Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa!

Projekt – Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa!

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie profilaktycznym:

„Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa”.

Projekt łączy zagadnienia przyrodnicze i profilaktykę antywirusową. Został przygotowany do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19.

Cele projektu:

–  rozbudzenie w dzieciach zachwytu i szacunku dla przyrody, które stanowią podstawę rozwijanej przez nie postawy ekologicznej;

– lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z bakteriami chorobotwórczymi i wirusami;

–  zachęcenie dzieci do stosowania w praktyce podstawowych zasad profilaktyki antywirusowej oraz antybakteryjnej.

Organizatorem projektu jest fundacja „Dr Clown”, która pomaga osobom chorym i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości uśmiechu.

Temat dbania o zdrowie jest bardzo istotny szczególnie w obecnych czasach pandemii. W naszym przedszkolu od najmłodszych grup na co dzień staramy się zapoznać dzieci z zasadami zdrowego stylu życia oraz uświadomić jakie korzyści płyną ze zdrowych nawyków życia (odżywianie, higiena w tym prawidłowe mycie rąk, uprawianie sportu w tym ruch na świeżym powietrzu, redukcja stresu).

Dzieci w ramach projektu „Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa” uczą się czym są bakterie, pantofelki, wirusy, a przede wszystkim jak się przed nimi chronić? Zdobywają wiedzę na temat organizmów niewidzialnych gołym okiem   utrwalają podstawowe zasady profilaktyki antywirusowej. Dzieci obejrzały film „Wycieczka do niewidzialnego świata”, który w formie kabaretu edukacyjnego przybliżył dzieciom wyżej wymienione zagadnienia.

„Przez śmiech do wiedzy – Pokonaj wirusa” to nie tylko film. Dzieci na terenie placówki za pomocą nauczycieli przygotowały grę planszową Pokonaj złe bakterie i wirusy  i wzięły w niej udział. Nastepnie na podstawie filmu i gry przeprowadzono zajęcia plastyczne pod hasłem „Co ja mogę robić każdego dnia by pokonać wirusa”. W ramach projektu dla chętnych rodziców zachęcamy do wykonania pracy o wyżej wymienionym tytule i przesłanie na stronę internetową przedszkola.

Projekt ma na celu pobudzić wyobraźnie dzieci, sprawić, by odniosły do siebie wskazówki profilaktyki antywirusowej i aby w ten sposób zaangażowały się w walkę z wirusem a przy tym projekt jest świetną przygodą i zabawą.

Anita Olszewska

Beata Słomczyńska