Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

GRUPA II

TYDZIEŃ I- MOJA RODZINA

P.P I 2,5,6,7,8,9

P.P II 1,2,3

P.P III 2,3,5,8,9

P.P IV 1,2,5,8,11,12,14,15,16,18

 • zabawa tematyczna z rekwizytami „Rodzina”
 • zabawa tradycyjna „Rolnik sam w dolinie”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw V
 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki w gniazdkach”
 • ćwiczenie plastyczne – rysowanie najbliższej rodziny
 • zabawa słowna w parach „Dialogi”
 • ćwiczenie graficzne „Domek” – rysunek po śladzie
 • zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem małych i dużych klocków
 • ćwiczenia poranne: Zestaw V
 • zabawy rytmiczne przy muzyce
 • zabawy twórcze, manipulacyjne
 • zabawa słowna „Zdrobnienia” – wymyślanie zdrobnień słów określających członków rodziny
 • zabawa plastyczna – rysowanie mamy lub taty
 • swobodne wypowiedzi na temat rodziców i wykonanych prac
 • rozmowy na temat obrazków przedstawiających mamę lub tatę podczas wykonywania różnych czynności domowych
 • ćwiczenia poranne: Zestaw V
 • zabawa ruchowa „Po drabinie do domu”
 • zabawa słuchowa „Zgadnij, kto mówi twoje imię”
 • układanie sylwet osób z pociętych elementów; nazywanie części ciała
 • zabawa pantomimiczna „Co robi mama?”
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Tańczące liście”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw V
 • zabawa pantomimiczna „Co robi tata?”
 • ćwiczenia w chodzeniu – zmienianie tempa i sposobu chodzenia
 • zabawa tematyczna „Dom” z wykorzystaniem rekwizytów z kącika lalek
 • zabawa ortofoniczna „Mucha”
 • zabawa integracyjna „Na dywanie siedzi jeż”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw V
 • zabawa „Palce” – ćwiczenie w liczeniu
 • zabawa ruchowa „Równowaga”

TYDZIEŃ II ŚWIATŁO CZERWONE, ŚWIATŁO ZIELONE

P.P I 2,4,5,6,7,8,9

P.P II 2,3,4,8

P.P III 2,5

P.P IV 1,2,4,5,7,8,9,11,12,14,15

 • zabawa „Niebieski!” – rozwijanie percepcji wzrokowej
 • zabawa konstrukcyjna „Wieża”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VI
 • zabawa ruchowa „Przedszkolaki – samochody”
 • zabawa bieżna „Samochody”
 • zabawa dydaktyczna „Sygnalizacja świetlna”
 • zabawa manualna „Ulica” – układanie makiety ulicy z klocków i patyczków
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VI
 • zabawa dydaktyczna „Światła sygnalizacyjne”
 • zabawa ruchowa „Jestem znakiem”
 • zabawa orientacyjna „Znajdź kolor”
 • zabawa tematyczna „Ruch uliczny”
 • rozmowa na temat pracy policjanta
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VI
 • zabawa dydaktyczna „Kolory znaków drogowych” – segregowanie szablonów znaków drogowych zgodnie z kolorami tła
 • zabawy konstrukcyjne „Budujemy miasto”
 • zabawa dramowa „Scenki na ulicy”
 • zabawa ruchowa „Wywrotka”
 • zabawa konstrukcyjna „Ułóż auto”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VI
 • rozmowa na temat bezpieczeństwa na drodze z wykorzystaniem ilustracji
 • zabawa „Jaki to samochód?”
 • zabawa manualna „Wycinanka”
 • zabawa ruchowa „Złap czerwonego”
 • zabawa plastyczna – kolorowanie szablonów znaków drogowych zgodnie z wzorem
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VI
 • zabawa ruchowa „Ścieżka”
 • zabawa „Ulica z klocków”
 • zabawa ruchowa „Myjnia samochodowa”

TYDZIEŃ III- JESIEŃ ZA OKNEM

 • rozmowa kierowana na temat kolorów jesieni
 • zabawy w kąciku przyrody – układanie i segregowanie darów jesieni
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VII
 • ćwiczenie oddechowe „Jesienne drzewo”
 • zabawa ruchowa „Kałuże”
 • zabawa plastyczna „Magiczna różdżka”
 • zabawa integracyjna „Powitanie”
 • zabawa ćwicząca narządy mowy „Dmuchane wzorki”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VII
 • zabawa plastyczna „Odbijanki”
 • ćwiczenie „Bąbelki” – wzmacnianie aparatu artykulacyjnego
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Słonie i mrówki”
 • zabawa rytmiczno-naśladowcza „Przedszkolny rytm” – kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania
 • prostych rytmów
 • odczytywanie, kontynuowanie i samodzielne układanie rytmów
 • zabawa dydaktyczna „Mój rytm”
 • wysłuchanie wierszyka Jesienne zabawy
 • zabawy rytmiczne
 • utrwalanie piosenki (zabawy) Z Trampolinkiem do przedszkola (CD)
 • układanie obrazków pociętych na części
 • zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?” – rozwijanie percepcji wzrokowej
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VII
 • ćwiczenie manualne – układanie obrazków pociętych na części
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej „Co się zmieniło?”
 • zabawa dydaktyczna „Mały i duży”
 • zabawa naśladowcza „Cień”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VII
 • zabawa „Wyszukiwanie darów jesieni”
 • zabawa dramowa „Zwierzęta”
 • zabawa ruchowa „Idź za mną” zabawa wyciszająca w rytmie muzyki

TYDZIEŃ IV NASZE ZABAWKI

P.P I 5,6,7,8,9

P.P II 3

P.P III 1,2,5

P.P IV 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • zabawa tradycyjna „Co zniknęło?”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VIII
 • zabawy dowolne zabawkami
 • zabawa ruchowa „Powiedz i dotknij”
 • układanie pociętych na części obrazków
 • kolorowanie obrazków przedstawiających różne zabawki
 • zabawa w skojarzenia „Krzesło” – rozwijanie kreatywności werbalnej
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VIII
 • zabawa tradycyjna „Baloniku nasz malutki”
 • wspólny śpiew piosenki Z Trampolinkiem do przedszkola (CD)
 • zabawa ruchowa do piosenki
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • kolorowanie obrazków przedstawiających różne zabawki
 • zabawa tradycyjna „Rakieta”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VIII
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • zabawa w skojarzenia „Pudełko”
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Podaj kasztan”
 • zabawa tematyczna „Dom”
 • pełnienie ról członków rodziny, rozwijanie ekspresyjnych możliwości dzieci
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Samolot startuje i ląduje”
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VIII
 • zabawy tradycyjne: „Cebulka”, „Kółko graniaste”, „Uciekaj myszko do dziury”
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Baczność – spocznij”
 • zabawa graficzna „Po śladach” – rysowanie po śladzie, wypełnianie kolorem konturów
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • zabawa muzyczna „Akompaniament” (CD)
 • ćwiczenia poranne: Zestaw VIII
 • zabawa tradycyjna „Zgaduj zgadula, gdzie złota kula”
 • praca plastyczna „Miś Wesołek”
 • zabawa muzyczna – wygrywanie dowolnych rytmów na grzechotkach

Opracowały:

Karolina Łabęda,
Beata Słomczyńska