Marzec

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MARZEC

GRUPA IV

 

TYDZIEŃ I KOLOROWY ŚWIAT

P.P I 2,5,6,7,8,9

P.P II 1,2,3

P.P III 2,3,5,8,9

P.P IV 1,2,5,8,11,12,14,15,16,18

– Zabawy integrująca „Zimowa iskierka”, „Zajączki”

– zabawy oddechowa „Białe piórka”, „Lekkie piórko”,

– zabawa logopedyczna „Zimowa opowieść”, „Kalambury”,

– zabawy orientacyjno- porządkowe „Pory roku”, „Myszki do dziury”,”Czapka krasnala”, „Kolory”, „Sowa”

– zabawy ruchowe „Skoczna przesyłka”, „Śnieżyca”, „Rzuty do tarczy”, „Tańczę, jak muzyka mi gra”, „Raz,dwa,trzy- paw patrzy!”, „Spacerek po S”

– ćwiczenia w klasyfikowaniu „Co nie pasuje?”

– zabawa plastyczna w grupach „Cztery baloniki”,

– prezentacja i omówienie obrazu Stanisława Wyspiańskiego „Chochoły”,

– tworzenie pracy na arkuszu papieru z materiałów przyrodniczego i plastycznego,

– obserwowanie przyrody przez lupę,

– ćwiczenia poranne , zestaw V,

– praca plastyczna „Wydzieranka – kotek to mój przyjaciel”,

– ćwiczenia gimnastyczne- zestaw IX,

– oglądanie albumów ze zwierzętami,

– pogadanka o barwach zwierząt,

– praca plastyczna w grupach „Kolorowych deszcz”

TYDZIEŃ II MUZYKA WOKÓŁ NAS

P.P I 2,4,5,6,7,8,9

P.P II 2,3,4,8

P.P III 2,5

P.P IV 1,2,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,18,19

– Zorganizowanie kącika muzycznego,

-ćwiczenia poranne, zestaw VI,

– zabawa naśladowcza „Gramy na instrumentach”,

– oglądanie plansz z instrumentami muzycznymi,

– zabawy: „Muzyczne zagadki”, „Muzykujemy w grupach”,

– zabawa logopedyczna „Nasza buzia to instrument”,

– ćwiczenia oddechowe „Nasza muzyka”,”Kolorowe piórko”,

– zabawa matematyczna „Ile brakuje?”,

-ćwiczenia gimnastyczne, zestaw I ,

– zabawa logopedyczna „Śmieszne minki”,

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, doskonalenie umiejętności liczenia i sprawności grafomotorycznej,

– zabawa plastyczna „Słucham i rysuję”

TYDZIEŃ III „NADCHODZI WIOSNA!”

P.P I 2,5,6,7,8,9

P.P II 3

P.P III 2,5,8

P.P IV 1,2,4,5,6,7,8,11,15,16,18

– Ćwiczenia poranne, zestaw VII,

– zabawa ruchowa kształtująca orientację przestrzenną „Wiosenna przejażdżka”,

– wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ptaki w gnieździe,

– zabawa graficzna „Pory roku”,

-burza mózgów „Jak wyglądają drzewa wiosną?”,

– praca plastyczna „Wiosenne drzewko”- malowanie farbami z wykorzystaniem popcornu,

– zabawa ruchowa ćwicząca pamięć sekwencyjną „Wiosenna gimnastyka”,

– zabawa rozwijająca słuch fonematyczny-szukamy rymów,

– zabawa grupowa „Wiosenny pociąg”,

– burza mózgów „Pierwsze oznaki wiosny”,

– prace plastyczne „Wiosenne kwiaty”, „Tulipan”, „Zebra”, „Bocian”,

– kolorowanie odpowiedniej liczby kropek zgodnie z kolejnymi etapami rozwoju fasoli,

TYDZIEŃ IV „JAJKA MALOWANE”

P.P I 2,5,6,7,8,9

P.P II 2,3,4,9

P.P III 2,5,6,8

P.P IV 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,18

– Zabawy logopedyczne usprawniające mięśnie aparatu mowy,

– przeliczanie liter w wyrazie,

– dzielenie wyrazu na głoski i na sylaby,

– „Rozsypanka literowa- układanie prostych wyrazów zawierające literę J,

– nazywanie obrazków (czytanie globalne),

– rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

– wysłuchanie wiersza „Malowane jajka”,

– wykonanie kartki wielkanocnej,

– zabawa inscenizowana „Chodzenie z kogutkiem wielkanocnym”,

– „Co jest w koszyczku wielkanocnym?”- układanie i analizowanie treści obrazka,

– zabawa „Co nie pasuje?”- utrwalenie wiedzy na temat koszyczka wielkanocnego,

– zabawa matematyczna „dwa koszyki”- porównywanie liczebności zbiorów,

– praca techniczna „Wielkanocny zajączek”,

– oglądanie i mówienie pisanek,

– ćwiczenia gimnastyczne, zestaw VIII

 

Opracowały:

Karolina Łabęda

Ewa Kalińska- Walczak