Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 2021 GRUPA  II

Temat tygodnia: Kapryśna pogoda

Podstawa programowa: I 5,7,9; III 1,5; IV 1,2,7,8,9,12,18

Cele:

 • poznanie zjawisk atmosferycznych i ich cech charakterystycznych
 • rozwijanie wyobraźni słuchowej
 • rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowej – zabawa ruchowa „jesienny deszcz”
 • poznanie właściwości deszczu – zabawy badawcze, rozmowy z całą grupą
 • rozwijanie sprawności manualnych oraz ekspresji plastycznej podczas pracy plastycznej „Deszcz”
 • uświadomienie konieczności ubierania się adekwatnie do pogody
 • uświadomienie poprawnego zachowania się podczas burz, mgły czy silnego wiatru
 • kształtowanie poczucia rytmu, reakcji na sygnał, rozwijanie aparatu głosowego na podstawie piosenki „Tańczące kalosze”
 • ćwiczenie głębokie wdechu i wydechu
 • rozpoznawanie i nazywanie oznak wiejącego wiatru
 • doskonalenie mowy i myślenia

Temat tygodnia: Mali konstruktorzy

Podstawa programowa: I 5, III 1, 5, 8, IV 2,5,7,11,12,13,15,

Cele:

 • poznanie znaczenia słowa konstruować – zabawy manualne
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej-zabawy matematyczne
 • doskonalenie umiejętności konstruowania z klocków
 • poznanie różnego rodzaju wież – rozumienie pojęcia wielkości: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • stosowanie wyrażen przyimkowych: na wieży, pod wieżą, obok wieży
 • doskonalenie sprawności manualnych – przeliczanie elementów zbioru w zakresie minimum 3
 • poznanie figury geometrycznej koła
 • wyszukiwanie kształtu koła w codziennych przedmiotach
 • kształtowanie poczucia rytmu, reakcji na sygnał
 • kształtowanie wyobraźni ruchowej
 • poznanie figury kwadratu, rozpoznawanie figury w codziennych przedmiotach
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
 • poznawanie figury geometrycznej trójkąta
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym ich wystukiwaniem klockiem o podłogę

 

Temat tygodnia: Mój przyjaciel zwierzak

Podstawa programowa: I 5,7,8,9 II 10, III 1,3,4, 5, 8, IV 1,2,5,7,8,12,13,18

Cele:

 • pogłębienie wiedzy o różnych zwierzętach domowych
 • pogłębienie wiedzy o zwierzętach: psach i kotach
 • pogłębianie wiedzy na temat ptaków hodowanych w domach
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • pogłębienie doświadczeń manualnych
 • rozwijanie umiejętności układania rytmu, liczenia i porównywania liczebności na oko
 • kształtowanie umiejętności plastyczno – technicznych
 • rozwijanie umiejętności równowagi w zabawach ruchowych
 • rozwijanie umiejętności działania w grupie oraz zgodnej pracy w grupie
 • utrwalenie przeliczania do 4
 • rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji
 • utrwalanie nazw kolorów w zabawach dydaktycznych min. „Kolory papugi”
 • pogłębianie wiedzy na temat ryb akwariowych
 • rozwijanie umiejętności malowania, wycinania, naklejania

Temat tygodnia: Dzień Pluszowego Misia

Podstawa programowa: I5,7,8,9 II4,6 III4,5,6,7,8,9 IV1,2,3,5,7,11,12,15,19

Cele:

 • poznawanie ciekawostek na temat niedźwiedzi – rozwijanie umiejętności zadawania pytań
 • porównywanie wielkości – długi, krótki, wysoki, niski
 • poznawanie bohaterów książki o Kubusiu Puchatku
 • rozwijanie umiejętności opowiadania w rozmowie „mój miś”
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej w zabawach ruchowych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej – rozsypanka obrazkowa
 • rozwijanie umiejętności wyklejania rysunku konturowego – wyklejanie misia ziarenkami
 • kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności elementów
 • segregowanie elementów według określonej cechy w zabawie „Rodzinka misiów”
 • zabawy rytmiczne rozwijające świadomość własnego ciała
 • rozwijanie mowy dialogowej – zabawa dramowa w parach”rozmowa z misiem”
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu”

Wydarzenia:

-zabranie z rodzicami  – 15.11.

-zbiórka karmy dla zwierząt – 22.11.w ,,Dzień życzliwości”

-uroczystość pasowania na przedszkolaka  – 24.11

– Dzień Pluszowego Misia  – 24.11

Współpraca z rodzicami

-rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami

-informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci

-zachęcanie rodziców do czytania książek w grupie oraz uczestnictwo w projekcie czytelniczym ,, Mały miś w świecie wielkiej literatury”

 

Opracowała: Beata Słomczyńska, Karolina Łabęda