Październik

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej – październik 2021– grupa VI

Tydzień I BEZPIECZNIE NA DRODZE

RUCH ULICZNY ( Podstawa programowa : I 5,6; III 5; IV 1,2,5,11,12,14)

 • Zabawa ruchowa „Figury geometryczne”.
 • Praca z PD, p. 5 – sygnalizacja świetlna.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 44–45, ćw. 1–4.
 • Ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej wyrazów „Wytęż słuch”.
 • Zabawa w kręgu „Znaki drogowe”.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 46, ćw. 1–3.
 • Zabawa „Co mam zrobić?” (CD+).
 • Zabawa bieżna „Samochody”.
 • Zabawa plastyczna „Geometryczne mozaiki”.
 • Zabawy konstrukcyjne „Budowle z klocków”

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI – MIASTO ( Podstawa programowa : I 5; III 5,8;IV 2,4,5,8,9,12,14)

 • Zabawa edukacyjna „Przejście przez jezdnię”.
 • Rozmowa „Albumy ze zdjęciami”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V
 • Rozmowa w kręgu „Co to za książka?”.
 • Wprowadzenie litery a, A – podział wyrazów podstawowych album i Adam na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów album i Adam (W, k. 49), Prezentacja litery A, a.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 48–49, ćw. 1–4.
 • Zabawa ucząca zaufania i współpracy „Fotograf”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw V.
 • Zabawa językowa „Wędrująca piłka” – głoska a w nagłosie i wygłosie.
 • Zabawa skoczna „Hop przez przeszkodę”.

MOJA OKOLICA – CZYTAMY PLANY

(  Podstawa programowa  : I 5, 7, 9; III 5;  IV 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 I 5, 9, 12, 15)

 • Ćwiczenia warg i języka.
 • Zabawa konstrukcyjno-plastyczna „Konstrukcje i ich plany”.
 • Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w CP, s. 4.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie i nauka na pamięć tradycyjnej wyliczanki Jawor, jawor, rozmowa na temat tekstu.
 • Zabawa ruchowa „Wycieczka”.
 • Rozmowa w kręgu „Mapy topograficzne”.
 • Wysłuchanie opowiastki muzycznej Droga do przedszkola (CD), omówienie treści, nauka słów.
 • Zabawa ruchowa z wierszem Droga do przedszkola.
 • Zabawa „Na ulicy” (CD).
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Który pociąg pierwszy?”.

POZNAJEMY ZAWODY: POLICJANT ( Podstawa programowa : I 5, 9; II 1,4; III 5,9; IV 2,11,20)

 • Ćwiczenia oddechowe „Zabawy ze słomką”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V.
 • Rozmowy w kręgu „Na ratunek”.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 52, ćw. 1–2.
 • Burza mózgów „Kto to policjant, lekarz, strażak?”
 • Rozmowa „Co trzeba zrobić, gdy…?”.
 • Zabawa z elementami dramy „Dzwonimy po pomoc”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji „Co czułem, gdy dzwoniłem?”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw V.
 • Zabawa logopedyczna „Pojazdy na sygnale”.
 • Zabawa na koncentrację „Cztery kolory”.
 • Ułożenie historyjki obrazkowej z W, k. 6.

PRZEDSZKOLNY NAUKOWIEC – MIASTO ( Podstawa programowa : I 5, 9;  III 5; IV 1,2, 5, 6, 13,15, 16,18,19)

 • Burza mózgów „Naukowiec – kto to taki?”.
 • Gra ćwicząca pamięć wzrokową „Memory”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw V.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej Albert i skarpetki, rozmowa na temat utworu.
 • Krąg grupowy „Czas”.
 • Działania badawcze „Jak długo to robię?”.
 • Rozmowa w kręgu „Co naukowcy zmienili wokół nas?”.
 • Wykonanie doświadczenia z KP1, s. 55.
 • Wykonanie karty rozwijającej umiejętności kodowania w KK, k. 2.
 • Zabawa skoczna „Kostko, ile skoków mam zrobić?

Tydzień II NASZE ZWIERZAKI

JESTEM OPIEKUNEM ZWIERZĄT ( Podstawa programowa: I 5, 8; II 10; III 4, 6, 8, 9; IV 1, 2, 5,8,11, 12, 18, 20)

 • Zabawa ruchowa „Nasi pupile”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VI.
 • Forum grupowe „Jestem opiekunem zwierząt”.
 • Burza mózgów „Co robi weterynarz?”.
 • Spotkanie z weterynarzem.
 • Zajęcia plastyczne „Moje ulubione zwierzę domowe”, rozmowa o klasyfikacji zwierząt, wystawa prac.
 • Zabawa skoczna „Która drużyna dalej doskoczy?”.
 • Zabawy ruchowe „Jak się bawić z psem?”.

MOTYLE ( Podstawa programowa : I 5,7,9; III 1; IV 2, 4, 6,8,9,12,14,15)

 • Ćwiczenia poranne – zestaw VI
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Motyle”.
 • Wprowadzenie litery m, M – podział wyrazów podstawowych motyl i Magda na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów motyl i Magda. Prezentacja litery M, m.
 • Zabawa plastyczna kształtująca pojęcie symetrii „Skrzydła motyli”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VI.
 • Zabawa wspierająca relacje rówieśnicze „Kto to powiedział?”.

POMAGAMY ( Podstawa programowa : I 5,7,9; II 4,9; III 4,5; IV 1,2,5,6,7,8,9)

 • „Co to znaczy pomagać innym?” – burza mózgów
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VI.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej Złamana ręka, rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa z elementami dramy rozwijająca empatię „Jak to jest mieć tylko jedną rękę sprawną?”.
 • Zabawa muzyczno-ruchowa „Co tak gra?”.
 • Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki Zwierzak i ja (CD).
 • Zabawa ruchowa „Buda dla pieska” (CD).
 • Zabawa z piosenką Zwierzak i ja (CD).
 • Zabawa budująca dobre relacje w grupie „Serduszko wdzięczności

KOTY ( Podstawa programowa : I 5,7, 8; III 5, 9; IV 1, 2, 6,8,11,12,13,14,15,19)

 • Rozmowa „Co wiemy o kotach?” – swobodne wypowiedzi dzieci na dany temat.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VI.
 • Zajęcia matematyczne „Zabawy kotów” – wprowadzenie cyfry 2, prezentacja cyfry 2, wodzenie palcem po śladzie cyfry, układanie cyfry 2 z drucika kreatywnego, zabawa z kartkami „Koty”, zabawa dydaktyczna „Czego mamy po 2?”.
 • Wykonanie ćwiczeń w KP1, s. 62–63, ćw. 1–5.
 • Zabawa ruchowa z elementami matematyki „Po nitce do kłębka”.
 • Zabawa dydaktyczna „Drugi zwierzak” – aspekt porządkowy liczby 2.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VI.
 • Zabawa skoczna z elementami matematyki „Tylko 2”.
 • Opowieść ruchowa „Mały kotek”
 • Zabawa zręcznościowa ćwicząca refleks „Kocie łapki”.

NASI PRZYJACIELE ( Podstawa programowa: I 5, 7, 9; III 5, 9; IV 1, 2, 5, 6, 8,11, 14, 15, 18)

 • Rozmowa „Co wiemy o rybkach hodowanych w akwarium?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Zabawa ćwicząca aparat mowy „Rybki”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VI.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan Kicuś, Pysio i inni, rozmowa na temat treści utworu.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne „Wielkie akwarium z rybkami” – tworzenie tła i sylwet ryb.
 • Zabawa ruchowa z rekwizytami plastycznymi „W akwarium”.
 • Kontynuacja zajęć plastyczno-technicznych „Wielkie akwarium z rybkami” – komponowanie obrazu z wielu elementów, utworzenie wystawy.
 • Twórcze zabawy językowe „Przygody papużki gadułki”.
 • Zabawa sprawnościowa „Slalom z piórkiem”.

TYDZIEŃ  III  JESIENNY LAS

WIELKIE MASZYNY DO PRACY ( Podstawa programowa: I 5, 6; III 5, 8, 9; IV 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, ,14, 15,20)

 • Zabawa rozwijająca twórcze myślenie „Maszyna, która robi…”.
 • Zabawa w kręgu „Imię na…” – wyszukiwanie imion na daną głoskę.
 • Gra „Wieża”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VII.
 • Rozmowa w kręgu „Kto pracuje w lesie?”.
 • Praca w kręgu „Maszyny i pojazdy, które pracują w lesie”.
 • Wprowadzenie litery t, T – podział wyrazów podstawowych traktor i Tomek na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów traktor i Tomek. Prezentacja litery T,t.
 • Zabawa ruchowa „Litera T”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VII.
 • Zabawa słuchowa ucząca współpracy „Gdzie jest pozytywka?”.

DRZEWO ( Podstawa programowa:  I 2, 5, 6, 7,8, 9; III 5; IV 1,  2, 6, 7, 8, 9,11,12,13, 15, 18 )

 • Opowieść ruchowa „Drzewo”.
 • Zabawa „Myszka”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VII
 • Rozwiązywanie zagadek „Jakie to zwierzę?”.
 • Praca w kręgu „Warstwy lasu” z wykorzystaniem W, k. 8–9.
 • Praca badawcza w zespołach „Które drzewo wyższe?”.
 • Praca w kręgu „Dopasuj liść do drzewa”.

W LESIE ( Podstawa programowa: I 5; III 5; IV 2,5,7)

 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VII
 • Zabawa „Jesienny spacer z liściem”.
 • Nauka drugiej zwrotki piosenki Zwierzak i ja (CD).
 • Nauka układu ruchowego do refrenu piosenki Zwierzak i ja (CD).
 • Zabawa ruchowa z elementami matematyki „Leśne skarby” (CD).
 • Zabawa z elementem równowagi, „Tor przeszkód”.

CO JEST ZROBIO NE Z DREWNA? ( Podstawa programowa: I 5,6,7,9 ;  II 6; III 5; IV 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13,15)

 • Ćwiczenia słuchu fonetycznego.
 • Praca z grupą „Motyl do kwiatka” – porównanie liczebności zbiorów z wykorzystaniem siatki zgodności par.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VII.
 • Rozmowy w kręgu: „Drewniane – niedrewniane”, „Z czego to jest zrobione?”.
 • Zabawa ruchowa „Stolarz” (CD).
 • Grupowe działania poznawcze i organizacyjne: „Narzędzia stolarskie”, „Stolarnia” – zapoznanie z przeznaczeniem narzędzi, ustalenie zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi, organizacja miejsca pracy.
 • Zabawa „Klaśnij tyle, ile…”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VII.
 • Zabawa ruchowa „Kto szybciej stanie przy drzewie”.
 • Zabawa skoczna „Skoki parami w kole”.

LEŚNE OPOWIEŚCI ( Podstawa programowa: I 5, 6, 7, 9; III 1,5 ,7,8 ; IV 2, 4, 5, 7, 15, 18)

 • Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania – ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VII.
 • Zabawa: „Jeże”.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Jesienna wycieczka jeża, rozmowa na temat utworu.
 • Opowieść ruchowa „W lesie”.
 • Zajęcia plastyczne „Leśna opowieść” – praca wykonana pastelami lub z wykorzystaniem techniki mieszanej, rozmowa na temat prac, urządzenie wystawy prac.
 • Zabawa „Jeż i kolce”.
 • Zabawa ortofoniczna – naśladowanie odgłosów przyrody.

TYDZIEŃ IV PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

JUŻ NIEDŁUGO ZIMA – ŻEGNAMY PTAKI ( Podstawa programowa:  I 1, 4,5, 8; II 1, 4; III 3, 4, 8, 9; IV 1, 2, 5, 6, 8, 9, 14, 18,,19,21)

 • „Dlaczego ludzie i zwierzęta robią zapasy na zimę?” – burza mózgów
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII.
 • Praca z PD, p. 8 – zwierzęta zapadające i niezapadające w sen zimowy.
 • Praca zespołowa „Co to znaczy, że ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?”.
 • Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy świata „Gdzie są ciepłe kraje, do których odlatują ptaki na zimę?”.
 • Zajęcia plastyczne „Pożegnaliśmy bociany” – wykonanie farbami pracy przedstawiającej odlatujące bociany, przygotowanie z prac dzieci albumu.
 • Scenki symulacyjne „Pożegnania i powitania”.
 • Zabawa edukacyjna „Dzień dobry – do widzenia”.
 • Zabawa ruchowa ucząca współpracy i koncentracji „Odloty i przyloty”.
 • Zabawa edukacyjna ćwicząca pamięć wzrokową i koncentrację „Lecą ptaki”.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne „Pióro bociana”.
 • Zabawa bieżna „Lecimy”.

ZABAWY SŁOWAMI – ECHO ( Podstawa programowa :I 5, 7, 9; III 5; IV 2, 4, 5, 6, 8, 9,14, 18, 19)

 • Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny „Echo”, wyjaśnienie zjawiska echa.
 • Zabawa rozwijająca pamięć wzrokową „Zmiana”.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII.
 • Wprowadzenie litery e, E – podział wyrazów podstawowych emu, Edek na sylaby, wybrzmiewanie głosek w izolacji, budowanie modeli wyrazów emu, Edek, ustalenie miejsca głoski e w wyrazach, prezentacja litery E e.
 • Nauka słów rymowanki o Edku i echu
 • Zabawa ruchowa z regułami „Ecie-pecie”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VIII.
 • Doświadczenie „Echo”.
 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Piłeczkowe echo”.
 • Zabawa językowa „Rymowanki”.
 • Zabawa z kodowaniem „Kierunkowskazy”.
 • Zabawa ruchowa „Psi slalom”

ZIMOWE ZAPASY ( Podstawa programowa: I 5, 7, 8, 9; IV 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15)

 • Zabawa ruchowa w kręgu „Stary niedźwiedź mocno śpi”.
 • Zabawa ćwicząca spostrzegawczość wzrokową „Zimowe zapasy pani wiewiórki”.
 • Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w CP, s. 8.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie opowiadania Dominika Rutkowskiego Nie wszystko złoto, co się świeci, quiz związany z treścią utworu.
 • Burza mózgów „Jesienne zapasy”.
 • Zabawy matematyczne: zabawa matematyczna „Słoiki”, zabawa dydaktyczna „Zimowe zapasy w słoikach”, działania praktyczne z elementami matematyki „Zakrętki i słoiki”.
 • Zabawa „Wietrzyk i deszczyk” (CD).
 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Trzej kelnerzy”.

JABŁKA NA ZIMĘ ( Podstawa programowa: I 5,7,8 ;III 5, 9;IV 2, 8, 9,13,14, 15, 18, 19)

 • Zabawa matematyczna z elementami liczenia i segregowania „Kolekcja jabłek”.
 • Słowna zabawa twórcza „Jabłuszko jest jak…, bo…”.
 • Rękę trenujemy, więc ładnie piszemy – wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych w KP1, s. 87, ćw. 1–2.
 • Ćwiczenia poranne – Zestaw VIII.
 • Zajęcia matematyczne „Jabłka” – wprowadzenie cyfry 3, prezentacja cyfry 3, wodzenie palcem po śladzie cyfry, układanie cyfry 3 z drucika kreatywnego, zabawa dydaktyczna „Jabłka na zimę”, zabawa ruchowa z elementami matematycznymi „Trzeci”.
 • „Co zrobimy z jabłkami?” – dyskusja, podejmowanie wspólnej decyzji przez grupę.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VIII.
 • Zabawy ruchowe kształtujące kondycję fizyczną „Trzy minuty”.
 • Zabawa ruchowa ćwicząca samoregulację „Do garnka!”.

CIEPŁO – ZIMNO ( Podstawa programowa: I 2,5, 7, 9; III 5, 9; IV 1, 2, 5, 6, 12, 13,15, 18, 19)

 • „Jaka dziś pogoda? Ciepło czy zimno?”. – rozmowa.
 • Zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej Z Październikiem o pogodzie, rozmowa na temat tekstu.
 • Zabawy z termometrem z W, k. 11.
 • Zabawa tropiąca „Ciepło – zimno”.
 • Działania praktyczne z elementami planowania „Ubieramy się”.
 • Zajęcia plastyczne „Gdy jest mi ciepło. Gdy jest mi zimno” – uzupełnienie sylwet postaci ubraniami wyciętymi z różnych materiałów, wystawa prac.
 • Zabawa z elementami skoku „Zmarznięte zajączki”

 

WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE

01.10. – Dzień uśmiechu

01.10 – Wycieczka na polanę Młocińską

09.10 – Światowy dzień drzewa

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przeprowadzenie diagnoz gotowości szkolnej