Październik

PLAN PRACY DYDATYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA PAŹDZIERNIK

GRUPA I

  • MOJA RODZINA
  • ŚWIATŁO CZERWONE, ŚWIATŁO ZIELONE
  • JESIEŃ ZA OKNEM
  • NASZE ZABAWKI

 

– Portret rodzinny wysłuchanie opowiadania U. Piotrowskiej; rozmowa kierowana na temat treści utworu – wzmacnianie więzi rodzinnych; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; rozwijanie mowy i myślenia; kształcenie słuchu fonematycznego;

– Nasze domy – rozmowa na temat domów, w których mieszkają ludzie; oglądanie zdjęć domów różnej konstrukcji – porównywanie wielkości, wyglądu – poznanie różnych domów, w których mieszkają ludzie;

– zabawa plastyczna „Domek” – układanie obrazku domu i jego otoczenia z gotowych elementów, przyklejanie na kartkę papieru;

– przedszkolny rytm – aktywność matematyczna; dostrzeganie szeregów powtarzających się elementów, ruchów; rozwijanie poczucia rytmu, samodzielne układanie rytmów;

– zabawa dydaktyczno – manualna „Kolorowy pociąg”  – układanie klocków jeden za drugim w szeregu;

– Kilkuosobowa rodzina – zabawa matematyczna – „Policz członków rodziny – rozwijanie umiejętności liczenia; dostrzeganie różnic na obrazkach; rozwijanie umiejętności własnej samoceny;

– zabawa pantomimiczna „Co robi mama, co robi tata?” – rozwijanie umiejętności wyrażania zaobserwowanego zachowania;

– zabawa plastyczna – rysowanie mamy lub taty; swobodne wypowiedzi na temat rodziców i wykonywanych prac;

– zabawy ortofoniczne – „Mucha”, „Jedzie pociąg”

– rozmowa na temat sposobów i możliwości wykorzystania plasteliny

Podstawa programowa: I 5; III 8, 9; IV 2, 8; III 5,8; IV 2,12; IV 11, 7, 8; IV 15; III 1, 5, 6, 8, 9;

 

– „Skrzyżowanie” – poznanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po ulicy i chodniku; poznanie zasad ruchu drogowego i zawodu policjanta;

– wycieczka na skrzyżowanie – praktyczne ćwiczenia w  przechodzeniu przez  jezdnię; rozmowa na temat doświadczeń zdobytych podczas spaceru;

– zabawa dydaktyczna „Sygnalizacja świetlna” – utrwalanie kolorów i znaczenia sygnalizacji świetlnej;

– zabawa manualna „Ulica” – układanie makiety ulicy z klocków;

– zabawa dydaktyczna „Światła sygnalizacyjne” – kształtowanie szybkiej i prawidłowej reakcji na sygnał wzrokowy;

– rozmowa na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej – zabawa plastyczna „Sygnalizator” – wyklejanie świateł na szablonie sygnalizatora;

– „Znaki drogowe” – poznanie podstawowych znaków drogowych, ich kształtu i znaczenia;

– zapoznanie z wyglądem podstawowych figur geometrycznych;

– „Kształty znaków drogowych” – zabawa dydaktyczna; segregowanie znaków według kształtów

– nauka piosenki „Samochody”

– „Uliczne dźwięki” – kształcenie narządów artykulacyjnych

– rozmowa na temat bezpieczeństwa na drodze z wykorzystaniem ilustracji;

– zabawa „Jaki to samochód?” – segregowanie samochodów według podanych kryteriów;

– Zebra – przejścia dla pieszych: utrwalenie sposobu prawidłowego przechodzenia przez jezdnię

– rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z ruchem ulicznym

Podstawa programowa: I 5; IV 11, 12; I 5, 7, 9; III 5,7, 8, 9; IV 2, 20; III 5, 7; IV 9, 12; IV 2, 8, 9;  IV 1, 9, 11;

 

– „Magiczna różdżka Pani Jesieni” – słuchanie opowiadania; rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– rozmowa na podstawie zdjęć przedstawiających jesień w parku i w lesie – zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy jesieni;

– „Malowana jesień” – malowanie farbami plakatowymi, pokaz mieszania kolorów, posługiwanie się pędzlem, korzystanie z wody oraz zasady zachowania porządku w miejscu pracy;

– „Gdzie leży piłka?” – doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów z zastosowaniem przyimków: na, pod, za, przed, obok;

– „Przedszkolny rytm” – kształcenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania prostych rytmów;

– „Mój rytm” – wysłuchanie wiersza i wyszukiwanie w nim rytmu i rymów; powtarzanie wierszyka z podziałem wyrazów na sylaby;

„Jesienne szu, szu, szu” – układanie obrazków pociętych na części; utrwalenie wiadomości o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie; kształcenie sprawności grafomotorycznych; rozpoznawanie odgłosów przyrody;

– zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?” – rozwijanie percepcji wzrokowej;

– opowiastka ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi „Spacer Trampolinka”, ilustrowanie treści ruchem;

– zabawa dydaktyczna „Połącz połówki” – układanka dwuelementowa;

– zabawa dydaktyczna „Mały i duży”

– zagadki obrazkowe na temat darów jesieni;

– układanie kompozycji ze zgromadzonych darów jesieni; zabawa z piłką połączona z wypowiadaniem skojarzeń na temat jesieni;

Podstawa programowa: I 5,9; IV 8,12,, 18; III 8; IV 2, 3, 8; IV 7; I 7; III 5; IV 2, 5, 8, 12, 18, 11, 14;

 

– „Moja ulubiona zabawka” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat ulubionych zabawek; budowanie poczucia własnej wartości; doskonalenie sprawności manualnych

– praca plastyczna – moja ulubiona zabawka – rysowanie kredkami;

– zabawa słowna „Powiedz coś miłego swojej zabawce”

– zagadki obrazkowe „Nazwij zabawkę”

– kolorowanie obrazków przedstawiających różne zabawki

– rozmowa na temat nowoczesnych zabawek, zabawki zdalnie sterowane;

– zabawa w skojarzenia „Krzesło” – rozwijanie kreatywności werbalnej;

– zabawki naszych rodziców – poznanie dawnych zabawek i sposobów bawienia się nimi, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

– zabawa tematyczna „Dom” – wykorzystanie zabawek i rekwizytów z kącika kuchennego; odgrywanie ról członków rodziny, rozwijanie ekspresyjnych możliwości dzieci;

– wysłuchanie opowiadania  „Miś wesołek” rozmowa na temat opowiadania; utrwalanie pojęć: duży, mały;

– zabawa plastyczna „Ułóż misia Wesołka” – wyklejanie postaci misia z gotowych elementów

– zabawa manualna „Co to jest?” –rozwijanie zmysłu dotyku’

Podstawa programowa: I 7; II 8, 9; III 5, 6, 8, 9; IV 12; I 5,; II 4; III 8, 9; IV 2, 5, 8, 9, 11; IV 2, 7, 19; II 8, 9; IV 2, 7, 8, 15, 19;

 

  • Rozwijanie sprawności ruchowej:

– zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy na świeżym powietrzu;

  • Ważne wydarzenia w miesiącu październiku:

–  1 października – „Dzień uśmiechu”

11 październik – „Święto Drzewa” – zakładanie zielników grupowych

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

20 października – Europejski Dzień Seniora – kartki dla seniorów

22 października – teatrzyk Złoty Dukat – „Jesienne porządki” – ekologia ważna sprawa – godz. 9:15

 

Plan opracowała:

Edyta Marchel