Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ  MARZEC   GRUPA V

 

Temat I

Kolorowy świat

–  Zabawa rozwijająca logiczne myślenie „Przeciwieństwa”- dobieranie przeciwstawnych obrazków (PP IV 11,12)

– Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Kolory”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa oddechowa „Piórko”- próby regulowania fazy  wdechu i wydechu (PP I 9)

– Zapoznanie z twórczością Jacksona Pollocka i techniką action painting- poznanie nowego stylu malarskiego (PP IV 8,20)

– Praca plastyczna w grupach „Kolorowy deszcz”- nakrapianie farby na arkusz, wykonanie pracy plastycznej nowo poznaną techniką (PP IV 1,8)

– Zabawa rozwijająca sprawności motoryki małej „Zabawa z gazetą”- ćwiczenia wzmacniające sprawność manualną (PP I 7)

– Zabawa „Koty w szeregu”- układanie szablonów kotów od najmniejszego do największego, porównywanie wielkości przedmiotów (PP IV 11)

– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Myszki do dziury”- aktywny udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych (PP I 5,8)

– Konstruowanie gry matematycznej „Wielki wyścig”- ustalenie zasad gry, wykonanie z plasteliny pionków i kostek do gry (PP Iv 8, 14,15)

– Ćwiczenia ruchowe „Tańczę, jak muzyka mi gra”- własna interpretacja do muzyki, eksperymentowanie rytmem, dźwiękami i ruchem (PP IV 1,7)

– Zabawa  „Spacerek po S”- poznanie obrazu graficznego litery (PP IV 4)

 

 Temat II

Muzyka wokół nas

– Zabawa naśladowcza „Gramy na instrumentach”- próby wywoływania dźwięku wykorzystując różne przedmioty (PP IV7)
– Zabawy; „Muzyczne zagadki”, „Muzykujemy w grupach” – rozwijanie wyobraźni muzycznej (PP IV 7)
– „Butelkowa opowieść”- wydobywanie dźwięków poprzez dmuchanie w szklane butelki z wodą (PPIV7)
– Zabawa logopedyczna „Nasza buzia to instrument!”- wykonywanie ćwiczeń logopedycznych połączonych z ćwiczeniami muzycznymi (PP I 9)
– Zabawa kształtująca pamięć i spostrzegawczość „Muzyczne memo”- klasyfikowanie przedmiotów według ich przeznaczenia (PP Iv 12)
– Praca plastyczna „Mój ulubiony instrument”- wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą impresji plastycznej i technicznej (PP IV 1)
– Ćwiczenia motoryki małej „Kolorowe instrumenty”- lepienie z plasteliny wybrane instrumenty muzyczne (PP IV 11)
– „Ile dni ma tydzień?”- pogadanka za temat ilości dni tygodnia utrwalenie kształtu cyfry 7 (PP IV 15)
– Zabawa słowna „Mój ulubiony instrument to…”- rozmowa na temat instrumentów muzycznych, poznanie nazw mniej znanych instrumentów (PP IV 7)
– Powtórzenie wiadomości oraz piosenki „Śpiewa babcia, śpiewa dziadek” – utrwalenie testu i przypomnienie melodii (PP IV 7)
– Zabawa z mapą „Gdzie ukrył się trójkąt”- próby odczytywania mapy i dojścia do przedmiotu (PP IV 4,8)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Instrumenty”- aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

Temat III

Nadchodzi wiosna

-Zabawa integrująca „Ptaszek”- aktywny współudział z rówieśnikami w zorganizowanej zabawie ruchowej (PP III 5)

– Zabawa logopedyczna „Wiosenne minki”- ćwiczenia aparatu mowy połączone z ćwiczeniami regulującymi oddech (PP I 9)

– Zabawa ruchowa kształtująca orientację przestrzenną „Wiosenna przejażdżka”- próby orientowania się w przestrzeni (PP IV 14)

– Praca plastyczna „Wiosenne drzewko”- malowanie farbami z wykorzystaniem popcornu (PP IV 8,11)

– Burza mózgów „Jak wyglądają drzewa wiosną?”- rozmowa kierowana na temat zmian jakie zachodzą w przyrodzie na wiosnę (PP IV 2,5)

– Zabawa ruchowa usprawniająca pamięć sekwencyjną „Wiosenna gimnastyka”- chętne uczestnictwo z proponowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny „Szukamy rymów”- próby wyszukiwania rymów (PP IV 2,6)

– Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner „A tulipan śpi”- rozmowa na temat wychuchanego wiersza (PP IV 3)

– Zabawa słowna „Słówka na Z”- wskazywanie wyrazów z daną głoską w nagłosie (PP IV 2)

–  Ćwiczenia słuchowe „Ile fasolek w środku?”- próby określania ilości przedmiotów na podstawnie dźwięków (PP IV 2,7)

-Zabawa ruchowa równoważna „Chodzimy po linie”- wykonywanie podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała (PP I 8)

 

Temat IV

Wiosenna sprzątanie  

– Zabawa tropiąca utrwalająca orientację przestrzenną „Konewka”-  aktywny udział w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)

– Zabawa oddechowa z obręczami „Piórko”- próby regulowania fazy  wdechu i wydechu (PP I 9)
– Zabawa utrwalająca schemat własnego ciała „Rób to co ja”- próby orientowania się w przestrzeni (PP IV 14)
– Zabawa naśladowcza rozwijająca wyobraźnie ruchową „Roztańczona pszczółka”- wyrażanie ekspresji twórczej podczas zabaw ruchowych (PP IV 11)
– Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej „Bezcenny podarunek”- omówienie treści utworu i rozmowa na jego temat (PP IV 3,5)
– Zabawa orientacyjno- porządkowa „Raz, dwa, trzy- zastygasz ty!”- uczestnictwo w zorganizowanych zabawach ruchowych (PP I 5)
– Zabawa naśladowcza „Moje zwierzątko porusza się tak!”- odtwarzanie prezentowanych ruchów (PP IV 1)
– Zabawa z grupach „Szukamy Ł”- zaznaczanie litery w tekście- wodzenie palcem po kształcie litery (PP IV 4,8)
– Zabawa rozwijająca wyobraźnię i słuch muzyczny „Roztańczona łąka”- eksperymentowanie dźwiękiem i ruchem podczas zabaw muzycznych (PP IV 7)
– Zabawa z chustą animacyjną „Gumowa piłka”- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zorganizowanych zabaw ruchowych (PP I 5)

PRACA NA RZECZ GRUPY I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

  • praca indywidualna z dzieckiem
  • przygotowanie pomocy do zajęć
  • przygotowanie kącików tematycznych w sali
  • rozmowy z rodzicami-kontakt telefoniczny i mailowy
  • udział w konkursach i projektach

 Opracowała:  B.Słomczyńska,  B.Pakulska