Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ PAŹDZIERNIK 2021 GRUPA III

 

Tydzień I Bezpieczni na drodze

      Światła sygnalizatora

 • Ćwiczenia poranne – zestaw V. PP I 5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw VI. PP I 5,8
 • Wysłuchanie i omówienie wiersza Danuty Gallnerowej „Światła sygnalizatora”. Wzbogacanie słownictwa o nazwy: przejście dla pieszych, pasy, zebra.  PP III 8; IV 2
 • Zapoznanie z funkcją i wyglądem sygnalizatorów świetlnych dla pieszych i kierowców– 5 z PD. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny. PP IV 9
 • Zabawa ruchowa „Samochody”. PP I 5
 • Zabawa ruchowa „Przechodzimy przez ulicę”. PP I 5
 • „Powtórz wzór” – układanie z klocków mozaiki geometrycznej.

      Jestem bezpieczny w samochodzie

 • Ćwiczenia poranne – zestaw V. PP I 5
 • „Jestem bezpieczny w samochodzie” – burza mózgów. Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu. PP III 5; IV 2,5
 • Wyjaśnienie znaczenia stosowania pasów bezpieczeństwa i jazdy w fotelikach przeznaczonych dla dzieci. PP III 5; IV 2
 • Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy!”. PP I 5
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolorowe ptaki”. PP I 5; III 1
 • Zabawa popularna z piosenką „Moja Julianko”. PP IV 7

      Spotkanie z policjantem

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw V. PP I 5
 • „Pojazdy” – budowanie z klocków typu lego. Utrwalanie znajomości nazw kolorów. PP I 6
 • Zapoznanie dzieci z pracą policjanta. Utrwalenie znajomości podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy. PP IV 2,20
 • Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak Jeden, jeden, dwa. Zapoznanie z numerem alarmowym 112. PP III 8; IV 9
 • Nauka piosenki Jest taka zebraCD, 3. Wykonanie układu ruchowego do refrenu piosenki. PP IV 1,7
 • Zabawa przy skocznej muzyce „Na ulicy”. PP IV 7
 • Zabawa rzutna „Rzut do bramki”. PP I 5
 • Zabawa „Zgadnij, o którym obrazku myślę”. Rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej wyrazów. PP IV 2

        Ręka lewa, ręka prawa – to jest całkiem prosta sprawa!

 • Ćwiczenie oddechowe „Celuj do bramki”. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw V. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Ręka lewa, ręka prawa – to jest całkiem prosta sprawa!” – kształtowanie umiejętności określania prawej i lewej strony ciała. PP I 9; II 1,8 ; IV 14,
 • Zabawa popularna z piosenką Boogie-woogie. PP IV 7
 • Zabawa ruchowa „ Smoki” PP I 5; III 5
 • Zabawa z czworakowaniem „Skok żaby do kałuży”. PP I 5
 • Zabawa plastyczna „Zebra” – wycinanie i naklejanie pasków. Usprawnianie techniki wycinania nożyczkami w linii prostej. PP I 7,9, IV 8

        Jacek i światła

 • Ćwiczenie słuchu fonematycznego „Ruch drogowy”. Dzielenie wyrazów na sylaby. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw V. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie opowiadania Beaty Krysiak Jacek i światła. Utrwalenie znajomości obowiązujących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów opowiadania. PP III 5,8; IV 2
 • „Ulica” – malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni. PP III 1; IV 8
 • Zabawa popularna z piosenką Mało nas. PP I 5; IV 7
 • Zabawa skoczna „Piłki małe- piłki duże”. PP I 5

 

Tydzień II Nasze zwierzaki

     Mój przyjaciel pies

 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI. PP I 5
 • Ćwiczenia gimnastyczne: Zestaw VI. PP I 5,8
 • Wysłuchanie wiersza Beaty Krysiak Mój przyjaciel pies. Rozmowa na temat zwyczajów psów, ich potrzeb i sposobów sprawowania nad nimi opieki. PP III 8; IV 2,3,5,18
 • Zabawa ruchowa „Pieski na spacerek”. PP III 5
 • Zabawa z chustą animacyjną „Piłka do dziury”. Zwracanie uwagi na przestrzeganie reguł zabawy. PP I 5; III 5
 • Zabawa bieżna „Ruszaj – stój!”. PP I 5
 • Ćwiczenie ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza Gę! Agnieszki Frączek. Ćwiczenie prawidłowej artykulacji głosek ( g, ę). PP I 9; IV 2
 • „Mój przyjaciel pies” – wyklejanie szablonu pieska kawałkami włóczki. Rozwijanie sprawności manualnych. PP I 9; IV 8

      Kot i kocie zwyczaje

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VI. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie opowiadania Beaty Krysiak Niecodzienny gość. Aktywne uczestnictwo w rozmowie. Wzbogacanie słownictwa. PP III 8,9 ;IV 2,3
 • Zapoznanie dzieci z funkcją schroniska i jego rolą w życiu bezdomnych zwierząt. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt. Rozwijanie empatii. PP II 9,10; IV 18
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Przesuń ścianę dłońmi, plecami”. PP I 5; III 5
 • Zabawa ruchowa „Abrakadabra”. Naśladuje ruchy i odgłosy zwierząt. PP IV 1,18
 • Zabawa ruchowa „Pająk i muchy” . PP I 5

 

      Nasi milusińscy

 • W kąciku książki – oglądanie atlasów zwierząt. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i przyrodniczych PP IV 18,19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VI. PP I 5
 • „Nasi milusińscy” – rozwiązywanie zagadek (z wykorzystaniem 6 z PD). PP IV 5,18
 • Lepienie z plasteliny zwierzątek. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i sprawności manualnej. PP I 6, IV 1
 • Zabawa popularna z piosenką Uciekaj, myszko, do dziury. PP I 5, III 1
 • Nauka układu ruchowego do muzyki J. Straussa Marsz Radetzkiego. Rozwijanie poczucia rytmu. Uwrażliwianie na charakter muzyki. PP IV 1,7
 • Zabawa z czworakowaniem „Sprytne kotki”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Znikający obrazek”. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci. PP I 9
 • Zabawa z chustą animacyjną „Kto przebiega?” Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie. PP I 5; III 5,

      Trójkąty        

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VI. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Trójkąt”. Kształtowanie umiejętności wyodrębniania kształtu z pozostałych przedmiotów i nazywanie go: trójkątny – trójkąt. PP I9; IV 2,12
 • Zabawa plastyczna „Dokończ rysunek”. Utrwalanie wyglądu trójkąta, Rozwijanie wyobraźni. Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymania narzędzia kreślarskiego. PP I 7, III 8
 • Zabawa „Ciepło – zimno”. PP I 5, III 5
 • Zabawa z elementem rzutu „Smażymy placki”. Utrwalanie umiejętności do spokojnego oczekiwania na swoją kolej w zabawie.  PP II 1,8
 • Zagadki słuchowe „Co to za zwierzę?”. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania odgłosów zwierząt z jednoczesnym wskazywaniem odpowiedniej ilustracji. PP I 9
 • Zabawa ruchowa „Piłka parzy”. PP I 5

     Spotkanie z weterynarzem

 • „Zwierzęta domowe” – układanie obrazków pociętych na 4 części. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej. PP I 9, IV 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VI. PP I 5
 • Spotkanie z weterynarzem – zapoznanie z pracą weterynarza. Rozmowa na temat sposobów sprawowania opieki nad psem i kotem. Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: weterynarz, lecznica weterynaryjna. PP II 10; III 8,9: IV 2,20
 • Zabawa ruchowa „Pieski, kotki na spacerek!”. PP I 5
 • Zabawa skoczna „Hop, do norki!”. PP I 5
 • „Kot, pies i inni” – malowanie farbami plakatowymi zwierzątka. Doskonalenie sprawności manualnych. Porządkowanie i podsumowanie wiadomości na temat zwierzątek domowych.  PP I 7,9; IV 2,8
 • Zabawa ruchowa „Smok”. PP I 5; III 5

Tydzień III  Jesienny las

      Spacer do lasu

 • Ćwiczenie słuchowe „Głuchy telefon”. PP I 9
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VII. PP I 5
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Las. Rozmowa na temat właściwego zachowywania się w lesie. Kształtowanie postaw proekologicznych. PP III 8; IV 2,3
 • „Spacer do lasu” – opowieść ruchowa. PP III 8;  IV 1
 • Zapoznanie z cechami charakterystycznymi środowiska przyrodniczego – lasu. Wzbogacenie zasobu słownictwa o pojęcia: drzewa iglaste, sosna, paśnik, wrzos. PP IV 2
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Motylki”. PP I 5
 • Zabawa integracyjna „Chodzi lisek koło drogi”. PP I 5

        Mieszkańcy lasu

 • Zabawa słuchowa „Rytmy dzięcioła”. Kształtowanie umiejętności wystukiwania podanego rytmu na klockach. PP III 5; IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Mieszkańcy lasu” – oglądanie filmu edukacyjnego. Zapoznanie z życiem zwierząt leśnych w ich naturalnym środowisku. PP III8 ; IV 18
 • Oglądanie planszy przedstawiającej leśne zwierzęta – 7 z PD. Wyjaśnienie pojęcia: zwierzęta pod ochroną. PP III 9; IV 5, 19
 • Zabawa ruchowa „Zwierzęta w lesie”. Naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt. PP I 5,8
 • Zabawa rzutna „Szyszka do kosza!”. PP I 5
 • Zabawa z mocowaniem i dźwiganiem „Toczymy ciężary”. PP I 5
 • Zabawa z obrazkami „Leśne memory”. PP I 9

       Leśne drzewa

 • Paśnik” – budowanie z klocków leśnej stołówki dla zwierząt. Rozwijanie umiejętności planowania. PP III 1; IV 11,18
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • „Leśne drzewa” – rozwiązanie zagadki. Rozmowa na temat roli i znaczenia drzew w przyrodzie. Zapoznanie z rodzajami lasów i budową drzewa. PP IV 2,5,18
 • Zabawa ruchowa „Wiewiórki do dziupli”. PP III 5, IV 7
 • Zabawa „Gdzie jest kukułka?” – CD, 40. Reagowanie na ustalony odgłos w utworze muzycznym. PP IV 7,18
 • Zabawa „Wycieczka do lasu”. Rozwijanie wyobraźni ruchowej i dźwiękowej. PP I 5; IV 7
 • Frotaż – odbijanie faktury kory drzew. Odbijanie na kartce papieru fakturę kory. PP I 7,9
 • Zabawa rzutna „Rzuty pod mostkiem”. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Który obrazek?”. Kształtowanie umiejętności rozróżniania wyrazów podobnie brzmiących  typu sowa – krowa .PP I 9; IV 12

      Drzewa wysokie, drzewa niskie

 • Zabawa popularna z piosenką Stoi Różyczka. Rozwijanie pamięci muzycznej . PP II 1; IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Drzewa wysokie, drzewa niskie” – wdrażanie do posługiwania się pojęciami: wysoki, niski, wyższy, niższy. PP IV 2,11
 • Zabawa ruchowa „Drzewa w lesie”. Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej. PP I 5; IV 12
 • Zabawa z czworakowaniem „Ciekawskie zajączki”. PP I 5
 • Zagadki słuchowe z wykorzystaniem obrazków „Leśne odgłosy”. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania odgłosów zwierząt leśnych. PP I 9; IV 18

      Chociaż grzyby znamy, sami ich nie zbieramy

 • W kąciku książki – oglądanie atlasów grzybów. Porównywanie wyglądu najczęściej spotykanych grzybów leśnych. PP IV 18,19
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VII. PP I 5
 • Chociaż grzyby znamy, sami ich nie zbieramy!” – zapoznanie dzieci z najczęściej spotykanymi gatunkami grzybów jadalnych. PP III 5; IV 2,18
 • Praca plastyczna „Muchomorki” – malowanie farbami plakatowymi i pastą do zębów. Rozwijanie sprawności manualnej. PP IV 8
 • Zabawa ruchowa „Zbieramy grzyby”. Kształtowanie szybkości reakcji. PP I 5
 • Zabawa bieżna „Bieg kolorami”. PP I 5
 • Zabawa popularna z piosenką Ojciec Wirgiliusz. PP I 4; IV 1

Tydzień IV Przygotowania do zimy

 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VIII. PP I 5
 • „Kolorowe wzory” – układanie z klocków mozaiki geometrycznej. Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni. PP I 6; IV 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VIII. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie opowiadania Beaty Krysiak Domek jeżyka Igiełki. Wyjaśnienie zjawiska zapadania zwierząt w sen zimowy (z wykorzystaniem m.in. ilustracji – 8 z PD) PP III 8; IV 2,3,5, 12,18
 • Zabawy ruchowe „Jeżyki śpią”, „Wiewiórki do dziupli”. PP I 5, IV 7
 • Zabawa dydaktyczna „Znajdź taki sam przedmiot”. Doskonalenie wrażliwości dotykowej. PP I 7

        Niedźwiedź w gawrze

 • Niedźwiadek” – układanie obrazka z 4 części. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej. PP IV 12
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VIII. PP I 5
 • „Mały niedźwiedź” – wiersz Beaty Krysiak. Omówienie treści wiersza i zapoznanie z pojęciem : gawra. PP IV 2,18
 • „Niedźwiedź w gawrze” – wykonanie pracy plastycznej techniką origami. Doskonalenie sprawności manualnej. PP I 9; IV 8,11,12
 • Zabawa popularna z piosenką Stary niedźwiedź. PP I 5, IV 7
 • Zabawa ruchowa z chustą animacyjną „Zwierzęta, do swoich domków!”. PP I 5,8
 • Zabawa skoczna „Skoki z kamienia na kamień”. PP I 5
 • Zabawy klockami – budowanie legowisk dla niedźwiadków. PP I 6; IV 1, 2, 18.

Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?

 • Ćwiczenie oddechowe „Piórka”. Kształtowanie wydolności oddechowej. PP I 9
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VIII. PP I 5
 • Dlaczego ptaki odlatują do ciepłych krajów?” – burza mózgów. PP IV 2,18
 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków odlatujących na zimę i pozostających na zimę w Polsce. Rozwiązywanie zagadek słownych. PP IV 2,5,18
 • Zabawa ruchowa „Ptaki”. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie nagrania Menuet G-dur Ludwika van Beethovena – CD, 41. Wykonanie instrumentacji utworu. PP IV 7
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki do gniazd”. PP I 5
 • Ćwiczenie graficzne przygotowujące do nauki pisania „Narysuj karmnik”. PP I 7,9

Zimowe zapasy

 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VIII. PP I 5
 • Wysłuchanie i omówienie wiersza Beaty Krysiak Zimowe zapasy. Wyjaśnienie pojęcia spiżarnia. Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi i  koncentracji uwagi na wypowiedziach innych.  PP IV 2,3,5
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami przechowywania warzyw i owoców na zimę. PP IV 18,19
 • Przygotowanie chipsów jabłkowych – zapoznanie z metodą suszenia owoców i warzyw. PP I 7; IV 19
 • Zabawa popularna z piosenką Mam chusteczkę haftowaną. PP IV 7
 • Zabawa z czworakowaniem „Spacer słoni”. PP I 5

Zapasy wiewiórki i niedźwiedzia

 • Zabawa popularna z piosenką Karuzela. PP IV 7
 • Ćwiczenia poranne: Zestaw VIII. PP I 5
 • Zabawa dydaktyczna „Zapasy wiewiórki i niedźwiedzia”. Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności dwóch zbiorów. Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciem: tyle samo. PP IV 2,12,15
 • Zabawa z chustą animacyjną „Kogo brakuje?”. PP I 5; II 4
 • Zabawa z czworakowaniem „Spacer słoni”. PP I 5
 • Zabawa ruchowa „Naśladujemy zwierzęta”. Doskonalenie umiejętności zakresie motoryki dużej.  PP I 5

 

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 • 1 października – dzień uśmiechu
 • 10 października – dzień drzewa
 • Realizacja programów ekologicznych
 • Kontakt telefoniczny/ indywidualny z rodzicami.
 • Obserwacje dzieci