Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ GR. III

Temat tygodnia: Wesołe przedszkole

Podstawa programowa: I 1,2,3,5  II 3,4,5,6,7  III 1,2,3,4,5,8,  IV 2,5,7,8,11,12,15,19

Cele:

– skupienie uwagi na na słuchanym tekście – opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Z Trampolinkiem w przedszkolu”

– wyrażanie uczuć związanych z przedszkolem

– wzbogacanie wiedzy na temat własnego przedszkola – rozwiązywanie zagadek, oglądanie kącików zainteresowan, omówienie zasad korzystania z kącików, zwrócenie uwagi na porządkowanie po zakończonej zabawie

– przypomnienie zasad obowiązujących w grupie i przedszkolu (higiena i bezpieczeństwo dzieci)

– wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia poprzez przestrzeganie zasad higieny oraz poprzez ostrzeganie przed hałasem

– rozróżnianie dźwięków od najgłśniejszego do najcichszego

– ćwiczenie percepcji słuchowej – zabawa „Co słyszysz w sali?”

– mobilizowanie do poszukiwania odpowiedzi – zabawa „dokończ zdanie”

– wdrażanie do wyrażanie siebie poprzez prace plastyczne – malowanie obrazków przedstawiających przedszkole

– uważne obserwowanie otaczającego świata – rozmowa porządkująca wiadomości na temat przedszkola, dzielenie się doświadczeniami

– zabawy artykulacyjne, ćwiczenia narządów mowy, ćwiczenia oddechowe

– ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała

– wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych – kwadrat na podstawie wiersza Marii Terlikowskiej „W pogoni za kwadratem”

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

Temat tygodnia: Razem jest wesoło

Podstawa programowa: I 2, 5, 6, 7, 8, II 1, 2, 4, 7, 9, III 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, IV 1, 5, 7, 8, 11, 14, 16

Cele:

– wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Nasz przyjaciel Trampolinek” – wdrażanie do uważnego słuchania i wypowiadania się

– stważanie sytuacji do swobodnego wypowiadania się na określony temat i dzielenia się własnymi doświadczeniami – opowiadanie przez dzieci o ich ulubionych zabawach

– zabawa artykulacyjna  „Malujemy” – ćwiczenie narządów mowy

– doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych – wykonanie medalu przedszkolaka z wykorzystaniem materiału plastycznego

– utrwalenie wyglądu koła – wykonanie medalu w kształcie koła

– wdrażanie do samodzielnego projektowania pracy

– kształtowanie rozumienia znaczenia pojęcia pora roku i utrwalenie nazw pór roku – zabawa dydaktyczna  z wykorzystaniem wiersza Teresy Masalskiej „Cztery pory roku”

– wzbogacanie słownictwa – ćwiczenia artykulacyjne „Ile słyszysz słów – powtórz”

– dostrzeganie różnic i podobienstw, ćwiczenie percepcji wzrokowej – zabawa „Kto się ukrywa pod przykryciem?”, opowiadanie treści obrazków

– usprawnianie ręki, ćwiczenia w orientacji schemacie ciała – zabawa „To ja czy nie ja” rysowanie swojwj sylwetki

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

Temat tygodnia: To ja

Podstawa programowa: I 1, 2, 3, 5, 6, II 1, 2, 8, III 1, IV 7, 8, 12, 14, 15

Cele:

wysłuchanie wiersza Urszuli Piotrowskiej „W lustrze”

– ćwiczenia w nazywaniu poszczególnych części ciała – zabawa dramowa „Lustro”

– rozwijanie wyobraźni, ćwiczenie palców dłoni – lepienie z plasteliny dowolnych kształtów

– zabawa inscenizacyjna z pacynką „Kto to jest przedszkolak”

– projektowanie własnej pracy, rozwijanie umiejętności wizualizacji za pomocą technik plastycznych – wykonanie pacynki przedszkolaka z  koperty i różnorodnego materiału plastycznego

– omówienie warunków zdobycia sprawności dzielnego przedszkolaka – wykonanie zadan, rozwijanie świadomości swoich mocnych stron

– układanie historyjki obrazkowej – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, nazywanie różnych stanów emocjonalnych, kształtkowanie pozytywnych zachowan społecznych,

zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

Temat tygodnia: Kosz Pani Jesieni

Podstawa programowa: I 1, 4, 5, 6, 8 II 10, 11 III 9, IV 1, 7, 8, 11, 12, 15, 18

Cele:

– Wdrażanie do uważnego słuchania i poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania. Słuchanie wiersza Heleny Bechlerowej „Może zobaczymy”

– wzbogacanie wiadomości na temat ptaków i ich przygotowań do zimy

– utrwalenie i stosowanie liczebników porządkowych – zabawa matematyczna na podstawie wiersza „Cztery misie”

– zabawa ruchowo – ortofoniczna „ptaki”

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków, rozwijanie sprawności manualnych – wyklejanie szablonów warzyw i owoców

– ćwiczenie percepcji słuchowej „co słyszysz?”

– ćwiczenia oddechowe „Liście na wietrze” – regulowanie oddechu (ćwiczenia indywidualne)

– liczenie elementów zbioru zgodnie z możliwościami dzieci , tworzenie zbiorów w zabawie „segregowanie warzyw i owoców”

– zabawy poranne i popołudniowe – integracyjne, gimnastyczne, muzyczno – ruchowe, zajęcia w ogrodzie

Współpraca z rodzicami, praca na rzecz grupy:

– rozmowy osobiste i telefoniczne z rodzicami

– zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne dotyczące przedszkola i grupy

– 15.09 Dzień Kropki

– 21.09 Dzień Przedszkolaka

 

 Hanna Woźnicka

 Paulina Dąbkowska