Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ MARZEC GR. III

Temat tygodnia: Bawimy się kolorami

 • Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Pory roku” – nazywanie aktualnej pory roku, opisywanie jej cech charakterystycznych, poznanie określenia przedwiośnie –  (PP. III 8, IV 2)
 • zabawa dydaktyczna „Detektyw kolorów” –  rozpoznawanie i nazywanie kolorów tęczy (PP.  IV 2,16,18)
 • zabawa orientacyjno – porządkowa „Słońce – deszcz” (PP. I 5)
 • zabawa dydaktyczna „Gra w kolory” – dostrzeżenie różnych odcieni danego koloru, przeliczanie przedmiotów i porównywanie liczebności zbiorów (PP IV 12, 15)
 • zabawa „Ubieramy się do ogrodu” – nazywanie poszczególnych części garderoby, nauka ich wkładania (PP I 2)
 • zabawa „Kto znajdzie – wygrywa!” – ćwiczenie percepcji wzrokowej (PP I 9)
 • zabawa badawcza „Wirujące bączki” – nazywanie nowych barw w wyniku mieszania kolorów (PP IV 8, 19)
 • słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowskiej „Bajka o mydlanej bańce” – rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych (PP IV 2,12)
 • zabawa badawcza „Mydlane bańki”- wnioskowanie o efektach samodzielnych doświadczeń (PP IV 5,19)
 • zabawa słuchowo – ruchowa „Słuchaj uważnie i ćwicz” – doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi (PP III 8)

Temat tygodnia: Poznajemy instrumenty

 • Poznanie instrumentów muzycznych – oglądanie albumu z ilustracjami koncertów muzycznych oraz ze zdjęciami instrumentów (PP IV 2,5)
 • „Moja przygoda z muzyką” – rysowanie kredkami historii osobistych, ćwiczenie sprawności manualnych
 • „Jakie instrumenty mamy w przedszkolu?” – oglądanie instrumentów muzycznych, utrwalenie nazw, wyglądu oraz słuchanie ich brzmienia (PP. IV 7)
 • zabawa muzyczno – ruchowa z wykorzystaniem bębenka i grzechotki „szybko – wolno”, „Cicho – głośno” – dostosowywanie sposobu poruszania się do rytmu i natężenia instrumentów muzycznych (PP. IV 7)
 • zabawa ortofoniczna „Dźwięki wokół nas” – doskonalenie sprawności narządów mowy (PP IV 2)
 • zabawa dydaktyczna „Sklep muzyczny” – segregowanie instrumentów według określonych kryteriów, przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów ( PP. IV 15, 12)
 • Nauka piosenki „Trąbka, bęben dwie gitary” (PP IV 7)
 • wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Koncert” – poznanie pojęć orkiestra, koncert (PP III 8, IV2,3)
 • „Wydmuchujemy dźwięki” – ćwiczenia oddechowe, nauka wydłużania fazy wydechu i kontrola fazy wdechu (PP IV 2)
 • Zabawa plastyczna „Malujemy muzykę” – ćwiczenia grafomotoryczne (PP IV 8)
 • praca plastyczno – techniczna „Kołatka” z wykorzystaniem kart artysty, wykonanie modelu instrumentu zgodnie z instrukcją (PP IV 8)
 • wykonanie instrumentów muzycznych z materiałów wtórnych (PP IV 1)

Temat tygodnia: Szukamy wiosny

 • Zabawa integrująca grupę „Wiosna się budzi” (PP III 5)
 • słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej „W marcu jak w garncu” – rozmowa na temat opowiadania, wyjaśnienie znaczenie przysłowia W marcu jak w garncu (PP IV 5,16,18)
 • „Czy pogodę można usłyszeć?” – próby uzyskania dźwięków ilustrujących odgłosy przyrody (PP IV 7)
 • „Wiosenne muzykowanie” – słuchanie piosenek o tematyce wiosennej, śpiewanie przy akompaniamencie własnoręcznie wykonanych instrumentów muzycznych (PP IV 7)
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym (PP IV 18)
 • wykonanie albumu „Przyszła wiosna” –  nazywanie aktualnej pory roku, opisywanie jej cech charakterystycznych (PP IV 16)
 • zabawa ortofoniczna „Ptaki w lesie” – ćwiczenie mięśni narządów mowy poprzez naśladowanie odgłosów ptaków (PP IV 2)
 • wykonanie pracy plastyczno technicznej Gaik  – doskonalenie sprawnego posługiwania się narzędziami kreślarskimi (PP I7,9, IV 8,11)
 • zabawa badawcza „Z czego wyrasta roślina?” – oglądanie nasion i cebulek, poznanie faz rozwoju rośliny, nazywanie pierwszych kwiatów wiosny (PP IV 18)
 • ustalenie dyżurów przy pielęgnacji roślin (PP II 11)
 • „Gniazdko dla ptaszka” – wykonanie kompozycji przestrzennej z plasteliny, doskonalenie sprawności manualnych (PP IV 8,11)
 • oglądanie ilustracji przedstawiających ptaki przylatujące do Polski (PP  IV 2,8)

Temat tygodnia:  Wiosenne porządki

 • Słuchanie opowiadania Maciejki Mazan „Pączki i kotki” – rozmowa na temat opowiadania (PP III 8,IV 2,3)
 • aktywność plastyczna „Kwiaty w naszym ogródku” – wyklejanie techniką origami (PP IV 11)
 • „Przedszkolny ogród wiosną” – odmierzanie powierzchni ogrodu krokami (PP IV 13)
 • zabawa inscenizacyjna do treści wiersza Hanny Zdzitowieckiej „W naszym ogródeczku” (PP II 4)
 • rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących w wierszu Hanny Zdzitowieckiej „W naszym ogródeczku” (PP IV 2, 18)
 • zabawa bieżna w ogrodzie przedszkolnym „Bieg między drzewami” (PP I 5)
 • zabawa dydaktyczna „Wiosenne porządki” – grupowanie zabawek ze względu na miejsce, gdzie się zwykle znajdują (PP IV 12)
 • zabawa matematyczna „Patrzę i układam tak samo” – używanie określeń stosunków przestrzennych wyżej, niżej, obok, po prawej stronie, po lewej stronie itp. (PP IV 14)
 • zabawa ruchowa „Wiosenne słonko” – kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy (PP IV 7)
 • ćwiczenia oddechowe „Tańczące kropelki” – regulowanie długości i natężenia fazy wdechu i wydechu (PP I 9)
 • zabawa językowa „Wiosenna paczka” – sylabizowanie wyrazów (PP IV 2)

Praca na rzecz grupy, współpraca z rodzicami:

 • rozmowy telefoniczne z rodzicami na tematy funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • nauka wierszy i piosenek o tematyce wiosennej
 • zabawy i tańce w grupie  z okazji urodzin „Misia Uszatka”
 • praca indywidualna z dzieckiem
 • utworzenie wiosennego kącika przyrodniczego
 • wykonanie tablicy tematycznej zgodnie z aktualnym tematem tygodnia

Opracowała:

Anita Olszewska

Anna Pirim