości dzielenia się.
 • Działania badawcze „Monety”segregowanie, obserwacja, badanie.
 • Zabawa językowa „Moja moneta jest…”.
 • Zajęcia plastyczne „Moneta” – tworzenie modeli monet i wykonanie albumu numizmatycznego.
 • Zabawa z elementami matematyki „Grosik do grosika” – liczenie, dodawanie, odejmowanie.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami naśladownictwa „Złota Kaczka”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw X.
 • Zabawa tropiąca w ogrodzie przedszkolnym z elementami matematyki „Gdzie jest skarb?”.

Temat tygodnia: Pomysły na deszczowe dni

Podstawa programowa: I 5, 7; IV 2, 6, 8, 9, 11, 13, 18, 19

Realizacja:

 • Praca z Planszą demonstracyjną – sposoby spędzania czasu wolnego.
 • Ozdabiane pudełek buziami wyrażającymi różne emocje z Wycinanki
 • Działania praktyczne „Używamy latarki”.
 • Pokaz urządzenia i działania badawcze: „Co jest w środku latarki? Jak ona działa?”, „Budowa mojej latarki”.
 • Zabawa symulacyjna „Iskierka”wyjaśnienie zasady działania obwodu zamkniętego.
 • Nauka kodu SOS w alfabecie Morse’a, wysyłanie sygnałów świetlnych SOS.
 • Krąg grupowy „Jak powstaje cień?”.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne „Cienie”projektowanie i wycinanie sylwet do teatru cieni, tworzenie rekwizytów do przedstawienia.
 • Wprowadzenie litery d, D – podział wyrazów podstawowych dom i Dorota na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów dom i Dorota, ustalenie miejsca głoski d w wyrazach, prezentacja litery d, D, zastąpienie literą d, D odpowiednich kartoników w modelach wyrazów, pisanie litery palcem.
 • Zabawa „Znajdź drogę do domu” – rysowanie labiryntu.
 • Gra stolikowa „Domino” – budowanie dobrych relacji rówieśniczych.
 • Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Lubię ten nasz wolny czas, rozmowa na temat treści utworu.
 • Zabawa kreatywna „Gra na deszczowe dni” – konstruowanie z dziećmi gry planszowej.
 • Gra planszowa „Na deszczowe dni”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Jesienny deszcz i deszczyk” (CD).
 • Zajęcia edukacyjne „Wagi i ważenie” – pokaz różnych wag i ważenia przedmiotów.
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wagi „Ile to waży?”– ważenie przedmiotów przez dzieci, stawianie hipotez dotyczących wagi przedmiotów, porównywanie wyników ważenia, osłuchanie z miarami wagi (kilogram, dekagram, gram).
 • Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wagi łazienkowej „Ile ważę?”.
 • Doświadczenie z ważeniem „Co jest cięższe: kilogram pierza czy kilogram kamieni?”.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Gdzie jest miś?, rozmowa na temat utworu.
 • Zajęcia plastyczne „Miś z kółek” – praca według wzoru, burza mózgów „Do czego możemy wykorzystać misiowe koperty?”.
 • Spotkanie w kręgu „Misiowe przygody” – układanie historii z zachowaniem logiki i ciągłości zdarzeń
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw XI.
 • W ogrodzie: Zabawa bieżna „Dogoń mój cień”, Zabawa naśladowcza „Jestem twoim cieniem”, zabawa bieżna z elementem kodowania „Do biegu, gotowi, start!”.

Temat tygodnia: Nasze ulubione książki

Podstawa programowa: I 5, II 11; III 4, 5; IV 2, 6, 12, 19, 20

Realizacja:

 • Rozmowa z dziećmi o bibliotece – co to jest, do czego służy i jak się z niej korzysta.
 • Rozmowa „Co lubi książka?” – zasady szanowania książek.
 • Prezentacja „Jakie książki są w naszej biblioteczce?”.
 • Zajęcia plastyczne „Ilustracja do książki” – wykonanie ilustracji dowolną techniką,
 • Rozmowa w kręgu „Moja ulubiona książka”.
  Wprowadzenie litery u, U – podział wyrazów podstawowych ul i Ula na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów ul i Ula, ustalenie miejsca głoski u w wyrazach, prezentacja litery u, U, zastąpienie literą u, U odpowiednich kartoników w modelach wyrazów, pisanie litery palcem.
 • Rozmowa w kręgu: „Książki do pracy”.
 • Zabawa ruchowa „Marsz z książką na głowie”.
 • Zabawa ruchowa „Litera U” (CD).
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Nieczytajek i książki, rozmowa na temat tekstu.
 • Praca w grupach „Zbiory książek” – klasyfikacja książek.
 • Rozmowa w kręgu „Naprawiamy książki” i wspólna naprawa książek.
 • Wykonanie zakładki do książki z Wycinanki
 • Zabawa tropiąca „Zakładki do książek”.
 • Zajęcia matematyczne „Zakładki do książek” – wprowadzenie cyfry 4, prezentacja cyfry 4, wodzenie palcem po śladzie cyfry, układanie cyfry 4 z drucika kreatywnego, utrwalenie pojęcia cyfry, zabawa dydaktyczna „Cztery”, zabawa dydaktyczna „Kto jest czwarty?”.
 • Praca indywidualna przy stolikach: ćwiczenia dłoni, tangramy, kolorowanki według własnego pomysłu.
 • Zabawa „Głoskowe rysowanki” – rysowanie przedmiotów, w których nazwie występuje dana głoska.
 • Zabawa „Rytm i słowa” – dzielenie wyrazów na sylaby.
 • Działania badawcze „Z czego składa się książka?”.
 • Działania praktyczne „Robimy książki” – składanie kartek, przygotowanie kartek do zszywania, zszywanie książek.
 • Rozmowa w kręgu „Pomysł na książkę”.
 • Zajęcia plastyczne „Moja książka” – tworzenie wnętrza książki, projektowanie okładki, krąg grupowy „Prezentacja książek”.
 • Zabawa językowa „Rymowanki”.
 • Zabawa ćwicząca pamięć „Błyskotliwa sroka”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw XII.
 • W ogrodzie zabawy sportowe, zabawy swobodne z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa.

Wydarzenia:

 • 11 – Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna
 • 11 – Zebranie dla Rodziców godzina 18:00
 • 11 – Dzień Życzliwości – zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska
 • 11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia

Współpraca z Rodzicami, praca na rzecz grupy:

 • Wykonywanie tablicy dydaktycznej zgodnie z tematyką tygodnia
 • Gromadzenie i przygotowanie materiałów do zajęć
 • Kontakty z rodzicami wynikające z aktualnych potrzeb

Opracowała: Anita Olszewska