Listopad

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD 2021r.

Grupa I

  • KAPRYŚNA POGODA

– „Jaka jest pogoda?” – rozmowa na temat zjawisk atmosferycznych; wypowiedzi na temat pogody za oknem; poszerzanie słownictwa związanego z określeniami pogody

– zabawa dydaktyczna „Dobierz obrazki” – rozwijanie mowy i myślenia

– zabawa słuchowa – dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym klaskaniem; rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby

– zabawa dydaktyczna „Czego brakuje?” – rozwijanie percepcji wzrokowej, doskonalenie pamięci

– „Co nam daje deszcz?” – uświadomienie dzieciom znaczenia deszczu dla przyrody i dla człowieka; poznanie właściwości deszczu

– zabawa słuchowa – wystukiwanie kredkami rytmu padającego deszczu w różnym tempie i o różnym natężeniu

– „Deszcz” – malowanie farbą plakatową  kropli deszczu

– zabawa ortofoniczna „Wiatr i deszcz”

– zabawa dydaktyczna „Przyczyna i skutek” – oglądanie obrazków przedstawiających różna pogodę; rozmowa na temat konieczności dostosowania ubioru do pogody; rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas burzy, silnego wiatru lub mgły

– nauka piosenki „Tańczące kalosze”

– zabawa badawcza „Wiatrak” – doświadczalne odczucie podmuchu wiatru – rozwijanie wrażliwości czuciowej, zrozumienie, czym jest wiatr? Oglądanie ilustracji, wnioskowanie na temat oznak wiejącego wiatru

– ćwiczenia orientacji przestrzennej z wykorzystaniem szablonu chmurki

– Zabawa naśladowcza „Masaż” – utrwalenie nazw części ciała

– zabawa logorytmiczna „Kałuże” – wyjaśnienie jak wygląda ponury dzień

– zabawa dydaktyczna „Jakie to zjawisko atmosferyczne?”- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych

Podstawa programowa: I 7,9; IV 12; I 5; IV 2, 18; III 5; IV 7; III 1; IV 5,7,8,11;

  • MANIPULUJEMY I KONSTRUUJEMY

– rozmowa na temat tego, co to znaczy konstruowanie, na czym polega praca konstruktorów; oglądanie ilustracji związanych z tematem; zabawy konstrukcyjne „Domek dla Trampolinka”

– zabawy paluszkowe – ćwiczenie małej motoryki; zabawy z chustą animacyjną „Kto się schował?”

– rozmowa na temat obrazków przedstawiających różnego rodzaju wieże – porównywanie wysokości, budulca i przeznaczenia; zabawy konstrukcyjne – budowanie wieży z klocków; opowiadanie o swoich budowlach, nadawanie im nazw; określanie stosunków przestrzennych: na, pod, obok; ćwiczenia w liczeniu do 5

– zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?” – rozwijanie logicznego myślenia

– „Co jest w kształcie koła?” – oglądanie kół od serso, wypowiedzi na temat jego kształtu i tego co przypomina

– zabawa matematyczna – segregowanie figur geometrycznych na koła i pozostałe figury

– „Kwadraty i kwadraciki” – rozmowa na temat wyglądu kwadratu na podstawie obrazków zawieszonych na tablicy; rysowanie palcem w powietrzu, na podłodze, na placach kolegi kwadratu zgodnie z tekstem rymowanki

– zabawa słowna: „Kwadrat jak…” – rozpoznawanie kształtu kwadratu w różnych przedmiotach

– „Kolorowe trójkąty” – prezentacja nowej figury geometrycznej – trójkąta; wyszukiwanie przedmiotów o kształcie trójkąta  – poznanie figury geometrycznej; utrwalenie kształtu figury poprzez rysowanie jej w powietrzu, palcem po dywanie itp.

– wykonanie „Trójkątnego obrazka” – tworzenie dowolnej kompozycji płaskiej z trójkątów

– zabawa słuchowa – dzielenie nazw figur geometrycznych na sylaby z jednoczesnym ich wystukiwaniem klockiem o podłogę; rozwijanie słuchu fonematycznego

Podstawa programowa: III 1; IV 8,11,12,13,15; I 5; IV 2,5,11,13; IV 12; III 8;

  • MÓJ PRZYJACIEL ZWIERZAK

– zabawa plastyczna „Połącz w pary” – łączenie w pary logicznie pasujących do siebie obrazków, kolorowanie ich – rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i myślenia przyczynowo – skutkowego

– zabawa dydaktyczna „Czym różnią się – w czym są podobne?” – rozwijanie percepcji wzrokowej

– „Mój przyjaciel pies” – oglądanie zdjęć, albumów o psach; rozmowa na temat ich wyglądu, rozpoznawanie ras; kolorowanie rysunków konturowych przedstawiających różne rasy psów; wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „O Jasiu i Pikusiu” – rozmowa na temat treści opowiadania

– „Pogłaszcz kotka”- oglądanie albumów o kotkach, opisywanie ich wyglądu, poznawanie ras; rozmowy indywidualne w małych grupach, rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa

– oglądanie zdjęć, albumów o zwierzętach hodowlanych; rozmowa na temat ich wyglądu, trybu życia, sposobu odżywiania

– „Zwierzęce rytmy” – rozwijanie umiejętności układania rytmu

– zabawa matematyczna „Tyle, ile…” – rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności na oko

– nauka piosenki  „Piesek Tereski”

– „Skrzydlaci przyjaciele” – oglądanie albumów o ptakach (papugach, kanarkach), które można hodować w domu

– zabawa słuchowa – dokonywanie analizy słuchowej wyrazów w podziale na sylaby

– zabawa dydaktyczna „Kolory papugi” – utrwalanie nazw kolorów

– zabawa matematyczna „Patyczki” – porównywanie długości, stosowanie określeń: dłuższy, krótszy

– „Kolorowe rybki” – oglądanie zdjęć, albumów o rybkach akwariowych; swobodne wypowiedzi dzieci; rozmowa na temat ryb akwariowych, sposobu dbania o akwarium

– zabawa dydaktyczna „Co jedzą zwierzęta?” – dobieranie obrazków w logiczne pary: zwierzę – jego pokarm

Podstawa programowa: I 9; IV 12; I 7,9; II 10; III 5,8; IV 2,3,5,18; I 5,7, 9; IV 3, 13; IV 19;

  • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

– „Dzień Pluszowego Misia” – wprowadzenie w tematykę zajęć; rozmowa na temat różnych gatunków niedźwiedzi; prezentacja zdjęć niedźwiedzi i krótka pogadanka o jego wyglądzie, miejscu występowania, trybie życia

– „Mój miś” – opowiadanie o ulubionych maskotkach; zorganizowanie Kącika Pluszowego Misia” w Sali przedszkolnej

– zabawa dramowa „Miś do misia”

– rozsypanka obrazkowa  doskonalenie percepcji wzrokowej

– zabawa matematyczna „Segregacja” – segregowanie klocków według kolorów – utrwalenie nazw kolorów

– „Przyjaciele Kubusia Puchatka” – słuchanie fragmentów książki; rozpoznawanie bohaterów opowiadania, odgadywanie imion i opisywanie ich wyglądu

– „Mis” – praca plastyczna; malowanie farbą plakatową

– zabawa plastyczna „Układamy misia” – doskonalenie sprawności grafomototrycznych

– zabawa słowna „Miś jest chory” – rozumienie skutków i przyczyn pewnych działań

– zabawa matematyczna „Policz misie”- kształtowanie umiejętności przeliczania, , porównywanie liczebności zbiorów; segregowanie elementów według określonej cechy ;

– zabawa oddechowa „Wiatraczki”

– zabawa manualna „Patyczkowe obrazki” – doskonalenie sprawności manualnych, koordynacji ruchowej

– słuchanie opowiadania U. Piotrowskiej „Dzień Pluszowego Misia w przedszkolu

– zabawa słowna „Zdrobnienia”  – wyszukiwanie zdrobnienia słowa „miś”

Podstawa programowa: II 4; IV 1, 12; I 5, 7, 9; IV 2,18; I 7; III 8; IV 1, 2, 3, 8; IV 2,3,5,11; II 6; IV 1, 5,7,12,15; IV 8;

Rozwijanie sprawności ruchowej:

  • Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne; zabawy na świeżym powietrzu, spacery

Ważne wydarzenia w tym miesiącu:

  • 10 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – uroczystość przedszkolna
  • 15 listopada – Zebranie dla Rodziców gr. I, II, III godz. 17:30
  • 22 listopada „Dzień życzliwości” – zbieranie karmy dla zwierząt
  • 24 listopada „Pasowanie na przedszkolaka”
  • 24 listopada „Dzień Pluszowego Misia”

 

Opracowała:

Edyta Marchel