Wrzesień

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ   GR. II

Temat tygodnia:

Nasze przedszkole

Cele:

 • zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z nauczycielem i pozostałymi dziećmi, wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach
 • poznanie rozkładu pomieszczen przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu
 • nabywanie umiejetności wyrażania słowami własnych potrzeb
 • kształtowanie umiejetności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych,
 • zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok, zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku w szatni,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych, zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określenie, do czego służą
 • poznawanie schematu ciała człowieka, utrwalenie nazw poszczególnych części ciała
 • doskonalenie sprawności manualnych
 • uwrażliwienie na muzykę, nauka piosenki „Z Trampolinkiem do przedszkola”utrwalenie zasad grzecznego zachowania wobec innych

Temat tygodnia:

Wszyscy razem

Cele:

 • zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem, grupowanie przedmiotów według rodzaju.
 • wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami
 • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali
 • budowanie poczucia przynależności do grupyi ingerowanie się z nią
 • wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę,
 • rozumienie pojęć mały, duży, kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie
 • poznanie zasad warunkujących bezpieczestwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • rozwijanie słuchu, mowy i pamięci – nauka rymowanki „Zabawy w przedszkolu”
 • kształtowanie umiejętności przechodzenia od bazgrania do prób rysowania koła, schematów postaci człowieka
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

Temat tygodnia:

Bawimy się wesoło

Cele:

 • miłe spędzanie czasu w przedszkolu, wzajemne obdarowywanie się radością
 • wdrażanie do wspólnych gier i zabaw
 • pogłębianie prawidłowego wdechu i wydechu
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawie z pokazywaniem części ciała
 • kształcenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej ręki
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • rozwijanie umiejętności manualnych – malowanie farbami
 • uwrażliwienie dzieci na różne elementy muzyki – nastrój, tępo
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji na podstawie ilustracji
 • poznawanie sposobów posługiwania się klejem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • utrwalenie znajomości części ciała

Temat tygodnia:

Witamy Panią Jesień

Cele:

 • obserwowanie zmieniającej się przyrody charakterystycznej dla jesieni
 • poznanie atrybutów Pani Jesieni: kasztany, żołędzie, szyszki, grzyby
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania darów jesieni – owoców
 • zdobywanie wiedzy przyrodniczej o życiu zwierząt – jeży
 • zabawy badawcze w kąciku przyrody
 • rozwijanie aparatu głosowego – naśladowanie głosem zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie poczucia rytmu, reagowanie sygnał dźwiękowy, określenie elementu muzyki: cicho – głośno
 • poznawanie kolorów jesieni
 • doskonalenie umiejętności klejania – praca plastyczna

Wydarzenia:

15.09.2021 – Dzień  kropki

 • 09.2021 – Zebranie z rodzicami
 • 09. 2021 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • 09. 2021 – Piknik integracyjny w ogrodzie przedszkolnym

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

 • adaptacja dzieci: zabawy zapoznawcze, integrujące grupę
 • zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne dotyczace przedszkola i grupy
 • rozmowy indywidualne z rodzicami

 B.Słomczyńska ,  K. Łabęda