Wysokość opłat

 

Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła Uchwałę NR XLIX/1205/2017  dnia 25 maja 2017 r. w sprawie  w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się  z Uchwałą TUTAJ

Zgodnie z tą uchwałą dzieci, które rozpoczynają naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 ,  zostają zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listem pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie reformy edukacji TUTAJ

 

Wysokość opłat
Rodzaj opłaty
stawka żywieniowa dziecka 4 posiłki(śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) 12,00 zł dziennie
stawka żywieniowa dziecka 3 posiłki(śniadanie, obiad, podwieczorek) 9,60 zł dziennie
usprawiedliwiona nieobecność dziecka nie pobiera się opłaty za żywienie od drugiego dnia nieobecności
opłata na Radę Rodziców wg deklaracji rodziców miesięcznie

 

Konta do opłat
Żywienie (płatność z góry za miesiąc następny)
Nr konta 42 1030 1508 0000 0005 5020 5041
Odbiorca przelewu Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka",
ul. Gajcego 9 w Warszawie
Rada Rodziców, lekarz
Nr konta 85 1090 1014 0000 0001 5014 2860
Odbiorca przelewu Rada Rodziców Przedszkola nr 272 im. "Misia Uszatka",
ul. Gajcego 9 w Warszawie

 

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASADY O ROZDZIELNYCH WPŁATACH – ODDZIELNIE NA KAŻDE KONTO

Właścicielem kont jest Przedszkole nr 272

Prosimy o dokonywanie przelewów do 15. dnia miesiąca.

Opłaty za żywienie płatne w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dziecko korzysta z żywienia.

Opłaty na konto Rady za bieżący miesiąc.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT znajdują się w systemie iPrzedszkole. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień związanych z opłatami udziela:

EWA SOBOLEWSKA,
tel. 022 835 21 57
e-mail: kierownik@uszatek.waw.pl