Październik

 

PLANY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ – PAŹDZIERNIK V

 

TYDZIEŃ I BEZPIECZNIE NA DRODZE

Podstawa programowa (I 5, 7, 9; II 8, 9; III 3, 5, 8; IV 2, 4, 5, 9, 11, 14, 15)

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Aparat.- Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa orientacyjno -porządkowa z elementami dramy „Uwaga, zdjęcie!”.
 • Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest to miejsce?”.
 • Zabawa z elementami kodowania „Kafelki z literą A”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Hanny Łochockiej Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę.Rozmowa na temat treści opowiadania.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych i wdrażanie do bezpiecznego zachowania na drodze – spacer po najbliższej okolicy przedszkola.Podsumowanie spaceru i stworzenie Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka.
 • Praca plastyczna w grupach na temat bezpieczestwa, kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Zabawa dydaktyczna „Przechodzimy przez pasy”.
 • Rozmowa na temat „Bezpieczna droga do przedszkola”. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa na drodze, ćwiczenia doskonalące organizowanie pola spostrzeżeniowego
 • Zabawa ruchowa „Kierowcy i ich pojazdy”.
 • Zabawa dydaktyczna „Co to za znaki?”. Utrwalanie znajomości podstawowych znaków drogowych i kształtowanie umiejętności posługiwania się znakami i piktogramami
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Danuty Gellnerowej Światła sygnalizatora. Rozmowa na temat wiersza. Omówienie wyglądu sygnalizatora świetlnego na podstawie planszy demonstracyjnej
 • Utrwalanie znajomości numeru alarmowego: 112
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami kodowania „Numer alarmowy”.
 • Ćwiczenie grafomotoryczne zapoznające z graficznym zapisem numeru alarmowego 112
 • Zagadki słuchowe „Czyj to sygnał?”.
 • Zabawa pantomimiczna „Służby ratunkowe”.
 • Zabawa dydaktyczna „Ważne numery”.
 • Wyklejanie prasowaną plasteliną szablonów samochodów uprzywilejowanych – ćwiczenie małej motoryki i napięcia mięśniowego
 • Zabawa w ogrodzie przedszkolnym „Slalom z alarmami” – reagowanie na sygnał w umówiony sposób.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw V

 

 

Tydzień II  NASZE ZWIERZAKI

Podstawa programowa: (I 1, 2, 5, 7,9; II 7;III 5, 8; IV 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15)

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Motyle.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu MOTYL. Prezentacja litery M,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie umiejętności uważnego patrzenia, nazywania obiektów i słyszenia podanej głoski w nagłosie
 • Zabawa ćwicząca pamięć „Zwierzęta na głoskę m”.
 • Zabawa ruchowa „Taniec motyli” – poruszanie się przy muzyce i do muzyki
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Urszuli Piotrowskiej Co to za pies. Rozmowa na temat opowiadania.
 • Kształtowanie sprawności małej motoryki – wypychanie i kolorowanie szablonu psa z W, k. 5.
 • Zabawa matematyczna z elementami kodowania „Psie miski”.
 • Zabawa rzutna z celowaniem „Wyceluj do tarczy”.
 • Przeliczanie, sprawdzanie poprawności liczenia.
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 2KP1, s. 35.
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Rozmowa kierowana na temat zwierząt domowych, które mają pióra.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Para papużek”.
 • Utrwalanie znajomości graficznego zapisu liczby 2 – wykonanie ćwiczenia w KP1,
 • Praca plastyczna na temat „Zwierzęta domowe”
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Doroty Gellener Rozmowa na temat wiersza.
 • Opowieść ruchowa „U weterynarza”. Rozmowa na temat opowieści ruchowej.
 • Zabawa matematyczna z elementami kodowania „Rybki”.
 • Ćwiczenie orientowania się w przestrzeni i nazywanie stron: lewej i prawej – KP1
 • Śpiewanie popularnych melodii z użyciem dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zabawa w ogrodzie przedszkolnym rozwijająca kompetencje społeczne „Klasy” – doskonalenie umiejętności oczekiwania na swoją kolej i przestrzegania zasad gry.
 • Ćwiczenia gimnastyczne zestaw VI

 

TYDZIEŃ III: JESIENNY LAS

Podstawa programowa (I 5, 6, 7, 9; II 2,8; III 5, 8; IV 1,2, 4, 5, 8, 11, 15)

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Tort.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu TORT.
 • Prezentacja litery T KP1
 • Ćwiczenie grafomotoryczne – KP1
 • Zabawa ruchowa „Litera T”.
 • Zabawa logopedyczna „Zdmuchiwanie świeczek”.
 • Zabawa wzbogacająca słownictwo „Słowa na głoskę t” – zabawa konstrukcyjna „Tort”.
 • Zabawa parateatralna rozwijająca słuch fonemowy „Szepty liści”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Urszuli Piotrowskiej Zbieram grzyby.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa w kole „Zaczarowany koszyk”.
 • Kształtowanie nawyku pracy w grupie – dobranie się w grupy według wylosowanych kolorów.
 • Zadanie ćwiczące kodowanie – układanie szablonów liści w kolejności mały – duży.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zbieramy grzyby”.
 • Rozmowa na temat różnych rodzajów drzew występujących w Polsce.
 • Obderwacje podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym w celu obserwowania różnych gatunków drzew.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne „Jesienne skarby”
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Urszuli Piotrowskiej Jesień barwi liście. Rozmowa na temat opowiadania
 • Zabawa ruchowa „Wirujący wiatr”.
 • Zbawa „Jesienny bukiet” – przeliczanie liści.
 • Zabawy badawcze z liśćmi min. „Stemplowanie liści”.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania informacji z ilustracji, przeliczanie – wykonanie ćwiczenia w KP1
 • Zabawa kształtująca orientację przestrzenną „Połóż liść”.
 • Burza mózgów na temat „Dlaczego nie należy wyrzucać śmieci w lesie?”.
 • Jesienna ścieżka sensoryczna.
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VII.

 

TYDZIEŃ IV: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Podstawa programowa: I 5, 7, 8, 9;II 10; III 5, 8; IV 1, 2, 3, 5, 8, 9, 18

 

 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Moniki Niewielskiej Elf.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Analiza i synteza słuchowa wyrazu ELF.
 • Prezentacja litery EKP1.Zabawa dydaktyczna „Litera E” „Co jest w koszu?”
 • Ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia słuchu fonemowego, wysłuchiwanie głoski w nagłosie – KP1
 • Wzbogacanie słownika czynnego i biernego „Słowa na głoskę e”.
 • Praca sensoryczna w sali i ogrodzie przedszkolnym, wypełnianie materiałami przyrodniczymi „Litery E
 • Nauka rymowanki i powtarzanie jej na różne sposoby np.: szybko, wolno, wesoło, smutno, z podziałem na sylaby.
 • Zabawa dydaktyczna „Leśne zwierzęta”.
 • Burza mózgów na temat „Co zwierzęta robią jesienią?” z wykorzystaniem planszy demonstracyjnej
 • Wysłuchanie czytanego przez N. opowiadania Bożeny Formy Mysie zapasy. Rozmowa na temat opowiadania.
 • Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zając, wrona i jeż”.
 • Ćwiczenie grafopercepcyjne, analiza sylabowa wyrazów – wykonanie ćwiczeń w KP1,
 • Ćwiczenia gimnastyczne – Zestaw VIII.
 • Zabawa ruchowa „Wirujące liście”.
 • „Gdzie zwierzęta mogą szukać schronienia na zimę” – obserwacje przyrodnicze.
 • Ćwiczenie relaksacyjne „Szum lasu”.
 • Zabawa oddechowa „Listek na wietrze”.
 • Przeliczanie, ustalanie aspektu kardynalnego liczby 3.
 • Prezentacja graficznego zapisu liczby 3 KP1.
 • Układanka przestrzenna, rozwijanie umiejętności współpracy.
 • Utrwalanie znajomość graficznego zapisu cyfry 3 – wykonanie ćwiczenia w KP1
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Małe i duże koła”.
 • Zabawa matematyczna „Po trzy”.
 • Rysowanie piaskiem wzorów literopodobnych.
 • Zabawa z elementem kodowania „Kolorowe liście”.
 • Wysłuchanie czytanego przez N. wiersza Urszuli Piotrowskiej W mojej spiżarni.
 • Rozmowa na temat wiersza.
 • Zabawa badawcza z wykorzystaniem lup „Co jest w środku”.
 • Burza mózgów na temat „Dlaczego ludzie robią przetwory?”.
 • Ćwiczenie rozwijające mowę „U mnie w domu…”.
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kompot”.
 • Zabawa matematyczna „Kisimy ogórki”.
 • Zabawa rozwijająca kompetencje społeczne i przedsiębiorczość „Czego Ci brakuje?”.
 • Ćwiczenie matematyczne rozwijające umiejętność słuchania ze zrozumieniem – KP1
 • Składanie ilustracji warzyw lub owoców w całość, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Wykonywanie dekoracji zgodnie z tematyką tygodnia

Udział w konkursie plastycznym „Plastusiowy pamiętnik”

Udział w programie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Gromadzenie i przygotowanie materiałów do zajęć

Przeprowadzenie I etapu obserwacji

Kontakty z rodzicami wynikające z aktualnych potrzeb

 

WYDARZENIA:

01.10 – Wycieczka na Polanę Młocińską – Święto Pieczonego Ziemniaka

01.10 – Światowy Dzień Uśmiechu

Opracowały:

Anita Olszewska

Anna Pirim