Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD GR. V

 1. Temat tygodnia: W BAŚNIOWEJ KRAINIE

Podstawa programowa:  I 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9;   II 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9;   III 2, 3, 5, 8;

IV 1, 2, 3, 5, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 12, 15, 16, 18, 19.

 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania „Zaczarowany tunel”
 • Zabawa rozwijająca sprawność manualną i samodzielność „Guziki”
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Lampa. Rozmowa na temat
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu LAMPA.
 • Prezentacja litery LKP1, s. 50.
 • Zabawa konstrukcyjna „Litera L”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP1, s. 50, ćw. 1, s. 51, ćw. 1, 2.
 • Zabawa wzbogacająca słownictwo „Słowa na głoskę l”.
 • Praca plastyczna, wyklejanie szablonu litery z plasteliny „Duże L”.
 • Zabawa dydaktyczna „L..”.
 • Wycinanie nożyczkami po liniach prostych, łamanych i falistych.
 • Zwrócenie uwagi na właściwą technikę mycia rąk i samodzielnego korzystania z toalety.
 • Zabawa na powitanie „Mój humor”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej To wszystko przez krowę. Rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Buźki”.
 • Burza mózgów „Kiedy pokazujemy emocje?”.
 • Zabawa dydaktyczna „Obrazkowe memory”.
 • Zabawa muzyczna „Wesoło czy smutno?”.
 • Kształtowanie umiejętności opisywania sytuacji, ćwiczenie z elementami kodowania – KP1, s. 52, ćw. 1, 2.
 • Zabawa pantomimiczna „Moje emocje”.
 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Czyje to imię?”.
 • Zabawa rozwijająca kompetencje społeczne, kształtowanie umiejętności objaśniania kolejności zdarzeń „Co by było, gdyby?”.
 • Zabawa integrująca, zainicjowanie podróży do Krainy bajek.
 • Pierwszy przystanek – zagadki słowne „Co to za bajka?” – 9 z PD.
 • Drugi przystanek – zabawa ruchowa „Bajkowe postaci”.
 • Trzeci przystanek – zabawa pantomimiczna „Bajkowe kalambury”.
 • Czwarty przystanek – ćwiczenie sprawności manualnej.
 • Piąty przystanek – ćwiczenia z elementami kodowania, objaśnianie zdarzeń w historyjce obrazkowej – KP1, s. 53, ćw. 1, 2.
 • Koniec podróży, dotarcie do Krainy Bajek – zajęcia relaksujące, kształtujące nawyk korzystania z odpoczynku.
 • Nauka piosenki Słowa (CD, 7).
 • Wycinanie kartoników z elementami z bajek i układanie ich zgodnie z tym, z jakiej pochodzą bajki – W. k. 9.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Świat bajek. Rozmowa na temat wiersza.
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych bajek czytanych z rodzicami.
 • Zabawa dydaktyczna „Jaka to bajka?” – p. 9 z PD.
 • Zabawa ćwicząca procesy poznawcze „Jaś i …”.
 • Zabawa ruchowa „Krasnoludki”.
 • Zabawa konstrukcyjna „Zamek dla księżniczki lub księcia”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i grafopercepcyjne – KP1, s. 54, ćw. 1, 2.
 • Czytanie ulubionych bajek literatury dziecięcej– p. 9 z PD.
 • Układanie książek w biblioteczce, sprawdzanie, które z książek wymagają naprawy.
 • Zabawa dydaktyczna z kodowaniem i rozpoznawaniem figur geometrycznych „Zaczarowany kuferek”.
 • Zagadka logiczna z kodowaniem.
 • Otworzenie kuferka, w którym znajdują się złote, srebrne i brązowe monety (wycięte z tektury).
 • Ćwiczenia logiczne i matematyczne – KP1, s. 55, ćw. 3, 4.
 • Praca plastyczna z elementami kodowania „Chatka z piernika”.
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych
 1. Temat tygodnia: BOHATEROWIE POLSKICH LEGEND

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 8, 9;  II 2, 7, 9;   III 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;   IV 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne – KP1, s. 61.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Indyk.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu INDYK.
 • Prezentacja litery I KP1, s. 56.
 • Zabawa dydaktyczna „Litera I”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne i ćwiczenie percepcji słuchowej – KP1, s. 56, ćw. 1, s.57, ćw. 1, 2.
 • Zabawa słowotwórcza – „Słowa na głoskę i”.
 • Praca plastyczna „Wielkie I”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się – opisywanie swoich prac.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – KP1, s. 62.
 • Zagadka z wykorzystaniem zmysłu węchu „Co tak pachnie?”.
 • Wysłuchanie czytanej przez N. legendy Marty Berowskiej Toruńskie pierniki. Rozmowa na temat legendy.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej, przeliczanie, ćwiczenie grafomotoryczne – KP1, s. 58, ćw. 1, 2.
 • Zabawa matematyczna „Ile mamy pierników?”.
 • Zabawa pantomimiczna „Gorący pierniczek”.
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej z W, k. 10.
 • Słuchanie fragmentów polskich legend czytanych przez N. Rozmowa na ich temat.
 • Zabawa parateatralna „Rzeźby w lustrze”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – KP1, s. 63.
 • Zabawa dydaktyczna „Tajemniczy los” – zabawa uspołeczniająca rozwijająca kreatywność.
 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – układanie obrazków pociętych na części i przyklejenie ich na kartkę – ćwiczenie rozwijające słownictwo.
 • Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?” – aktywność kształtująca kompetencje osobiste i społeczne.
 • Kształtowanie orientowania się w dziedzictwie kulturowym, ćwiczenie grafomotoryczne z kodowaniem – wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 59, ćw. 1, 2.
 • Nauka układu ruchowego do piosenki Słowa (CD, 7).
 • Zabawa „Które słowo nie pasuje?” (CD, 8)
 • Rozmowa na temat „Czym są miejsca pamięci narodowej?” – PD, p. 10.
 • Wyjście na spacer pod pomnik żołnierzy i zapalenie znicza. Powrót do przedszkola, rozmowa podsumowująca wyjście.
 • Prezentacji mapy Polski, odnalezienie i wskazanie na niej swojej miejscowość. Rozmowa na temat kraju, w którym mieszkają dzieci.
 • Prezentacja multimedialna na temat „Symbole Polski”. Do zajęć można też wykorzystać planszę demonstracyjną – PD, p. 10.
 • Wysłuchanie hymnu narodowego (zwrócenie uwagi na właściwą postawę podczas słuchania hymnu).
 • Praca plastyczno-techniczna „Flaga”.
 • Utrwalanie znajomości poznanych liter, kształtowanie koordynacji oko–ręka – wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 60, ćw. 1, 2.
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów
 1. Temat tygodnia: POMYSŁY NA DESZCZOWE DNI

Podstawa programowa:  I 2, 5, 6, 7, 8, 9;  II 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11;  III 2, 3, 5, 6, 8, 9;  IV 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19.

 • Zabawa dźwiękonaśladowcza „Deszczowe krople”.
 • Rysowanie autoportretu pod parasolem – KP2, s. 1.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Dom. Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu DOM.
 • Prezentacja litery D – KP2, s. 2.
 • Zabawa konstrukcyjna „Litera D”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, percepcji słuchowej – KP2, s. 2, ćw. 1, s. 3, ćw. 1, 2.
 • Zadanie poszerzające zasób słownictwa „Słowa na głoskę d”.
 • Praca plastyczna „Wielkie D”. Opisywanie swoich prac.
 • Zabawa logopedyczna „Odgłosy deszczu”.
 • Zabawa dramowa „Co to za pogoda?”.
 • Zagadka słuchowa „Odgłosy wody”.
 • Doświadczenie „Co pływa, a co tonie?” – wykonanie pierwszego doświadczenia w KP2, s. 4.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie gotowości do uważnego dokonywania obserwacji i wyciągania z niej wniosków. Kształtowanie pojmowania pomiaru odległości i długości. Rozwijanie postawy otwartości na wiedzę i gotowości do jej zdobywania: doświadczenie „Magiczna plastelina”, doświadczenie „Co się rozpuści?”, doświadczenie „Szybkie rozpuszczanie”, doświadczenie „Dziwny ziemniak”.
 • „Deszczomierz” – wykonanie drugiego doświadczenia w KP2, s. 4.
 • Wycinanie kropel wody po śladzie.
 • Ćwiczenie płynności ruchów „Deszczowy taniec”.
 • Praca plastyczno-techniczna „Kolorowe zwierzaki” – W, k. 11.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Jak się dobrze bawić? Rozmowa na temat wiersza.
 • Rozmowa kierowana na temat gier planszowych, jakie są w przedszkolu, oraz tych, które dzieci mają w domach.
 • Rozmowa na temat „Czy umiem przegrywać?”.
 • Zabawa dydaktyczna „Co to za emocje?”.
 • Kształtowanie samodzielności, poczucia sprawstwa i umiejętności uczciwej współpracy – wykonanie ćwiczenia w KP2, s. 5, ćw. 1.
 • Przygotowanie pionków do gry z modeliny.
 • Zabawa dydaktyczna „Moja gra”.
 • Zapoznanie z fragmentem utworu Fryderyka Chopina Preludium Des-dur (deszczowe) – CD, 40.
 • Praca plastyczna z elementami kodowania – W, k. 12.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Bożeny Formy Spacer w deszczu. Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kałuże”.
 • Zabawa matematyczna połączona z różnicowaniem liczby dźwięków „Liczymy krople”.
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Omiń kałuże”.
 • Zabawa ruchowo-graficzna „Spacerujemy i rysujemy”.
 • Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania – 3 z KK.
 • Ćwiczenia grafopercepcyjne, kreślenie znaków literopodobnych – KP2, s. 6, ćw. 1, 2, 3.
 • Zabawa ruchowa „Berek”. Rozmowa po skończonej zabawie na temat emocji towarzyszących dzieciom w czasie tego rodzaju zabaw, rywalizacji.
 • Zabawa dydaktyczna „Jesienne porównania”.
 • Określenie zjawisk atmosferycznych przedstawionych na ilustracjach.
 • Zabawa badawcza „Kolory późnej jesieni”.
 • Opisywanie swoich ilustracji – kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprawnie pod względem językowym i gramatycznym.
 • Ćwiczenie matematyczne, utrwalanie znajomości poznanych liter, ćwiczenie grafomotoryczne – KP2, s. 7, ćw. 1, 2, 3.
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów
 1. 4. Temat tygodnia: NASZE ULUBIONE KSIĄŻKI

Podstawa programowa:  I 5, 6, 7, 8, 9;   II 2, 8, 9;   III 2, 3, 4, 5, 8;    IV 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Ulewa. Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu ULEWA.
 • Prezentacja litery UKP2, s. 8.
 • Zabawa dydaktyczna „Litera U”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej – KP2, s. 8, ćw. 1, s. 9, ćw. 1, 2.
 • Zabawa poszerzająca słownictwo „Słowa na głoskę u”.
 • Praca plastyczna „Litera U”.
 • Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „Znajdź literę U”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Moniki Niewielskiej Skąd się biorą książki? Rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa dydaktyczna „Kupujemy książki”.
 • Ćwiczenie wspierające umiejętność uważnego patrzenia i analizowania grafik oraz obrazów – KP2, s. 10, ćw. 1.
 • Zabawa matematyczna „Więcej czy mniej”.
 • Praca plastyczna „Ilustracje z bajki”, rysowanie obrazka – W, k. 13.
 • Obejrzenie prezentacji multimedialnej Jak powstają książki?. Rozmowa na temat obejrzanej prezentacji.
 • Praca całej grupy – stworzenie albumu prezentującego najpiękniejsze zakątki Warszawy, wspólne wykonanie strony tytułowej i okładki do albumu
 • Wysłuchanie czytanej przez N. książki wykonanej przez dzieci.
 • Ćwiczenie rozwijające myślenie logiczne, ćwiczenie orientowania się w położeniu przedmiotów względem siebie – KP2, s. 11, ćw. 1, 2.
 • Przeliczanie, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 4 – KP2, s. 12.
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalanie znajomość graficznego zapisu liczby 4 – KP2, s. 12, ćw. 1.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Czteroosobowe koła”.
 • Zabawa matematyczna „Po cztery”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Bożeny Formy Książki. Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa matematyczna „Bibliotekarz”.
 • Zabawa pantomimiczna „Bohaterowie książek”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami kodowania „Książki na półki”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie tworzenia równolicznych zbiorów – KP2, s. 13, ćw. 1, 2.
 • Wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Zakładka do książki”.
 • zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe
 • zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, muzyczno – ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia i zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem sprzętu terenowego – przypominanie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętów

Praca na rzecz grupy, współpraca z rodzicami:

 • rozmowy bezpośrednie, telefoniczne z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, wzajemna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń
 • zebranie z Rodzicami
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia o wysyłanie na stronę przedszkola prac plastycznych dzieci
 • przygotowanie chętnych dzieci do II wystąpień w ramach konkursu muzycznego pt. „Grać każdy może”
 • realizacja zadań z poszczególnych modułów projektu „Z kulturą mi do twarzy”

Wydarzenia:

– 10.11 – Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna

– 22.11 – Dzień Życzliwości – zbieranie karmy dla zwierząt do schroniska

– 24.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia

 

Opracowały: Anna Pirim, Anita Olszewska