Wrzesień

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  WRZESIEŃ GRUPA VI

 

TYDZIEŃ 1: Moje przedszkole
PP: I 5,7; II 3,7; III 2,3,5,7,8; IV 2,3,5,7,12,13

 • zabawa integracyjna „Poznajmy się” – powitanie nowych dzieci w grupie
 • zapoznanie dzieci z nową salą, rozmieszczeniem zabawek oraz niezbędnych przedmiotów codziennego użytku oraz znaczkami identyfikacyjnymi
 • omówienie zasad obowiązujących w przedszkolu
 • zapoznanie z kartami pracy z pakietu Nowa Trampolina sześciolatka
 • zabawa dydaktyczna „Pilot w samolocie, ćwiczenia orientacji przestrzennej
 • lepienie z plasteliny na dowolny temat
 • rozmowa na temat wakacyjnych wyjazdów, rozmowa o krajobrazach Polski
 • zagadki obrazkowe
 • ćwiczenia w globalnym czytaniu
 • „Domino obrazkowe”  – przestrzeganie reguł gry
 • ćwiczenia w liczeniu, klasyfikowaniu, porównywaniu liczebności zbiorów
 • nauka piosenki Trampolina (CD)
 • oglądanie w zespołach zdjęć z wakacji
 • „Loteryjka” – analiza słuchowa wyrazó
 • kolorowanie obrazka według określonego kodu
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz M. Mazan Przyjaciel
 • zajęcia plastyczne – „Mój przyjaciel”, malowanie farbami, wypowiedzi na temat przedstawionych przyjaciół
 • gra planszowa – aktywność w zespole
 • zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „W przedszkolu” – zabawa dydaktyczna
 • omówienie obrazków, określanie pory dnia
 • Wykonywanie ćwiczeń z KP1

TYDZIEŃ 2: Ja i ty to my
PP: II 1,4,9; III 8; IV 1,2,3,4,7,8,14

 • zabawa „Imiona” z wykorzystaniem wizytówek, znaczenie wielkiej litery
 • wykonanie kostki z emocjami
 • „Moje imię” – kolorowanie pierwszej litery swojego imienia
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz H. Łochockiej Ona i ja, swobodne wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza
 • zabawa „Mój najlepszy kolega z przedszkola jest…”
 • odgrywanie scenek dramowych
 • zajęcia plastyczne – „Nasza grupa”
 • zabawa integracyjna „Kto mnie woła?”
 • zabawa dydaktyczna „Deszcz imion” – utrwalenie obrazu graficznego imienia
 • zajęcia z wykorzystaniem ilustracji – „Zabawy w naszej sali”
 • odgrywanie scenek przedstawiających różne sytuacje w grupie przedszkolnej
 • opracowanie Kodeksu Przedszkolaka
 • oglądanie albumów ze zdjęciami
 • ćwiczenia poranne na dworze
 • zabawa dydaktyczna „Szukamy misia” – ćwiczenie kierunków
 • zabawa „Imię do imienia” – utrwalenie obrazu graficznego imienia
 • budowanie modeli wyrazów aparat, Adam
 • prezentacja litery a, A
 • czytanie globalne
 • nauka piosenki Dzień dobry, utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 • ćwiczenia oddechowe – „Piłeczka”
 • zabawa dydaktyczna – „Dyżurny”, omówienie obrazków, rozmowa na temat kim jest dyżurny
 • zabawa pantomimiczna „Co robię?”
 • zajęcia plastyczne – „Znaczek dyżurnego”
 • zabawa integracyjna „Kolorowa karuzela”
 • „Co się zmieniło?” – ćwiczenia w używaniu określeń stosunków przestrzennych
 • utrwalenie nazw dni tygodnia, czytanie globalne
 • przyporządkowanie liczebników do kolejnych dni tygodnia
 • wykonywanie ćwiczeń z KP 1

TYDZIEŃ 3: To jestem ja
PP: III 1,2,8; IV 2,3,5,7,8,15,18

 • układanie dowolnych kompozycji z figur geometrycznych
 • dzielenie wyrazów na sylaby, liczenie sylab w wyrazie
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat przeżywanych emocji w różnych sytuacjach, zastanawianie się nad tym, czym jest radość
 • określanie nastroju za pomocą buziek
 • zabawa „Szukamy pieska” – ćwiczenie spostrzegawczości
 • „Moje marzenie” – wypowiedzi dzieci rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie w nazwach obrazków
 • zabawa integracyjna „Przesyłamy pozdrowienia”
 • kolorowanie obrazka wg określonego kodu
 • zabawa dydaktyczna „Piramida z kloców” – ćwiczenie stosunków przestrzennych, zręczności, porównywanie liczby elementów
 • przeliczanie elementów w zbiorach, porównywanie liczebności
 • zapoznanie z cyfrą 1 (kreślenie palcem, układanie z drucika)
 • zabawa „Odczytywanie gestów” – ćwiczenie pamięci i percepcji wzrokowej
 • wysłuchanie utworu Zły humorek Gellner, wypowiedzi dzieci nt. treści wiersza i sposobów radzenia sobie ze złością
 • „Co poprawia mi humor” – malowanie farbami, wypowiedzi dzieci nt. ich prac
 • lepienie z plasteliny na temat dowolny

TYDZIEŃ 4: Lecą liście kolorowe
PP: I 6,7,9; II 3,5; III 5,8,9; IV 1,2,3,5,8,11,12

 • w kąciku przyrody – układanie materiału przyrodniczego zebranego poprzedniego dnia, rozmowa nt. darów jesieni
 • wykonywanie ludzików z kasztanów i żołędzi
 • zajęcia matematyczne – „Korale Pani Jesieni”, przeliczanie elementów i określanie miejsca danego elementu
 • zajęcia plastyczne – „Jesienny liść”, wydzieranka z kolorowego papieru
 • zabawa „Zapomniałam kupić” – analiza i synteza słuchowa wyrazów
 • zabawa na czworakach „Pająk i pająk akrobata”
 • omówienie historyjki obrazkowej w KP1, 36–37
 • budowanie modeli wyrazów: owoce, Ola
 • prezentacja litery o, O, czytanie globalne
 • zabawa „Ile wyrazów słyszysz?”
 • zajęcia z wykorzystaniem utworu literackiego – wiersz D. Gellnerowej Żołędzie, słuchanie wiersza i omówienie jego treści, wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza
 • słuchanie muzyki poważnej Mazurka Chopina (CD)
 • zabawa „Jaka pogoda?”
 • rozmowa na temat jesiennej pogody
 • „Co to jest?” – opisywanie znaków synoptycznych, określanie za ich pomocą pogody
 • zabawa „Jak się ubiorę?” – dopasowywanie ubioru do pogody
 • słuchanie odgłosów deszczu i wiatru
 • „Zabawa wyrazami” – doskonalenie słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej
 • rozmowa o owocach i warzywach – źródło witamin
 • zabawa dydaktyczna „Ile w garści?” – dodawanie i odejmowanie na konkretach
 • poznanie sposobów na zrobienie koktajlu
 • wykonywanie ćwiczeń z KP1

Rozwijanie sprawności ruchowej:

 • Ćwiczenia poranne – zestawy: 1,2,3
 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestawy: 1,2,3
 • Zabawy w wielostronnym ruchu z wykorzystaniem sprzętu terenowego i sportowego, zabawy z chustą animacyjną

Prace na rzecz grupy:

 • Prowadzenie obserwacji dzieci, wzajemne dzielenie się spostrzeżeniami i uwagami
 • Dekorowanie sali zgodnie z tematem tygodnia

Opracowały:
E. Kalińska-Walczak

D. Pakulska