Fantazje kulinarne

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie

„Fantazje kulinarne”

Jego głównym celem jest pokazanie dzieciom jak wiele radości można czerpać ze wspólnego gotowania oraz zapoznanie dzieci ze zdrowymi produktami wykorzystywanymi podczas zajęć kulinarnych.

Będzie to niesamowita podróż do krainy smaków, zapachów i kolorów.

Cele szczegółowe projektu:

– dostarczenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania

– doskonalenie sprawności manualnych, czynności samoobsługowych związanych z przygotowaniem posiłku

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, poprzez naukę kulturalnego podawania, spożywania potraw, nakrywania do stołu, czerpania radości ze wspólnego biesiadowania przy wspólnym stole

– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci

– rozszerzenie edukacji małego dziecka o obszar sensoryczny – dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym i lubianym materiale, czyli jedzeniu

– budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe– poprzez kształtowanie pożądanych nawyków higienicznych i żywieniowych

– poznawanie produktów w możliwie naturalnej i nieprzetworzonej postaci

– rozwijanie wrażeń estetycznych podczas tworzenia i spożywania potraw (potrawa ładnie przybrana, stoły estetycznie nakryte)

– budzenie zainteresowań technicznych dzieci, tj. sprzętem używanym w gospodarstwie domowym. Poznawanie sposobu ich działania oraz zachowania ostrożności przy korzystaniu z nich

– poznawanie gatunków roślin jadalnych w poszczególnych porach roku (zioła, warzywa, owoce), poznawanie zwierząt i ich roli w żywieniu człowieka